Nádor, Orsolya - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 318930
  Nádor, Orsolya ;
  A magyar mint idegen- és mint származásnyelv tanításának néhány kérdése / Őrszavak, 2013.
  http://orszavak.nyeomszsz.org/pdf/10_Nador+Orsolya_A+magyar+mint+idegen+nyelv.pdf
  edit
 2. 318928
  Nádor, Orsolya ;
  Als wir noch nicht verspätet waren / Berliner Beiträgezur Hungarologie , 15 (2010).
  http://www.slawistik.hu-berlin.de/institut/fachgebiete/ungarlit/publ/BBH/bbh15_nador
  edit
 3. 318927
  Nádor, Orsolya ;
  A magyar nyelv politikai státusváltozásai és az oktatás : adalékok a magyar nyelv tanításának történetéhez / Anyanyelv-pedagógia , (2009), 2.
  http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=158
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 318902
  Nádor, Orsolya ;
  A magyarról mint idegen nyelvről – nyelvideológiai közelítésben / U: Hires-László Kornélia, Márku Anita, Karmacsi Zoltán (ur.). Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai. Budapest ; Beregszász : Tinta Könyvkiadó ; Hodinka Antal Intézet, 2011., str. 211-217.
  edit
 2. 318893
  Nádor, Orsolya ; Márkus, Éva [edt] ;
  Magyar mint idegen nyelv-tanárok képzése a két tannyelvű oktatás szolgálatában / U: Kovács Judit (ur.). Kéttannyelvűség - pedagógusképzés, kutatás, oktatás : az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán 2008. november 12-én megtartott konferencia előadásainak anyaga. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2009., str. 137-143.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 318923
  Nádor, Orsolya ; Žagar Szentesi, Orsolya ;
  Nyelvpolitikai és nyelvoktatás : politikai adalékok a horvát–magyar kapcsolatok múltjához és jelenéhez / U: Fedinec Csilla (ur.). A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony : Kalligram, 2013., str. 498-511.
  edit
 2. 318919
  Nádor, Orsolya ;
  A mentális lexikon kutatásának lehetőségei a magyar mint idegen nyelv tanulóinak esetében / U: Szabó Dániel, Navracsics Judit (ur.). A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III. . Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2012., str. 397-402.
  edit
 3. 318900
  Nádor, Orsolya ;
  The position of the hungarian language / U: Szarka László, Fedinec Csilla, Bárdi Nándor (ur.). Minority Hungarian Communities in the 20th Century. New York : Columbia University Press, 2011., str. 493-502.
  edit
 4. 318901
  Nádor, Orsolya ;
  Nyelvpolitika és oktatás : történeti háttérvázlat / U: Péntek János, Bartha Csilla, Nádor Orsolya (ur.). Nyelv és oktatás kisebbségben : Kárpát-medencei körkép. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2011., str. 21-56.
  edit
 5. 318894
  Nádor, Orsolya ;
  A nyelvszabadságról – többségi szemmel / U: Vogl Márk, Andrássy György (ur.). Az emberi jogok és a nyelvek. Pécs : PTE ÁJK Kiadó, 2010., str. 87-100.
  edit
 6. 318886
  Nádor, Orsolya ;
  From monolingualism to multilingualism in the EU : through bilingual minorities / U: Tonk Márton, Bodó Barna (ur.). Nations and National Minorities in the European Union. Cluj-Napoca : Sapientia, 2009., str. 65-73.
  edit
 7. 318890
  Nádor, Orsolya ;
  A Kárpát-medence oktatási hagyományai és a multikulturalizmus : az Európa Iskola-modell tanulságai / U: Kolláth Anna. (ur.). A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009. (Opseg 68 iz Mednarodna knjižna zbirka Zora), str. 173 -179.
  edit
 8. 318877
  Nádor, Orsolya ;
  A magyar mint kisebbségi anyanyelv : nyelvi jogok és nyelvhasználat / U: Szarka László, Fedinec Csilla, Bárdi Nándor (ur.). Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest : Gondolat ; MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, str. 398-404.
  edit
 9. 318880
  Nádor, Orsolya ;
  Teaching of less widely used languages in Europe and language politics / U: Laakso Johanna (ur.). Ungarischunterricht in Österreich : perspektiven und Vergleichspunkte = Teaching hungarian in Austria : perspectives and points of comparison . Wien : LIT-Verlag, 2008., str. 57-65.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 318872
  Nádor, Orsolya ; Spannraft, Marcellina ;
  Nyelv - társadalom - kultúra : bevezetés a nyelv, a társadalom és a kultúra összefüggéseinek tanulmányozásába / Budapest : KRE BTK ; Patrocinium Kiadó, 2012. - 144 str. ISBN: 9786155107870.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 318875
  Bartha, Csilla ; [edt]Péntek, János ; [edt]Nádor, Orsolya ; [edt]
  Nyelv és oktatás kisebbségben : Kárpát-medencei körkép / Budapest : Tinta könyvkiadó, 2011. - 357 str. ISBN: 9786155219061.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32