Ježić, Ljudevit Fran - bibliografija

Godine:          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367309
  Ježić, Ljudevit Fran ;
  O pojmu hrvatske filozofije / Ljudevit Fran Ježić Filozofska istraživanja, 36 (2016), 1 ; str. 89-104. http://dx.doi.org/10.21464/fi36108
  http://hrcak.srce.hr/165852
  WOS:000390290000009
  Scopus ID:2-s2.0-84989182868
  edit
 2. 319838
  Ježić, Ljudevit Fran ;
  O umskoj potrebi za vjerom u božju opstojnost po raspravi Wizenmanna i Kanta / Logos - Časopis za filozofiju i relgiju, vol.1:br.2(2013) ; str. 81-102.
  edit
 3. 319862
  Ježić, Ljudevit Fran ;
  Suočenje zdravoga razuma i kritičkoga uma po Göttingenskoj recenziji Kritike čistoga uma / Filozofska istraživanja. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2013., 130 God. 33 (2013) Sv. 2 (str. 299–316).
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=163908
  edit
 4. 310547
  Ježić, Ljudevit Fran ;
  Oganj u vodi kao indoeuropska mitska tema / Književna smotra , 44 (2012), 4(166) ; str. 81-90.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 319867
  Ježić, Ljudevit Fran ;
  O pojmu hrvatske filozofije / Simpozij VII. mediteranski korijeni filozofije. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2013., 26 str..
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 379177
  Ježić, Ljudevit Fran ;
  Friedrich Heinrich Jacobi : O Spinozinu nauku u pismima Mosesu Mendelssohnu : Spisi o sporu o božanskim stvarima i njihovoj objavi / Filozofska istraživanja. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2017., God. 37 (2017) Sv. 2 str. 371-378.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 347279
  Ježić, Ljudevit Fran ;
  O Maimonovu životu, djelu i raspravi "O retoričkim i filozofijskim figurama" / figurama / Ljudevit Fran Ježić. Holon, vol.4(1)2014 ; str. 143-160.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=182826
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 363513
  Ježić, Ljudevit Fran ;
  Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava / Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2016. - 318 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531641821 .
  edit

Prijevodi

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 319872
  Garve, Christian ; Feder, Johann Georg Heinrich ; Ježić, Ljudevit Fran [trl] ;
  Göttingenska recenzija Kritike čistoga uma: Recenzija časopisa Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen / Holon, 3(1)2013 ; str. 70-46.
  http://www.hdi.hr/wp-content/uploads/2013/06/Holon-31-2013_Prijevod_C._Garve_J._G._H._Feder_Lj._F._Jezic.pdf
  edit

1.50.1 Kritički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 347277
  Maimon, Salomon ; Ježić, Ljudevit Fran [trl] ;
  O filozofijskim i retoričkim figurama / Salomon Maimon ; preveo Ljudevit Fran Ježić. Holon, vol.4(1)2014 ; str. 121-142.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=182825
  edit
 2. 347276
  Kant, Immanuel ; Ježić, Ljudevit Fran [trl] ;
  Obavijest g. Immanuela Kanta o ustroju njegovih predavanja u zimskome polugodištu 1765.-1766. / Čemu - časopis studenata filozofije, vol.11, br.21(2013) ; str.241-246.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=173165
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-07-17 18:45:28