Zarevski, Predrag - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 335329
  Vrdoljak, Gabrijela ; Kristek, Marija ; Jakopec, Ana ; Zarevski, Predrag ;
  Provjera modela predviđanja akademskog postignuća studenata: uloga proaktivnosti i pristupa učenju / Suvremena psihologija, 17 (2014), 2 ; str. 125-136.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-84924058189
  edit
 2. 322149
  Ružić-Baf, Maja ; Radetić-Paić, Mirjana ; Zarevski, Predrag ;
  Future Teachers’ Attitudes about Certain Aspects of Information and Communication Technologies / Croatian Journal of Education, 15 (2013), 3 ; str. 149-175.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000329258300007
  edit
 3. 308585
  Kopić, Kristina ; Vranić, Andrea ; Zarevski, Predrag ;
  Spolne i rezidencijalne razlike u implicitnim teorijama inteligencije učenika osmih razreda / Odgojne znanosti, 11 (2009), 1 ; str. 29-51.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000268004400002
  Scopus ID:2-s2.0-70450245277
  edit
 4. 308587
  Kopić, Kristina ; Vranić, Andrea ; Zarevski, Predrag ;
  Implicitne teorije inteligencije učenika osmih razreda / Društvena istraživanja, 18 (2009), 3 ; str. 503-521.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000268021500010
  Scopus ID:2-s2.0-70649106827
  edit
 5. 308606
  Lynn, Richard ; Ivanec, Dragutin ; Zarevski, Predrag ;
  Sex differences in general knowledge domains / Collegium Antropologicum, 33 (2009), 2 ; str. 515-520.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000268067400024
  Scopus ID:2-s2.0-70149083991
  edit
 6. 307856
  Zarevski, Predrag ; Matešić, Krunoslav ;
  Obrazovni sustav, inteligencija i bogatstvo nacija - recipročna uzročnost? / Suvremena psihologija, 12 (2009.), 1 ; str. 191-199.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000268070900012
  Scopus ID:2-s2.0-68149181730
  edit
 7. 308000
  Matešić, Kruno ml ; Zarevski, Predrag ;
  Correlation between inteligence and dimensions of personality and school succes / Metodika: Journal of Theory and Application of Teaching methodologies in Preschool, Primary, Secondary and Higher Education, 9 (2008), 17 ; str. 366-379.
  edit
 8. 309586
  Matešić, Krunoslav ml ; Zarevski, Predrag ;
  Povezanost opće inteligencije i dimenzija ličnosti sa školskim postignućem / Metodika, 9 (2008), 17 ; str. 260-270.
  Elektronička verzija članka
  edit
 9. 307441
  Bakarčić, Danko ; Ivančić Jokić, Nataša ; Majstorović, Martina ; Škrinjarić, Ana ; Zarevski, Predrag ;
  Structural analysis of dental fear in children with and without dental trauma experience / Collegium Antropologicum, 31 (2007), 3 ; str. 675-681.
  WOS:000250113700004
  Scopus ID:2-s2.0-35148886709
  edit
 10. 307236
  Grozdek, Matea ; Kuterovac-Jagodić, Gordana ; Zarevski, Predrag ;
  Samopoimanje srednjoškolaca različitog školskog uspjeha / Suvremena psihologija, 10 (2007), 1 ; str. 37-54.
  WOS:000253744600004
  edit
 11. 307237
  Zarevski, Predrag ; Ivanec, Dragutin ; Zarevski, Zrinka ; Lynn, Richard ;
  Gender differences in general knowledge: four Croatian studies / Suvremena psihologija, 10 (2007), 2 ; str. 213-221.
  WOS:000254012700004
  edit
 12. 306287
  Zarevski, Predrag ; Ivanec, Dragutin ; Zarevski, Zrinka ;
  How general is general information construct? / Psihološka obzorja : Horizons of psychology, 14 (2005), 1 ; str. 9-17.
  edit
 13. 305900
  Bašić, Jasna ; Katić, Silvija ; Vranić, Andrea ; Zarevski, Predrag ; Babić, Tomislav ; Mahović-Lakušić, Darija ;
  Cognition in Parkinson's disease / Croatian medical journal, 45 (2004), str. 451-456.
  WOS:000223463200015
  Scopus ID:2-s2.0-4444318707
  edit
 14. 305901
  Vranić, Andrea ; Zarevski, Predrag ; Ružić, Maja ;
  Never-ending story: Utjecaj formata odgovora na psihometrijske karakteristike upitnika / Suvremena psihologija, 6 (2003), 1 ; str. 93-103.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 308798
  Žufić, Janko ; Ružić-Baf, Maja ; Zarevski, Predrag ;
  The position of teaching materials on the monitor and its effect on the e-learning success / Journal of information and Organizational Science, 35 (2011), 1 ; str. 143-157.
  Elektronička verzija članka

  Scopus ID:2-s2.0-79960137880
  edit
 2. 308858
  Zarevski, Predrag ; Matešić ml, Krunoslav ; Matešić, Krunoslav ;
  Kognitivne spolne razlike: Jučer, danas, sutra / Društvena istraživanja, 19 (2010), 4/5 (108/109) ; str. 797-819.
  Elektronička verzija članka
  WOS:000284516000010
  Scopus ID:2-s2.0-78649393762
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365884
  Zarevski, Predrag ; Ivanec, Dragutin ; Matešić, Krunoslav Jr ;
  Why, when and how to use General knowledge tests? / Suvremena psihologija, 18 (2015), 2 ; str. 211-217.

  Scopus ID:2-s2.0-85019398807
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 335833
  Zarevski, Predrag ;
  Ima li potrebe za kriminalističkim profiliranjem u prevenciji/ublažavanju posljedica kriznih situacija u RH? / U: urednik Ivan Nađ (ur.). VII. međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja", Velika Gorica, 22.-23. svibnja 2014. [Elektronička građa] : zbornik radova = 7th International Conference "Crisis mamagement days", Velika Gorica, 22-23 May 2014. : book of papers. Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica, 2014., str. 59-60.
  [Naziv skupa: Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja" (7 ; 2014 ; Velika Gorica)]
  Elektronička verzija zbornika radova
  edit
 2. 314808
  Zarevski, Predrag ; Bencarić, Zrinka ;
  Utjecaj laičkih poimanja na psihologiju inteligencije / U: Ćorić, Šimun Šito (ur.). Uspjeh i zadovoljstvo u osobnom i društvenom životu. Mostar : Pedagoški fakultet, 2005, str. 69-83.
  [Naziv skupa: Prvi psihologijski simpozij (14.5.2005. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 335590
  Vranić, Andrea ; Tonković, Mirjana ; Zarevski, Predrag ;
  Što blijedi kad blijedi sjećanje? Autonoetička svijest i specifičnost sjećanja / 20. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 28-30 Mart, 2014, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Beograd : Institut za psihologiju, 2014, str. 53-54.
  [Naziv skupa: Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji (20 ; 2014 ; Beograd)]
  edit
 2. 335559
  Zarevski, Predrag ; Kovač, Marijana ; Matešić, Krunoslav ; Matešić, Krunoslav Jr ;
  Gender differences in general knowledge: Do residential status and the type of school matter? / Review of Psychology, 21 (2014), 1 ; str. 87-87.
  [Naziv skupa: 11th Alps Adria Psychology Conference (18-20.09.2014 ; Pečuh, Mađarska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit
 3. 316294
  Kopić, Kristina ; Vranić, Andrea ; Zarevski, Predrag ;
  Implicitne teorije inteligencije učenika osmih razreda /
  [Naziv skupa: XVI Dani psihologije u Zadru (29– 31.05. 2008. ; Zadra, Hrvatska)]
  edit
 4. 316296
  Kopić, Kristina ; Vranić, Andrea ; Zarevski, Predrag ;
  Spolne i rezidencijalne razlike u implicitnim teorijama inteligencije učenika osmih razreda / U: uredili Dževdet Hadžiselimović, Vladimir Kolesarić, Jasenka Pregrad, Marlena Plavšić (ur.). Knjiga sažetaka 16. godišnje konferencije hrvatskih psihologa "Psihologija - Mediji - Etika". Poreč : Društvo psihologa Istre, 2008, str. 163-164.
  [Naziv skupa: 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Psihologija - Mediji - Etika" (01-04.10.2008. ; Poreč, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 335832
  Zarevski, Predrag ;
  Ima li potrebe za kriminalističkim profiliranjem u prevenciji/ublažavanju posljedica kriznih situacija u RH? / Dani kriznog upravljanja : zbornik sažetaka = Crisis Management Days : Book of Abstracts. Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica, 2014., str. 59-60.
  [Naziv skupa: Međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja" (7 ; 2014 ; Velika Gorica)]
  Elektronička verzija knjige sažetaka
  edit
 2. 315944
  Ivančić Jokić, Nataša ; Majstorović, Martina ; Bakarčić, Danko Szirovica, Lajozs ; Zarevski, Predrag ;
  Evaluation of dental fear in children with and without dental trauma experience by using CFSS-DS questionnaire /
  [Naziv skupa: 9th Congress of European Academy of Pediatric Dentistry (29. svibnja -1. lipnja 2008 ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 311365
  Zarevski, Predrag ;
  Uloga psihologa u katastrofama / U: Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Šakić, Vlado (ur.). Hrvatsko društvo danas : psihosocijalni procesi. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004 (Biblioteka Zbornici ; knj. 21), str. 87-102.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 360635
  Zarevski, Predrag ;
  Psihologija kockanja, Ili znate li kad treba stati? / Zbornik stručnih radova Alkohološkog glasnika : priručnik / urednica Vesna Golik-Gruber.. Zagreb : Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara : Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb, 2003., str. 55-58.
  Stranica izdavača
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 360647
  Zarevski, Predrag ;
  John L. Horn - (1928.-2006.) - In memoriam / Suvremena psihologija, 10 (2007), 2 ; str. 335-336.
  WOS:000254012700014
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 350444

  Psihologija za liječnike / Zagreb : Naklada Slap, 2015. - 386 str. ; 25 cm. + 1 optički disk (CD-ROM). ISBN: 9789531917896.
  edit
 2. 322181
  Tudor, Goran ; Amor, M ; Kalit, S ; Perić, K ; Rijavec, Majda ; Srića, V ; Tudor Kalit, M ; Zarevski, Predrag ;
  Odabrane priče učinkovitog menadžera : zakon razvoja, sreće i uspjeha / Zagreb : M.E.P., 2013. - 208 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536807574.
  edit
 3. 257556
  Buljan Flander, Gordana ; Zarevski, Predrag ;
  Moji se roditelji razvode : priručnik za pomoć djeci i mladima čiji su roditelji razvedeni ili su u postupku razvoda braka / Zagreb : MarkoM, 2010. - 89 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. ISBN: 9789539907691.
  edit
 4. 319738
  Tudor, Goran ; Rijavec, Majda ; Haramija, Ivan [ill] ; Zarevski, Predrag ;
  Menadžerska učinkovitost 360 [stupnjeva] : dobar menadžer sam sebi / 2. izd. - Zagreb : M.E.P., 2009. - 379 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789536807321.
  edit
 5. 360632
  Tudor, Goran [aui] ; Rijavec, Majda ; Zarevski, Predrag ; Haramija, Ivan [ill] ;
  Menadžerska učinkovitost 360 [stupnjeva] : menadžer sam sebi / Zagreb : M.E.P. : Liderpress, 2008. - 365 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536807352 .
  edit
 6. 360633
  Zarevski, Predrag ; Mamula, Maja ; Skozret, Krešimir [ill] ;
  Pobijedite sramežljivost, a djecu cijepite protiv nje / 3. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008. - 254 str. : ilustr. u boji ; 22 cm. ISBN: 9789531910897.
  edit
 7. 360634

  Zdravi život u poslovnom svijetu / Zagreb : M.E.P., 2007. - 264 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536807314.
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 281890
  Zarevski, Predrag ;
  Struktura i priroda inteligencije / 2. prošireno izd - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012. - 306 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9789531917513.
  edit
 2. 284995
  Zarevski, Predrag ; Škrinjarić, Ilija ; Vranić, Andrea ;
  Psihologija za stomatologe / 2. prošireno izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012. - 324 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789531917568.
  edit
 3. 334388
  Zarevski, Predrag ;
  Psihologija pamćenja i učenja / 5. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007. - 320 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9789531910675.
  edit
 4. 219001
  Zarevski, Predrag ; Škrinjarić, Ilija ; Vranić, Andrea ; Petrinec-Fulir, Blanka [ill] ;
  Psihologija za stomatologe / Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005. - 290 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9531912912.
  edit

2.04 Recenzirani udžbenik za srednju školu ili drugi udžbenik

 1. 335827
  Zarevski, Predrag ; Havelka, Mladen ;
  Psihologija : udžbenik za treći razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege / 5. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2014. - 216 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 26 cm. ISBN: 9789530216808.
  edit
 2. 360654

  Psihologija : udžbenik za gimnazije / 5. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2011. - 190 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 26 cm. ISBN: 9789530214279.
  edit
 3. 360656

  Psihologija : udžbenik za gimnazije / 3. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2008. - 190 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi ; 26 cm. ISBN: 9789530214279.
  edit
 4. 360657

  Psihologija : udžbenik za gimnazije / 2. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2007. - 190 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 26 cm. ISBN: 9789530214279.
  edit
 5. 219458
  Šverko, Branimir ; Zarevski, Predrag ; Szabo, Silvija ; Kljaić, Slavko ; Kolega, Maja ; Turudić-Čuljak, Tanja ;
  Psihologija : udžbenik za gimnazije / Zagreb : Školska knjiga, 2006. - 190 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 26 cm. ISBN: 9530214278.
  edit
 6. 331716

  Psihologija : udžbenik za gimnazije / 12. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2003. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9530203322.
  edit

2.22 Mjerni instrument

 1. 360629
  Zarevski, Predrag ;
  Priručnik za Test opće informiranosti (TOI-03) / Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003. - 33 str. ; 30 cm. ISBN: 9531912297.
  edit
 2. 360630
  Zarevski, Predrag ; Vukosav, Željko ;
  Priručnik za revidirani Upitnik sramežljivosti i asertivnosti (USA-r) / Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003. - 18 str. ; 30 cm. ISBN: 9531912300.
  edit
 3. 356040
  Zarevski, Predrag ; Vukosav, Željko ;
  Priručnik za Upitnik sramežljivosti i asertivnosti : (USA) / Zagreb : Naklada Slap, 1999. - 13 str. ; 29 cm. ISBN: 953191110X.
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 265374
  Zarevski, Predrag ; [edt, aui]
  Učitelji za učitelje : primjeri provedbe načela Aktivne/efikasne škole / 2. nepromijenjeno izd - Zagreb : IEP, 2003. - 156 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 953-97820-1-5.
  edit

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 341641
  Zarevski, Predrag ; [edt]Jurin, Tanja ; [edt]Modić Stanke, Koraljka ; [edt]
  22. dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, 16.- 18. travnja 2015. : sažeci priopćenja = 22th Ramiro and Zoran Bujas' Days, April 16 - 18, 2015 : book of abstracts / Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2015. - 317 str., 24 cm. ISSN: 1849-6946.
  Elektronička verzija knjige sažetaka
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:39