Horga, Damir - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 310600
  Horga, Damir ; Badel, Tomislav ; Liker, Marko ; Vidović Zorić, Ana ;
  Utjecaj zubne proteze na izgovor frikativa / Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 49 (2013), suppl.; str. 37-49.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161162
  edit
 2. 310181
  Vidović Zorić, Ana ; Horga, Damir ;
  Učinak fonološke sličnosti na priziv pseudoriječi / Govor : časopis za fonetiku, 30 (2013), 1 ; str. 3-20.
  http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Casopisi/Govor/GOVOR_30_1_n.pdf
  edit
 3. 319288
  Balažic Bulc, Tatjana ; Požgaj Hadži, Vesna ; Horga, Damir ;
  Speech fluency: a result of oral language proficiency / Linguistica. 52 (2012); str. 87-100
  edit
 4. 319274
  Horga, Damir ; Požgaj Hadži, Vesna ;
  (Dis)fluentnost i proizvodnja govora / Slavistička revija - časopis za jezikoslovje in literarne vede, 60 (2012), 4; str. 621-638.
  edit
 5. 309659
  Liker, Marko ; Mildner, Vesna ; Horga, Damir ;
  Electropalatographic specification of Croatian fricatives /s/ and /z/ / Clinical linguistics & phonetics, 26 (2012), 3 ; str. 199-215. http://dx.doi.org/10.3109/02699206.2011.602460
  http://dx.doi.org/10.3109/02699206.2011.602460 | http://www.ingentaconnect.com/content/apl/tclp/2012/00000026/00000003/art00001
  edit
 6. 319275
  Kovač, Mirjana Matea ; Horga, Damir ;
  Ponavljanja kao oblik govorne disfluentnosti / Linguistica Copernicana, 5 (2011), 1; str. 245-267.
  edit
 7. 319278
  Kovač, Mirjana Matea ; Horga, Damir ;
  Govorne pogreške studenata tehničkih studija / Slavistična revija-časopis za jezikoslovje in literarne vede, 58 (2010), 4; str. 419-443.
  edit
 8. 319280
  Kovač, Mirjana Matea ; Horga, Damir ;
  Poštapalice u hrvatskom jeziku / Lingua Montenegrina-časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, 3 (2010), 6; str. 139-164.
  edit
 9. 319283
  Horga, Damir ;
  Prekid izričaja i ponavljanje u govornoj proizvodnji / AUC Philologica, 11 (2008); str. 31-42.
  edit
 10. 319284
  Horga, Damir ;
  Repetitions in interrupted speech production / Beszedkutatas, 1 (2008); str. 157-171.
  edit
 11. 319286
  Horga, Damir ;
  Proizvodnja govora i izgovorne pogreške / Acta Universitatis Nicolai Copernici, 11 (2008); str. 43-54.
  edit
 12. 307669
  Liker, Marko ; Carović, Ines ; Horga, Damir ;
  Koartikulacijski pritisak i koartikulacijski otpor: ultrazvučno istraživanje / Govor : časopis za fonetiku, 25 (2008), 2 ; str. 171-188.
  http://fonet.ffzg.hr/govor/index.php/govor
  edit
 13. 310629
  Štajner-Katušić, Smiljana ; Vrban Zrinski, Karolina ; Horga, Damir ;
  A longitudinal study of voice before and after phonosurgery for removal of a polyp / Clinical Linguistics and Phonetics, 22 (2008), 10-11 ; str. 857-863.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 393282
  Cergol Kovačević, Kristina ; Horga, Damir ;
  Paradoxical asymmetry in monolingual language sets / Multidisciplinary Approaches to Multilingualism. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015, str. 379-393.
  edit
 2. 317979
  Horga, Damir ; Lazić, Nikolaj ; Vidović Zorić, Ana ; Erdeljac, Vlasta ;
  Korpus govornih pogrešaka u hrvatskome jeziku / U: Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a "Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici". Osijek : HDPL, 2012., (2012), str. 425-443.
  [Naziv skupa: XXV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici" (12-14. 05. 2011. ; Osijek)]
  edit
 3. 317059
  Horga, Damir ; Vidović, Ana ; Lazić, Nikolaj ; Erdeljac, Vlasta ;
  Korpus govornih pogrešaka govornika hrvatskog jezika / U: Karabalić, Vladimir ; Aleksa Varga, Melita ; Pon, Leonard (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Osijek : HDPL/ Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011., str. 55-56.
  [Naziv skupa: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici (12-14. 05. 2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 4. 316816
  Vidović Zorić, Ana ; Horga, Damir ;
  Usporedba samoglasničkoga prostora govornika kajkavskoga narječja sisačke Gornje Posavine sa samoglasničkim prostorom standardnoga hrvatskoga govora / U: Brdar, M ; Omazić, M ; Pavičić Takač, V ; Gradečak-Erdeljić, T ; Buljan, G. (ur.). Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu. Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2010, str. 261-269.
  [Naziv skupa: Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu ; HDPL (od 21. do 23 svibnja 2009. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 5. 315952
  Horga, Damir ; Požgaj Hadži, Vesna ; Carović, Ines ;
  Fonetsko-fonološke razlike govora u beogradskom, sarajevskom i zagrebačkom televizijskom dnevniku / U: Tošović, Branko (ur.). Slawische Sprachkorrelationen 2, Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, Band 2. Graz, Austrija : LIT VERLAG, 2009, str. 379-392.
  [Naziv skupa: Slawische Sprachkorrelationen 2, Die Unterschiede zweschen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (2008. ; Graz, Austrija)]
  edit
 6. 315464
  Horga, Damir ; Požgaj Hadži, Vesna ; Liker, Marko ;
  Fonetski opis segmentalne razine hrvatskog jezika i sposobnost hrvatskih govornika u slušnom razlikovanju bošnjačkog, hrvatskog i srpskog govora / U: Tošović, Branko (ur.). Slawische Sprachkorrelationen 1, Die Unterschiede zweschen dem Bosniscghen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, Band 1. Graz, Austrija : LIT, 2008, str. 187-199.
  [Naziv skupa: Slawische Sprachkorrelationen 1, Die Unterschiede zweschen dem Bosniscghen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (12. - 14. 4. 2007. ; Graz, austrija)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390214
  Horga, Damir ; Vidović Zorić, Ana ;
  Poštapalice u hrvatskom javnom govoru / U: Stanković, Davor ; Runjić Stoilova, Anita (ur.). Days of Ivo Škarić: 4th International Conference on Rhetoric, Postira, April 18 - 21, 2018. Book of Abstracts / Dani Ive Škarića: Četvrta međunarodna konferencija o retorici, Postira, od 18. do 21. travnja 2018. Knjiga sažetaka. Split : HFD, 2018, str. 33-34.
  edit
 2. 317839
  Horga, Damir ; Vidović, Ana ; Liker, Marko ; Carović, Ines ;
  Humor kao element radijskih vijesti / U: Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.). Days of Ivo Škarić: International conference on retoric/Dani Ive Škarića: Međunarodna konferencija o retorici. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012., str. 31-32.
  [Naziv skupa: Days of Ivo Škarić: International conference on retoric/Dani Ive Škarića: Međunarodna konferencija o retorici (19-22. 94. 2012. ; Postira, Hrvatska)]
  edit
 3. 317992
  Horga, Damir ; Badel, Tomislav ; Vidović, Ana ; Liker, Marko ;
  The influence of dental prostheses on the production of fricatives / U: Milković, Marina ; Doležal, Dalibor ; Hržica, Gordana ; Stošić, Jasmina (ur.). Istraživanja u edukacijsko rehabilitacijskim znanostima: Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa. Zagreb : 2012, str. 253-253.
  [Naziv skupa: 8. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko rehabilitacijskim znanostima (27-29. 09. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 317978
  Vidović Zorić, Ana ; Pletikos Olof, Elenmari ; Horga, Damir ;
  Izražavanje emocija glasom i tekstom / U: Peti-Stanić, Anita. ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). XXVI. međunarodni znanstveni skup "Jezik kao informacija"Jezik kao informacija ; HDPL. Zagreb : HDPL, Srednja Europa, 2012., str. 133-133.
  [Naziv skupa: XXVI. međunarodni znanstveni skup "Jezik kao informacija" HDPL (11-13. 05. 2012. ; Zagreb)]
  edit
 5. 317798
  Vidović Zorić, Ana ; Horga, Damir ;
  Fonološke pogreške u odnosu na položaj fonema unutar sloga / U: Tomić, Diana ; Mildner, Vesna (ur.). Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953. – 2006.). Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  [Naziv skupa: Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953. – 2006.) (3. 12. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 316963
  Carović, Ines ; Sokolić, NIkolina ; Horga, Damir ;
  Na klitičkoj i leksičkoj granici izgovornog zgloba / U: Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko ; Mildner, Vesna (ur.). Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora", Knjiga sažetaka. Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010, str. 16-17.
  [Naziv skupa: Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" (9-11. 12. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 316817
  Horga, Damir ; Vidović Zorić, Ana ; Erdeljac, Vlasta ;
  Govorne pogreške u elektroničkim medijima / U: Karabalić, V ; Aleksa Varga, M. (ur.). Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, HDPL. Osijek : HDPL, Filozofski fakultet u Osijeku, 2010, str. 54-55.
  [Naziv skupa: Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, HDPL (20-22. svibnja 2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 8. 317799
  Horga, Damir ; Vidović Zorić, Ana ;
  Odnos gestovnih i izgovornih pokreta / U: Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko, Mildner, Vesna (ur.). Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" (Knjiga sažetaka). Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010., str. 25-26.
  [Naziv skupa: Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" (9-11. prosinca 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 9. 316885
  Liker, Marko ; Mildner, Vesna ; Horga, Damir ;
  Tongue-palate contact patterns for Croatian alveolar fricatives / The 13th Meeting of the International Clinical Linguistics and Phonetics Association. 2010, str. 262-263.
  [Naziv skupa: The 13th Meeting of the International Clinical Linguistics and Phonetics Association (23.-26.06.2010. ; Oslo, Norveška)]
  edit
 10. 315948
  Carović, Ines ; Horga, Damir ;
  Prostor u vremenskim prognozama / U: Brdar, M. ; Omazić, M. ; Pavičić Takač, V. ; Bagarić, V. ; Belaj, B. ; Kuna, B. (ur.). Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu. Zagreb-Osijek : hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2009, str. 24-25.
  [Naziv skupa: Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu (21-23.05.2009 ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 11. 315968
  Vidović Zorić, Ana ; Horga, Damir ;
  Vokalski prostor govornika kajkavskoga narječja Sisačke Gornje Posavine / U: Brdar, M. ; Omazić, M. ; Pavičić Takač, V. ; Bagarić, V. ; Belaj, B. ; Kuna, B. (ur.). Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2009., str. 60.
  [Naziv skupa: Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu (21-23.05.2009. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365367
  Horga, Damir ;
  Fonotaktika u hrvatskom / U: Cychnerska, Anna ; Sawicka, Irena (ur.). Sandhi w jezykach slowianskich 2. Varšava : Komisja Fonetyki i Fonologii i Institut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
  edit
 2. 335449
  Balažic Bulc, Tatjana ; Požgaj Hadži, Vesna ; Horga, Damir ;
  Hm, ovaaaj... govorna fluentnost u nastavi stranoga jezika: od ideala do jezične primjene / U: Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Antunović, Goranka (ur.). Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću. Zageb : Srednja Europa, Hrvatsko filološko društvo, 2014, str. 59-76.
  edit
 3. 335353
  Horga, Damir ;
  Utjecaj supralaringalne postave na fonaciju / U: Ježić, Mislav ; Andrijanić, Ivo, Krnic, Krešimir (ur.). Vita Litterarium Studiis Sacra: Zbornik u čast Radoslavu Katičiću. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, FF press, 2014, str. 281-298.
  edit
 4. 319267
  Horga, Damir ;
  The influence of supralaryngeal settings on phonation / U: Marko Alexandra (ur.). Beszedtudomany. Budapest : ELTE BTK, 2012, str. 211-227.
  edit
 5. 319270
  Horga, Damir ;
  Strani akcent u izgovoru hrvatskih studenata ruskoga jezika / U: Željka Fink Arsovski (ur.). Stručak riječima ispunjen, Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu. Zagreb : FF press, 2012, str. 63-76.
  edit
 6. 319272
  Horga, Damir ; Šrajner Katušić, Smiljana ;
  Izgovorni kompenzacijski mehanizmi alaringealnih govornika / U: Adinda Dulčić (ur.). Čovjek i govor. Zagreb : Poliklinika SUVAG, 2012, str. 303-314.
  edit
 7. 319572
  Horga, Damir ; Požgaj Hadži, Vesna ; Liker, Marko ;
  Vremenski parametri govora / U: Vesna Požgaj Hadži i suradnici (ur.). Izazovi kontrastivne lingvistike / Izzivi kontrastivnega jezikoslovja. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, str. 115-125.
  edit
 8. 312559
  Horga, Damir ; Požgaj Hadži, Vesna ; Liker, Marko ;
  Fonetski opis segmentalne razine hrvatskog jezika i sposobnost hrvatskih govornika u slušnom razlikovanju bošnjačkog, hrvatskog i srpskog govora / U: Tošović, Branko ; Wonisch, Arno (ur.). Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika (Svezak 1). Graz, Zagreb : KFU, Izvori, 2010, str. 241-254.
  edit
 9. 312561
  Horga, Damir ; Požgaj Hadži, Vesna ; Carović, Ines ;
  Fonetsko-fonološke razlike govora u beogradskom, sarajevskom i zagrebačkom televizijskom dnevniku / U: Tošović, Branko ; Wonisch, Arno (ur.). Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika (Svezak 1). Graz, Zagreb : KFU, Izvori, 2010, str. 255-268.
  edit
 10. 319273
  Horga, Damir ; Požgaj Hadži, Vesna ;
  Retorika TV dnevnika / U: Požgaj Hadži, Vesna ; Balažic Bulc, Tatjana ; Gorjanc, Vojko (ur.). Med politiko in stvarnostjo ; jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 131-144.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 335436
  Horga, Damir ;
  Guberinina fonetika u učenju izgovora / U: Dulčić, Adinda (ur.). Aktualnost Guberinine misli u Stoljeću uma. Zagreb : Poliklinika SUVAG, 2014., str. 117-129.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 319263
  Horga, Damir ;
  U spomen : Ivo Škarić : (1933.-2009.) / Jezik , 56 (2009), 2 ; str. 41-49.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=135857
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 365368
  Horga, Damir ; Carović, Ines ; Liker, Marko ;
  Ultrazvučno istraživanje koartikulacijskog utjecaja vokala na konsonante /s/ i /š/ u hrvatskome / Zbornik radova međunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika, Košice, Slovačka
  edit
 2. 335842
  Horga, Damir ; Carović, Ines ; Liker, Marko ;
  Ultrazvučno istraživanje koartikulacijskog utjecaja vokala na konsonante /s/ i /š/ u hrvatskome / MKFFSJ2014 (Medzinárodná komisia pre fonetiku a fonológiu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov u Košicama)
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 356169
  Horga, Damir ; Liker, Marko ;
  Artikulacijska fonetika : anatomija i fiziologija izgovora / Zagreb : Ibis grafika, 2016. - XV, 359 str. : ilustr. : 24 cm. ISBN: 9789537997151.
  edit
 2. 282900
  Požgaj-Hadži, Vesna ; Liker, Marko ; Tadić, Marko ; Horga, Damir ; Balažic Bulc, Tatjana ; Smolić, Marija ; Kranjc, Simona ; Ferbežar, Ina ; Benjak, Mirjana ; Plešković, Maša ;
  Izazovi kontrastivne lingvistike = Izzivi kontrastivnega jezikoslovja / Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - 314 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789612375096.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317803
  Štajner-katušić, Smiljana ; Liker, Marko ; Horga, Damir ;
  Akustičke i perceptivne karakteristike nazala u ezofagealnih govornika /
  [Naziv skupa: 2. hrvatski rinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem (23.-25. 02. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 393291
  Liker, Marko ; Horga, Damir ;
  Electropalatographic analysis of /ɲ/ and /ʎ/ in Croatian / The 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS). Glasgow, 2015
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:25