Varošanec-Škarić, Gordana - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 335074
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Pavić, Iva ; Kišiček, Gabrijela ;
  Indeksi sličnosti i različitosti kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima / Suvremena lingvistika, 40 (2014), 77 ; str. 61-76.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184694

  Scopus ID:2-s2.0-84904479722
  edit
 2. 309760
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Kišiček, Gabrijela ;
  Fonetsko forenzičko prepoznavanje i lingvistička analiza govornika / Suvremena lingvistika, 38 (2012.), 73 ; str. 89-109.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=123602
  edit
 3. 308180
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Kišiček, Gabrijela ;
  Izvanjske indeksikalne osobine govornika varaždinskoga i osječkoga govora / Suvremena lingvistika, 1 (2009.), 67 ; str. 109-125.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=59929
  edit
 4. 307785
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Acoustics characteristics of voice and vocal care in acting and other students / Clinical Linguistics and Phonetics, 22 (2008.), str. 881-889.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/8809/
  edit
 5. 307786
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Stanković, Davor ; Carović, Ines ;
  Prepoznavanje poznatih glasova studenata fonetike u normalnom govoru, normalnom filtriranom, prikrivenom i prikrivenom filtriranom govoru / Govor - časopis za fonetiku, XXV (2008.), 2 ; str. 143-170.
  edit
 6. 307787
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici / Govor- časopis za fonetiku, XXV (2008.), 1 ; str. 31-44.
  edit
 7. 305131
  Škavić, Đurđa ; Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Neke osobitosti hrvatskoga naglasnog sustava / Govor: časopis za fonetiku, 16 (1999), 1 ; str. 25-31.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 304874
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Govorni stilovi u informativnim emisijama / Govor : časopis za fonetiku, 12 (1995), 1 ; str. 71-79.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379125
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Assessment of linguistic closeness and comparison and of acoustic characteristics of Croatian and Serbian languages / Speech and Language 2017. Beograd : Life activities advancement center ; The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology "Đorđe Kostić", 2017, str. 205-210.
  edit
 2. 365551
  Kišiček, Gabrijela ; Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Utjecaj kvalitete glasa na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških karakteristika govornika / Šesti slavistički kongres. Zagreb : Redak d.o.o, 2016, str. 309-323.
  edit
 3. 316055
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici / U: Prosnik, B ; Bijelić, B ; Smole, F ; Zorko, N. (ur.). Zbornik referatov 2. kongresa logopedov Slovenije. Mi Bo tisk, 2008., str. 138-145.
  [Naziv skupa: Kvaliteta slovenske logopedije v evropskem prostoru (25-27. 10. 2007. ; Maribor, Slovenija)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317848
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Značaj Ive Škarića u akademskom razvoju govorništva u Hrvatskoj / U: Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.). Book of Abstracts - Days of Ivo Skaric: International Conference on Rhetoric. Zagreb : Hitra produkcija knjiga, 2012., str. 6-7.
  [Naziv skupa: Days of Ivo Skaric: International Conference on Rhetoric (19. - 22. 04. 2012. ; Postira, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 335615
  Kišiček, Gabrijela ; Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Utjecaj kvalitete glasa na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških karakteristika govornika / U: Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.). Knjiga sažetaka: Šesti slavistički kongres. Vinkovci-Vukovar-Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2014., str. 232-233.
  [Naziv skupa: Šesti slavistički kongres (10.-13. 09. 2014. ; Vinkovci-Vukovar, Hrvatska)]
  edit
 2. 335588
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Pavić, Iva ;
  Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike / U: Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.). Knjiga sažetaka: Šesti slavistički kongres. Vinkovci - Vukovar - Zagreb : Proventus natura, Cerna, 2014, str. 258.-259..
  [Naziv skupa: Šesti slavistički kongres (10-13.09.2014 ; Vinkovci-Vukovar, Hrvatska)]
  edit
 3. 318331
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Recepcija glasa u zrcaljenju književnosti (modernizam i postmodernizam) i glumačkoga filmskoga govora / U: Podbevšek, Katja (ur.). Simpozij o umetniškem govoru - Zbornik izvlečkov. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2013., str. 3-3.
  [Naziv skupa: Simpozij o umetniškem govoru (16-17.04.2013. ; Ljubljana, Slovenija)]
  edit
 4. 317216
  Kišiček, Gabrijela ; Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Comparison of auditory assessment of voice pitch and acoustic values of F0, formant frequencies (F1, F2, F3 and F4) and region assessment of Croatian speakers / U: Moosmuler, Sylvia (ur.). Abstracts for the 20th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics. Vienna : Acoustic Research Institut, 2011., str. 34-34.
  [Naziv skupa: 20th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (24-28. 07. 2011. ; Beč, Austrija)]
  edit
 5. 317784
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Argumentacija u televizijskim komentarima / U: Milnder, Vesna ; Tomić, Diana (ur.). Simpozij u spomen na Ivana Ivasa. Zagreb : Odsjek za fonetiku, 2011., str. 33-33.
  [Naziv skupa: Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (3. 12. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 316767
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Kišiček, Gabrijela ;
  Lingvistička i fonetska forenzična identifikacija muškoga govornika (stvarni slučaj) / U: Karabalić, Vladimir ; Aleksa-Varga, Melita (ur.). Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene. Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2010., str. 106-107.
  [Naziv skupa: XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene (20.-22.05. 2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 7. 316803
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Kišiček, Gabrijela ;
  Linguistic and forensic phonetics identification of a male speaker (the real case) / U: Braun, Angelika (ur.). Abstracts for the 19th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics. Trier, Germany : Trier University, 2010., str. 34-34.
  [Naziv skupa: 19th Annual Conference of IAFPA (18-21.07. 2010. ; Trier, Njemačka)]
  edit
 8. 315991
  Nenadić El Mourtada, Željana ; Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Nejezični elementi u medijskome govoru / Lingvistika javne komunikacije. Osijek : Grafika Osijek, 2008., str. 42-42.
  [Naziv skupa: Lingvistika javne komunikacije (22-24. 05. 2008. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 318332
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Značaj Ive Škarića u akademskom razvoju govorništva u Hrvatskoj / U: Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.). Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric - Book of abstracts. Zagreb : Croatian Philological Association - HFD, 2012., str. 6-7.
  [Naziv skupa: Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric (19-22.04.2012. ; Postira, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 371745
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  The Scientific Rhetoric of Nikola Tesla / U: Anita Runjić-Stoilova, Gordana Varošanec-Škarić (ur.). New Insights into Rhetoric and Argumentation. Split : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017, str. 210-238.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/8780/
  edit
 2. 365344
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Bašić, Iva ;
  Acoustic characteristics of Croatian cardinal vowel formants (F1, F2 and F3) / 2015 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. Beograd : Life Activities Advancement Center and The Institute for Experimental, 2015, str. 41-49.
  edit
 3. 371743
  Varošanec-Škarić, Gordana ; Bašić, Iva ;
  Acoustic characteristics of Croatian cardinal vowel formants (F1, F2 and F3) / U: Mirjana Sovilj, Miško Subotić (ur.). 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. Beograd : Life Activities Advancement Center and The Institute for Experimental, 2015, str. 41-49.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/8779/
  edit
 4. 313384
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Recepcija glasu v zrcaljenju književnosti (modernizem in postmodernizem) ter igralskega filmskega govora / U: Podbevšek, Katarina ; Smolej Mojca (ur.). Govor med znanostjo in umetnostjo. Ljubljana : Aristej, 2013, str. 13-35.
  edit
 5. 312624
  Nenadić El Mourtada, Željana ; Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Sugovorni prozodijski znaci u televizijskom govoru informativnoga programa / U: Mildner, Vesna ; Liker, Marko (ur.). Proizvodnja i percepcija govora : profesoru Damiru Horgi povodom njegovog sedamdesetog rođendana. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku ; Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva ; FF press, 2010, (2010), 167-185 .
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 379127
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Introduction / U: Runjić-Stoilova, Anita ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.) (ur.). New Insights into Rhetoric and Argumentation. Split : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017., str. 11-27.
  edit
 2. 312889
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Predgovor knjizi "Argumentacija" Ive Škarića / U: Kovačec, August (ur.). Argumentacija. Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2011., str. 9-13.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309704
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Prikaz knjige J. Olssona Forenzička lingvistika / Govor, XXVIII (2012.), 2 ; str. 159-169.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 319545
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  PROLOGUE : The Significance of Ivo Škarić for the Academic Development of Rhetoric/Public Speaking in Croatia / U: Kišiček, Gabrijela ; Žagar, Igor Ž. (ur.). What Do We Know about the World? Rhetorical and argumentative perspectives. Windsor : Windsor Studies in Argumentation & Digital Library Dissertationes series, 2013, str. 3-5.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 307828
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2007. do lipnja 2008. / Govor - Časopis za fonetiku, XXV (2008.), 2 ; str. 227-239.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 335848
  Kišiček, Gabrijela ; Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Attitudes toward urban varieties of Croatian language / The International Journal of Speech, Language and Law
  edit
 2. 335852
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Scientific Rhetoric of Nikola Tesla / Days of Ivo Škarić : 2nd International conference on rhetoric = Dani Ive Škarića : Druga međunarodna konferencija o retorici
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 258392
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Fonetska njega glasa i izgovora / Zagreb : FF press, 2010. - 199 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM. ISBN: 9789531753722.
  edit

3.25 Druga izvedena djela

 1. 316751
  Varošanec-Škarić, Gordana ;
  Fonetska njega umjetničkog glasa /
  [Naziv skupa: Modern Diagnosis and Treatment of Voice Disorders (16.04. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 372775
  Runjić-Stoilova, Anita ; [edt , aut]Varošanec-Škarić, Gordana ; [edt , aut]
  New insights into rhetoric and argumentation / Split : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017. - XXXVI, 392 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789537395995.
  edit

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 374706
  Varošanec-Škarić, Gordana [edt , aui] ; Runjić-Stoilova, Anita [edt , aui] ;
  26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, Split, Croatia, 9th - 12th July 2017 : book of abstracts / Zagreb : Croatian Philological Association, 2017
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-06-25 11:45:43