Damjanović, Dragan - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 396405
  Damjanović, Dragan ;
  In the Shadow of Budapest (and Vienna) : architecture and urban development of Zagreb in the late 19th and early 20th Centuries / Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung / Journal of East Central European Studies, 67 (2018), 4 ; str. 522-551.
  edit
 2. 379652
  Damjanović, Dragan ;
  Austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine gledana očima hrvatskog slikara: Prijelaz Save kod Broda Ferdinanda Quiquereza / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 41 (2017) ; str. 199-214.
  edit
 3. 365990
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitekt Marko Vidaković i arhitektura Zagreba između dva svjetska rata / 2016Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 12 (2016) ; str. 139-165.
  edit
 4. 366213
  Damjanović, Dragan ;
  The Hatzinger Family of Builders – From Székesfehérvár, through Osijek, Lviv, and Zadar to Vienna / 2016Acta Historiae Artium, 57 (2016) ; str. 167-186.
  edit
 5. 366090
  Damjanović, Dragan ; Iveljić, Iskra ;
  Arhitektonski atelijer Fellner & Helmer i obitelj Pongratz / 2015Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 39 (2015) ; str. 121-134.

  Scopus ID:2-s2.0-84978114217
  edit
 6. 366797
  Damjanović, Dragan ;
  Architect Marko Vidaković, Zagreb Exhibition of Contemporary Czechoslovakian Architecture (1928) and the Beginnings of Modernism in Croatian Architecture / 2015Umění/Art, časopis Ústavu Dějin Umění Akademie Věd České Republiky/ Journal of the Institute of Art History, LXIII (2015), 1-2 ; str. 79-91.
  WOS:000360324900006
  Scopus ID:2-s2.0-84987933110
  edit
 7. 393290
  Damjanović, Dragan ; Viđen, Ivan ;
  Jedna epizoda iz umjetnosti romantizma u Dubrovniku: Dimitrije Avramović i zastava Srpske pravoslavne crkve Svetoga Blagovještenja / Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 43 (2015) ; str. 109-118.
  http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSLU_43.pdf
  WOS:000386128100007
  edit
 8. 335107
  Damjanović, Dragan ;
  Pravoslavna crkva u Šarengradu, primjer barokno-klasicističkoga Gesamtkunstwerka / Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 14 (2014), str. 107-128.
  edit
 9. 335183
  Damjanović, Dragan ; Zadro, Sanja ;
  Arhitekt Josip Vancaš i pregradnja franjevačkih crkava u Gučoj Gori kod Travnika, na Gorici u Livnu i u Tolisi. Prilog povijesti arhitekture historicizma u Bosni i Hercegovini / Radovi Instituta za povijest umjetnosti , 38 (2014) ; str. 219-229.
  http://hrcak.srce.hr/165775
  edit
 10. 336224
  Damjanović, Dragan ;
  Neo-Gothic Architecture of Josip Vancas in Bosnia and Herzegovina / Prostor, 22, 1(2014); str. 96-109.
  WOS:000338489000009
  edit
 11. 366794
  Damjanović, Dragan ;
  Expressionism in Croatian Architecture of the Interwar Period / 2015Architectura : Zeitschrift für Geschichte und Aesthetik der Baukunst. Berlin ; Muenchen, Deutscher Kunstverlag, 2014, 44 (2014),1 ; str. 61-86.
  edit
 12. 393430
  Damjanović, Dragan ;
  Neogotička arhitektura Josipa Vancaša u Bosni i Hercegovini / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 22 (2014), 47 ; str. 96-109.
  http://hrcak.srce.hr/file/183556
  edit
 13. 310153
  Damjanović, Dragan ;
  Architect Herman Bollé and German Neo-Renaissance in Croatian Architecture in the Late 19th Century / Zeitschrift fuer Kunstgeschichte, 76 (2013), 3 ; str. 385-408.
  edit
 14. 310183
  Damjanović, Dragan ;
  Gradnja i opremanje varaždinske pravoslavne crkve 1884. godine / Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 24 (2013), str. 317-340.
  http://hrcak.srce.hr/file/156198
  edit
 15. 310291
  Damjanović, Dragan ;
  Restauracija franjevačke crkve i samostana u Šarengradu 1923. – 1925. godine /
  edit
 16. 309832
  Damjanović, Dragan ;
  Herman Bollé i zagrebačka Preobraženska crkva / Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 40 (2012), str. 195-223.
  http://bib.irb.hr/datoteka/599495.likovna_40.pdf
  edit
 17. 309943
  Damjanović, Dragan ;
  Problemi neoromaničkoga opusa Hermana Bolléa / Prostor, 20 (2012), 2 (44) ; str. 264-281.
  http://hrcak.srce.hr/file/139781
  edit
 18. 268642
  Damjanović, Dragan ;
  Kompleks zgrada Brodske imovne općine u Vinkovcima : nepoznato djelo arhitekta Hermana Bollea / [Slavonski Brod ] : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 2011
  http://hrcak.srce.hr/file/116207
  edit
 19. 309220
  Damjanović, Dragan ;
  Kompleks zgrada Brodske imovne općine u Vinkovcima, nepoznato djelo arhitekta Hermana Bolléa / Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 11 (2011), str. 182-205.
  http://hrcak.srce.hr/file/116207
  edit
 20. 309221
  Damjanović, Dragan ;
  Gradnja i opremanje župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini / Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 15 (2011), str. 339-386.
  edit
 21. 309222
  Damjanović, Dragan ;
  Herman Bollé i obnove baroknih sakralnih građevina u stilu njemačke neorenesanse / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 19 (2011), 1 (41) ; str. 42-59.
  http://hrcak.srce.hr/file/104759
  edit
 22. 309273
  Damjanović, Dragan ;
  Anđela Horvat prema Gjuri Szabu, Hermanu Bolléu i historicizmu – početak afirmacije umjetnosti druge polovine 19. stoljeća u hrvatskoj povijesti umjetnosti / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 54 (2011), str. 101-110.
  edit
 23. 309372
  Damjanović, Dragan ;
  Polychrome Roof Tiles and National Style in Nineteenth-century Croatia / Journal of the society of architectural historians, 70 (2011), 4 ; str. 466-491. http://dx.doi.org/10.1525/jsah.2011.70.4.466
  http://www.jstor.org/pss/10.1525/jsah.2011.70.4.466
  edit
 24. 309414
  Damjanović, Dragan ;
  Herman Bollé i restauracija župne (ranije pavlinske) crkve u Remetama nakon potresa 1880. godine / Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, 35 (2011), 68 ; str. 69-85.
  http://hrcak.srce.hr/file/120991
  edit
 25. 309589
  Damjanović, Dragan ;
  Ban Dragutin Khuen-Héderváry, Herman Bollé i grob srpskog kralja Milana Obrenovića u crkvi manastira Krušedola / Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 29 (2011), str. 333-354.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=112695
  edit
 26. 309664
  Damjanović, Dragan ;
  Obnova kompleksa zagrebačkog nadbiskupskog dvora 1879. – 1882. godine / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35 (2011), str. 195-206.
  http://hrcak.srce.hr/file/141215
  edit
 27. 309936
  Damjanović, Dragan ;
  Historicistička obnova parohijske crkve svetog Stefana u Srijemskoj Mitrovici 1891. godine / Osječki zbornik, XXX (2011), str. 149-158.
  edit
 28. 308765
  Damjanović, Dragan ;
  Ivan Tišov, Vinko Rauscher i ikonostas crkve svetog Nikole u Pačetinu u Slavoniji / Osječki zbornik, 29 (2010), str. 253-262.
  http://hrcak.srce.hr/file/140830
  edit
 29. 308782
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitektura ikonostasa u opusu Hermana Bolléa / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 18 (2010), 1 (39) ; str. 62-79.
  http://hrcak.srce.hr/file/82688
  edit
 30. 308829
  Damjanović, Dragan ;
  Herman Bollé and Croatian Pavilions at the Exhibitions in Trieste (1882) and Budapest (1885 and 1896) / Centropa, 10 (2010), 3 ; str. 231-243.
  edit
 31. 308830
  Damjanović, Dragan ;
  Odnos prema predlošcima u djelima Vatroslava Doneganija i Ivana Rendića za đakovačku katedralu / Anali Galerije Antuna Augustinčića, 28-29 (2010), str. 175-193.
  edit
 32. 308846
  Damjanović, Dragan ;
  Ferdo Quiquerez, Nikola Kolar i ikonostas crkve u Brodcu kod Bijeljine / Zbornik Narodnog muzeja - Beograd. Istorija umetnosti, XIX-2 (2010), str. 325-343.
  edit
 33. 308861
  Damjanović, Dragan ;
  Javni spomenici, radovi zagrebačkih arhitekata, u Kupinovu, Novom Slankamenu i Vezircu kod Petrovaradina /
  http://hrcak.srce.hr/file/115620
  edit
 34. 308920
  Damjanović, Dragan ;
  Herman Bollé i obnova građevina zagrebačkog Stolnog kaptola nakon potresa 1880. godine / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 34 (2010), str. 131-148.
  http://hrcak.srce.hr/file/120349
  edit
 35. 309071
  Damjanović, Dragan ;
  Nadgrobni spomenici Hermana Bolléa i Obrtne škole na Mirogoju u Zagrebu / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 53 (2010), str. 89-104.
  edit
 36. 308865
  Pleskina, Marinko ; Damjanović, Dragan ;
  Crkva svetih Ćirila i Metoda u Karlovcu, arhitekta Hektora Eckhela / Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 14 (2010), str. 131-158.
  edit
 37. 308147
  Damjanović, Dragan ;
  Djelovanje arhitekta Franje Kleina u Varaždinsko-đurđevačkoj pukovniji (1851.-1859.) / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 17 (2009), 1 (37) ; str. 64-77.
  http://hrcak.srce.hr/file/59807
  edit
 38. 308156
  Damjanović, Dragan ;
  Herman Bollé - izgradnja i opremanje katedrale u Đakovu (1876. – 1884.) / Croatica Christiana periodica, 33 (2009), 63 ; str. 109-127.
  http://hrcak.srce.hr/file/70182
  edit
 39. 308163
  Damjanović, Dragan ;
  Nacionalne ideologije i umjetnost u 19. stoljeću na primjeru fresaka u apsidama đakovačke katedrale / Društvena istraživanja, 18 (2009), 3 (101) ; str. 461-478.
  http://hrcak.srce.hr/file/61277
  edit
 40. 308166
  Damjanović, Dragan ;
  Propovjedaonica đakovačke katedrale / Diacovensia, XVII (2009), 1 ; str. 51-68.
  http://hrcak.srce.hr/file/61070
  edit
 41. 308232
  Damjanović, Dragan ;
  Bishop Juraj Strossmayer, Izidor Kršnjavi and the Foundation of the Chairs in Art History and Ancient Classical Archaeology at Zagreb University / Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts, 9 (2009), 3 ; str. 176-184.
  edit
 42. 308257
  Damjanović, Dragan ;
  Oltari župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama / Podravina, Časopis za multidisciplinarna istraživanja, VIII (2009), 15 ; str. 117-138.
  http://hrcak.srce.hr/file/115634
  edit
 43. 308264
  Damjanović, Dragan ;
  Historicističke obnove crkve Svete Ane u Donjoj Vrijeskoj / Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 9 (2009), str. 125-160.
  http://hrcak.srce.hr/file/92067
  edit
 44. 308297
  Damjanović, Dragan ;
  Neogotička arhitektura u opusu Hermana Bolléa / Prostor, 17 (2009), 2 (38) ; str. 243-266.
  http://hrcak.srce.hr/file/70182
  edit
 45. 308298
  Damjanović, Dragan ;
  Narodni motivi u projektima Friedricha Schmidta za Hrvatsku / Studia ethnologica Croatica, 21 (2009), 1 ; str. 331-354.
  http://hrcak.srce.hr/file/69835
  edit
 46. 308352
  Damjanović, Dragan ;
  Župna crkva svetog Petra u Veleševcu - Gesamtkunstwerk rane neogotike u hrvatskoj arhitekturi / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33 (2009), str. 191-206.
  http://hrcak.srce.hr/file/97667
  edit
 47. 308355
  Damjanović, Dragan ;
  „Varoška kuća“ na glavnom gornjogradskom trgu, rani primjer visokog historicizma u Osijeku / Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, 25 (2009), str. 47-70.
  http://hrcak.srce.hr/file/75975
  edit
 48. 308470
  Damjanović, Dragan ;
  Herman Bollé, Josip Bauer i kapela svetih Petra i Pavla na Mirogoju / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 52 (2009), str. 151-164.
  edit
 49. 307513
  Damjanović, Dragan ;
  Stilsko rješenje izvedbenih projekata Karla Rösnera za katedralu u Đakovu iz 1865. i 1867. godine / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 16 (2008), 1 (35) ; str. 48-63.
  http://hrcak.srce.hr/file/43742 | http://www.arhitekt.hr/prostor/Lists/lanci/Attachments/404/04_damjanovic.pdf
  edit
 50. 307548
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitekt Josip Vancaš i katedrala s biskupskim sklopom u Đakovu / Scrinia Slavonica, Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 8 (2008), str. 174-188.
  http://hrcak.srce.hr/file/69136
  edit
 51. 307637
  Damjanović, Dragan ;
  Srednjovjekovno-barokna đakovačka katedrala i njezina sudbina / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 40 (2008), str. 151-173.
  http://hrcak.srce.hr/file/75576
  edit
 52. 307648
  Damjanović, Dragan ;
  Rimokatolička crkva Srca Isusova u Šidu / Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 36 (2008), str. 225-245.
  http://www.maticasrpska.org.yu/download/lik2.zip
  edit
 53. 307675
  Damjanović, Dragan ;
  Vatroslav Donegani, voditelj gradnje i kipar đakovačke katedrale / Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 24 (2008), str. 7-35.
  http://hrcak.srce.hr/file/54006
  edit
 54. 307684
  Damjanović, Dragan ;
  Iso Kršnjavi i opremanje đakovačke katedrale / Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 26 (2008), str. 195-219.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=53514
  edit
 55. 307685
  Damjanović, Dragan ;
  Friedrich Schmidt i arhitektura đakovačke katedrale / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 32 (2008), str. 251-268.
  http://hrcak.srce.hr/file/98204
  edit
 56. 307689
  Damjanović, Dragan ;
  Oltarne pale Nicole Consonija za đakovačku katedralu / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 51 (2008), str. 195-206.
  edit
 57. 306924
  Damjanović, Dragan ;
  Ciduk – hadin kuća Hevra-kadiše (” Mala sinagoga” ) na vukovarskom židovskom groblju / Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 99 (2007.), str. 19-23.
  http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2099_web.pdf
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 335234
  Damjanović, Dragan ;
  Neogotička arhitektura u opusu Josipa Vancaša : radovi u Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji / Prostor (Zagreb), 22 (2014), 2(48) ; str. 252-267.
  http://hrcak.srce.hr/131375
  edit
 2. 336049
  Damjanović, Dragan ;
  Pravoslavna crkva svetog Ilije u Poganovcima / Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, 57 (2014), str. 91-101.
  http://hrcak.srce.hr/136373
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 390376
  Damjanović, Dragan ;
  Otto Wagner : rađanje hrvatske moderne arhitekture / Croatia Airlines : glasilo hrvatske zrakoplovne tvrtke, 24 (2018) ; str. 22-32.
  edit
 2. 379653
  Damjanović, Dragan ;
  Staklenik u nadbiskupskom dvoru / Zagreb moj grad, XI (2017), 63 ; str. 22-25.
  edit
 3. 379654
  Damjanović, Dragan ;
  Bolléova transformacija nadbiskupskog dvora u 19. stoljeću / Zagreb moj grad, XI (2017), 62 ; str. 6-11.
  edit
 4. 379655
  Damjanović, Dragan ;
  Neogotička kapela skrivena od pogleda / Zagreb moj grad, XI (2017), 64 ; str. 34-37.
  edit
 5. 379656
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitektonski spomenici zagrebačke Nove Vesi / Zagreb moj grad, XI (2017), 65 ; str. 20-23.
  edit
 6. 394150
  Damjanović, Dragan ;
  Đakovačka katedrala - jedinstveno djelo hrvatske i srednjoeuropske umjetnosti 19. stoljeća / Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, CXLIV (2016), 7-8 ; str. 22-29.
  edit
 7. 394277
  Damjanović, Dragan ;
  Natječaj za izgradnju Beča 1858.: ključna epizoda europskog urbanizma u 19. stoljeću (prikaz knjige Harald Stühlinger, Der Wettbewerb zur Wiener Ringstraße. Entstehung, Projekte, Auswirkungen) / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XIII (2016), 3/4 ; str. 25-31.
  edit
 8. 366798
  Damjanović, Dragan ;
  Herman Bollé. Arhitekt historicističkog Zagreba / 2015Croatia. Putni časopis/ Croatia. Inflight Magazine, Proljece 2015 (2015) ; str. 34-44.
  edit
 9. 335179
  Damjanović, Dragan ;
  Historicistička obnova hodočasničkog kompleksa / Zagreb moj grad, VIII (2014), 48 ; str. 80-89.
  edit
 10. 335209
  Damjanović, Dragan ;
  Lučbeni zavod na trgu renesanse / Zagreb moj grad, VIII (2014), 49 ; str. 12-16.
  edit
 11. 335229
  Damjanović, Dragan ;
  Modernizirani gotički specijaliteti / Zagreb moj grad, VIII (2014), 47 ; str. 14-23.
  edit
 12. 335267
  Damjanović, Dragan ;
  Počeci gradnje armiranobetonskih mostova u Hrvatskoj i vukovarski arhitekt Fran Funtak / Hrvatska revija, XIV (2014), 2 ; str. 16-21.
  edit
 13. 309937
  Damjanović, Dragan ;
  Branko Čolović: sakralna baština dalmatinskih Srba / Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 40 (2012), str. 316-317.
  edit
 14. 309276
  Damjanović, Dragan ;
  Zaboravljeni mostovi vukovarskog graditelja Frana Funtaka / Ceste i mostovi : glasilo Hrvatskog društva za ceste, 56 (2010), 4 ; str. 90-95.
  edit
 15. 307743
  Damjanović, Dragan ;
  Gustav Klimt und die Kunstschau 1908. Repriza obljetnice, s povodom / Kontura art magazin, 100 (2009), str. 66-67.
  edit
 16. 308227
  Damjanović, Dragan ;
  Tri osječke grobljanske kapele, 1 / Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, CXXXVII (2009), 7-8 ; str. 725-728.
  edit
 17. 308265
  Damjanović, Dragan ;
  Stari vukovarski vodotoranj iz 1913. godine / Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 61 (2009), 8 ; str. 731-736.
  http://hrcak.srce.hr/file/64266
  edit
 18. 308266
  Damjanović, Dragan ;
  Tri osječke grobljanske kapele, 2 / Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju, CXXXVII (2009), 9-10 ; str. 873-876.
  edit
 19. 308296
  Damjanović, Dragan ;
  Tri osječke grobljanske kapele, 3 / Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 137 (2009), 11-12 ; str. 1039-1041.
  edit
 20. 307165
  Damjanović, Dragan ;
  Prva vukovarska sinagoga / Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 103 (2008.), str. 38-42.
  http://www.zoz.hr/files/hakol_103.pdf
  edit
 21. 307458
  Damjanović, Dragan ;
  Stilske osobitosti prve vukovarske sinagoge / Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 104 (2008.), str. 35-39.
  http://www.zoz.hr/files/hakol_104.pdf
  edit
 22. 307483
  Damjanović, Dragan ;
  Zvonik kalvinske crkve u Vukovaru iz 1910. godine / Građevinar. Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 60 (2008), 5 ; str. 403-410.
  http://hrcak.srce.hr/file/39065 | http://www.casopis-gradjevinar.hr/dokumenti/200805/2.pdf
  edit
 23. 307519
  Damjanović, Dragan ;
  Prodaja prve vukovarske sinagoge mađarskoj kalvinističkoj zajednici i sudbina te građevine / Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 105 (2008), str. 28-32.
  http://www.zoz.hr/files/hakol_105.pdf
  edit
 24. 307520
  Damjanović, Dragan ;
  Bijeli grad Tel Aviva / Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 105 (2008), str. 47-50.
  http://www.zoz.hr/files/hakol_105.pdf
  edit
 25. 307561
  Damjanović, Dragan ;
  Crtica iz povijesti vukovarskih Židova. Obitelj Pfeffermann i njihova poslovno stambena jednokatnica u Vukovaru iz 1923. / Ha-kol, Glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 106 (2008), str. 32-36.
  http://www.zoz.hr/files/hakol_106.pdf
  edit
 26. 307635
  Damjanović, Dragan ;
  Kabaret Fledermaus - Gesamtkunstwerk bečke secesije i Krizmanova Marya Delvard / Grafika: hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, 16-17 (2008), str. 10-13.
  edit
 27. 307676
  Damjanović, Dragan ;
  Filip Škiljan, Kulturno-historijski spomenici Korduna s pregledom povijesti Korduna od prapovijesti do 1881. godine / Scrinia Slavonica, Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 8 (2008), str. 661-663.
  edit
 28. 307692
  Damjanović, Dragan ;
  Tvornica kože braće Marton u Vinkovcima / Ha-kol: glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 107 (2008), str. 41-42.
  edit

1.05 Popularni članak

 1. 379658
  Damjanović, Dragan ;
  Od A do Ž : Arhitektura i dizajn u Hrvatskoj / , broj 01, ljeto 2017., str. 86-106.
  [Naziv skupa: Dom & Dizajn Gold ]
  edit
 2. 393432
  Damjanović, Dragan ;
  U potrazi za Živkovićima / Prosvjeta : novine za kulturu. Zagreb : Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 128/129 (2015) ; str. 48-49.
  http://casopis.prosvjeta.net/u-potrazi-za-zivkovicima/
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 388302
  Damjanović, Dragan ;
  Politika i arhitektura: heraldičko obilježavanje zgrada u hrvatskom historicizmu / U: Urednici : Marinković, Ana ; Munk, Ana (ur.). Likovne umjetnosti, arhitektura i povijesni identiteti : Zbornik radova znanstvenog skupa Dani Cvita Fiskovića održanog 2016. godine. Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, FF Press, 2018, str. 145-158.
  edit
 2. 379650
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitektura kapele Snježne Gospe na Tekijama / Gospi Tekijskoj. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske održanog 20. i 21. svibnja 2016. u Petrovaradinu. Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017 (Biblioteka Diacovensia, Studije 32), str. 237-271.
  edit
 3. 313299
  Damjanović, Dragan ;
  Završavanje tornjeva srednjovjekovnih crkava (Turmvollendungen) u hrvatskoj arhitekturi historicizma / U: Žmegač, Andrej (ur.). Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2013, str. 207-214.
  edit
 4. 313098
  Damjanović, Dragan ;
  Srednjoeuropski park posvećen mitološkoj indijskoj kraljici – Sakuntala park u Osijeku / U: Belamarić, Joško ; Fisković, Igor ; Grujić, Nada ; Gudelj, Jasenka ; Marinković, Ana ; Marković, Predrag ; Milinović, Dino ; Pelc, Milan (ur.). Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. Zbornik radova znanstvenog skupa „Dani Cvita Fisković“. Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2012, str. 149-158.
  edit
 5. 317415
  Damjanović, Dragan ;
  Anđela Horvat prema Gjuri Szabu, Hermanu Bolléu i historicizmu – početak afirmacije umjetnosti druge polovine 19. stoljeća u hrvatskoj povijesti umjetnosti / U: Kraševac, irena (ur.). Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2011, str. 101-110.
  [Naziv skupa: Anđela Horvat – znanstveni skup u povodu stogodišnjice rođenja (10-11.11.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390370
  Damjanović, Dragan ;
  Biskup Strossmayer i osnivanje Stolice za poviest umjetnosti i klasičnu umjetničku arkeologiju na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu / 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti, 2018, str. 9-9.
  edit
 2. 390377
  Damjanović, Dragan ;
  Rundbogenstil, Theophil Hansen i hrvatska arhitektura 19. stoljeća / Znanstveno-stručni skup Hrvatski povjesničari umjetnosti Olga Maruševski (1922. – 2008.). Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2018, str. 10-10.
  edit
 3. 390378
  Damjanović, Dragan ;
  Noblemen and Burgs in 19th-century Croatia: Historization, Aestheticization and Architectural Historicization / Irish Nobility in Croatia (18th - 20th Century). Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2018, str. 11-12.
  edit
 4. 390381
  Damjanović, Dragan ;
  Teorije arhitekta Gottfrieda Sempera i nove tehnike ukrašavanja pročelja u hrvatskom historicizmu / U: Rab, Hrvatska, 26-29.09.2018. (ur.). Materijalnost umjetničkog djela. XVI. Dani Cvita Fiskovića.. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti, 2018, str. 21-21.
  edit
 5. 390382
  Damjanović, Dragan ;
  Država i pravoslavna crkva – financiranje izgradnje, obnove i opremanja pravoslavnih crkava u Hrvatskoj u 19. stoljeću / U: Zagreb, Hrvatska, 06.11.2018 (ur.). Umjetnička baština Srba u Hrvatskoj. Zagreb : SKD Prosvjeta, 2018, str. 9-10.
  edit
 6. 390383
  Damjanović, Dragan ;
  National Heroes, Artists and the Habsburgs – the State, the Opposition and Public Monuments in Croatian Cities in the Second Half of the 19th and the Early 20th Centuries / U: Nova Gorica, Slovenija, 08-10.11.2018. (ur.). (Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space. Ljubljana : France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, 2018, str. 6-6.
  https://uifs.zrc-sazu.si/en/dogodki/mesto-in-njegov-spomin-past-visions-of-the-future-and-the-materialization-of-memory-in#v
  edit
 7. 379657
  Damjanović, Dragan ;
  Byzantine Revival as National Style in Croatian Architecture 1910 – 1945 / Balkan Architectural Biennale. International Conference. Balkan Patterns in Urbanism and Architecture: Challenges.. Beograd : University of Belgrade - Faculty of Architecture, Balkan Architectural Biennale - BAB, 2017, str. 26-26.
  http://balkanarchitecturalbiennale.rs/bab/international-conference/
  edit
 8. 366212
  Damjanović, Dragan ;
  O graditeljskoj obitelji Hatzinger kroz četiri nacionalne škole povijesti umjetnosti / 2016Institucije povijesti umjetnosti. 4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, 2016, str. 22-22 .
  edit
 9. 394004
  Damjanović, Dragan ;
  Austro-Hungarian Dualism and Croatian 19th-century Architecture – Politics and Architectural Design / 2016Art and Politics in Europe in the Modern Period : Programme .... Zagreb : Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb, 2016, str. 40-41.
  edit
 10. 390379
  Damjanović, Dragan ;
  Shaping of Zagreb into Croatian National Capital – Aestheticization and Croatisation of the Historical City Core in the Long 19th Century / Recoding the City. Zürich : ETH, 2015, str. 23-23.
  edit
 11. 335703
  Damjanović, Dragan ;
  Župna crkva u Đakovu / U: Kraševac, Irena ; Raič Stojanović, Iva (ur.). Klasicizam u Hrvatskoj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2014, str. 11-11.
  [Naziv skupa: Klasicizam u Hrvatskoj (30-31.05.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 379659
  Damjanović, Dragan ;
  Prilog poznavanju opusa arhitekta Franje Kleina / Znanstveno-stručni skup Hrvatski povjesničari umjetnosti Lelja Dobronić (1920. – 2006.). Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2017, str. 11-11.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379647
  Damjanović, Dragan ;
  Između Ivana Kukuljevića Sakcinskoga i Gjure Szabe — zaštita spomenika u kontinentalnoj Hrvatskoj od početka 1860-ih do 1910. godine / Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Gjuro Szabo 1875. - 1943.. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2018, str. 11-37.
  edit
 2. 388244
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitektura Valpovačkog vlastelinstva u 19. stoljeću / 2018Valpovački vlastelini Prandau-Normann / Valpovo Landowners Prandau-Normann . Osijek,Muzej likovnih umjetnosti Osijek, Muzej Slavonije Osijek, Državni arhiv u Osijeku, Muzej Valpovštine, 2018, str177-195.
  edit
 3. 388357
  Damjanović, Dragan ;
  Neogotika u hrvatskoj arhitekturi 19. i ranog 20. stoljeća / 2018Imago, Imaginatio, Imaginabile. Zbornik u čast Zvonka Makovića. Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018, 149-177.
  edit
 4. 390380
  Damjanović, Dragan ;
  The Shaping of Zagreb into the Croatian National Capital. Rebuilding, Aestheticization and Croatization of the Historical City Core in the Long Nineteenth Century / Recoding the City: Thinking, Planning, and Building the City of the Nineteenth Century. Berlin : Jovis Verlag, 2018, str. 13-26.
  edit
 5. 379646
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitektura zagrebačkog središnjeg groblja Mirogoja, između Italije i Srednje Europe / Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište, Udruga Posmrtna pripomoć, 2017, str. 429-459.
  edit
 6. 379651
  Damjanović, Dragan ;
  Biskup Josip Juraj Strossmayer i đakovačka katedrala. Stilsko rješenje, tijek izgradnje, modeli fnanciranja / Josip Juraj Strossmayer 1815 - 2015 / ur. Damjanović Barišić, Darija ; Grbešić, Grgo ; Mrkonjić, Tomislav. Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 2017, str. 129-175.
  edit
 7. 365670
  Damjanović, Dragan ;
  Župna crkva Preslavnog Imena Marijina u osječkom Donjem gradu: izgradnja, stilsko rješenje, oprema / 2016300 godina župne crkve Preslavnoga Imena Marijina povijesti Donjega grada. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 300 godina crkve Preslavnoga Imena Marijina u Osijeku. Osijek, Slavonski Brod : Župa Preslavnoga Imena Marijina Osijek, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2016, str. 207-250.
  edit
 8. 365971
  Damjanović, Dragan ;
  Groblja u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću: arhitektura i prostorno uređenje / 2016Put u vječnost. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2016, str. 33-43.
  edit
 9. 365979
  Damjanović, Dragan ;
  The neo-Byzantine style in the architecture of Serbian Orthodox Churches in 19th century Croatia / 2016Imagining the Past. The Reception of the Middle Ages in Serbian Art from the 18th to the 21st Century. Beograd : The Serbian National Committee of Byzantine Studies, P. E. Službeni glasnik, Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016 (Byzantine Heritage and Serbian Art III), str. 107-118.
  edit
 10. 365983
  Damjanović, Dragan ;
  Klasicistička obnova jedine sačuvane slavonske džamije : Bartol Felbinger i župna crkva u Đakovu / 2016Klasicizam u Hrvatskoj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2016, str. 69-87.
  edit
 11. 365985
  Damjanović, Dragan ;
  Neovizantijska arhitektura hramova Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj u XIX veku / 2016Vizantijsko nasleđe i srpska umtnost III. Zamišljanje prošlosti i recepcija srednjeg veka u srpskoj umetnosti XVIII - XXI veka. Beograd : Srpski komitet za vizantologiju, JP Službeni glasnik, Vizantološki institut SANU, 2016, str. 107-117.
  edit
 12. 365986
  Damjanović, Dragan ;
  Ivan Kukuljević Sakcinski i zaštita spomenika u Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća / 2016Ivan Kukuljević Sakcinski začetnik hrvatskog identiteta/Ivan Kukuljević Sakcinski the Initiator of Croatian Identity. Zagreb : Gradski muzej Varaždin, Hrvatski povijesni muzej, 2016, str. 122-129.
  edit
 13. 366788
  Damjanović, Dragan ;
  Croatian Pavilions at the 1896 Millennium Exhibition in Budapest / 2015Ephemeral Architecture in Central and Eastern Europe in the 19th and 21st Centuries. Paris : L’Harmattan, 2015, str. 51-74.
  edit
 14. 366790
  Damjanović, Dragan ;
  Iso Kršnjavi i arhitektura historicizma u Hrvatskoj / 2015Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj. Zbornik radova znanstvenog skupa. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 240-256.
  edit
 15. 366792
  Damjanović, Dragan ; Kemény, Mária ; Csáki, Tamás ;
  Architectural Links Between Budapest and Zagreb in the Second Half of the 19th Century: Examples of the Ádám Palace in Budapest and the Medaković House in Zagreb / 2015The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th - 20th Century). Zagreb : Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2015, str. 157-177, 555-560.
  edit
 16. 335476
  Damjanović, Dragan ;
  Photo Albums of the 1880 Zagreb Earthquake / U: Adorno, Salvatore ; Cristina, Giovanni ; Rotondo, Arianna (ur.). VisibileInvisibile. Percepire la città tra descrizioni e omissioni. VI. Città immaginate: sguardi sulla città contemporanea. Catania : Scrimm Edizioni, 2014, str. 1833-1845.
  edit
 17. 313296
  Damjanović, Dragan ;
  Schmidt-Bolléova obnova crkve u drugoj polovici 19. stoljeća / U: Puhmajer, Petar (ur.). Crkva sv. Marka u Zagrebu: arhitektura, povijest, obnova. Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2013, str. 63-96.
  edit
 18. 313097
  Damjanović, Dragan ;
  Atanasije Popović / U: Spaić, Goran ; Perišić, Miroslav (ur.). Kultura Srba u Dubrovniku 1790 – 2010. Iz riznice srpske pravoslavne crkve svetoga Blagoveštenja. Dubrovnik, Beograd : Srpska pravoslavna crkvena općina u Dubrovniku, Arhiv Srbije,, 2012, str. 262-268.
  edit
 19. 312572
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitektura zgrade hrvatskog sabora / U: Budak, Neven (ur.). Hrvatski sabor. Zagreb : Leykam international, 2010, str. 75-94.
  edit
 20. 312166
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitektura klasicizma, historicizma i secesije u Slavoniji / U: Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem: vrela europske civilizacije (drugi svezak). Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Galerija Klovićevi dvori, 2009, str. 424-433.
  edit
 21. 312300
  Damjanović, Dragan ;
  Zgrada Srpskog privrednog društva "Privrednik" u Preradovićevoj ulici br. 18 u Zagrebu / U: Lunić, Nikola ; Tabak, Jelena (ur.). Srpsko privredno društvo "Privrednik". Kroz tri vijeka. Zagreb : Srpsko privredno društvo "Privrednik", Humanitarni fond "Privrednik", 2009, str. 163-167.
  edit
 22. 311976
  Damjanović, Dragan ;
  Srpska pravoslavna crkvena opština i saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu / U: Muhin, Nikolaj (ur.). Preobraženi hram. Zagreb : Eparhijski upravni odbor Eparhije zagrebačko - ljubljanske, 2008, str. 11-32.
  edit
 23. 312005
  Damjanović, Dragan ;
  Srpska pravoslavna crkvena opština i saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu / U: Muhin, Nikolaj (ur.). Preobraženi hram, 2. izdanje. Zagreb : Eparhijski upravni odbor Eparhije zagrebačko - ljubljanske, 2008, str. 11-45.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 313363
  Maković, Zvonko ; Damjanović, Dragan ;
  Skriveno blago Pejačevića / U: Najcer Sabljak, Jasminka ; Lučevnjak, Silvija (ur.). Likovna baština obitelji Pejačević. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 2013, str. 8-9.
  edit
 2. 312814
  Damjanović, Dragan ;
  Povijest crkve i prošteništa Majke Božje u Molvama / U: Kolar, Mario ; Petrić, Hrvoje (ur.). Molve - ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju. Molve : Društvo za povjesnicu i starine Molve, 2010 (Bibliotheca scientiae Molvensis Društva za povjesnicu i starine Molve), str. 140-145.
  edit
 3. 312168
  Damjanović, Dragan ;
  Katedrala u Đakovu / U: Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.). Slavonija, Baranja i Srijem: vrela europske civilizacije (drugi svezak). Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Galerija Klovićevi dvori, 2009, str. 434-443.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 379648
  Damjanović, Dragan ;
  Historizam = (Historism) / Enciklopedija Hrvatskoga zagorja / Brezinščak Bagola, Božidar ; Cesarec, Ivan ; Klemenčić, Mladen (ur.). Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017, str 278-284.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 310154
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitekt koji je mijenjao lice Zagreba / Zagreb moj grad, VII (2013), 42 ; str. 34-37.
  edit
 2. 310155
  Damjanović, Dragan ;
  Neogotička preobrazba Kaptola / Zagreb moj grad, VII (2013), 43 ; str. 27-31.
  edit
 3. 310241
  Damjanović, Dragan ;
  Monumentalni tornjevi zagrebačke katedrale / Zagreb moj grad, VII (2013), 44 ; str. 46-51.
  edit
 4. 310242
  Damjanović, Dragan ;
  Mirogoj, jedinstveno i reprezentativno zagrebačko groblje / Zagreb moj grad, VII (2013), 45 ; str. 34-41.
  edit
 5. 310184
  Damjanović, Dragan ;
  Herman Bollé i Hrvatski glazbeni zavod / HaGeZe. Glasilo Hrvatskog glazbenog zavoda, XVI (2012), 2 ; str. 2-2.
  edit
 6. 308756
  Damjanović, Dragan ;
  Pod zaštitom Preobraženja Gospodnjeg / Zagreb moj grad, IV (2010), 28 ; str. 11-13.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 388239
  Damjanović, Dragan ; Goethe, Julie [trl] ;
  Otto Wagner und die kroatische Architektur / Zagreb : Moderna galerija, 2018. - 92 str. : ilustr. djelomice u boji ; 29 cm. ISBN: 9789533480664.
  edit
 2. 373670
  Damjanović, Dragan ; Hranić, Đuro [aui ] ; Martinić, Miro [photo] ; Horvat Weitner, Dunja [trl] ;
  The art treasures of Strossmayer´s Cathedral in Đakovo / Đakovo ; Zagreb : City of Đakovo ; Đakovo -Osijek Archdiocese ; Croatian Academy of Science and Art, 2017. - 416 str. : ilustr. u boji i c/b ; 31 cm. ISBN: 9789535547952 (Grad Đakovo).
  edit
 3. 373672
  Damjanović, Dragan ; Hranić, Đuro [aui] ; Draušnik, Žorž [edt] ; Martinić, Miro [photo] ;
  Umjetničko blago Strossmayerove katedrale u Đakovu / Đakovo ; Zagreb : Grad Đakovo : Đakovačko-osječka nadbiskupija ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. - 415 str. : ilustr. u boji i c/b ; 31 cm. ISBN: 9789535547945 .
  edit
 4. 359289
  Damjanović, Dragan ; Miklošević, Željka [trl] ;
  Vila Živković-Adrowski-Lubienski : stanari, povijest izgradnje i opremanja historicističke rezidencije u Jurjevskoj 27 u Zagrebu / Zagreb : Anita i Bruno Bračun, 2016. - 198 str. : ilustr. (pretežno u bojama), planovi i faks. ; 31 cm. ISBN: 978-953-59023-0-0.
  edit
 5. 285019
  Damjanović, Dragan ; Miklošević, Željka [trl] ; Ehgartner, Eugenia [edt] ;
  Arhitekt Herman Bollé / Zagreb : Leykam international ; Muzej za umjetnost i obrt, 2013. - 679 str. : ilustr. c/b i u boji ; 28 cm. ISBN: 9789537534837.
  edit
 6. 268646
  Damjanović, Dragan ; Mihelić Goglia, Sanja [trl] ; Kralj, Ariana [edt] ; Miklošević, Željka [trl] ;
  Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma.Hrvatski učenici Friedricha von Schmidta = Croatian Architecture of the Historicist Period and the Vienna Academy of Fine Arts. Croatian Students of the Architect Friedrich von Schmidt = Wiener Akademie der bildenden Kuenste und die kroatische Architektur des Historismus. Friedrich von Schmidts kroetische Schueler / Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Gliptoteka, 2011. - 143 str. : ilustr. c/b i u boji ; 25 cm. ISBN: 9789531549998 .
  edit
 7. 267822
  Damjanović, Dragan ;
  Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sakralna baština župe Molve / Zagreb : Leykam, 2010. - 318 str. : ilustr. u boji ; 27 cm.
  edit
 8. 247692
  Damjanović, Dragan ;
  Vukovarski arhitekt Fran Funtak / Zagreb ; Vukovar : Leykam international ; Gradski muzej Vukovar, 2009. - 334 str. : ilustr. c/b ; 28 cm. ISBN: 9789537534387.
  edit
 9. 248233
  Damjanović, Dragan ;
  Đakovačka katedrala / Zagreb : Matica hrvatska, 2009. - 458 str. : ilustr. c/b i u boji ; 27 cm. ISBN: 9789531508643.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 331248
  Damjanović, Dragan ; Živaković - Kerže, Zlata ;
  Povijesna i sakralna baština osječkoga Donjeg grada : katalog izložbe u povodu 300. obljetnice župne crkve preslavnoga imena Marijina, Osijek / Osijek : Župa preslavnoga imena Marijina, rujan 2014. - 32 str. ISBN: 9789535824213.
  edit
 2. 335753
  Damjanović, Dragan ;
  Sinagogalne građevine arhitekta Frana Funtaka = [Synagogues of Architect Fran Funtak ] / Zagreb : Židovska općina Zagreb ; Galerija Milan i Ivo Steiner, 2014. - 39 str. : foto. u boji ; 24 cm. ISBN: 9789536800148.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 379649
  Damjanović, Dragan ;
  Klasicizam = ( Neo-classicism ) / Enciklopedija Hrvatskoga zagorja / Brezinščak Bagola, Božidar ; Cesarec, Ivan ; Klemenčić, Mladen (ur.). Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017, str 410-414.
  edit
 2. 363370
  Damjanović, Dragan ; Cvitan, Grozdana [edt] ; Štefiček, Željka [trl] ;
  Zagreb : Architectural atlas / Dragan Damjanović ; [translated by Željka Štefiček ; photography Dragan Damjanović ... et al. ; maps Hrvoje Bilandžić ... et al.]. Zagreb : Zagrebački holding, Podružnica AGM, 2016. - 432 str.: ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531744737.
  edit
 3. 332998
  Damjanović, Dragan ;
  Zagreb : arhitektonski atlas / Zagreb : Zagrebački holding, Podružnica AGM, 2014. - 432 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531744553.
  edit

2.17 Katalog izložbe

 1. 366784
  Damjanović, Dragan ;
  Herman Bollé - graditelj hrvatske metropole : Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 17. 04. – 23. 08. 2015. / Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2015. - 63 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. ISBN: 9789537641450.
  edit
 2. 366782
  Damjanović, Dragan ; Nekić, Dunja [trl] ;
  Herman Bollé - builder of Croatian capital : Museum of Arts and Crafts, Zagreb, 17 April - 23 August 2015 / Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2015. - 63 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. ISBN: 9789537641467.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 331222
  Skenderović, Robert ; [aut ]Damjanović, Dragan ; [aut ]
  Crkva preslavnoga imena Marijina i osječki Donji grad u 18. stoljeću : sažetci izlaganja / Osijek : Župa preslavnoga imena Marijina, rujan 2014. - 93 str. ; 23 cm. ISBN: 9789535824206.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 366012
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitektura Mirogoja između Italije i Srednje Europe / Čovjek i smrt. Znanstveno - stručni skup
  edit
 2. 366013
  Damjanović, Dragan ;
  Between Budapest and Vienna – Zagreb public architecture in 1880 – 1918 / Reinterpreting Cities. 13th International Conference on Urban History, Helsinki, Finska, 24-27.08.2016..
  edit
 3. 366014
  Damjanović, Dragan ;
  Arhitektura crkve Snježne Gospe na Tekijama / Međunarodni znanstveni simpozij prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske, Petrovaradin, Srbija, 20-21.05.2016..
  edit
 4. 366800
  Damjanović, Dragan ;
  Zagreb City Slaughterhouse – Construction, Style and Corruption Scandals of the Largest Public Investment in Inter-War Zagreb / Food and the City. VII Congresso AISU, Milano, Padova, Italija, 02-05.09.2015.
  edit
 5. 317413
  Damjanović, Dragan ;
  Srednjoeuropski park posvećen mitološkoj indijskoj kraljici – Sakuntala park u Osijeku /
  [Naziv skupa: Dani Cvita Fiskovića (30.09-03.10.2010. ; Pomena, Mljet, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 366799
  Damjanović, Dragan ;
  Strossmayerova katedrala / Simpozij prigodom 200. obljetnice Strossmayerova rođenja
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 388235
  Damjanović, Dragan ; [edt]Magaš Bilandžić, Lovorka ; [edt]
  Imago, imaginatio, imaginabile : zbornik u čast Zvonka Makovića / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti; FF Press, 2018. - 448 str. : ilustr. c/b i u boji ; 27 cm. ISBN: 9789531756402.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 403283
  Damjanović, Dragan ; [edt, aut]Magaš Bilandžić, Lovorka ; [edt]Miklošević, Željka ; [edt]Walton, Jeremy F ; [edt]
  Art and politics in Europe in the Modern period : conference proceedings / Zagreb : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2019. - 351 str. : ilustr. ; 27 cm. ISBN: 9789531756433.
  edit
 2. 366231
  Damjanović, Dragan ; [edt]Magaš Bilandžić, Lovorka ; [edt]Miklošević, Željka ; [edt]
  Art and politics in Europe in the Modern period : programme and book of abstracts / Zagreb : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2016. - 153 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531755924.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:22