Vidović Zorić, Ana - bibliografija

Godine:          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 310600
  Horga, Damir ; Badel, Tomislav ; Liker, Marko ; Vidović Zorić, Ana ;
  Utjecaj zubne proteze na izgovor frikativa / Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 49 (2013), suppl.; str. 37-49.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161162
  edit
 2. 310181
  Vidović Zorić, Ana ; Horga, Damir ;
  Učinak fonološke sličnosti na priziv pseudoriječi / Govor : časopis za fonetiku, 30 (2013), 1 ; str. 3-20.
  http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Casopisi/Govor/GOVOR_30_1_n.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317979
  Horga, Damir ; Lazić, Nikolaj ; Vidović Zorić, Ana ; Erdeljac, Vlasta ;
  Korpus govornih pogrešaka u hrvatskome jeziku / U: Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a "Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici". Osijek : HDPL, 2012., (2012), str. 425-443.
  [Naziv skupa: XXV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici" (12-14. 05. 2011. ; Osijek)]
  edit
 2. 316816
  Vidović Zorić, Ana ; Horga, Damir ;
  Usporedba samoglasničkoga prostora govornika kajkavskoga narječja sisačke Gornje Posavine sa samoglasničkim prostorom standardnoga hrvatskoga govora / U: Brdar, M ; Omazić, M ; Pavičić Takač, V ; Gradečak-Erdeljić, T ; Buljan, G. (ur.). Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu. Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2010, str. 261-269.
  [Naziv skupa: Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu ; HDPL (od 21. do 23 svibnja 2009. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317978
  Vidović Zorić, Ana ; Pletikos Olof, Elenmari ; Horga, Damir ;
  Izražavanje emocija glasom i tekstom / U: Peti-Stanić, Anita. ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). XXVI. međunarodni znanstveni skup "Jezik kao informacija"Jezik kao informacija ; HDPL. Zagreb : HDPL, Srednja Europa, 2012., str. 133-133.
  [Naziv skupa: XXVI. međunarodni znanstveni skup "Jezik kao informacija" HDPL (11-13. 05. 2012. ; Zagreb)]
  edit
 2. 317798
  Vidović Zorić, Ana ; Horga, Damir ;
  Fonološke pogreške u odnosu na položaj fonema unutar sloga / U: Tomić, Diana ; Mildner, Vesna (ur.). Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953. – 2006.). Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  [Naziv skupa: Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953. – 2006.) (3. 12. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 316817
  Horga, Damir ; Vidović Zorić, Ana ; Erdeljac, Vlasta ;
  Govorne pogreške u elektroničkim medijima / U: Karabalić, V ; Aleksa Varga, M. (ur.). Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, HDPL. Osijek : HDPL, Filozofski fakultet u Osijeku, 2010, str. 54-55.
  [Naziv skupa: Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, HDPL (20-22. svibnja 2010. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 4. 317799
  Horga, Damir ; Vidović Zorić, Ana ;
  Odnos gestovnih i izgovornih pokreta / U: Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko, Mildner, Vesna (ur.). Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" (Knjiga sažetaka). Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010., str. 25-26.
  [Naziv skupa: Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" (9-11. prosinca 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 315968
  Vidović Zorić, Ana ; Horga, Damir ;
  Vokalski prostor govornika kajkavskoga narječja Sisačke Gornje Posavine / U: Brdar, M. ; Omazić, M. ; Pavičić Takač, V. ; Bagarić, V. ; Belaj, B. ; Kuna, B. (ur.). Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2009., str. 60.
  [Naziv skupa: Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu (21-23.05.2009. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312627
  Vidović Zorić, Ana ; Mildner, Vesna ;
  Jezični status djece urednog jezičnog razvoja i djece s posebnim jezičnim teškoćama / U: Mildner, Vesna ; Liker, Marko (ur.). Proizvodnja i percepcija govora profesoru Damiru Horgi povodom njegovog sedamdesetog rođendana. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku ; Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva ; FF pres, 2010, str. 186-197.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 308581
  Vidović Zorić, Ana ; Barčot, Branka ;
  XXIII. međunarodni znanstveni skup „Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu“ / Govor : časopis za fonetiku, XXVI (2009.), 2 ; str. 151-153.
  http://hrcak.srce.hr/search/?show=results&stype=1&c%5B0%5D=article_search&t%5B0%5D=XXIII.+me%C4%91unarodni+znanstveni+skup+%E2%80%9EProstor+i+vrijeme+u+jeziku
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-06-19 09:45:43