Dobrić, Arnalda - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 310042
  Dobrić, Arnalda ;
  Lateralizacija jezičnih funkcija u odraslih višejezičnih govornika mjerena dihotičkim slušanjem / Govor, XXIX (2012.), str. 121-148.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379221
  Bukovski, Ana ; Dobrić, Arnalda ;
  Vowels in Croatian as foreign language - example of native Slavic speakers / Speech and Language 2017 - 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. Beograd, 2017, str. 334-341.
  http://www.iefpg.org.rs/Conference/2017/2017_proceedings_SandL.pdf
  edit
 2. 379222
  Dobrić, Arnalda ;
  Analysis of gross motoric movements in phonetic correction based on verbotonal method / Speech and Language - 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. Beograd : Life activities advancement center i The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology - Đorđe Kostić, 2017, str. 328-333.
  http://www.iefpg.org.rs/Conference/2017/2017_proceedings_SandL.pdf
  edit
 3. 393283
  Dobrić, Arnalda ; Nemet, Lorena ;
  Global approach in rehabilitation of hearing, speech and language of children with Down syndrome. / 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. Beograd : Life Activities Advancement Center and The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, 2015, str. 95-100.
  edit
 4. 380015
  Mildner, Vesna ; Dobrić, Arnalda ;
  Reconsidering the McGurk Effect / Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow : The University of Glasgow, 2015.
  http://bib.irb.hr/datoteka/777396.ICPHS0662.pdf
  edit
 5. 322208
  Dobrić, Arnalda ; Bićanić, Jodan ;
  Palatal lateral approximant /ʎ/ as one of the main troublemakers in learning croatian as L2 / U: Mirjana Sovilj, Slobodan Jovičić (ur.). Speech and Language 2013 : proceedings. Belgrade : Life Activities Advancement Center : Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, 2013, str. 279-285.
  [Naziv skupa: 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language (25-26 October 2013. ; Belgrade)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 335621
  Mildner, Vesna ; Dobrić, Arnalda ;
  Dependence of the McGurk effect on age and hearing status / 15th ICPLA Conference 2014. Stockholm : 2014, str. 89-89.
  [Naziv skupa: 15th ICPLA Conference 2014 (11-13.06.2014. ; Stockholm, Švedska)]
  http://www.icpla2014.se/pdf/Abstracts_140605.pdf
  edit
 2. 317891
  Mildner, Vesna ; Dobrić, Arnalda ; Tomić, Diana ;
  Short-term memory in hearing-impaired and hearing children between 13 and 15 years of age / U: Lee, Alice ; Gibbon, Fiona (ur.). IICPLA 2012. Cork : 2012., str. 125-125.
  [Naziv skupa: 14th ICPLA Conference (27-30.06.2012. ; Cork, Irska)]
  edit
 3. 316977
  Babuder, Kristina ; Dobrić, Arnalda ;
  Uspješnost korekcije glasa /r/ na primjeru govornika njemačkog jezika koji uči hrvatski kao strani jezik / Istraživanja govora - knjiga sažetaka
  [Naziv skupa: Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora (9-11. 12. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 315731
  Dobrić, Arnalda ; Mildner, Vesna ;
  Pronunciation of young childern with cochlear implants /
  [Naziv skupa: The 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association (25.-28.06.2008. ; Istanbul, Turska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335443
  Dobrić, Arnalda ;
  Bezvremenost i svevremenost cjeline kod da Vincija i Guberine / U: Dulčić, Adinda (ur.). Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma. Zagreb : Poliklinika SUVAG, 2014., str. 63-68.
  edit
 2. 335471
  Dobrić, Arnalda ; Bićanić, Jordan ;
  Verbotonal method in modern practice - phonetic correction of palatal lateral approximant /ʎ/ / U: Jovičić, Slobodan T. ; Subotić, Miško ; Sovilj, Mirjana (ur.). Verbal communication research – Interdisciplinary research II. Beograd : LAAC and IEPSP, 2014, str. 303-318.
  edit
 3. 312444
  Dobrić, Arnalda ;
  Kratkotrajno pamćenje glasova govornika / U: Mildner, Vesna ; Liker, Marko (ur.). Proizvodnja i percepcija govora : profesoru Damiru Horgi povodom njegovog sedamdesetog rođendana. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku ; Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva ; FF press, 2010, str. 161-166.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 379219
  Dobrić, Arnalda ;
  Povezanost pokreta i govora u dječjem razvoju ; Connection of movement and speech in child development / U: Dulčić, Adinda (ur.). Znanstveno-stručna monografija s XI. međuanrodnog simpozija verbotonalnog sistema . Zagreb : Poliklinika SUVAG, 2018, str. 40-58.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 372514
  Dobrić, Arnalda ;
  Prikaz konferencije Speech and Language 2013 / Govor : časopis za fonetiku, 30 (2013), 2; str. 171-172.
  edit
 2. 308599
  Dobrić, Arnalda ;
  1. barcelonska ljetna škola o bilingvizmu i multilingvizmu - prikaz / Govor : časopis za fonetiku, 27 (2010), 1 ; str. 79-80.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318242
  Dobrić, Arnalda ;
  Lateralizacija jezičnih funkcija u kasnih višejezičnih govornika mjerena dihotičkim slušanjem /
  [Naziv skupa: Simpozij povodom 80. godine života prof. dr. sc. Marije Pozojević-Trivanović (15.12.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 318241
  Mildner, Vesna ; Dobrić, Arnalda ; Tomić, Diana ;
  Kratkoročno pamćenje u djece urednoga i djece oštećenoga sluha /
  [Naziv skupa: Simpozij povodom 80. godine života prof. dr. sc. Marije Pozojević-Trivanović (15.12.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 318240
  Dobrić, Arnalda ;
  Je li važno grlimo li "lude" ili "ljude"? / , str. 26-26.
  [Naziv skupa: Četvrti međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik - IV. HIDIS (19.-20.12.2012. ; Zagreb)]
  edit

Prijevodi

2.01 Znanstvena monografija

 1. 257322
  Liker, Marko ; [edt, trl]Mildner, Vesna ; [edt]Dobrić, Arnalda ; [trl]Tomić, Diana ; [trl]
  Proizvodnja i percepcija govora / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku : Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva : FF-press, 2010. - 434 str. : graf. prikazi ; 25 cm. ISBN: 9789531753517.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:22