Luić-Vudrag, Dubravka - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393820
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Hrvatsko-rumunjske kulturne veze na stranicama književnih časopisa u vrijeme NDH 1941. – 1945. / Romanoslavica. Bucurest, Editura universitatii din Bucureşti, 2016., 52 (2016), 2 ; str. 83-98. http://dx.doi.org/
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 379270
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Iz povijesti Hrvatske revije / Hrvatska revija, 15 (2015), 1 ; str. 68-79.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 393481
  Klemar Bubić, Blaženka ; Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Odraz izdavačke i znanstvene produkcije fakulteta u fondu visokoškolske knjižnice: Zbirka periodike u Knjižnici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 21 (2018) ; str. 339-343.
  edit
 2. 378798
  Klemar Bubić, Blaženka ; Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Austrijska knjižnica na filozofskom fakultetu u Zagrebu / Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 60 (2017), 1 ; str. 205-220.

  Scopus ID:2-s2.0-85035123571
  edit
 3. 309902
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Bunjevački časopis Klasje naših ravni u očuvanju hrvatskog identiteta / Riječ : časopis za slavensku filologiju, god.12 br.3(2006) (2006), 3 ; str. 143-156.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 379274
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Značaj i uloga pokretanja časopisa Klasje naših ravni (Subotica, 1935. - Zagreb, 1944.) / Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb, Subotica : Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2014, str. 371-383.
  edit
 2. 318125
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Kako sačuvati zbirku periodike Knjižnice filozofskog fakulteta u Zagrebu? / U: Krajna, Tamara (ur.). 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013
  [Naziv skupa: 12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (11.05. - 14.05.2011 ; Hrvatska)]
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 313145
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Zvonimirova zavjernica / U: Tuđman, Miroslav (ur.). Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2008 (Biblioteka Spomenice, knj. 1), str. 231-240.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 393783
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Nikolić, Davor [edt.] ; Rudan Kapec, Evelina [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ;
  Znanstvena i stručna bibliografija prof. dr. sc. Stipe Botice 1983 - 2018. / Tragovi tradicije, znakovi kulture : zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatsko filološko društvo : Matica hrvatska, 2018, str. 29-42.
  edit
 2. 313147
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Bibliografija radova Stjepana Damjanovića : u povodu 65. obljetnice života i 40. obljetnice rada / U: Šikić, Anita (ur.). Bibliografija Stjepana Damjanovića. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2011., str. 28-79.
  edit
 3. 313146
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Paro, Nedjeljka ;
  Odabrana bibliografija Josipa Bratulića : (1960-2009.) / sastavile Nedjeljka Paro, Dubravka Luić Vudrag ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. / U: Dukić, Davor Žagar, Mateo (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan : zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu. Zagreb : Matica hrvatska, 2010, str. 511-558.
  edit
 4. 313144
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Matična služba u visokoškolskim knjižnicama / U: Martek, Alisa Pilaš, Irena (ur.). Iskorak prema novome knjižničnom sustavu Voyager : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008, str. 221-226.
  edit
 5. 313143
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Periodika Filozofskoga fakulteta / U: Blažević, Dorica (ur.). Zbornik referata Skupni katalog serijskih publikacija u Republici Hrvatskoj. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1999., str. 105-109.
  edit

1.24 Bibliografija, kazalo, itd.

 1. 309903
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Paro, Nedjeljka ; Matičević, Ivica ;
  Bibliografija Matičinih izdanja 1963.-1992. / Kolo : časopis Matice hrvatske, V (1995), 1-4 (1995) ; str. 235-463.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 384672
  Luić-Vudrag, Dubravka ;
  Hrvatska revija (1928.-1945.) i hrvatski kulturni identitet / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2018. - 374 str. : graf. prilozi ; 24 cm. ISBN: 9789531693356.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 330510
  Luić-Vudrag, Dubravka ; Grbić, Jadranka [ths] ;
  Časopis Hrvatska revija (1928. - 1945.) kao prostor promicanja hrvatskog kulturnog identiteta : doktorski rad / Zagreb, 2014
  Rad u Repozitoriju
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:29