Podboj, Martina - bibliografija

Godine:  

Primarno autorstvo

2.08 Doktorska disertacija

  1. 400338
    Podboj, Martina ; Bertoša, Mislava [ths] ;
    Diskursna konstrukcija identiteta u narativima o migrantskom iskustvu : doktorski rad / Zagreb : M. Podboj, 2019
    http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/11492/
    edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34