Kalanj, Rade - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 320053
  Kalanj, Rade ;
  Jean-Jacques Rousseau i ekološko pitanje : u povodu tristote obljetnice Rousseauova rođenja / Socijalna ekologija (Zagreb) , 21 (2012), 2 ; str. 179-201.
  Elektronička verzija članka
  edit
 2. 319652
  Kalanj, Rade ;
  Sociologija i ideologija / Socijalna ekologija, 18 (2009), 3-4 ; str. 237-266.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 319657
  Kalanj, Rade ;
  Bruno Latour. Od kritike modernosti do preutemeljenja sociologije / Socijalna ekologija, 20 (2011), 2 ; str. 223-246.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=105397
  edit
 2. 320055
  Kalanj, Rade ;
  Fundamentalna antropologija i teorija kulture Renéa Girarda / Socijalna ekologija (Zagreb) , 20 (2011), 1 ; str. 85-99.
  Elektronička verzija članka
  edit
 3. 319654
  Kalanj, Rade ;
  Ekonomska sociologija i problem tržišta / Socijalna ekologija, 19 (2010), 3 ; str. 305-341.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=96563
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 320062
  Kalanj, Rade ;
  Claude Levi-Strauss : (1908.-2009.) / Socijalna ekologija (Zagreb) , 19 (2010), 1 ; str. 87-92.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=83117
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 320034
  Kalanj, Rade ;
  Teorijsko suočavanje s izazovom identiteta / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka Razvoj i okoliš), str. 17-52.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 320040
  Kalanj, Rade ;
  Sociološka misao Louisa Dumonta / U: Lalović, Dragović (ur.). Homo aequalis. Zagreb : Disput, 2011, str. 210-222.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 320041
  Kalanj, Rade ;
  Identitet i politika identiteta (Politički identitet) / U: Budak, Neven ; Katunarić, Vjeran . (ur.). Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu. Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo: Pravni fakultet, 2010, str. 117-133.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 256259
  Kalanj, Rade ;
  Ideologija, utopija, moć / Zagreb : Naklada Jesenski Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2010. - 335 str. ; 23 cm. ISBN: 9789532223644.
  edit
 2. 159912
  Kalanj, Rade ;
  Modernizacija i identitet / Zagreb : Politička kultura, 2008. - 448 str. ; 21 cm. ISBN: 978-953-258-022-8.
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 328369
  Compagnon, Antoine ; Kalanj, Rade [trl] ;
  Jedno ljeto s Montaigneom / Zagreb : TIM press, 2014. - 181 str. ; 17 cm. ISBN: 9789537177805 : .
  edit

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 288772
  Lévi-Strauss, Claude ; Olender, Maurice [aui] ; Kalanj, Rade [trl, aft] ;
  Antropologija i moderni svijet / Zagreb : TIM press, 2013. - 100 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537177645.
  edit
 2. 282231
  Boudon, Raymond ; Kalanj, Rade [trl, aui] ;
  Sociologija kao znanost / Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2012. - 144str : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789532224375.
  edit
 3. 286733
  Durkheim, Émile ; Bouglé, Célestin Charles Alfred [com , aft] ; Kalanj, Rade [trl , aft] ;
  Sociologija i filozofija / Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2012. - 162 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532226126 (Naklada Jesenski i Turk); 9789536552795 (HSD).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:27