Nova adresa e-pošte za narudžbe iz Zatvorenog spremišta Knjižnice FF-a

Od danas vas molimo da građu iz Zatvorenog spremista Knjižnice FF-a naručujete isključivo na:

zs@ffzg.hr

Ova adresa e-pošte služi jedino za građu iz Zatvorenog spremišta Knjižnice.

(published on 2014-04-11)

Knjižnica radi subotom od 9 do 14 sati

Knjižnica od 22.3.2014. godine počinje raditi subotom! Radno vrijeme subotom je od 9 do 14 sati (http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/radno-vrijeme).

Napominjemo da se prema pravilima Knjižnice časopisi ne mogu posuđivati, već se njima može služiti u prostorima Knjižnice ili ih fotokopirati.
Opširnije o pravilima korištenja građe možete naći na poveznici http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/posudba.

Časopisi i knjige iz Zatvorenog spremišta naručeni u petak  nakon 15 sati bit će dostupni u subotu od 9,30 sati. Subotom se građa iz Zatvorenog spremišta može naručiti do 13 sati. Građa naručena subotom nakon 13 sati bit će raspoloživa u ponedjeljak od 8,30 sati.
Više o Zatvorenom spremištu možete pročitati na sljedećoj poveznici http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/zs.

Posebno molimo studente poslijediplomskih studija da se za složenije informacijske upite jave predmetnim stručnjakinjama (voditeljicama zbirki) na adrese elektroničke pošte (http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/knjiznice).
Također, predlažemo da knjige i časopise iz Zatvorenog spremišta naruče u petak elektroničkom poštom (knjiznica@ffzg.hr) kako bi im naručena građa bila dostupna u subotu od 9,30 na Središnjem informacijskom pultu u prizemlju Knjižnice.

Subotom su Konferencijska dvorana, Računalna učionica te Mala AV-dvorana otvorene za korištenje od 9,15-13,45 sati.

S pravilima korištenja dvorana možete se upoznati na poveznici http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/rezervacija-dvorana.

(published on 2014-03-19)

Novosti u digitalnim zbirkama knjižnice

Obratite pažnju na nove digitalne sadržaje u zbirkama knjižnice!

U Repozitoriju Filozofskog fakulteta pohranjena je prva elektronička knjiga u formatima namijenjenim čitanju na e-čitačima: knjiga Aleksandre Horvat i Daniele Živković Knjižnice i autorsko pravo : prvo elektroničko izdanje (prema tiskanom izdanju iz 2009.), u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade.
Knjiga je dostupna u epub, mobi i pdf formatu.

Digitalna zbirka Croatiae auctores Latini - CroALa, čiji je izdavač Filozofski fakultet, a među urednicima su Neven Jovanović i Darko Novaković s FF-a, uvrštena je u katalog Knjižnice i u popis relevantnih baza podataka.
CroALa je digitalna zbirka tekstova hrvatskih latinista, te latinskih tekstova autora povezanih s Hrvatskom. Zbirka obuhvaća djela od srednjeg vijeka do najnovijeg doba. Cilj je zbirke omogućiti digitalno istraživanje korpusa hrvatske novolatinske književnosti.

(published on 2013-03-08)

Korištenje novih studentskih kartica (Smart-X) u Knjižnici

Studenti prve godine mogu u Knjižnici koristiti nove studentske iskaznice, takozvane Smart-X kartice. Posebne iskaznice za Knjižnicu neće se izdavati studentima koji imaju Smart-X.

Uz pomoć Smart-X kartice studenti mogu koristiti uređaje za fotokopiranje/skeniranje. U tu svrhu potrebno je uplatiti željeni iznos na žiro-račun fakulteta i kopiju uplatnice donjeti na pult u prizemlju radi registracije uplaćenog iznosa u knjižnični sustav.

Smart-X kartica služi i za identifikaciju studenta prilikom posudbe građe na informacijskim pultovima.

Za sada uz pomoć Smart-X kartica nije moguća jedino samostalna posudba na uređajima za samoposudbu. Očekujemo skoro rješavanje tehničkiog problema zbog kojeg nismo u mogućnosti osposobiti ovu funkciju.

Vraćanje knjiga na uređajima za samoposudbu moguće je iskaznice, jer prilikom vraćanja nije potrebna identifikacija studenta.

Studentima koji nemaju Smart-X karticu, odnosno svima onima koji nisu ove godine upisali prvu godinu, i dalje se izdaju posebne članske iskaznice koje služe samo za Knjižnicu.

(published on 2013-10-09)

Pohrana diplomskih radova u Repozitoriju FF-a

Prema Odluci o diplomskim radovima svi diplomski radovi obranjeni na Filozofskom fakultetu trebaju biti, u elektroničkom obliku, pohranjeni u Knjižnici FF-a.

Molimo sve studente da diplomske radove, odmah po obrani, predaju tajništvima svojih Odsjeka (u elektroničkom obliku) zajedno s ispunjenom i potpisanom Izjavom o pohrani.

Svi diplomski radovi bit će pohranjeni i dostupni u Repozitoriju FF-a.

(published on 2013-02-06)

Novi model naplate fotokopiranja

Zbog uvođenja fiskalnih obveza (fiskalne blagajne) Knjižnica nije u mogućnosti primati ikakve uplate niti raditi s novcem.

Željene iznose možete uplatiti putem žiro-računa Fakulteta (IBAN HR1823600001101311177), a na uplatnicu u prostoru "poziv na broj" obavezno treba upisati brojčanu oznaku koja je u skladu sa svrhom uplate na karticu za fotokopiranje: 2-803-1001. Pod Model treba upisati HR00, a pod opis plaćanja "Uplata za fotokopiranje" ili "Duplikat iskaznice".

Nakon što uplatite željeni iznos, s dokazom uplate (uplatnica) dođite na Blagajnu u prizemlju Knjižnice da Vam se taj iznos upiše na korisničku karticu kako bi fotokopiranje bilo moguće.

Knjižnica će izaći u susret korisnicima, ali molimo za strpljenje.

Hvala!

(published on 2013-02-28)

Objavljeni faktori utjecaja (Impact Factors, IF), te popisi časopisa u WoS-u i CC-u za 2012. godinu

Objavljeni su faktori utjecaja za 2012. godinu u citatnoj bazi podataka Journal Citation Reports - JCR (Thomson Reuters). Hrvatskih časopisi indeksirani u bazi podataka Social Sciences Citation Index (SSCI):

1. Collegium antropologicum, 2. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 3. Društvena istraživanja, 4. Ekonomska istraživanja, 5. Kinesiology, 6. Ljetopis socijalnog rada, 7. Odgojne znanosti, 8. Psychiatria Danubina, 9. Revija za socijalnu politiku, 10. Suvremena psihologija, 11. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Izbačeni su časopisi: Govor, Jezikoslovlje i Sociologija i prostor.

Hrvatskih časopisi indeksirani u bazi podataka Current Contents Social & Behavioral Sciences:
1. Collegium Antropologicum, 2. Društvena istraživanja.

Pristup JCR-u s Fakulteta

Pristup JCR-u od kuće

(published on 2013-10-04)

Hrvatski časopisi - WoS (A&HCI i SSCI) i Current Contents (A&H) za 2012. godinu

Objavljen je novi popis časopisa iz umjetničkog područja i humanistike u bazama podataka WoS (A&HCI i SSCI) i Current Contents (A&H) za 2012. godinu (izdavač Thomson Reuters). Hrvatski časopisi iz umjetničkog područja i humanistike u WoS-u (A&HCI) su:

1. Arti musices, 2. Collegium Antropologicum, 3. Croatian Journal of Philosophy, 4. Filozofska istraživanja, 5. Hrvatski filmski ljetopis, 6. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 7. Književna smotra, 8. Prolegomena, 9. Prostor, 10. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 11. Synthesis philosophica, 12. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku.

Izbačeni su časopisi: Govor, Jezikoslovlje i Život umjetnosti.

Hrvatski časopisi indeksirani u bazi podataka Current Contents Arts & Humanities:

1. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 2. Književna smotra, 3. Prolegomena, 4. Synthesis philosophica.

(published on 2013-10-04)

Čemu služi članska iskaznica nakon isteka studenskih prava?

Bivši studenti!

Iako nakon diplomiranja ili zbog nekog drugog razloga ne možete više posuđivati građu iz Knjižnice FFZG, svoju člansku iskaznicu možete i dalje koristiti za:

a) fotokopiranje

b) skeniranje*

Cijene fotokopiranja istaknute su u Knjižnici i na internetskoj stranici, a skeniranje je besplatno.**


* Za skeniranje obavezno koristite opciju "ADD ME" jer opcija ručnog upisivanja mail adrese NE RADI. "ADD ME" skenirani sadržaj šalje izravno na mail koji je postavljen kao primarni u vašem korisničkom računu. Budući da bivšim studentim primarni mail iprezime@ffzg.hr više nije aktivan, javite se knjižničaru na pult koji će vam u korisničkom računu pod primarni mail postaviti adresu koju sami navedete. Ako vam mail nije stigao, pogledajte u odjeljak neželjene pošte (spam) kamo mailovi znaju zalutati.

** Da biste mogli fotokopirati ili skenirati morate imati uplaćen minimalni iznos od 5,00 kn za c/b fotokopiranje/skeniranje (za fotokopirne uređaje na katovima), a 10,00 kn za fotokopiranje/skeniranje u boji na fotokopirnom uređaju u prizemlju. Pri skeniranju se ništa ne skida s računa.

(published on 2012-10-12)

Film & Television Literature Index with Full Text

Za potrebe Filozofskog fakulteta plaćena je godišnja pretplata za bazu Film & Television Literature Index FT  (do lipnja 2013.) Pristup od kuće.
Ova baza u cjelosti indeksira i donosi sažetke za 380 publikacija, a selektivno indeksira jos 300 publikacija (znanstvenih časopisa i popularnih magazina). Uz to, uključuje i cjelovite tekstove za 120 naslova časopisa i 100 knjiga (popis uključenih publikacija).

(published on 2012-06-15)

ERIH - European Reference Index for Humanities - revidirane liste

Nedavno je objavljeno revidirano izdanje ERIH-a, European Research Index for Humanities, kojeg razvija European Science Foundation. U novim popisima nalazimo velik broj hrvatskih časopisa: Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku; Arhivski vjesnik; Arti musices; Bogoslovska smotra; Collegium Antropologicum; Crkva u svijetu; Croatian Journal of Philosophy; Croatica Christiana Periodica; Diacovensia - Teološki prilozi; Diadora; Dubrovnik Annals; Etnološka tribina; Filologija; Filozofska istraživanja; Fluminensia; Folia onomastica Croatica; Govor; Historijski zbornik; Histria Archaeologica; Hortus Artium Medievalium; Hrvatska revija za rehabilitacijska istrazivanja; Ikon - Journal of Iconographic Studies; Informatologia; Institut za Povijest Umjetnosti. Radovi; International Review of the Aesthetics and Sociology of Music; Jezik; Jezikoslovlje; Napredak; Narodna umjetnost; Nova prisutnost; Numizmatičke vijesti; Obnovljeni život. Časopis za filozofiju i religijske znanosti; Odgojne znanosti; Peristil; Povijesni prilozi; Prilozi Instituta za arheologiju; Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji; Prolegomena - Journal of Philosophy; Psihologijske teme; Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru; Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Riječki teološki časopis; Rijeka; Scrinia Slavonica; Senjski zbornik; Slovo; Starohrvatska prosvjeta; Strani jezici; Studia romanica et anglica zagrabiensia; Suvremena lingvistika; Synthesis philosophica; Umjetnost riječi; Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku; Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU; Zbornik radova, Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja predškolske djece Pripadnost pojedinog naslova nekoj znanstvenoj disciplini, i kategoriju koja mu je dodijeljena možete provjeriti u tražilici. Više o ERIH-u, razlozima i povijesti nastanka, kao i budućim planovima možete pročitati u Predgovoru ERIH-a.

(published on 2011-07-20)

Archive.org

Internetski arhiv Archive.org omogućuje pristup velikom broju digitaliziranih starih hrvatskih knjiga iz 17., 18. i 19. te s početka 20. stoljeća. Knjige su u slobodnom pristupu pa ih možete slobodno preuzimati bez naknade. Archive.org nudi mogućnost besplatne registracije i stvaranja korisničkog računa pomoću kojeg možete bookmarkirati i označivati (tagirati) željene naslove knjiga.

(published on 2011-09-08)

Otkud dolaze naše knjige?

Na adresi http://map.knjiznica.ffzg.hr/ možete pogledati gdje su izdane knjige koje imamo u fondu.

(published on 2011-04-04)

Log in to your account:
Languages: 
Powered by Koha