Abadžić Navaey, Azra - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 335266
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Orhan Pamuk i novo čitanje osmanske povijesti / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 3 (2014), 173 .
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 335244
  Abadžić Navaey, Azra ;
  U potrazi za novim jezikom / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 3 (2014), 173 .
  edit
 2. 335879
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Neshvaćena duhovnost / Zarez : dvotjednik za kulturna i druš tvena zbivanja, 148 (2005).
  edit
 3. 335876
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Nadilaženje dvojnosti / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 132 (2004).
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 319113
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Predodžbe o Turcima u hrvatskoj nastavi povijesti / U: Hafiz Nimetullah (ur.). Referati sa IV. međunarodnog turkološkog simpozijuma zemalja jugoistočne Europe, ( 03.-07.12. 2007, Zagreb). Prizren : The Balkan Turkology Research Center , 2011
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 319789
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Turska književnost / Hrvatska opća enciklopedija, sv. 11. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009., str. 134-135.
  edit
 2. 319792
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Turkijski narodi: književnost / Hrvatska opća enciklopedija, sv. 11. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009., str. 120-121.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 319087
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Tursko-hrvatske književne veze / U: Visković Velimir (ur.). Hrvatska književna enciklopedija, sv. 4. Zagreb : Leksikografski Zavod Miroslav Krleža, 2012, str. 372-373.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 319092
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Isus-savršeni sufija / Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, 11 (2009), 259.
  edit
 2. 319095
  Abadžić Navaey, Azra ;
  U vječitom procijepu / Gordogan : kulturni magazin, (2008), 11/14.
  edit
 3. 335874
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Antologija osmanske lirike / Prilozi za orijentalnu filologiju, 55 (2006).
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 319090
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Najobuhvatniji pregled perzijskoga pjesništva na južnoslavenskim jezicima dosad / U: Jahić Ervin (ur.). Budi biser, biser budi! Antologija perzijskoga pjesništva od 10. stoljeća do naših dana. Zagreb : V.B.Z., 2009, str. 281-287.
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 319885
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Književni svjetovi Orhana Pamuka / . Rijeka : Sveučilišna knjižnica, 2010.
  edit
 2. 319889
  Abadžić Navaey, Azra ;
  Predodžbe o Turcima u hrvatskoj kulturi / . Rijeka : Sveučilišna knjižnica, 2009.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2017-11-23 20:45:15