Matovac, Darko - bibliografija

Godine:      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365564
  Matovac, Darko ; Udier, Sanda Lucija ;
  Modeli poučavanja značenja glagolskih prefikasa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika / Jezikoslovlje, 17 (2016), 3 ; str. 495-518.
  http://hrcak.srce.hr/170671

  Scopus ID:2-s2.0-85006410123
  edit
 2. 366245
  Matovac, Darko ; Aleksa Varga, Melita ;
  Kroatische Sprichwörter im Test / PROVERBIUM : YEARBOOK OF INTERNATIONAL PROVERB SCHOLARSHIP. Burlington, VT : University of Vermont, 2016, 33 (2016) ; str. 1-28.
  edit
 3. 366252
  Matovac, Darko ; Belaj, Branimir ;
  On article-like use of indefinite determiners jedan and neki in Croatian and other Slavic languages / Suvremena lingvistika . Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta, 2015., 79 (2015), 1 ; str. 1-20.
  Elektronička verzija članka
  edit
 4. 336096
  Matovac, Darko ;
  The semantics of the prepostion po in Croatian language / Croatica et Slavica Iadertina 10 (2014), 1
  edit
 5. 336099
  Matovac, Darko ; Aleksa Varga, Melita ;
  Humour Production and Appreciation of Croatian Speaking Individuals on the Example of Anti- Proverbs / Eruditio-Educatio 3 (2014), 9;
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 336097
  Matovac, Darko ;
  Stare hrvatske gramatike na internetu / Croatica et Slavica Iadertina, 10 (2014), 2;
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366156
  Matovac, Darko ;
  Značenjski opis glagolskog prefiksa s- u hrvatskom jeziku / Dimenzije značenja. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola - Hrvatski seminar za strane slaviste, 2015., (2015) 165-188.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2017-11-24 09:45:31