Vlašić Duić, Jelena - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365361
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  Reading Aloud and Interpretative Reading in Class / 2016Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje, 18 (2016), 3 ; str. 697-726.
  WOS:000389961100004
  Scopus ID:2-s2.0-84992343463
  edit
 2. 309836
  Vlašić Duić, Jelena ;
  Humor na leksikološkoj razini u Vučetićevu Libru Dubaja Marusa / Čakavska rič, 39 (2011), 1/2 ; str. 87-129.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111212
  edit
 3. 309101
  Vlašić Duić, Jelena ; Vrljac, Ivana ;
  Poezijom protiv straha / Sustavi, 3 (2010), 6 ; str. 40-44.
  edit
 4. 308731
  Vlašić Duić, Jelena ;
  Verbalni humor u Vučetićevoj čakavskoj poeziji / Govor, 36 (2009), 2 ; str. 89-100.
  edit
 5. 307531
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  Acoustic description of Croatian accents / Studia Phonetica Posnaniensia, 8 (2007), str. 27-49.
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 309324
  Vlašić Duić, Jelena ;
  Moje ime je Fulir, gospon Fulir / Vijenac, 17 (2009), 411 ; str. 32-32.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308962
  Vlašić Duić, Jelena ;
  1. međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu "Ars Choralis" / Govor, 27 (2010.), 2 ; str. 159-160.
  edit
 2. 306915
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  Prikaz druge konferencije o tipologiji tona i intonacije (TIE2), Berlin, Njemačka, od 7. do 9. rujna 2006. / Govor, 23 (2006), 2 ; str. 201-203.
  edit
 3. 306598
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  Between Stress and Tone Conference (BeST), 16-18 June 2005, in Leiden, The Netherlands / The Phonetician, 91 (2005), 1 ; str. 30-33.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 335654
  Vlašić Duić, Jelena ; Pletikos Olof, Elenmari ;
  Akustičke posebnosti akuta u čakavskom, kajkavskom i staroštokavskom govoru / U: Palić, Ismail ; Drkić, Munir (ur.). Sarajevski filološki susreti II : Zbornik radova. Knjiga I. Sarajevo : Bosansko filološko društvo, 2014, str. 21-44.
  [Naziv skupa: Sarajevski filološki susreti (2 ; 2012) (13.-14.12.2012. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/700892.Vlasic_Duic_Pletikos_Olof_AKUTI_SFSII_2014.pdf
  edit
 2. 310480
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  Govorna izražajnost umjetničkog proznog teksta / U: Gudurić, Snežana ; Stefanović, Marija (ur.) (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/1: Tematski zbornik. Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2013., str. 421-432.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/3998/1/2013_Pletikos%20Olof%20i%20Vlasic%20Duic_Izrazajnost_Novi%20Sad_final.pdf
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 348926
  Vlašić Duić, Jelena ; Pletikos Olof, Elenmari ;
  Govorne interpretacije Šegrta Hlapića / Vlašić Duić, Jelena ; Pletikos Olof, Elenmari. U: Majhut, Berislav ; Narančić Kovač, Smiljana ; Lovrić Kralj, Sanja (ur.) (ur.). "Šegrt Hlapić" od čudnovatog do čudesnog. Zagreb - Slavonski Brod : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti i Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod , 2015., str. 303-318..
  [Naziv skupa: Od čudnovatog do čudesnog (Zagreb i Slavonski Brod, Hrvatska, 17-20.04.2013.)]
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/5660/
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390205
  Martinović, Blaženka ; Matešić Mihaela ; Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  U potrazi za standardnim izgovorom / U: Stolac, Diana ; Nigoević, Magdalena (ur.). Jezik i um, XXXII. međunarodni znanstveni skup u organizaciji HDPL-a, Knjiga sažetaka. Rijeka : Srednja Europa i HDPL, 2018, str. 88-88.
  http://www.hdpl.hr/upload/1531dab39b1d2088438ea57d7110ebd60333b39c.pdf
  edit
 2. 390210
  Vlašić Duić, Jelena ;
  Naglasna norma i televizijski govornici / Clarc 2018, International Linguistics Conference, Perspectives on Linguistic Diversity, Abstracts. Rijeka : Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci, 2018, str. 127-127.
  http://cji.uniri.hr/clarc2018/CLARC2018BoA.pdf
  edit
 3. 316984
  Vlašić Duić, Jelena ;
  Naglasna norma s naglaskom na televizijskoga fonetičara / U: Lazić, Nikolaj, Liker, Marko i Mildner, Vesna (ur.). "Istraživanja govora", Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb : 2010., str. 64-66.
  [Naziv skupa: "Istraživanja govora", Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem (9-11. prosinca 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 316985
  Vlašić Duić, Jelena ;
  Dijalog u hrvatskome filmu / U: Karabalić, Vladimir i Varga, Melita Aleksa (ur.). Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene. Osijek : HDPL i Filozofski fakultet Osijek, 2010., str. 107-108.
  [Naziv skupa: XXIV. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, "Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene" (20-22. svibnja 2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 5. 316986
  Vlašić Duić, Jelena ;
  Filmski zvuk: govor, šum i glazba / U: Starc, Branko (ur.). ARS CHORALIS 2010, Prvi međunarodni umjetničko-znanstveni simpozij o zborskoj umjetnosti, pjevanju i glasu. Zagreb : Hrvatska udruga zborovođa, 2010., str. 47-48.
  [Naziv skupa: ARS CHORALIS 2010 (8-10. travnja 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365360
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ; Martinović, Blaženka ;
  Metode mjerenja naglasnih kompetencija / 2016Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru. Zagreb : Srednja Europa, 2016, str. 293-307.
  http://bib.irb.hr/datoteka/816569.2016_PletikosOlof_VlasicDuic_Martinovic_Metode_HDPL.pdf
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 287646
  Vlašić Duić, Jelena ;
  U Abesiniju za fonetičara : govor u hrvatskom filmu / Zagreb : Hrvatski filmski savez, Filozofski fakultet, 2013. - 320 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789537033392 (Filozofski fakultet); 9789531754576 (Hrvatski filmski savez).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:39