Jajić Novogradec, Marina - bibliografija

Godine:      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365812
  Jajić Novogradec, Marina ;
  A look at second language socialization research in educational settings / 2016Metodički vidici, 7 (2016.) ; str. 295-310.
  http://http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/issue
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 378977
  Jajić Novogradec Marina ;
  Važnost strategijske kompetencije u ovladavanju ruskim kao stranim jezikom / ZFD 6 : Zadarski filološki dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zadru i Novalji 25. i 26. rujna 2015.. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2017, str. 123-134.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365825
  Jajić Novogradec, Marina ;
  Sociolingvistički elementi u udžbenicima ruskog jezika kao bitan prediktor razvoja sociolingvističke kompetencije / 2015Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića / ur. Željka Čelić, Tetyana Fuderer. Zagreb : FF press, 2016., str. 231-239.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 378975
  Jajić Novogradec, Marina ;
  Metode poučavanja stranoga jezika u postrevolucionarnom razdoblju i njihov doprinos suvremenoj nastavi ruskoga jezika / Kulturna povijest Oktobarske revolucije - sto godina kasnije. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za znanost o književnosti, 2017, str. 241-258.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365817
  Jajić Novogradec, Marina ;
  Razvoj istovremene dječje dvojezičnosti u prirodnom jednojezičnom okruženju: prikaz slučaja / 2015Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015., str. 21-29.
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 379423
  Jajić Novogradec, Marina ;
  Cross-lexical interactions in relation to metalinguistic awareness and multilingual proficiency in the acquisition of Russian as L3 / Multilingual education in linguistically diverse contexts (MELDC17) (Kopar, Slovenija, 29. - 30.09. 2017)
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-06-19 10:45:29