Magaš Bilandžić, Lovorka - bibliografija

Godine:                              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 388750
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Scenografska dionica u opusu arhitekta Vjenceslava Richtera / Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 14 (2018) ; str. 163-177.
  edit
 2. 375516
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Sergije Glumac i vizualni identitet Prve hrvatske tvornice ulja u 1930-ima / . Zagreb, DPUH, 2016, Peristil, 59 (2016) ; str.105-118.
  edit
 3. 375518
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Hanns Wagula i turistički plakat u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova / Radovi Instituta za povijest umjetnosti . Zagreb, IPU, 2016 (40 (2016); ), str 183-195.

  Scopus ID:2-s2.0-85011301783
  edit
 4. 367330
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Djelovanje umjetnice pisma Olge Höcker u kontekstu hrvatske umjetnosti između dva svjetska rata / 2015Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakuleteta Univerziteta u Beogradu, 11 (2015) ; str. 35-49.
  edit
 5. 367331
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Izložba reklame na Zagrebačkom zboru 1934. / 2015Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 39 (2015) ; str. 177-188.

  Scopus ID:2-s2.0-84978127741
  edit
 6. 350135
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Plakati Zagrebačkog zbora u međuratnom razdoblju (1922.-1940.): prilog povijesti hrvatskoga grafičkog dizajna / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti , 57(2014), 209-219.
  pristup cjelovitom tekstu
  edit
 7. 309387
  Magaš Bilandžić, Lovorka ; Prelog, Petar ;
  George Grosz and Croatian Art between the Two World Wars / RIHA Journal, 0031 7 November (2011).
  http://www.riha-journal.org/articles/2011/2011-oct-dec/magas-prelog-george-grosz-and-croatian-art
  edit
 8. 308841
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Reljefometar Vjenceslava Richtera – odnos originala i varijante. Ideja transformabilnog objekta i njezine posljedice / Anali Galerije Antuna Augustinčića, 28-29 (2010.), str. 249-270.
  edit
 9. 308945
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Izložba Deutscher Werkbunda "Film und Foto" na zagrebačkoj "Međunarodnoj fotografskoj izložbi" i hrvatska fotografija početkom 1930-ih / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 34 (2010), str. 189-200.
  edit
 10. 308380
  Magaš Bilandžić, Lovorka ; Prelog, Petar ;
  Nekoliko aspekata utjecaja Georgea Grosza na hrvatsku umjetnost između dva svjetska rata / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33 (2009.), str. 227-240.
  edit
 11. 307819
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Reklamni zavod Imago i komercijalni grafički dizajn u Hrvatskoj 1920-ih / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 51 (2008.), str. 99-118.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 379797
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Potrošeni oblici / Oris : časopis za arhitekturu i kulturu, 103 (2017) ; str. 180-191.
  edit
 2. 393338
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Minuciozno rekonstruiran historijat Društva "Medulić" / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XIV (2017), 3-4 ; str. 26-29.
  edit
 3. 308507
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Matisse & Rodin. Aktualizirane srodnosti / Kontura art magazin, 106-107 (2010.), str. 58-59.
  edit
 4. 308508
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Povijest austrijskog plakata / Kontura art magazin, 106-107 (2010.), str. 66-67.
  edit
 5. 308881
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Rekonstruirana povijest karikature u Hrvatskoj / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 1-2 (2010.), str. 55-57.
  edit
 6. 308152
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Tanja Ravlić Čelić / Kontura art magazin, 102 (2009.), str. 81-81.
  edit
 7. 308154
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Romolo Venucci. Riječki doprinos hrvatskoj avangardi / Kontura art magazin, 102 (2009.), str. 64-65.
  edit
 8. 308246
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Uvid u kreativni prostor između zadanosti grafičkih struktura i eksperimentalnog duha Josipa Butkovića / Grafika : hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, 19 (2009), str. 14-19.
  edit
 9. 308304
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Grafički medij kao poticaj – načela sličnosti i razlikovanja / Grafika : hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, 20-21 (2009.), str. 104-108.
  edit
 10. 308305
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Hinko Juhn – otet zaboravu / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 3-4 (2009.), str. 53-55.
  edit
 11. 307211
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Split kao sjecište hrvatske i međunarodne grafičke scene / Grafika, hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, 16-17 (2008.), str. 32-37.
  edit
 12. 307217
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Grafičke igre Vaska Lipovca / Grafika, hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, 16-17 (2008.), str. 28-31.
  edit
 13. 307780
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Sučeljavanje u domeni ljudskog lika / Kontura art magazin, 97 (2008.), str. 100-101.
  edit
 14. 307816
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Mađarska avangarda. Poligon za nov društveni i umjetnički poredak / Kontura art magazin, 96 (2008.), str. 70-71.
  edit
 15. 307817
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Problem "suvremene grafike" iz rakursa kritičkog realizma / Grafika, hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, 18 (2008.), str. 32-34.
  edit
 16. 307822
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Miróov odnos prema zemlji / Kontura art magazin, 97 (2008.), str. 98-99.
  edit
 17. 308228
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Documenta 12 - platforma za prezentaciju i propitivanje ili hermetična smotra suvremene umjetnosti? / Informatica Museologica, 1-4 (2008.), str. 86-92.
  edit
 18. 307214
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Knjiga kao tijelo i medij umjetničkog djela / Grafika, hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, 10-11 (2007.), str. 18-21.
  edit
 19. 307216
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Recepcija Georga Grosza nakon zagrebačke izložbe u Umjetničkom paviljonu 1932. / Grafika, hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, 10-11 (2007.), str. 48-53.
  edit
 20. 309678
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Grafike Victora Vasarelyja – vizualna konkretizacija teoretskih postavki / Grafika : hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, 7-8 (2005-2006), str. 55-58.
  edit
 21. 309677
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Edo Murtić (1921. - 2005.) - grafika kao medij geste i znaka / Grafika : hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, 6 (2005), str. 33-37.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 313317
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Značenje i recepcija zagrebačke izložbe Käthe Kollwitz / U: Žmegač, Andrej (ur.). Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2013, str. 277-284.
  edit
 2. 313197
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Lik Merkura u hrvatskom grafičkom dizajnu između dva svjetska rata / U: Milinović, Dino ; Belamarić, Joško (ur.). Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. Zbornik radova znanstvenog skupa "Dani Cvita Fiskovića". Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 169-184.
  edit
 3. 312922
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Izložbe njemačkih umjetnika u Hrvatskoj i hrvatskih umjetnika u Njemačkoj u prvoj polovici 20. stoljeća / U: Kraševac, Irena ; Prelog, Petar (ur.). Zbornik međunarodnog simpozija Zagreb-München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2011, str. 158-200.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335983
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Rethinking the Stage in the 1920s: the Influence of the Bauhaus and International Theatrical Avant- garde in Croatia and Slovenia / International Symposium Avgust Černigoj and the Legacy of Experimental Practices,Loški muzej , 24.04.2014 . Škofja Loka,2014
  edit
 2. 335992
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Sergije Glumac i Académie André Lhote − prilog povijesti kubizma u Hrvatskoj = ( Sergije Glumac and Académie André Lhote − Contribution to the History of Cubism in Croatia ) / Francuski utjecaji na umjetnost i arhitekturu Srednje i Jugoistočne Europe 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća. Zagreb, Hrvatska, 2014.
  [Naziv skupa: Međunarodni seminar Francuski utjecaji na umjetnost i arhitekturu Srednje i Jugoistočne Europe 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća,Zagreb,29.05.2014.]
  edit
 3. 335998
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  New Vision of Theatre - Reception and Influence of International Avant-garde Theatre in Croatia / Transnational Networking Pratices of Central and Southeast European Avant-garde. Zagreb,23-24.10.2014
  edit
 4. 318192
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Olga Höcker - varaždinska umjetnica pisma / U: Damjanović, Stjepan (ur.). Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme. Sažeci radova sa znanstvenog skupa. Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2012, str. 37-37.
  [Naziv skupa: Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme (25.05.2012 ; Varaždin, Hrvatska)]
  edit
 5. 315687
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Reljefometar Vjenceslava Richtera - odnos originala i varijante / U: Božidar Pejković (ur.). Original u skulpturi. Klanjec : Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, 2008., str. 41-41.
  [Naziv skupa: Original u skulpturi (4-6.06.2008. ; Klanjec, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 388753
  Gržina, Hrvoje ; Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  AGEFOTO i vizualna kronika poslijeratnog Zagreba / Desničini susreti 2018. Zagreb 1924. - 1930. i 1945. - 1967.: društvo, kultura, svakodnevica. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF press, 2018, str. 42-44.
  edit
 2. 366295
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Creating an Icon: the Role of Photography in Shaping a Public Image of the Karađorđević Royal Family / 2016Art and Politics in Europe in the Modern Period. Zagreb : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2016, str. 67-68.
  edit
 3. 366300
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Scenografija Narodnog kazališta u Zagrebu i afirmiranje nacionalnog identiteta (1921.-1940.) / 2016XV. Dani Cvita Fiskovića. Likovne umjetnosti, arhitektura i povijesni identiteti. Zagreb ; Zadar : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, 2016, str. 33-33.
  edit
 4. 366307
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Udruženje grafičkih umjetnika i njegova uloga u popularizaciji grafičke umjetnosti u Kraljevini SHS/Jugoslaviji / 20164. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, Hrvatska, 24.-26.11.2016..
  edit
 5. 367333
  Bulimbašić, Sandi ; Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Društveni, kulturni i politički život međuratnog Splita kroz objektiv profesionalnih fotografa / 2015Desničini susreti 2015. Split i Vladan Desnica (1918.-1945.): umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 31-32.
  edit
 6. 321035
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Doprinos Artura Schneidera istraživanju i promoviranju grafike, opreme knjiga i scenografije / . Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2013
  [Naziv skupa: Hrvatski povjesničari umjetnosti. Artur Schneider 1879. - 1946. Program i knjiga sažetaka.]
  edit
 7. 316969
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Značaj i recepcija zagrebačke izložbe Käthe Kollwitz / U: Žmegač, Andrej (ur.). 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti. Knjiga sažetaka. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2010., str. 45-45.
  [Naziv skupa: 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti (25-27.11.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 8. 316528
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Izložbe njemačkih umjetnika u Hrvatskoj i hrvatskih umjetnika u Njemačkoj u 1. polovici 20. stoljeća / U: Irena Kraševac, Petar Prelog (ur.). Zagreb - München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2009., str. 19-20.
  [Naziv skupa: Zagreb - München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu (22-23.10.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 388749
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Pavao Vamplin i njegov doprinos grafičkom dizajnu u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata / Imago, imaginatio, imaginabile. Zbornik u čast Zvonka Makovića. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 383-402.
  edit
 2. 388759
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Grafički dizajn: Od "visoke" i popularne kulture do kreiranja novih želja i potreba / Šezdesete u Hrvatskoj - Mit i stvarnost. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, Školska knjiga, 2018, str. 104-127.
  edit
 3. 379784
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Ceremonija sprovoda u hrvatskoj reportažnoj fotografiji i tiskanim medijima između dva svjetska rata / Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup [2017]. Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište, Udruga Posmrtna pripomoć, 2017, str. 379-414.
  edit
 4. 379788
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Académie André Lhote and Croatian Painting Between the Two World Wars / French Artistic Culture and Central-East European Modern Art [2017]. Zagreb : Institute of Art History, 2017, str. 86-97.
  edit
 5. 379795
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Arhitekt u kazalištu: scenografska dionica u opusu Vjenceslava Richtera / U: Tekst je u proširenom obliku i pod naslovom "Scenografska dionica u opusu arhitekta Vjenceslava Richtera" objavljen u: Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 14, 2018., 163-177. (ur.). Buntovnik s vizijom - retrospektivna izložba Vjenceslava Richtera [2017]. Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2017, str. 212-231.
  edit
 6. 366283
  Bulimbašić, Sandi ; Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Politički, kulturni i društveni život međuratnog Splita kroz objektiv profesionalnih fotografa / 2016Split i Vladan Desnica 1918.-1945.: Umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2015.. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016, str. 21-60.
  edit
 7. 366289
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Put u vječnost: posljednji portreti i ceremonija sprovoda u hrvatskoj fotografiji krajem 19. i tijekom 20. stoljeća / 2016Put u vječnost. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2016, str. 22-31.
  edit
 8. 366292
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Doprinos Artura Schneidera istraživanju i promoviranju grafike, opreme knjiga i scenografije / 2016Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti: Artur Schneider (1879.-1946.). Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016, str. 277-305.
  edit
 9. 365520
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  The Vienna Kunstgewerbeschule and Croatian art in the first decades of the 20th century / The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th - 20th Century). Zagreb : FF Press, 2015, str. 379-432.
  edit
 10. 367299
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Premišljanja odra v dvajsetih letih 20. stoletja: vpliv Bauhausa in mednarodnih gledaliških avangard na Hrvaškem in v Sloveniji / 2015Avgust Černigoj - v mreži evropskega konstruktivizma. Škofja Loka : Loški muzej, 2015, str. 90-94.
  edit
 11. 367300
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Rethinking the Stage in the 1920s: The Influence of the Bauhaus and the International Theatrical Avant-garde in Croatia and Slovenia / 2015Avgust Černigoj - in the Network of European Constructivism. Škofja Loka : Loški muzej, 2015, str. 90-94.
  edit
 12. 367301
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Kazalište na Bauhausu: platforma za teorijsko i praktično propitivanje izvedbenih umjetnosti / 2015Bauhaus - umrežavanje ideja i prakse. Zagreb : Muzeu suvremene umjetnosti, 2015, str. 80-93.
  edit
 13. 367302
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Theatre at the Bauhas: A Testing Ground for a Theoretical and Practical Examination of the Performing Arts / 2015Bauhaus - Networking Ideas and Practice. Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2015, str. 88-93.
  edit
 14. 312831
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Revitalizacija grafičkog medija - grafika izlazi iz sjene / U: Maković, Zvonko (ur.). Strast i bunt - ekspresionizam u Hrvatskoj. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2011, str. 36-47.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 321034
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Šumanović (Choumanovitch) Sava / [Lovorka Magaš Bilandžić]. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. Beč, 2012
  edit
 2. 320964
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Hegedušić, Krsto / [Lovorka Magaš Bilandžić]. Allgemeines Kuenstler-lexikon. Die bildenden Kuenster aller Zeiten und Völker.. Muenchen - Leipzig, 2009
  edit
 3. 320960
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Greiner, Boris / [ Lovorka Magaš Bilandžić]. Allgemeines Kuenstler-lexikon. Die bildenden Kuenster aller Zeiten und Völker.. Muenchen - Leipzig, 2009
  edit
 4. 320961
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Grubić, Igor / [ Lovorka Magaš Bilandžić]. Allgemeines Kuenstler-lexikon. Die bildenden Kuenster aller Zeiten und Völker.. Muenchen - Leipzig, 2009
  edit
 5. 320962
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Gotovac, Tomislav / [ Lovorka Magaš Bilandžić]. Allgemeines Kuenstler-lexikon. Die bildenden Kuenster aller Zeiten und Völker.. Muenchen - Leipzig, 2009
  edit
 6. 320963
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Hegedušić, Željko / [Lovorka Magaš Bilandžić]. Allgemeines Kuenstler-lexikon. Die bildenden Kuenster aller Zeiten und Völker.. Muenchen - Leipzig, 2009
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 336003
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Refleksije. Igor Čabraja - Mario Čaušić : [katalog izložbe] / . - ilustr.
  edit
 2. 336271
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Silvio Vujičić: Behind the Scene : [katalog izložbe] / . - .
  edit

2.17 Katalog izložbe

 1. 320641
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Suvremena hrvatska grafička scena : propitivanje medija : VI. dani grafike u Galeriji likovnih umjetnosti Osijek : [katalog izložbe] / . - 8.
  edit
 2. 320683
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Ana Vidoda, Galeriji Karas HDLU-a, Zagreb, 2010 : [katalog izložbe] / . - ilustr.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 366309
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Ceremonija sprovoda u hrvatskoj reportažnoj fotografiji između dva svjetska rata / U: Zagreb, Hrvatska, 14-16.09.2016. (ur.). Čovjek i smrt. Znanstveno - stručni skup
  edit
 2. 366313
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Mia Čorak Slavenska i plesna fotografija / Interdisciplinarni znanstveno-umjetnički skup Mia Čorak Slavenska
  edit
 3. 366315
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Russian Émigré Artists in Zagreb: The Froman Family and Their Impact on Cultural Life in Interwar Croatia / Russian Émigré Culture: Transcending the Borders of Countries, Languages and Disciplines
  edit
 4. 367337
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Vjera Biller and the International Avant-garde in the 1910s and 1920s − at the Crossroads between MA, Der Sturm and Zenit / Symposium "Collaborative Artist Networks in the Twentieth Century and Beyond"
  edit
 5. 317523
  Magaš Bilandžić, Lovorka ;
  Vizualni inventar "Geste za Tina" Milka Šparembleka /
  [Naziv skupa: 2. simpozij o djelu Milka Šparembleka (28.11.2010 ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 388235
  Damjanović, Dragan ; [edt]Magaš Bilandžić, Lovorka ; [edt]
  Imago, imaginatio, imaginabile : zbornik u čast Zvonka Makovića / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti; FF Press, 2018. - 448 str. : ilustr. c/b i u boji ; 27 cm. ISBN: 9789531756402.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 403283
  Damjanović, Dragan ; [edt, aut]Magaš Bilandžić, Lovorka ; [edt]Miklošević, Željka ; [edt]Walton, Jeremy F ; [edt]
  Art and politics in Europe in the Modern period : conference proceedings / Zagreb : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2019. - 351 str. : ilustr. ; 27 cm. ISBN: 9789531756433.
  edit
 2. 366231
  Damjanović, Dragan ; [edt]Magaš Bilandžić, Lovorka ; [edt]Miklošević, Željka ; [edt]
  Art and politics in Europe in the Modern period : programme and book of abstracts / Zagreb : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2016. - 153 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531755924.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:30