Marković, Predrag - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 336079
  Marković, Predrag ;
  Anđeo štitonoša s grbom obitelji de Judicibus – djelo nepoznatog suradnika Bonina Jakovljeva iz Milana / Ars Adriatica, 4 (2014), 4 (2014).
  edit
 2. 309320
  Marković, Predrag ;
  Sakristija šibenske katedrale: ugovor, realizacija i rekonstrukcija / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 34 (2010), str. 31-50.
  http://bib.irb.hr/datoteka/544005.2_MarkovicP.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 321237
  Marković, Predrag ;
  Graditeljska tradicija i arhitektonska invencija između starog i novog – kameni krovovi-svodovi katedrale sv. Jakova u Šibeniku / Predrag Marković. . Ljubljana,
  [Naziv skupa: Arhitekturna zgodovina: med starim in novim]
  edit
 2. 310415
  Marković, Predrag ;
  The Frankopans, Counts of Krk and the Reflections of a "1400 style" on a Periphery of the Kingdom / . Maribor, Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (SUZD),2012
  [Naziv skupa: Art and architecture around 1400: Global and Regional Perspective]
  edit
 3. 317428
  Marković, Predrag ;
  Kipari Jurjeva kruga - problemi i prijedlozi / Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti
  [Naziv skupa: Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti (27-28.9.-2010. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 335378
  Marković, Predrag ;
  Kasna radionica Jurja Dalmatinca - Pojam ili pojava? / U: Milinović Dino ; Marinković Ana ; Munk Ana (ur.). Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske. Zagreb : FFpres, 2014, str. 83-100.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379374
  Marković, Predrag ;
  19. Genius loci u istarskom kiparstvu gotičkog razdoblja – srednjovjekovna baština Istre između “lava” i “orla / Istra u novom vijeku/Istria in the Modern Period / ur. BradaraTatjana [2017.].. Pula : Arheološki muzej Istre, 2017, str. 49-64.
  http://bib.irb.hr/datoteka/919576.0_AMI_ZBORNIK_05-1_MARKOVIC.pdf
  edit
 2. 310416
  Marković, Predrag ;
  The Artists of Michelozzo's Circle in Dubrovnik and Reflections of their Activity in Dalmatia / . - 221-230. ISBN: 978-961-237-623-9.Historia artis magistra amicorvm discipvlorumque mvnvscvla Johanni Hoefler septuagenario dicata. , (2013).
  edit
 3. 312199
  Marković, Predrag ;
  "Malipierova partija" i izgradnja svetišta šibenske katedrale (1461. -1473.) - počeci renesanse u arhitekturi Dalmacije / U: Marković, Predrag ; Gudelj Jasenka (ur.). Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske - Zbornik Dana Cvita Fsikovića 2. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti, 2008 (Zbornik Dana Cvita Fiskovića II.), str. 99-122.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312840
  Marković, Predrag ;
  Dubrovnik, Samostan sv. Dominika / U: Fisković, Igor (ur.). Dominikanci u Hrvatskoj. Zagreb : Galerija Kolovićevi dvori, 2011, str. 288-295.
  edit
 2. 312841
  Marković, Predrag ;
  Dubrovnik - Gruž, Samostan sv. Križa / U: Fisković, Igor (ur.). Dominikanci u Hrvatskoj. Zagreb : Galerija Kolvićevi dvori, 2011, str. 295-297.
  edit
 3. 310363
  Marković, Predrag ;
  Dubrovnik, samostan sv. Dominika (kat. G/14) / Dominikanci u Hrvatskoj (Galerija Klovićevi dvori 20.prosinca 2007- 30.ožujka 2008.), (2011).
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 310364
  Marković, Predrag ;
  Dubrovnik, samostan sv. Križa (kat. G/15) / Dominikanci u Hrvatskoj (katalog izložbe, MGC, Zagreb 21. prosinac 2007. -30- ožujak 2008), (2011).
  edit
 2. 310365
  Marković, Predrag ;
  Petar Martinov iz Milana, reljef Imago Pietatis sa sv. Marijom i sv. Ivanom / Dominikanci u Hrvatskoj (katalog izložbe, MGC Klovićevi dvori, Zagreb 21. prosinca 2007. - 30. ožujka 2008.), (2011).
  edit
 3. 310366
  Marković, Predrag ;
  Nikola Lazanić, Glava starca / Dominikanci u Hrvatskoj (katalog izložbe, MGC Klovićevi dvori, Zagreb 20. prosinac 2007. - 30. ožujka 2008.), tiskano 2011, (2011) ; .
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 322603
  Marković, Predrag ;
  Druga strana romanike – ili zašto smo vam lagali ? / . Zagreb, IPU, 2009, Kvartal, VII-1/2-2010.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 321239
  Marković, Predrag ;
  Juraj Dalmatinac i Andrija Aleši u Splitu - majstori, radionice i suradnici / Predrag Marković. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 43(2012).
  edit
 2. 310369
  Marković, Predrag ;
  Katedrala sv. Jakova u Šibeniku - Prvih 105 godina / Povijest umjetnosti u Hrvatskoj - Monografije (Naklada Ljevak), (2010).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 379367
  Marković, Predrag ; Matejčić, Ivan ; Tulić Damir ; Venek, Jam [trl] ;
  Kiparstvo 2: od 14.do 18. stoljeća = Scultura 2: dal XIV al XVIII secolo / Pula / Pola : IKA - istarska kulturna agencija / Agenziia culturale istriana, 2017. - ilustr. ISBN: 978-953-57456-4-8.
  edit
 2. 260709
  Marković, Predrag ; Trška, Tanja [trl] ;
  Katedrala sv. Jakova u Šibeniku : prvih 105 godina / Zagreb : Naklada Ljevak, 2010. - 525 str. : ilustr. c/b i u boji ; 27 cm.
  edit

Uredništva

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 360153
  Jurković, Miljenko [edt] ; Marković, Predrag [edt] ;
  Scripta in honorem Igor Fisković : zbornik povodom sedamdesetog rođendana = Festschrift on the occasion of his 70th birthday / Zagreb ; Motovun : International Research Center for Late Antiquity and the Middle Age IRCLAMA, University of Zagreb ; Faculty of Humanities and Social Sciences, 2015. - 396 str. : ilustr. pretežito u bojama ; 28 cm. ISBN: 9789536002917.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 362448
  Gudelj, Jasenka ; [edt, trl]Marković, Predrag ; [edt]Bonaccorso, Giuseppe ; [trl]
  Razmjena umjetničkih iskustava u jadranskome bazenu : zbornik radova znanstvenog skupa „Dani Cvita Fiskovića“ održanog 2014. godine / Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti ; FF press, [tiskano[ 2016. - 198 str. : ilustr. c/b ; 28 cm. ISBN: 9789531756006.
  [Naziv skupa: Zbornici Dana Cvita Fiskovića]
  edit
 2. 225650
  Marković, Predrag ; [edt]Gudelj, Jasenka ; [edt, trl]
  Renesansa renesanse u umjetnosti Hrvatske : zbornik radova sa znanstvenih skupova "Dani Cvita Fiskovića" održanih 2003. i 2004. godine / Zagreb : Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2008. - 501 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. ISBN: 978-953-6106-75-2.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-06-25 07:45:36