Špikić, Marko - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 378890
  Špikić, Marko ;
  Konzerviranje i urbana reforma u Senju, 1945. – 1949. / U: 2017 (ur.). Portal Hrvatskog restauratorskog zavoda, 8 (2017) ; str. 157-176.
  http://bib.irb.hr/datoteka/915959.portal_8_spikic.pdf | http://www.h-r-z.hr/images/portal/portal_8_spikic.pdf
  WOS:000424572500010
  edit
 2. 378903
  Špikić, Marko ;
  Sudbina slike spomenika u Europi nakon 1945. godine / 2017Moderna konzervacija - Modern Conservation, 5 (2017) ; str. 35-49.
  edit
 3. 375607
  Špikić, Marko ;
  Spomenici i urbanističko planiranje u Senju od 1949. do 1955. godine / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti , Peristil, 59 (2016) ; str 119-136.
  edit
 4. 378936
  Špikić, Marko ; Gorup, Tea ;
  Od prevrata do nostalgije. Planiranje socijalističkog grada i zaštita povijesnih ambijenata u Zagrebu od 1945. do 1962. godine / Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 40 (2016) ; str. 7-32.
  edit
 5. 367376
  Lalošević, Ilija ; Špikić, Marko ; Roter Blagojević, Mirjana ;
  The conservation of the architectural heritage in the east adriatic region today / 2015Materiali i strutture, IV (2015), 7 ; str. 35-52.
  edit
 6. 367379
  Špikić, Marko ;
  Princip istine u modernom konzervatorskom pokretu - Porijeklo i sudbina jednoga projekta / 2015Moderna konzervacija - Modern Conservation, 3 (2015) ; str. 25-34.
  edit
 7. 309719
  Špikić, Marko ;
  Titus Novus. Emperor Francis I's Iconography of Power and Its Reception in Croatia and Dalmatia / Ikon. Časopis za ikonografske studije – Journal of Iconographic Studies, 5 (2012), str. 305-319.
  edit
 8. 310054
  Špikić, Marko ;
  Dva engleska putopisca u Splitu i počeci moderne konzervatorske ideje / Kulturna baština : časopis za pitanja prošlosti splitskoga područja, 38 (2012), str. 123-140.
  edit
 9. 310094
  Špikić, Marko ;
  Dekadencija i ideal. Principi rekonstrukcije antičkih spomenika u Dalmaciji od Adama do Andrića / Adrias (Split), 18 (2012), str. 183-198.
  edit
 10. 310123
  Špikić, Marko ;
  Skriveno i vidljivo. Dioklecijanova palača u britanskim putopisima druge polovice 19. stoljeća / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 36 (2012), str. 63-72.
  edit
 11. 309185
  Ćorić, Franko ; Špikić, Marko ;
  Izvješće Aloisa Riegla o Dioklecijanovoj palači iz 1903. godine / Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 42 (2011), str. 387-416.
  edit
 12. 309114
  Špikić, Marko ;
  Camillo Boito i arhitektura Ujedinjene Italije / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 19 (2011), 41 ; str. 172-183.
  edit
 13. 309639
  Špikić, Marko ; Škegro, Ana ;
  Historije konzerviranja Anđele Horvat iz 1943. i 1944. godine: geneza i značenje / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 54 (2011), str. 73-80.
  edit
 14. 309796
  Špikić, Marko ;
  Konzervirati ili restaurirati? Tekstovi Camilla Boita o zaštiti kulturne baštine, 1884.-1886. / Portal: Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 2 (2011), str. 121-132.
  edit
 15. 309007
  Špikić, Marko ;
  Francesco Carrara u Beču 1841. godine / Kulturna baština : časopis za pitanja prošlosti splitskoga područja, 36 (2010), str. 343-360.
  edit
 16. 309116
  Špikić, Marko ;
  Nastanak teorije restauriranja Camilla Boita / Portal: godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 1 (2010), str. 63-72.
  edit
 17. 307761
  Špikić, Marko ;
  Razmjene spoznaja o antici u poslanicama hrvatskog humanizma 15. stoljeća / Colloquia Maruliana ..., 18 (2009), str. 63-81.
  edit
 18. 308274
  Špikić, Marko ;
  Modruš, povijesni spomenik između predaje i diskontinuiteta / Modruški zbornik, 3 (2009), str. 287-306.
  edit
 19. 307714
  Špikić, Marko ;
  Život i djelo antikvara Ivana Josipa Pavlovića-Lučića / Peristil, 51 (2008), str. 47-70.
  edit
 20. 307723
  Špikić, Marko ;
  Mi i naši preci... Uloga književne i historijske naracije u nastanku jedne discipline / Književna smotra, 40 (2008), 147-1 ; str. 35-48.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 378896
  Špikić, Marko ;
  Slike poratnog Zadra / U: 2017 (ur.). Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XIV (2017), 1-2 ; str. 43-47.
  edit
 2. 393724
  Špikić, Marko ;
  Split kao kuća / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XIII (2016), 3-4 ; str. 48-53.
  edit
 3. 335177
  Špikić, Marko ;
  Zustand, Tendenzen und Perspektiven der Denkmalpflege im heutigen Kroatien / Kunsttexte.de E-Journal für Kunst- und Bildgeschichte, 3 (2014), str. 1-6.
  http://www.kunsttexte.de/index.php?id=571&L=0&idartikel=41294&ausgabe=41292&zu=541&L=0
  edit
 4. 335208
  Špikić, Marko ;
  Grad je javna stvar / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXII (2014), 531-533 ; str. 33-33.
  edit
 5. 393726
  Špikić, Marko ;
  Povratak Senju / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XI (2014), 3-4 ; str. 21-24.
  edit
 6. 310021
  Špikić, Marko ;
  Novi početak za hrvatske konzervatore / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 9 (2013), 3-4 ; str. 4-5.
  edit
 7. 310022
  Špikić, Marko ;
  Oživljeni emeritus / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 9 (2013), 3-4 ; str. 24-29.
  edit
 8. 310163
  Špikić, Marko ;
  The future of the past in Croatia / Herito. Heritage, culture and the present, 11 (2013), str. 60-73.
  http://www.herito.pl/en/issues/croatia-in-europe
  edit
 9. 310226
  Špikić, Marko ; Raič Stojanović, Iva ;
  Invencija i suživot. Nekoliko projekata Jesusa Castilla Olija / Oris : časopis za arhitekturu i kulturu, 82 (2013), str. 68-91.
  edit
 10. 310249
  Špikić, Marko ;
  Ivan Kukuljević između genealogije i proročanstva / Hrvatska revija, XIII (2013), 3 ; str. 95-97.
  edit
 11. 309640
  Špikić, Marko ;
  Novi život Starog grada / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 8 (2011), 3-4 ; str. 53-57.
  edit
 12. 308754
  Špikić, Marko ;
  Historija u sjeni / 15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu, 53 (2010), 1-2 ; str. 36-43.
  edit
 13. 308788
  Špikić, Marko ;
  Otkrivanje zagrebačke industrijske baštine / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 7 (2010), 1-2 ; str. 27-29.
  edit
 14. 308789
  Špikić, Marko ;
  Spasimo Znikinu kuriju! / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 18 (2010), 426 ; str. 15-15.
  edit
 15. 307724
  Špikić, Marko ;
  Luč zaborava / Vijenac, 16 (2008), 364 ; str. 14-14.
  http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac364.nsf/AllWebDocs/Luc_zaborava
  edit
 16. 307725
  Špikić, Marko ;
  Nebriga o baštini / Vijenac, 16 (2008), 371 ; str. 8-8.
  http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac371.nsf/AllWebDocs/Nebriga_o_bastini
  edit
 17. 307726
  Špikić, Marko ;
  Fragmenti Rima / Vijenac, 16 (2008), 373 ; str. 6-6.
  http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac373.nsf/AllWebDocs/Fragmenti_Rima
  edit
 18. 307727
  Špikić, Marko ;
  Starom cestom / Vijenac, 16 (2008), 375-377 ; str. 50-50.
  http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac375.nsf/AllWebDocs/Starom_cestom
  edit
 19. 307728
  Špikić, Marko ;
  Dalmatinska riznica / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 5 (2008), 4 ; str. 64-66.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 365491
  Jurić, Zlatko ; Špikić, Marko ; Ćorić, Franko ;
  O odnosima Kršnjavog i Viktora Kovačića na početku 20. stoljeća / 2015Iso Kršnjavi veliki utemeljitelj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 408-417.
  edit
 2. 313093
  Špikić, Marko ;
  Poimanje fragmenta kod hrvatskih preporoditelja / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti XIV: Romantizam – ilirizam – preporod. Split-Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2012, str. 7-22.
  edit
 3. 313102
  Špikić, Marko ;
  Strange parents, unrecognized child. The genesis of Croatian art history in the Vormaerz period / U: Jerzy Malinowski (ur.). History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Torun : Society of Modern Art & Tako Publishing House, 2012, str. 65-72.
  edit
 4. 313283
  Špikić, Marko ;
  Denkmalschutz in Kroatien in den letzten Jahren der Habsburger Monarchie / U: Michael Hess (ur.). Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2012 (Entwicklungen und Aufgaben von Gedächtnisorten in der Erinnerungskultur im pannonischen Raum vom 19. bis zum 20. Jahrhundert. Eisenstadt : Landesarchiv und Landesbibliothek, 2012, str. 227-233.
  edit
 5. 317962
  Špikić, Marko ;
  Titus Novus. Emperor Francis the First's Iconography of Power and its reception in Croatia and Dalmatia / U: Marina Vicelja-Matijašić (ur.). Sovereign and Iconography of Political Power. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012, str. 305-319.
  [Naziv skupa: Sovereign and Iconography of Political Power (26-27.05.2011. ; Rijeka-Opatija)]
  edit
 6. 318103
  Špikić, Marko ;
  Cornelius Gurlitt and the Treatment of Diocletian's Palace in Split /
  [Naziv skupa: Diocletian's Palace in Split in the Monographs of Georg Niemann and Ernest Hébrard (16-17. 11. 2012. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 7. 317965
  Špikić, Marko ;
  Historije konzerviranja Anđele Horvat iz 1943. i 1944. godine: geneza i značenje / U: Irena Kraševac (ur.). Peristil Radovi sa znanstvenoga skupa posvećenog stotoj obljetnici rođenja Anđele Horvat (1911.-1985.). Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2011, str. 73-80.
  [Naziv skupa: Anđela Horvat (1911.-1985.): znanstveni skup posvećen stotoj obljetnici rođenja (10-11.11.2011. ; Zagreb)]
  edit
 8. 317966
  Špikić, Marko ;
  Transformacije i kontinuiteti u Dioklecijanovoj palači u Splitu od Roberta Adama do Aloisa Riegla /
  [Naziv skupa: Arhitekturna zgodovina, tema: Med starim in novim (24-26.11.2011. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 9. 317959
  Špikić, Marko ;
  Strange parents, unrecognized child: The Genesis of Croatian Art History in the Vormärz Period / The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe
  [Naziv skupa: The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe (14.-16. 07. 2010. ; Torun, Poljska)]
  edit
 10. 312002
  Špikić, Marko ;
  Postulati Obnove u kulturnoj povijesti Hrvatske 15. stoljeća / U: Marković, Predrag, Gudelj, Jasenka (ur.). Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske. Zbornika Dana Cvita Fiskovića II.. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Zagreb, 2008, str. 373-380.
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 318354
  Špikić, Marko ;
  The limits of altruism and conflicts of values in the perception of cultural heritage of contemporary Croatia /
  [Naziv skupa: Limits of Heritage, The 2nd Heritage Forum of Central Europe (12.-14. lipnja 2013. ; Krakov, Poljska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 388715
  Špikić, Marko ;
  Ruins and Slavic utopia: architecture of the social reform in Croatian historic towns, 1945-1960 / Architektur und Akteure: Praxis und Oeffentlichkeit in der Nachkriegsgesellschaft. Bielefeld : Transcript, 2018, str. 145-159.
  edit
 2. 388717
  Špikić, Marko ;
  Duknovićevi rimski počeci: Kulturni i historijski kontekst za formaciju umjetnika / Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti / Giovanni Dalmata e le opere della sua cerchia. Split : Književni krug, 2018, str. 57-73.
  edit
 3. 388719
  Špikić, Marko ;
  La ricezione della teoria del restauro di Boito in Croazia / Camillo Boito Moderno. Milano-Udine : Mimesis, 2018, str. 623-628.
  edit
 4. 388720
  Špikić, Marko ;
  Razdoblje borbe i izgradnja dogme: Szabo i konzervatorski principi srednje Europe do 1918 / Gjuro Szabo, 1875.-1943. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2018, str. 53-74.
  edit
 5. 396424
  Špikić, Marko ;
  Dioklecijanova palača i oblici pamćenja 1940-ih godina: prijedlozi Gustava Giovannonija i ostvarenja Cvita Fiskovića / Pontes adriatici: mreža kulturnih razmjena na Jadranu. Zbornik radova okruglog stola održanog u Splitu 4. listopada 2014.. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2018, str. 163-173.
  edit
 6. 336165
  Špikić, Marko ;
  Shaping the Past in the Historic Centers of Šibenik and Split after 1945 / Arhitekturna zgodovina 3: Arhitektura in politika ; . Ljubljana, Filozofska fakulteta u Ljubljani, 2016, str.83-95.
  edit
 7. 367381
  Špikić, Marko ;
  On advantages of conservation history for life / Heritage in Transformation. Heritage Protection in the 21st Century - Problems, Challenges, Predictions / edt Boguslaw Szmygin.. Florence - Lublin, 2016 (Heritage for Future)
  edit
 8. 367374
  Špikić, Marko ;
  Reactions to the 1975 European Architectural Heritage Year - the Case of Socialist Croatia / 2015Eine Zukunft für unsere Vergangenheit. Zum 40. Jubilaum des Europaischen Denkmalschutzjahres (1975–2015) – A Future for Our Past. The 40 th anniversary of European Architectural Heritage Year (1975–2015)– Un Avenir pour Notre Passé. 40 e Anniversaire de l’Annee Europeenne du Patrimoine Architectural (1975–2015). Berlin : Hendrik Bäßler Verlag, 2015 (Monumenta Series - Monumenta III), str. 390-402.
  edit
 9. 367375
  Špikić, Marko ;
  The Concepts of Altruism and Values in the Perception of Cultural Heritage in Contemporary Croatia / 2015The Limits of Heritage. The 2nd Heritage Forum of Central Europe. Krakow : International Cultural Centre, 2015, str. 102-118.
  edit
 10. 335448
  Špikić, Marko ;
  Transformacije i kontinuiteti u Dioklecijanovoj palači u Splitu od Roberta Adama do Aloisa Riegla / U: Novak Klemenčič, Renata ; Malešič, Martina (ur.). Arhitekturna zgodovina 2. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2014, str. 74-84.
  edit
 11. 313157
  Špikić, Marko ;
  Aux origines de l'archéologie en Dalmatie, le rôle de l'antiquaire Anton Steinbüchel / U: Daniel Baric (ur.). Archeologies mediterraneennes (Revue germanique internationale). Paris : CNRS Editions, 2012 (Revue germanique internationale), str. 29-42.
  edit
 12. 312576
  Špikić, Marko ;
  A Portrait of Riegl in Split / U: Noever, Peter, Rosenauer, Artur, Vasold, Georg (ur.). Alois Riegl Revisited. Beiträge zu Werk und Rezeption / Contributions to the Opus and its Reception. Wien : ÖAdW, ÖMaK, 2010, str. 137-139.
  edit
 13. 312446
  Špikić, Marko ;
  Antikvarno i konzervatorsko djelovanje Josipa Čobarnića / U: Vujić, Žarka, Špikić, Marko (ur.). Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2009. (Spomenice Odsjeka za informacijske znanosti 2), str. 413-433.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309115
  Špikić, Marko ;
  Zgrada Željpoha u Zagrebu (osvrt na knjigu Zlatka Jurića i Ane Vukadin) / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 19 (2011), 41 ; str. 275-275.
  edit
 2. 309186
  Špikić, Marko ;
  Carski trofeji s tounjskog mosta / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 456-457 (2011), str. 30-30.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 258746
  Špikić, Marko ;
  Francesco Carrara : polihistor, antikvar i konzervator (1812.-1854.) / Split : Književni krug Split, 2010. - 330 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531633376.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 385862
  Giovannoni, Gustavo ; Špikić, Marko [aut, trl, edt] ; Vukadin, Ana [trl] ;
  Spomenici i ambijenti / Zagreb : Matica hrvatska, 2018. - 295 str. : ilustr. ; 17 cm. ISBN: 9789533411064.
  edit

2.50.1 Kritički prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 283814
  Špikić, Marko [prir./trl] ; Momigliano, Arnaldo Dante ;
  Antička povijest i antikvar Arnaldo Momigliano / Zagreb : Matica hrvatska, 2012. - 115 str. ; 17 cm. ISBN: 9789531509794.
  edit

3.14 Pozvano predavanje na stranom sveučilištu

 1. 317972
  Špikić, Marko ;
  Konzervativna avangarda. Teorija konzerviranja kao kontrakultura, od Boita do Riegla /
  [Naziv skupa: Pozvano predavanje na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete u Ljubljani. (15.12.2011. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 367380
  Špikić, Marko ;
  Riforma sociale e revisione del restauro scientifico a Spalato, 1945-1950 / Gustavo Giovannoni e l'architetto integrale
  edit
 2. 367382
  Špikić, Marko ;
  Razdoblje borbe i izgradnja dogme: Szabo i konzervatorski principi srednje Europe do 1918. / Znanstveno-stručni skup Hrvatski povjesničari umjetnosti: Gjuro Szabo (1875–1943)
  edit
 3. 336149
  Špikić, Marko ;
  The problem of methodological identity in Croatian conservation community, 1945-1964 / Heritage Trends in the Mirror of Social Change. Conservation Reality – 50 Years after Venice Charter (9th Annual Meeting & Scientific Conference ICOMOS International Scientific Committee Theory and Philosophy of Conservation and Restoration). Riga i Turaida, Latvija, 8.-10. 05. 2014.
  edit
 4. 336150
  Špikić, Marko ;
  Modernizam i očuvanje: pitanja percepcije i načela tretiranja / Otvoreni kolegij Nedovršene modernizacije. Zagreb, Hrvatska, 25. siječnja 2014.
  edit
 5. 336152
  Špikić, Marko ;
  Slika spomenika i princip promjene / Dijalozi s baštinom 2014. Rijeka, Hrvatska, 29. travnja 2014.
  edit
 6. 336158
  Špikić, Marko ;
  Michieli Vitturi i antički svijet / Klasicizam u Hrvatskoj. Zagreb, Hrvatska, 30-31. svibnja 2014.
  edit
 7. 336160
  Špikić, Marko ;
  Konzerviranje u Hrvatskoj od 1945. do 1964. godine / 8. ciklus programa Arhitektura i naslijeđe Društva arhitekata Zagreba. agreb, Hrvatska, 29. svibnja 2014.
  edit
 8. 336161
  Špikić, Marko ;
  Partnerships for Enhancement of Cultural Heritage as a Driver for Development / Cultural heritage rehabilitation as a key to sustainable development. Dubrovnik, Hrvatska, 27-28. listopada 2014.
  edit
 9. 318457
  Špikić, Marko ;
  The prophecy and its fate. Austrian conservation ideas after 1918 in South-Eastern Europe /
  [Naziv skupa: Group meeting of presidents and representatives of the ICOMOS national committees of the South-East European Region following the Dubrovnik-Valetta Principles (10-13. 10. 2013. ; Beč, Austrija)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 332110
  Botica, Dubravka [edt] ; Nestić, Jasmina [edt] ; Špikić, Marko [edt] ;
  Istraživanja kompleksa dvorca Brezovica [3] : izvještaj treće faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti ; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014. - 80 str. : ilustr cb ; 25 cm. ISBN: 9789531755108 (Filozofski fakultet) ; 9789536089352 (Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske) .
  edit
 2. 293001
  Boito, Camillo ; Špikić, Marko [edt] ; Vukadin, Ana [trl] ;
  Spomenik kao knjiga : spisi o arhitekturi, kulturi i restauriranju : 1861 - 1886 / Zagreb : Disput, 2013. - 299 str. : ilustr. c/b ; 20 cm. ISBN: 9789532601640.
  edit
 3. 395911
  Botica, Dubravka ; [edt]Nestić, Jasminalink ; [edt]Špikić, Marko ; [edt]
  Istraživanja kompleksa dvorca Brezovica [2.] : izvještaj druge faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti ; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2013. - 56 str. ; ilustr. pretežno u boji ; 25 cm. ISBN: 9789531754644 (Filozofski fakultet).
  edit
 4. 246622
  Vujić, Žarka ; [edt, aut]Špikić, Marko ; [edt]
  Ivi Maroeviću : baštinici u spomen / Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2009. - III, 433 str. ; 25 cm. ISBN: 9789531753579.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 385862
  Giovannoni, Gustavo ; Špikić, Marko [aut, trl, edt] ; Vukadin, Ana [trl] ;
  Spomenici i ambijenti / Zagreb : Matica hrvatska, 2018. - 295 str. : ilustr. ; 17 cm. ISBN: 9789533411064.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 231299
  Alberti, Leon Battista ; Bratičević, Irena [trl] ; Špikić, Marko [edt] ; Stepanić, Gorana [trl] ;
  O slikarstvu = De pictura ; O kiparstvu = De statua / Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2008. - 277 str. : ilustr., graf. prikazi ; 18 cm. ISBN: 9789536106769.
  edit

Prijevodi

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 385862
  Giovannoni, Gustavo ; Špikić, Marko [aut, trl, edt] ; Vukadin, Ana [trl] ;
  Spomenici i ambijenti / Zagreb : Matica hrvatska, 2018. - 295 str. : ilustr. ; 17 cm. ISBN: 9789533411064.
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 359281
  Dvořák, Max ; Špikić, Marko [com, aui] ; Mirenić Bačić, Jasenka [trl, oth] ;
  Katekizam zaštite spomenika / Zagreb : Jesenski i Turk, cop. 2016. - 255 str. : ilustr. c/b ; 21 cm. ISBN: 9789532227406.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:37