Naplata fotokopiranja

Zbog uvođenja fiskalnih obveza (fiskalne blagajne) Knjižnica nije u mogućnosti primati ikakve uplate niti raditi s novcem.

Željene iznose možete uplatiti putem žiro-računa Fakulteta (IBAN HR1823600001101311177), a na uplatnicu u prostoru "poziv na broj" obavezno treba upisati brojčanu oznaku koja je u skladu sa svrhom uplate na karticu za fotokopiranje: 2-803-1001. Pod Model treba upisati HR00, a pod opis plaćanja "Uplata za fotokopiranje" ili "Duplikat iskaznice".

Nakon što uplatite željeni iznos, s dokazom uplate (uplatnica) dođite na Blagajnu u prizemlju Knjižnice da Vam se taj iznos upiše na korisničku karticu kako bi fotokopiranje bilo moguće.

Knjižnica će izaći u susret korisnicima, ali molimo za strpljenje.

Hvala!

(published on 2013-02-28)

Skeniranje na zahtjev

Knjižnica FFZG uvodi novu uslugu - skeniranje na zahtjev - koja korisnicima Knjižnice omogućava naručivanje elektroničkih preslika (skenova) članaka i poglavlja iz fonda Knjižnice.

Građa se naručuje elektroničkom poštom na snz@ffzg.hr. Svaki korisnik može poslati do 3 zahtjeva tjedno na koja ćemo odgovoriti u maksimalnom roku od 3 radna dana (u pravilu i kraće). Zahtjeve preko te kvote obradit ćemo prema mogućnostima.

Usluga se ne naplaćuje.

Podsjećam da se knjižnični katalog može pretražiti na stranici http://koha.ffzg.hr/ - članke i poglavlja koja imamo u fondu možete dobiti preko usluge skeniranja na zahtjev, a sve ono što nemamo u fondu (knjige, ocjenski radovi, članci, poglavlja...) dostupno je preko usluge međuknjižnične posudbe.

Dodatne informacije o obje usluge (kao i cjenik međuknjižnične posudbe) mogu se pronaći na našim internetskim stranicama:

http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/mkp
http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/mkp/snz

Tiskana građa i dalje je dostupna za naručivanje iz zatvorenog spremišta kao i do sada (http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/zs).

Važna napomena: sva građa posredovana uslugama međuknjižnične posudbe i skeniranja na zahtjev smije se koristiti sključivo za potrebe nastave i znanstvenog rada. Bilo kakva komercijalna upotreba ili daljnja dostribucija nije dopuštena.

(published on 2014-05-22)

Pohrana diplomskih radova u Repozitoriju FF-a

Prema Odluci o diplomskim radovima svi diplomski radovi obranjeni na Filozofskom fakultetu trebaju biti, u elektroničkom obliku, pohranjeni u Knjižnici FF-a.

Molimo sve studente da diplomske radove, odmah po obrani, predaju tajništvima svojih Odsjeka (u elektroničkom obliku) zajedno s ispunjenom i potpisanom Izjavom o pohrani.

Svi diplomski radovi bit će pohranjeni i dostupni u Repozitoriju FF-a.

(published on 2013-02-06)

Popis hrvatskih časopisa u WoS i CC za 2014. godinu

Ažuriran je popis indeksiranih časopisa u bazama podataka Web of Science Core Collection i Current Contents (Thomson Reuters) za 2014. godinu.

Hrvatski časopisi iz humanističkih i društvenih znanosti indeksirani u bazi podataka Web of Science Core Collection su sljedeći:

1. Arti musices, 2. Croatian Journal of Philosophy, 3. Društvena istraživanja, 4. Ekonomska istraživanja, 5. Filozofska istraživanja, 6. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 7. Hrvatski filmski ljetopis, 8. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 9. Kinesiology, 10. Književna smotra, 11. Ljetopis socijalnog rada, 12. Prolegomena, 13. Prostor, 14. Psychiatria Danubina, 15. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 16. Revija za socijalnu politiku, 17. Synthesis philosophica, 18. Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku,19. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci i 20. Život umjetnosti.

Ove godine nisu indeksirani: Collegium antropologicum i Suvremena psihologija

 

Hrvatski časopisi iz humanističkih i društvenih znanosti indeksirani u bazi podataka Current Contents su sljedeći:

1. Društvena istraživanja, 2. International Review Of The Aesthetics And Sociology Of Music, 3. Književna smotra, 4. Prolegomena, 5. Psychiatria Danubina i 6. Synthesis Philosophica.

Ove godine nije indeksiran: Collegium antropologicum

(published on 2014-07-02)

Čemu služi članska iskaznica nakon isteka studenskih prava?

Bivši studenti!

Iako nakon diplomiranja ili zbog nekog drugog razloga ne možete više posuđivati građu iz Knjižnice FFZG, svoju člansku iskaznicu možete i dalje koristiti za:

a) fotokopiranje

b) skeniranje*

Cijene fotokopiranja istaknute su u Knjižnici i na internetskoj stranici, a skeniranje je besplatno.**


* Za skeniranje obavezno koristite opciju "ADD ME" jer opcija ručnog upisivanja mail adrese NE RADI. "ADD ME" skenirani sadržaj šalje izravno na mail koji je postavljen kao primarni u vašem korisničkom računu. Budući da bivšim studentim primarni mail iprezime@ffzg.hr više nije aktivan, javite se knjižničaru na pult koji će vam u korisničkom računu pod primarni mail postaviti adresu koju sami navedete. Ako vam mail nije stigao, pogledajte u odjeljak neželjene pošte (spam) kamo mailovi znaju zalutati.

** Da biste mogli fotokopirati ili skenirati morate imati uplaćen minimalni iznos od 5,00 kn za c/b fotokopiranje/skeniranje (za fotokopirne uređaje na katovima), a 10,00 kn za fotokopiranje/skeniranje u boji na fotokopirnom uređaju u prizemlju. Pri skeniranju se ništa ne skida s računa.

(published on 2012-10-12)

Archive.org

Internetski arhiv Archive.org omogućuje pristup velikom broju digitaliziranih starih hrvatskih knjiga iz 17., 18. i 19. te s početka 20. stoljeća. Knjige su u slobodnom pristupu pa ih možete slobodno preuzimati bez naknade. Archive.org nudi mogućnost besplatne registracije i stvaranja korisničkog računa pomoću kojeg možete bookmarkirati i označivati (tagirati) željene naslove knjiga.

(published on 2011-09-08)

Otkud dolaze naše knjige?

Na adresi http://map.knjiznica.ffzg.hr/ možete pogledati gdje su izdane knjige koje imamo u fondu.

(published on 2011-04-04)

Log in to your account:
Languages: 
Powered by Koha