Jajić Novogradec, Marina - bibliografija

Godine:    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365812
  Jajić Novogradec, Marina ;
  A look at second language socialization research in educational settings / 2016Metodički vidici, 7 (2016.) ; str. 295-310.
  http://http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/issue
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365825
  Jajić Novogradec, Marina ;
  Sociolingvistički elementi u udžbenicima ruskog jezika kao bitan prediktor razvoja sociolingvističke kompetencije / 2015Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića / ur. Željka Čelić, Tetyana Fuderer. Zagreb : FF press, 2016., str. 231-239.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365817
  Jajić Novogradec, Marina ;
  Razvoj istovremene dječje dvojezičnosti u prirodnom jednojezičnom okruženju: prikaz slučaja / 2015Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015., str. 21-29.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2017-11-24 09:45:26