Belaj, Vitomir - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 321080
  Belaj, Vitomir ;
  Postati kršćaninom kao proces. Uvodno izlaganje održano na Sveučilištu u Zadru, na početku znanstvenoga skupa Pag u praskozorje hrvatskoga kršćanstva (Zadar – Pag, 26. – 28. 9. 2008.) / Studia ethnologica Croatica, 21 (2009), 1 ; str. 9-25.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69807
  edit
 2. 321081
  Belaj, Vitomir ;
  Poganski bogovi i njihovi kršćanski supstituti / Studia ethnologica Croatica, 21 (2009), 1 ; str. 169 - 197.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69821
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 393686
  Belaj, Vitomir ; Belaj, Juraj ;
  IZMEĐU SISCIJE I SISKA – BOGORODIČINI TRAGOVI U MITSKOJ TOPOGRAFIJI SISAČKE BISKUPIJE / Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije. Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu ; Kršćanska sadašnjost, 2017, str. 21-48.
  http://bib.irb.hr/datoteka/938150.Belaj-Juraj1.pdf
  edit
 2. 336163
  Belaj, Vitomir ;
  Drevna mitska bića oko Svetog brda / U: Černelić, Milana (ur.). Bunjevci u vremenskom prostoru i prostornom kontekstu. Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju ; Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014.
  edit
 3. 321260
  Belaj, Vitomir ; Belaj, Juraj ;
  Tragovi obrednoga organiziranja novoosvojenoga prostora u ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji / Kultovi, mitovi i vjerovanja na području Zagore : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 14. prosinca 2012. u Unešiću, str. 89-107.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Kultovi, mitovi i vjerovanja na području Zagore (2012. ; Unešić)]
  edit
 4. 321251
  Belaj, Vitomir ; Belaj, Juraj ;
  Crkvina i svete trokutne strukture. Iščitavanje mitskoga konteksta petih crikav na Kosovi / Ethnologica Dalmatica, 19 (2012), 1 ; str. 153-170.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=158481
  edit
 5. 321261
  Belaj, Vitomir ;
  Srednja Istra i rana teritorijalna organizacija hrvatskoga prostora / Pićanska biskupija i Pićanština : zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. godine, str. 261-268.
  edit
 6. 321262
  Belaj, Vitomir ;
  Pretkršćanski marijanski korijeni u Lici / Beata virgo de miraculis : štovanje Bl. Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije, str. 321-334.
  [Naziv skupa: Beata virgo de miraculis : štovanje Bl. Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije / Znanstveni skup Hrvatskoga mariološkog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održan u Oštarijama 30. travnja i 1. svibnja 2010.]
  edit
 7. 321337
  Belaj, Vitomir ;
  Sacred Tripartite Structures in Croatia / U: Mirjam Mencej (ur.) (ur.). Space and Time in Europe: East and West, Past and Present. Ljubljana : Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008, str. 305-319.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 321263
  Belaj, Vitomir ;
  Pretkršćanski korijeni nekih Marijinih crkava u Hrvata / U: Vlado Košić (ur.). Velika Proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2009, str. 399-423.
  [Naziv skupa: Skup Hrvatskog mariološkog instituta "Velika Proteturica - duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici" (27-28.04.2007. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 2. 321338
  Belaj, Vitomir ;
  Vodice: život u prostoru i vremenu / Vodički običajnik. Vodice : Grad Vodice i Gradska knjižnica Juraj Šišgorić, 2008, str. 37-54.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 322601
  Šantek, Goran Pavel ; Belaj, Vitomir ;
  Dejaki spilni elementi v horvatskij ta ukrajinskij tradicijnij kulturi / U: Sikora, Ljubomyr ; Paščenko, Jevgenij ; Šantek, Goran Pavel ; Kril, Mihajlo ; Pogranyčnyj, Volodymyr (ur.). Etnogeneza Horvativ i Ukrajina.. Drogobyč : Bojkivske etnologične tovaristvo, 2013, str. 143-161.
  edit
 2. 312968
  Belaj, Vitomir ;
  Jurjevi koraci po Žminjači / U: Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak (ur.). Perunovo koplje. Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2011, str. 73-80.
  edit
 3. 321091
  Belaj, Vitomir ;
  Sveti trokut zagrebački / U: Ceribašić, Naila ; Marks, Ljiljana (ur.). Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009, str. 35-56.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 321256
  Belaj, Vitomir ; Belaj, Juraj ;
  Sveti trokuti : topografija hrvatske mitologije / Zagreb : Ibis grafika : Institut za arheologiju : Matica hrvatska, 2014. - XXIV, 484 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:18