Dadić, Katarina - bibliografija

Godine:        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379296
  Begić, Martina ; Dadić, Katarina ;
  Odgovorno roditeljstvo u posinodalnoj apostolskoj pobudnici Amoris Laetitia: teološka i pedagogijska perspektiva / Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu, , 72 (2017), 2, str. 199-212.
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=271487
  edit
 2. 379106
  Dadić, Katarina ; Pušić, Bruno ;
  Bajka Jagor Ivane Brlić-Mažuranić kao ishodište za pedagoško i evolucijsko-psihološko razmatranje „Pepeljuga efekta“ / Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, LXII (2016), 2, str. 255-266.
  http://hrcak.srce.hr/179040
  edit
 3. 379102
  Dadić, Katarina ;
  Dijete u središtu konzumerizma / Medianali - međunarodni znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva, 7 (2015), 14 ; str. 97-113.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=218317
  edit
 4. 379306
  Dadić, Katarina ;
  Kritičko razmatranje modela homeschoolinga / Život i škola , 58 (2012), 28(2) ; str. 21-31.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 366673
  Dadić, Katarina ;
  Suvremena pedagogija u kontekstu potrošačkog društva: problemi djeteta i djetinjstva / 2016Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu, 120-121 (146-147) (2016) ; str. 57-60.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379304
  Dadić, Katarina ;
  Uloga reklamnog oglašavanja u konstrukciji slike suvremenog djetinjstva / Pedagogija i kultura : zbornik radova. Sv. 2, Kultura kao polje pedagoške akcije : odgoj, obrazovanje, kurikulum / 2. kongres pedagoga Hrvatske, Opatija, 24.-26. rujna 2012 ; urednice Maja Ljubetić, Smiljana Zrilić. . Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013., str. 39-47.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379311
  Dadić, Katarina ; Perić, Ines ;
  Pedagogical destigmatisation of children in modern society: historical and social context / Journal of the Institute for Educational Research, (2017).
  edit
 2. 379316
  Dadić, Katarina ; Pušić, Bruno ;
  Are step-parents really mean: a view from pedagogy and evolutionary psychology / Family upbringing, (2016).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:22