Carović, Ines - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375533
  Carović, Ines ; Novak, Kristian ;
  Obiteljski nadimci u Držimurcu i Strelcu: motivacija, tvorba i pragmatika / 2016Folia onomastica Croatica, 25 (2016) ; str. 53-73. http://dx.doi.org/10.21857/ydkx2c3dq9
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=262789 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=262789

  Scopus ID:Scopus
  edit
 2. 365797
  Carović, Ines ; Novak, Kristian ;
  How to publish research on offensive familiy nicknames? Some ethical considerations in anthroponomastics / Folia onomastica Croatica, 23(2015) ; str. 21-37.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207675
  edit
 3. 365801
  Carović, Ines ;
  Stabilizacijski sustavi u ultrazvučnim istraživanjima / Govor : časopis za fonetiku, 31 (2014), 2 ; str. 87-108.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=244998

  Scopus ID:2-s2.0-84930861680
  edit
 4. 307669
  Liker, Marko ; Carović, Ines ; Horga, Damir ;
  Koartikulacijski pritisak i koartikulacijski otpor: ultrazvučno istraživanje / Govor : časopis za fonetiku, 25 (2008), 2 ; str. 171-188.
  http://fonet.ffzg.hr/govor/index.php/govor
  edit
 5. 307786
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Stanković, Davor ; Carović, Ines ;
  Prepoznavanje poznatih glasova studenata fonetike u normalnom govoru, normalnom filtriranom, prikrivenom i prikrivenom filtriranom govoru / Govor - časopis za fonetiku, XXV (2008.), 2 ; str. 143-170.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 310176
  Salak, Tanja ; Carović, Ines ;
  Neverbalna pismenost kao sastavnica međukulturne kompetencije  / Govor : časopis za fonetiku, 30 (2013), 1 ; str. 73-88.
  edit
 2. 309283
  Carović, Ines ;
  XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene / Govor : časopis za fonetiku, XXVII (2011), 2 ; str. 161-164.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 365364
  Carović, Ines ;
  Ultrasound study: difference in coarticulation resistance between Croatian fricatives /s/ and /ʃ/ / Applied Lingustics Research and Methodology. Proceedings from the 2015 CALS conference. Frankfurt am Main : Petar Lang GmbH, 2017, str. 203-221.
  edit
 2. 315952
  Horga, Damir ; Požgaj Hadži, Vesna ; Carović, Ines ;
  Fonetsko-fonološke razlike govora u beogradskom, sarajevskom i zagrebačkom televizijskom dnevniku / U: Tošović, Branko (ur.). Slawische Sprachkorrelationen 2, Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, Band 2. Graz, Austrija : LIT VERLAG, 2009, str. 379-392.
  [Naziv skupa: Slawische Sprachkorrelationen 2, Die Unterschiede zweschen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (2008. ; Graz, Austrija)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318295
  Carović, Ines ;
  Priprema govora za učitelje jezika / U: Cbikić, Lidija ; Novak Milić, Jasna ; Jelaska, Zrinka (ur.). IV. HIDIS Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012, str. 19-20.
  [Naziv skupa: Četvrti međunarodni znanstveni skup: Hrvatski kao drugi i strani jezik (19-20.12.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390215
  Carović, Ines ; Mršić Zdilar, Ana ;
  Rhetoric of questions in sports interviews and speech errors / U: Stanković, Davor ; Runjić Stoilova, Anita (ur.). Days of Ivo Škarić Book Abstract . Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2018, str. 29-30.
  edit
 2. 317839
  Horga, Damir ; Vidović, Ana ; Liker, Marko ; Carović, Ines ;
  Humor kao element radijskih vijesti / U: Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.). Days of Ivo Škarić: International conference on retoric/Dani Ive Škarića: Međunarodna konferencija o retorici. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012., str. 31-32.
  [Naziv skupa: Days of Ivo Škarić: International conference on retoric/Dani Ive Škarića: Međunarodna konferencija o retorici (19-22. 94. 2012. ; Postira, Hrvatska)]
  edit
 3. 318296
  Sokolić, Nikolina ; Carović, Ines ;
  Udio nenaglasnica i asimilacija unutar govornih riječi u opisivanju slika / U: Cvikić, Lidija ; Novak Milić, Jasna ; Jelaska, Zrinka (ur.). IV. HIDIS Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012, str. 46-47.
  [Naziv skupa: Četvrti međunarodni znanstveni skup: Hrvatski kao drugi i strani jezik (19-20.12.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 316979
  Banković-Mandić, Ivančica ; Carović, Ines ; Grgić, Ana ;
  Hrvatski izgovorni identitet i fonetska korekcija hrvatskog kao drugog i stranog / U: Novak MIlić, Jasna ; Jelaska, Zrinka ; Bošnjak, Marija (ur.). III. HIDIS, knjižica sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2010, str. 12-13.
  [Naziv skupa: III. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (20-21.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 316765
  Carović, Ines ; Sokolić, Nikolina ;
  Prijenos sportskog događaja – elementi različitih diskursa / U: Karabalić, Vladimir ; Aleksa Varga, Melita (ur.). "Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene". Osijek : HDPL / FF Osijek, 2010, str. 35-36.
  [Naziv skupa: XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a (20.-22.05.2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 6. 316963
  Carović, Ines ; Sokolić, NIkolina ; Horga, Damir ;
  Na klitičkoj i leksičkoj granici izgovornog zgloba / U: Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko ; Mildner, Vesna (ur.). Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora", Knjiga sažetaka. Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010, str. 16-17.
  [Naziv skupa: Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" (9-11. 12. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 316978
  Carović, Ines ; Ćavar, Ana ;
  Sustavi pogrešaka studenata hrvatskoga kao inojezičnoga sa španjolskoga govornog područja i njihova korekcija / U: Novak MIlić, Jasna ; Jelaska, Zrinka ; Bošnjak, Marija (ur.). III. HIDIS, knjižica sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2010, str. 20-21.
  [Naziv skupa: III. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (20-21.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 8. 316980
  Carović, Ines ; Čarapina, Tanja ;
  Govorništvo u nastavi – interkulturalni bonton / 3. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH) - Knjižica sažetaka. Zagreb : Croaticum, 2010, str. 5-5.
  [Naziv skupa: 3. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH) (9-10.07.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 9. 316964
  Štajner-Katušić, Smiljana ; Mateša, Dubravka ; Carović, Ines ;
  Tempo govora i tempo izgovora u alaringealnih osoba / U: Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko ; Mildner, Vesna (ur.). Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora", Knjiga sažetaka. Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010, str. 57-58.
  [Naziv skupa: Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" (9-11. 12. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 10. 315948
  Carović, Ines ; Horga, Damir ;
  Prostor u vremenskim prognozama / U: Brdar, M. ; Omazić, M. ; Pavičić Takač, V. ; Bagarić, V. ; Belaj, B. ; Kuna, B. (ur.). Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu. Zagreb-Osijek : hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2009, str. 24-25.
  [Naziv skupa: Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu (21-23.05.2009 ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 11. 316527
  Carović, Ines ; Čarapina, Tanja ;
  Govorništvo u nastavi - neverbalna komunikacija / 2. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH) - Knjižica sažetaka. Zagreb : Croaticum, 2009, str. 22-22.
  [Naziv skupa: 2. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH) (3.-4. srpnja 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312561
  Horga, Damir ; Požgaj Hadži, Vesna ; Carović, Ines ;
  Fonetsko-fonološke razlike govora u beogradskom, sarajevskom i zagrebačkom televizijskom dnevniku / U: Tošović, Branko ; Wonisch, Arno (ur.). Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika (Svezak 1). Graz, Zagreb : KFU, Izvori, 2010, str. 255-268.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 390216
  Carović, Ines ; Žganec, Tena ;
  Osobitosti vokalnog napora glasovnih profesionalaca u turizmu / U: Breslauer, Nevenka (ur.). Inovacije, sigurnost i održivost u razvoju društva: Zbornik radova, Svezak 2.. Sveti Martin na Muri : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2018, str. 14-21.
  edit
 2. 385510
  Aleksovski, Marinela ; Banković-Mandić, Ivančica ; Carović, Ines ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Korajac, Aida ;
  Jezične funkcije A2 / Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i FF press, 2017, str. 51-98.
  edit
 3. 335871
  Carović, Ines ; Salak, Tanja ;
  Neverbalna komunikacija u nastavi inoga jezika / Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 2. zbornik radova. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, FF- press, 2014, str. 57-68.
  edit
 4. 313315
  Aleksovski, Marinela ; Carović, Ines ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Jezične funkcije / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013, str. 43-106.
  edit
 5. 313320
  Carović, Ines ; Cvitanušić Tvico, Jelena ;
  Kazalo pojmova: Popis pojmova / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013, str. 257-306.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365362
  Carović, Ines ;
  Prikaz knjige: Gabrijela Kišiček i Davor Stanković: Retorika i društvo / Medijska istraživanja, 21 (2015), 1; str. 156-159.

  Scopus ID:nema
  edit
 2. 307528
  Carović, Ines ;
  Prikaz knjige Branka Vuletića "Lingvistika govora" / Govor : časopis za fonetiku, XXV (2008), 1 ; str. 115-118.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 365464
  Carović, Ines ; Vlah, Ana ;
  XXX. međunarodni znanstveni skup HDPL-a : Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja / Govor : časopis za fonetiku, (2016).
  edit
 2. 335842
  Horga, Damir ; Carović, Ines ; Liker, Marko ;
  Ultrazvučno istraživanje koartikulacijskog utjecaja vokala na konsonante /s/ i /š/ u hrvatskome / MKFFSJ2014 (Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov u Košicama)
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 390764
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Carović, Ines ; Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ;
  Jezične funkcije / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 51-97.
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 315954
  Štajner-Katušić, Smiljana ; Mateša, Dubravka ; Katušić, Damir ; Carović, Ines ;
  Odnos vlastite procjene glasovnoga hendikepa i njegovih akustičkih parametara u laringektomiranih osoba /
  [Naziv skupa: 6. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata (6-9.05.2009. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-22 14:45:25