Glavaš, Zvonimir - bibliografija

Godine:      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365840
  Glavaš, Zvonimir ;
  Loveći vampira od Jadrana do Karpata: Balkanizam, vampiri i rod u romanu Povjesničarka Elizabeth Kostove / Romanoslavica, LII (2016), 2 ; str. 52-69.
  edit
 2. 365831
  Glavaš, Zvonimir ;
  Parabola kao književnominimalistički žanr / 2015Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 178 (2015), 4 ; str. 121-131.
  WOS:000367561000016
  edit
 3. 365837
  Glavaš, Zvonimir ;
  Povraci filologiji između igre i komentara / 2015Croatica, 39 (2015), 59 ; str. 19-32.
  edit
 4. 336148
  Kuna, Branko ; Glavaš, Zvonimir ;
  Novogovor – vulgata današnjice / Jezikoslovje, 15 (2014), 2-3; 349-371.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=194066
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365845
  Glavaš, Zvonimir ;
  Podjela i raščlamba naslova na mrežnim portalima / 2016Jezik medija nekada i sada. Zagreb, Osijek : Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Osijeku, 2016, str. 127-147.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365834
  Glavaš, Zvonimir ;
  Zrinka Blažević, Prevođenje povijesti. Teorijski obrati i suvremena historijska znanost. Srednja Europa, Zagreb: 2014. / 2015Historijski zbornik, LXVIII (2015), 2 ; str. 489-492.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2017-11-22 22:45:23