Pletikos Olof, Elenmari - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365361
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  Reading Aloud and Interpretative Reading in Class / 2016Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje, 18 (2016), 3 ; str. 697-726.
  WOS:000389961100004
  Scopus ID:2-s2.0-84992343463
  edit
 2. 310099
  Pletikos Olof, Elenmari ; Poropat Darrer, Jagoda ;
  Die Dankesrede bei der Preisverleihung / Linguistic: Le discours parlé, LII (2012), str. 239-252.
  http://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/view/94/489
  edit
 3. 307531
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  Acoustic description of Croatian accents / Studia Phonetica Posnaniensia, 8 (2007), str. 27-49.
  edit
 4. 306596
  Pletikos Olof, Elenmari ;
  Percepcija sličnosti prozodije riječi stranih jezika s hrvatskim naglascima / Govor: časopis za fonetiku, XXII (2005), 2 ; str. 89-126.
  edit
 5. 306025
  Pletikos Olof, Elenmari ;
  Akustički opis hrvatskih standardnih naglasaka / Govor: časopis za fonetiku, XX (2003), 1-2 ; str. 321-345.
  edit
 6. 305446
  Pletikos Olof, Elenmari ; Bićanić, Jordan ; Liker, Marko ;
  Percepcija granice fonetske riječi na osnovi nekih prozodijskih dimenzija / Govor : časopis za fonetiku, XVIII (2001), 2 ; str. 129-140.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 306915
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  Prikaz druge konferencije o tipologiji tona i intonacije (TIE2), Berlin, Njemačka, od 7. do 9. rujna 2006. / Govor, 23 (2006), 2 ; str. 201-203.
  edit
 2. 306597
  Pletikos Olof, Elenmari ;
  Prikaz konferencije Between Stress and Tone (BeST) / Govor: časopis za fonetiku, XXII (2005), 1 ; str. 65-70.
  edit
 3. 306598
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  Between Stress and Tone Conference (BeST), 16-18 June 2005, in Leiden, The Netherlands / The Phonetician, 91 (2005), 1 ; str. 30-33.
  edit
 4. 306599
  Pletikos Olof, Elenmari ;
  Prikaz: Četvrti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora", Zagreb, 6-8. 12. 2001. / Govor: časopis za fonetiku, XVIII (2001), 2 ; str. 159-165.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 390212
  Vidović Zorić, Ana ; Pletikos Olof, Elenmari ;
  Učinak čitanja naglas i u sebi na pamćenje / U: Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.). Jezik i njegovi učinci. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 4. do 6. svibnja 2017. godine u Rijeci. Zagreb : Srednja Europa / HDPL, 2018, str. 337-346.
  http://bib.irb.hr/datoteka/963029.Jezik_i_njegovi_ucinci_Zoric_i_Olof.pdf
  edit
 2. 335654
  Vlašić Duić, Jelena ; Pletikos Olof, Elenmari ;
  Akustičke posebnosti akuta u čakavskom, kajkavskom i staroštokavskom govoru / U: Palić, Ismail ; Drkić, Munir (ur.). Sarajevski filološki susreti II : Zbornik radova. Knjiga I. Sarajevo : Bosansko filološko društvo, 2014, str. 21-44.
  [Naziv skupa: Sarajevski filološki susreti (2 ; 2012) (13.-14.12.2012. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/700892.Vlasic_Duic_Pletikos_Olof_AKUTI_SFSII_2014.pdf
  edit
 3. 310480
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  Govorna izražajnost umjetničkog proznog teksta / U: Gudurić, Snežana ; Stefanović, Marija (ur.) (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/1: Tematski zbornik. Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2013., str. 421-432.
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/3998/1/2013_Pletikos%20Olof%20i%20Vlasic%20Duic_Izrazajnost_Novi%20Sad_final.pdf
  edit
 4. 318692
  Pletikos Olof, Elenmari ;
  Akustičke različitosti naglasaka hrvatskoga štokavskoga sustava kod govornika iz Slavonije i Dalmacije / U: Turk, Marija (ur.). A tko to ide? / A hto tam idze? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, 2013, str. 99-113.
  edit
 5. 315696
  Pletikos Olof, Elenmari ;
  Akustičke i perceptivne osobine naglasaka riječi u hrvatskim naddijalektalnim govorima / U: Tošović, Branko (ur.). Phonetisch-phonologische, orthographische und orthoepic Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen Kroatischen und Serbischen : Tagungsband. Wien : LIT Verlag, 2008, str. 404-429.
  [Naziv skupa: Phonetisch-phonologische, orthographische und orthoepic Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen Kroatischen und Serbischen (12-14. 04. 2007. ; Graz, Austrija)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 348926
  Vlašić Duić, Jelena ; Pletikos Olof, Elenmari ;
  Govorne interpretacije Šegrta Hlapića / Vlašić Duić, Jelena ; Pletikos Olof, Elenmari. U: Majhut, Berislav ; Narančić Kovač, Smiljana ; Lovrić Kralj, Sanja (ur.) (ur.). "Šegrt Hlapić" od čudnovatog do čudesnog. Zagreb - Slavonski Brod : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti i Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod , 2015., str. 303-318..
  [Naziv skupa: Od čudnovatog do čudesnog (Zagreb i Slavonski Brod, Hrvatska, 17-20.04.2013.)]
  http://darhiv.ffzg.unizg.hr/5660/
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390205
  Martinović, Blaženka ; Matešić Mihaela ; Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ;
  U potrazi za standardnim izgovorom / U: Stolac, Diana ; Nigoević, Magdalena (ur.). Jezik i um, XXXII. međunarodni znanstveni skup u organizaciji HDPL-a, Knjiga sažetaka. Rijeka : Srednja Europa i HDPL, 2018, str. 88-88.
  http://www.hdpl.hr/upload/1531dab39b1d2088438ea57d7110ebd60333b39c.pdf
  edit
 2. 317978
  Vidović Zorić, Ana ; Pletikos Olof, Elenmari ; Horga, Damir ;
  Izražavanje emocija glasom i tekstom / U: Peti-Stanić, Anita. ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). XXVI. međunarodni znanstveni skup "Jezik kao informacija"Jezik kao informacija ; HDPL. Zagreb : HDPL, Srednja Europa, 2012., str. 133-133.
  [Naziv skupa: XXVI. međunarodni znanstveni skup "Jezik kao informacija" HDPL (11-13. 05. 2012. ; Zagreb)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 375041
  Poropat Darrer, Jagoda ; Pletikos Olof, Elenmari ;
  Inaugural addresses of croatian presidents : a rhetorical analysis of values, style and delivery / U: Anita Runjić-Stoilova, Gordana Varošanec-Škarić (ur.). New Insights into Rhetoric and Argumentation. Split : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017, str. 157-188.
  edit
 2. 365360
  Pletikos Olof, Elenmari ; Vlašić Duić, Jelena ; Martinović, Blaženka ;
  Metode mjerenja naglasnih kompetencija / 2016Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru. Zagreb : Srednja Europa, 2016, str. 293-307.
  http://bib.irb.hr/datoteka/816569.2016_PletikosOlof_VlasicDuic_Martinovic_Metode_HDPL.pdf
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312037
  Pletikos Olof, Elenmari ;
  Kriteriji procjene govornoga izražavanja u nastavi hrvatskoga jezika / U: Češi, Marijana ; Barbaroša-Šikić, Mirela (ur.). Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika: suvremeni pristupi poučavanju u osnovnim i srednjim školama. Jastrebarsko ; Zagreb : Naklada Slap" ; Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008, str. 43-63.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34