Agičić, Damir - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 319953
  Agičić, Damir ;
  Historiografia chorwacka w latach 1990-210: struktura i główne nurty rozwoju / Prace Komisji Środkowo-Europejskiej PAU, 20 (2012), str. 63-73.
  edit
 2. 319951
  Agičić, Damir ;
  Przyczynek do historii polsko-jugosłowiańskich stosunków kulturalnych pod II wojnie światowej - działalność Wiktora Bazielicha na polu promocji kultury i jego praca tłumacza / Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 46 (2011), str. 216-236.
  edit
 3. 319952
  Agičić, Damir ;
  Tko su za nas Turci/Osmanlije? Ili kako su predstavljeni u hrvatskim udžbenicima i sintezama/pregledima hrvatske povijesti / Slavia Meridionalis, 11 (2011), str. 241-251.
  edit
 4. 308693
  Agičić, Damir ;
  Wiktor Bazielich i njegovi hrvatski korespondenti. Prilog poznavanju hrvatsko-poljskih književnih i kulturnih veza u dvadesetom stoljeću / Historijski zbornik, LXII (2009), 1 ; str. 137-162.
  edit
 5. 305541
  Agičić, Damir ;
  Czesi w Chorwacji na przelomie wieków / Balcanica Posnaniensia, XI/XII (2001), str. 121-127.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309993
  Agičić, Damir ; Bagarić, Petar ;
  Bibliografija časopisa za metodiku nastave povijesti 1951.-1992. / Povijest u nastavi, 2 (18) (2011), str. 155-330.
  edit
 2. 308694
  Agičić, Damir ;
  O knjizi "Srbi među europskim narodima" / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 41 (2009), str. 434-438.
  edit
 3. 307098
  Agičić, Damir ; Janković, Branimir ;
  Šezdeset godina "Historijskoga zbornika" / Historijski zbornik, LXI (2008), 1 ; str. XIII-XVIII.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74501
  edit
 4. 307206
  Agičić, Damir ;
  Pet godina časopisa "Povijest u nastavi". Bibliografija (2003-2007) / Povijest u nastavi, VI (2008), 11 (1) ; str. 5-29.
  http://bib.irb.hr/datoteka/336431.01_Damir_Agicic.pdf
  edit
 5. 307234
  Agičić, Damir ; Šute, Ivica ;
  Prof. dr. Marijan Maticka - Bibliografija / Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 39 (2007), 39 ; str. 11-20.
  edit
 6. 304985
  Agičić, Damir ;
  A Magyar Kiralysag nemzetei a 16-19 szzazadban / Magyar Szemle, 7 (1998), 9-10 ; str. 35-41.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 319956
  Agičić, Damir ;
  Matasovićevo viđenje uloge sveučilišta i studenata u javnom životu / Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Hrvatski institut za povijest : Slavonski Brod ; Zagreb 2013, str. 231-241.
  edit
 2. 319955
  Agičić, Damir ;
  Prilog poznavanju rane djelatnosti Jaroslava Šidaka. Pisma profesoru Ferdi Šišiću/ Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena. Filozofski fakultet : Zagreb, 2012., str.69-84.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366552
  Agičić, Damir ;
  Katedra opće povijesti na Sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu : (1874-1918) 2016Spomenica Renea Lovrenčića. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; FF Press, 2016, str. 201-230.
  edit
 2. 366554
  Agičić, Damir ;
  Polsko-chorwackie związki polityczne i kulturalne od lat osiemdziesiątych XIX wieku do 1948 roku / 2016Polacy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej. Związki polityczne i ich odbicie w historiografii. Warszawa, 2015, str. 129-136.
  edit
 3. 366553
  Agičić, Damir ;
  Kazimir Grekša, profesor mađarskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu : (1903.-1918.) / 2015Varietas Europica Centralis. Budapest, 2015, str. 23-27.
  edit
 4. 366555
  Agičić, Damir ;
  W poszukiwaniu chorwackich korzeni Oskara Haleckiego / 2015Oskar Halecki i jego obraz Europy. Łódź : Część trzecia, 2015., str. 129-136.
  edit
 5. 312644
  Agičić, Damir ;
  Prikaz postanka suvremene Republike Hrvatske u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu / U: Cipek, Tihomir (ur.). Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti. Zagreb : Disput, 2011, str. 359-377.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 379288
  Agičić, Damir ;
  Ljubo Boban i zanat povjesničara / Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti. Zagreb : FF Press, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2017, str. 49-72.
  edit
 2. 379290
  Agičić, Damir ;
  Pamćenje o Jugoslaviji u suvremenoj hrvatskoj historiografiji / Tranzicija i kulturno pamćenje. Zagreb : Srednja Europa, 2017, str. 237-245.
  edit
 3. 379945
  Agičić, Damir ;
  Chorwacja na obrzeżach Europy Środkowej / Europa Środkowa, Bałkany i Polacy. Studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi. Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2017, str. 27-37.
  edit
 4. 379946
  Agičić, Damir ;
  Istraživanja balkanske/jugoistočnoeuropske povijesti u hrvatskoj historiografiji nakon 1991. godine / Studia Balkanica-Bohemoslovaca VII. Příspěvky přednesené na VII. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 28.–29. listopadu 2016. Brno : Moravské zemské muzeum - Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017, str. 57-63.
  edit
 5. 311977
  Agičić, Damir ; Najbar-Agičić, Magdalena ;
  Hrvatska historiografija o 1941. - polemika bez dijaloga? / U: Bosto, Sulejman ; Cipek, Tihomir ; Milosavljević, Olivera (ur.). Kultura sjećanja: 1941. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti. Zagreb : Disput, 2008., str. 145-155.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 307106
  Agičić, Damir ;
  Andrea Feldman, Povijesno gledamo. Razgovori s povjesničarima / Povijest u nastavi, V (2007), 2 (10) ; str. 241-243.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 341194
  Agičić, Damir ;
  Hrvatska Klio : o historiografiji i historičarima / Zagreb : Srednja Europa, 2015. - VI, 192 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963231.
  edit
 2. 351167
  Agičić, Damir ;
  Hrvatska Klio II. : o nastavi i udžbenicima povijesti / Zagreb : Srednja Europa, 2015. - IV, 143 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963330 : .
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 244535
  Agičić, Damir ;
  Poslijediplomski magistarski studij Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu / Zagreb : Srednja Europa, 2009. . - 108 str. : graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789536979582.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 316119
  Agičić, Damir ;
  Doktorati iz povijesti u Republici Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata /
  [Naziv skupa: III. kongres hrvatskih povjesničara (01-05.10.2008. ; Supetar, Brač, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 403525
  Agičić, Damir ; [edt]Petrić, Hrvoje ; [edt]Šimetin Šegvić, Filip ; [edt]
  Zbornik Drage Roksandića / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti : Zavod za hrvatsku povijest, 2019. - 1232 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531757072.
  edit
 2. 392774
  Agičić, Damir ; [edt]Janković, Branimir ; [edt]
  Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj : tradicija, današnje stanje, perspektive : povodom 140. godišnjice početka rada povijesnih katedri Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti : Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2018. - XVIII, 322 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756372 .
  edit
 3. 366551
  Agičić, Damir ; [edt, aut]Roksandić, Drago ; [edt, aut]Jakovina, Tvrtko ; [edt, aut]
  Spomenica Renea Lovrenčića / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. - 438 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755672.
  edit
 4. 339207
  Galović, Tomislav ; [edt]Agičić, Damir ; [edt]
  Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine / Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti : Društvo za hrvatsku povjesnicu : Filozofski fakultet, 2015. - 640 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755405 (Filozofski fakultet).
  edit
 5. 271345
  Agičić, Damir ; [edt , aut]Roksandić, Drago ; [edt , aut]
  Spomenica Josipa Adamčeka / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2009. - 566 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753166 : .
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 244536
  Agičić, Damir ; [edt]
  Bibliografija hrvatske historiografije u povijesnim časopisima 2000.-2004. godine / Zagreb : Srednja Europa, 2008. . - 266 str. ; 24 cm. ISBN: 9789536979585.
  Historiografija
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 380092
  Agičić, Damir ; [edt]Karakaš Obradov, Marica ; [edt]
  Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti : zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 27. studenog 2015. godine / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet : Društvo za hrvatsku povjesnicu : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 2017. - 314 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531756365 .
  edit
 2. 287723
  Agičić, Damir ; [edt]Janković, Branimir ; [edt]
  Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011. / Zagreb : FF pres [i. e.] Filozofski fakultet : Društvo za hrvatsku povjesnicu : Doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2012. - 435 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754545 (Filozofski fakultet) : .
  edit

2.34 Knjiga sažetaka (domaće konferencije)

 1. 362081
  Agičić, Damir ; [edt]Galović, Tomislav ; [edt]Holjevac, Željko ; [edt]
  Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi : zbornik sažetaka / Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 2016. - 205 str. ; 24 cm. ISBN: 9789535729617.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:17