Novaković, Darko - bibliografija

Godine:                              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 310382
  Novaković, Darko ;
  Epistolarij nadbiskupa Maffea Vallaressa kao vrelo za povijest hrvatskoga humanizma / Colloquia Maruliana, 21 (2012) ; str. 5-24.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118250
  edit
 2. 308651
  Novaković, Darko ;
  Vitezovićevo ljubavno pjesništvo na latinskom / Latina & Graeca, N.s. (2010), 16 ; str. 39-54.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 3. 306796
  Novaković, Darko ;
  Hrvatska novolatinska epika / Latina et Graeca, N.s. (2005), 8 ; str. 31-38.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 4. 306051
  Novaković, Darko ;
  Jan Panonije kao prevodilac s grčkoga : filologija u službi politike / Latina et Graeca, N.s. (2004), 5 ; str. 13-27.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 335981
  Novaković, Darko ;
  Scribes, scholars and authors : the beginnings of humanism in Croatia / Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011. Zagreb : Ex libris, 2014. , Str. 147-168.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 311842
  Novaković, Darko ;
  Kako se Silvija obračunala sa suparnicama: zagonetka neobjavljenog latinskog autografa Ludovika Paskalića / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa: zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : Filozofski fakultet, 2008, str. 501-519.
  edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 380263
  Novaković, Darko ;
  Lukije ili magarac / Latina et Graeca, (1980), 15 ; str. 47-68.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 350289
  Novaković, Darko ;
  U krilu Vile Latinke : rasprave o hrvatskom humanizmu / Zagreb : Ex libris, 2015. - 338 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789532840834 : .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 320817
  Novaković, Darko ;
  Orator Apostolicus as theoretician of war and peace : A hitherto unknown manuscript treatise de bello et pace by Iohannes Staphileus (1472–1528) /
  [Naziv skupa: Staro i novo : paralele i dodiri u hrvatskoj i mađarskoj renesansi : Međunarodni hrvatsko-mađarski znanstveni skup (21–23.11.2012. ; Zagreb)]
  Program skupa
  edit
 2. 310342
  Novaković, Darko ;
  Epilij i protuepilij o obiteljskom skandalu: De casibus domus atque familiae suae carmen allegoricum Vladislava Gučetića i odgovor na nj / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Veljko Gortan (1907-1985). O stotoj obljetnici rođenja, (2008).
  edit

Uredništva

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312948
  Marulić, Marko ; Novaković, Darko [edt, trl, ann, aui] ;
  Životopis sv. Jeronima / U: [priredili i preveli] Neven Jovanović ; Darko Novaković ; Vlado Rezar (ur.). Latinska manja djela II. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića), str. 11-121.
  [Naziv skupa: Marulić, Marko]
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 391981
  Gučetić, Vladislav Lukše ; Novaković, Darko [edt] ;
  De casibus domus atque familię suę carmen allegoricum / Split : Književni krug, Marulianum, 2018. - 105 str., [6] listova s tablama : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531634700.
  edit
 2. 261993
  Marulić, Marko ; Novaković, Darko [edt, trl, ann, aui] ; Rezar, Vladimir [trl, ann] ; Jovanović, Neven [edt, aui] ; Gligo, Vedran [edt, trl] ; Gortan, Veljko [edt, trl] ; Kaletić, Jerolim [trc] ;
  Latinska manja djela. 2 / Split : Književni krug, 2011. - 307 str., [4] lista s tablama : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531633222.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 258766
  Šilobod Bolšić, Mihalj ; Knešaurek Carić, Jelena [trl] ; Novaković, Darko [edt] ;
  Osnova gregorijanskog ili koralnog pjevanja / Zagreb : Latina et Graeca, 2009. - 194 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789536565047.
  edit
 2. 247222
  Škiljan, Dubravko ; Novaković, Darko [edt] ;
  Opuscula philologica / Zagreb : Latina et Graeca, 2009. - 277 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536565078.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 318644
  Cicero, Marcus Tullius ; Škiljan, Dubravko [trl] ; Šešelj, Zlatko [aui] ; Novaković, Darko [edt] ;
  Govor za pjesnika Arhiju / Zagreb : Latina et Graeca : Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju, 2012. - 70 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536565177 (Latina et Graeca) : .
  edit
 2. 281282
  Cicero, Marcus Tullius ; Novaković, Darko [edt] ; Škiljan, Dubravko [trl, aui] ;
  Podjele u govorništvu / Zagreb : Latina et Graeca : Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju, 2011. - 128 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536565139.
  edit
 3. 244398
  Thucydides ; Novaković, Darko [edt] ;
  Povijest Peloponeskog rata / Zagreb : Matica hrvatska, 2009. - 599 str. ; 21 cm. ISBN: 9789531508520.
  edit

2.20 Kompletna znanstvena baza podataka ili korpus

 1. 287480
  Haskell, Yasmin [edt] ; Lonza, Nela [edt] ; Lučin, Bratislav [edt] ; Marinova, Elia [edt] ; Tunberg, Terence O [edt] ; Novaković, Darko [edt] ; Jovanović, Neven [edt] ;
  Croatiae auctores Latini collectio electronica / [Elektronička građa] : Zagrabiae : Facultas philosophica Universitatis studiorum Zagrabiensis, [2009]-
  Croatiae auctores Latini
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 318599
  Dominis, Markantun de ; Novaković, Darko [edt] ; Matović, Petra [trc] ; Maletić, Ante [edt] ; Jazvić, Tomislav [trc] ; Jozić, Branko [ant] ;
  Retractationum M. Antonii de Dominis archiepiscopi Spalatensis libri X in totidem ipsius De republica ecclesiastica libros. Liber 1 / Split : Lamaro, 2009. - 261 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537293033.
  edit

Prijevodi

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312948
  Marulić, Marko ; Novaković, Darko [edt, trl, ann, aui] ;
  Životopis sv. Jeronima / U: [priredili i preveli] Neven Jovanović ; Darko Novaković ; Vlado Rezar (ur.). Latinska manja djela II. Split : Književni krug, 2011 (Sabrana djela Marka Marulića), str. 11-121.
  [Naziv skupa: Marulić, Marko]
  edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 378783
  Didak Pir ; Rezar, Vladimir [trl] ; Zubović, Ninoslav [trl] ; Matović, Petra [trl] ; Žugić, Anamarija [trl] ; Salopek, Željka [trl] ; Parat, Josip [trl] ; Blažević, Zrinka [trl] ; Lučin, Bratislav [trl] ; Radić, Teo [trl] ; Demo, Šime [trl] ; Novaković, Darko [trl] ; Špoljarić, Luka [trl] ; Bagarić, Jadranka [trl] ; Jovanović, Neven [trl] ; Tvrtković, Tamara [trl] ;
  Didak Pir, Izbor iz djela. Dubrovnik : časopis za književnost i znanost, N.s. (2017), 4 ; str. 59-172.
  edit
 2. 365129
  Crijević, Ilija ; Novaković, Darko [trl] ;
  Ilija Crijević : nekoliko pjesama / Latina et Graeca, N.s. (2015), 26 ; str. 87-99.
  Pristup tekstu (Hrčak)
  edit
 3. 381144
  Plautus, Titus Maccius ; Novaković, Darko [trl] ;
  Perzijanac / Latina et Graeca, (1986), 28 ; str. 39-67.
  edit
 4. 381135
  Dio Chrysostomus ; Novaković, Darko [trl] ;
  Dva govora / Latina et Graeca, (1985), 26 ; str. 67-76.
  Pristup tekstu
  edit
 5. 381153
  Plautus, Titus Maccius ; Novaković, Darko [trl] ;
  Trgovac / Latina et Graeca, (1985), 25 ; str. 41-71.
  edit
 6. 380235
  Terentius Afer, Publius ; Novaković, Darko [trl] ;
  Terencijeva Svekrva / Latina et Graeca, (1978), 11 ; str. 27-52.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 261993
  Marulić, Marko ; Novaković, Darko [edt, trl, ann, aui] ; Rezar, Vladimir [trl, ann] ; Jovanović, Neven [edt, aui] ; Gligo, Vedran [edt, trl] ; Gortan, Veljko [edt, trl] ; Kaletić, Jerolim [trc] ;
  Latinska manja djela. 2 / Split : Književni krug, 2011. - 307 str., [4] lista s tablama : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531633222.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32