Starčević, Anđel - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365440
  Starčević, Anđel ;
  Govorimo hrvatski ili ’hrvatski’: standardni dijalekt i jezične ideologije u institucionalnom diskursu / 2016Suvremena lingvistika, 42 (2016), 81 ; str. 67-103.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=238620 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=238620
  WOS:000412674300004
  Scopus ID:2-s2.0-84978652290
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 389616
  Starčević, Anđel ; Kapović, Mate ; Bilić Meštrić, Klara ; Sarić, Daliborka ; Udier, Sanda Lucija ;
  Language Planning and Implementation in Croatia: A Critical Discourse Approach / 2018Research School "Language contact within systems and speakers". Potsdam, Njemačka, 21-23.02.2018., str. 42-42.
  edit
 2. 389618
  Starčević, Anđel ;
  Brozovićev Jezik današnji pola stoljeća kasnije: jezična znanost ili jezična ideologija? / 2018CLARC 2018 Perspectives on Linguistic Diversity. Rijeka, Hrvatska, 8-10.06.2018.
  http://bib.irb.hr/datoteka/942553.CLARC2018BoA.pdf
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 361876
  Kalogjera, Damir ; Starčević, Anđel ;
  The Native Speaker: A Glance at Some Issues in the Debate / U: edited by Irena Zovko Dinković, Jelena Mihaljević Djigunović (ur.). English studies from archives to prospects. Volume 2. Linguistics and applied linguistics. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016., Str. 114-148.
  edit
 2. 365439
  Kapović, Mate ; Starčević, Anđel ; Sarić, Daliborka ;
  O preskripciji i preskriptivizmu u Hrvatskoj / Jezična politika: između norme i jezičnog liberalizma / uredila Barbara Kryżan-Stanojević.. Zagreb : Srednja Europa, 2016, str. 45-67.
  http://bib.irb.hr/datoteka/834104.Kapovi_Starevi_Sari_2016_O_preskripciji_i_preskriptivizmu_u_Hrvatskoj_SKEN.pdf
  edit
 3. 365441
  Starčević, Anđel ;
  Trenirka, diktafon i "iskrivljen hrvatski": metodološki izazovi sociolingvističkog intervjua i sudioničkog promatranja / 2016Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru / uredile Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević.. Zagreb : Srednja Europa, 2016, str. 3-17.
  http://bib.irb.hr/datoteka/815033.Starcevic_2016_Trenirka_diktafon_iskrivljen_hrvatski_HDPL_sken.pdf
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 400954
  Starčević, Anđel ; Kapović, Mate ; Sarić, Daliborka ;
  Jeziku je svejedno / Zagreb : Sandorf, 2019. - 394 str. ; 24 cm. ISBN: 9789533511153.
  http://www.sandorf.hr/administracija/downloadpdf/202012220604200.jeziku_je_svejedno_sandorf_2019.pdf
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 389617
  Starčević, Anđel ; Kapović, Mate ; Bilić Meštrić, Klara ; Sarić, Daliborka ; Udier, Sanda Lucija ;
  Language Planning and Implementation in Croatia: A Critical Discourse Approach / 2018Language Policy and Language Planning: education, languages and migrations. Siena, Italija, 23-27.07.2018.
  edit
 2. 389619
  Starčević, Anđel ; Bilić Meštrić, Klara ;
  You are all illiterate! – Language ideologies and language conflict in language teaching / 2018Second International Conference on Sociolinguistics: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. Budimpešta, Mađarska, 06-08.09.2018.
  edit
 3. 378854
  Bilić Meštrić, Klara ; Starčević, Anđel ;
  Kent su cigarete! – jezične ideologije i jezični konflikt u podučavanju jezika / 2017Dijete i jezik danas. Razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku. Osijek, Hrvatska, 1-2.12.2017.
  edit
 4. 322164
  Starčević, Anđel ;
  Conditional Sentences and Advanced Croatian ESL Learners: The ‘Structural Straitjacket’ or L1 Interference Issue? /
  [Naziv skupa: Canadian Association of Slavists Annual Conference (01-03.06.2013. ; Victoria, BC, Kanada)]
  http://www.congress2013.ca/sites/default/files/sites/default/uploads/congress/Congress2013/56-cas-acs-may-8.pdf
  edit
 5. 315442
  Starčević, Anđel ; Geld, Renata ;
  Nouns as Premodifiers: Syntactic Changes in Modern-Day Croatian /
  [Naziv skupa: Sociolinguistics Symposium: Micro and Macro Connections (3-5.04.2008. ; Amsterdam, Nizozemska)]
  edit
 6. 316045
  Starčević, Anđel ; Geld, Renata ;
  Esperanto: što je to i komu to treba? /
  [Naziv skupa: Esperanto i hrvatski kulturni identitet (07-08.11.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:36