Sesar, Dubravka - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379574
  Sesar, Dubravka ;
  Život je škatula tabaka--- : neobičnost običnoga u stihovima Zlatana Jakšića / Zadarski filološki dani ... , 5 (2015) ; str. 237-258 .
  edit
 2. 379576
  Šabić, Marijan ; Sesar, Dubravka ;
  Hrvati i Václav Hanka / Slavia, 84 (2015), 1 ; str. 39-51.
  https://www.academia.edu/15009850/Hrvati_i_V%C3%A1clav_Hanka
  WOS:000453980600003
  edit
 3. 305220
  Lukšić, Irena ; Sesar, Dubravka ;
  Slavenski emigranti u hrvatskoj kulturi / Croatica, XXVII (1998), 45-46 ; str. 287-300..
  edit
 4. 305308
  Sesar, Dubravka ;
  O mogućnostima kategorizacije partikula u hrvatskom jezičnom standardu / Suvremena lingvistika, 34 (1992), 34 ; str. 251-262.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309900
  Sesar, Dubravka ;
  Ján Jankovič: Legenda o grófovi Zrínskom. I. Súvislosti. II. Chrestomatia. Veda, vyd. SAV ; vyd. J. Jankoviča, Bratislava 2010 (II.), 2011 (I.). / World Literature Studies, 4 (2012), 3 ; str. 100-103.
  edit
 2. 309142
  Sesar, Dubravka ;
  Cjelovita sinteza hrvatske jezične povijesti : Barbara Oczkowa, Hrvati i njihov jezik / Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, 1 (2011), 1 (LX) ; str. 199-205.
  edit
 3. 308822
  Sesar, Dubravka ;
  Bogdan-Igor Antonyč, Izbor iz poezije / Književna smotra, 2 (2010), 156 ; str. 87-92.
  edit
 4. 308826
  Sesar, Dubravka ;
  Željka Fink Arsovski, Barbara Kovačević i Anita Hrnjak: Bibliografija hrvatske frazeologije / Jezik, 57 (2010), 2 ; str. 154-157.
  edit
 5. 308965
  Sesar, Dubravka ;
  Hrvatski jezik i serbokroatizam ili Car je gol / Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1 (2010), 55 ; str. 195-208.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=99198
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 398073
  Sesar, Dubravka ;
  Otkrivanje Rúfusa. Uz hrvatski prepjev Molitvica / U: Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch / Saša Vojtechová Poklač (ur.) (ur.). Philologica LXXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018., str. 416-423.
  edit
 2. 366123
  Sesar, Dubravka ;
  Slavistika i kroatistika ili: Koliko se međusobno poznajemo / U: Lada Badurina (ur.). Riječki filološki dani : zbornik radova s Desetog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2016.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (10 ; 2014 ; Rijeka)]
  edit
 3. 335345
  Sesar, Dubravka ; Grčević, Martina ;
  Papci i drugi meronimi životinjskih udova u frazemima hrvatskoga i pojedinih slavenskih jezika / U: Ivana Vidović Bolt (ur.). ŽIivotinje u frazeološkom ruhu. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. 3. 2014.na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Zagreb : FF press, 2014., str. 257-277.
  http://www.animalisticki-frazemi.eu/index.php/znanstveni-skupovi/znanstveni-skup-21-i-22-ozujka-2014/zbornik-radova | Elektronička verzija članka
  edit
 4. 313361
  Tafra, Branka ; Sesar, Dubravka ;
  Teorijski temelji književnojezične periodizacije u slavistici / U: Turk, Marija (ur.). A tko to ide? А хто там идзе? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo, 2013, str. 159-172.
  edit
 5. 313073
  Sesar, Dubravka ;
  Vrime od škoja – vrijeme koje traje (mali traktat o čakavštini) / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines ; Opašić, Maja ; Potočnjak, Saša (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres ; Zbornik radova I. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012 (1), str. 349-356.
  edit
 6. 316097
  Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana ; Vuković, Petar ;
  Zlatno doba u pojedinim slavenskim kulturama - jezikoslovne paralele / U: Samardžija, Marko (ur.). Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. međunarodni slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo / Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, str. 267-285.
  [Naziv skupa: XIV. međunarodni slavistički kongres (10-16.09.2008. ; Ohrid, Makedonija)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 398552
  Sesar, Dubravka ;
  Hrvatski motivi u slovačkom preporodnom pjesništvu / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo ; Matica hrvatska, 2018., str. 123-138.
  edit
 2. 365959
  Sesar, Dubravka ;
  O uskličnim rečenicama s različitih sintaktičkih gledišta / 2016U: Željka Čelić, Tetyana Fuderer (ur.). Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, FF press, 2016, str. 133-143.
  [Naziv skupa: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića]
  edit
 3. 366124
  Sesar, Dubravka ;
  Hrvatski jezik i europski jezici u 19. stoljeću / U: Radoslav Katičić, Josip Lisac, Ivo Pranjković, Marko Samardžija, Ante Bičanić (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 4, 19. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2015., str. 587-615.
  edit
 4. 313324
  Sesar, Dubravka ;
  Apozicija i predikatni atribut u sintaktičkoj raščlambi pojedinih slavenskih jezika / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 95-112.
  edit
 5. 313325
  Sesar, Dubravka ;
  Krilatice kao leksikografski izazov / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 233-243.
  edit
 6. 313327
  Sesar, Dubravka ;
  O pjesničkoj čakavštini ili obo pisniciman dalmatinskin / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 257-266.
  edit
 7. 313246
  Sesar, Dubravka ;
  O čakavskoj inačici jednoga čuvenoga ruskoga pisma / U: Fink Arsovski, Željka (ur.). Stručak riječima ispunjen ; Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu. Zagreb : FF press, 2012, str. 97-109.
  edit
 8. 312724
  Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Zlatno doba slavenskih književnih jezika / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 17-33.
  edit
 9. 312725
  Sesar, Dubravka ;
  Hrvatska književnojezična situacija XVIII. stoljeća u slavenskom kontekstu / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 51-62.
  edit
 10. 312727
  Sesar, Dubravka ;
  Kašubi i njihov jezik, povijest i suvremenost / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 131-141.
  edit
 11. 312728
  Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana ;
  O novogovoru u hrvatskom ruhu / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 237-249.
  edit
 12. 312729
  Sesar, Dubravka ;
  Nad prepjevom Máchina "Maja" / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 305-314.
  edit
 13. 312731
  Sesar, Dubravka ;
  O sintaksi jedne pjesme i njezina prepjeva / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 325-332.
  edit
 14. 312732
  Sesar, Dubravka ;
  Zadi san samo obo kamen... Jesenjin na čakavštini / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 333-337.
  edit
 15. 312639
  Sesar, Dubravka ;
  Kukučínovi brački "diškorši" / U: Gbúr, Ján (ur.). Kukučín v interpretáciách. Bratislava : LIC, 2010, str. 124-131.
  edit
 16. 312322
  Sesar, Dubravka ;
  Kašupski jezik i globalizacija / U: Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.). Lice i naličje jezične globalizacije. Zagreb : Srednja Europa, 2009, str. 67-72.
  edit
 17. 312370
  Sesar, Dubravka ;
  Modalni modeli u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I), str. 25-37. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.04
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 18. 312371
  Sesar, Dubravka ;
  O željnim ili deziderativnim iskazima u slavenskim jezicima / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. I. Zagreb : Filozofski fakultet, 2009, str. 39-47. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.05
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 19. 312374
  Turk, Marija ; Sesar, Dubravka ;
  Kalkovi - jedan oblik jezičnoga posuđivanja u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. 1.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim ; knj. 1), str. 111-119. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.12
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 20. 311289
  Sesar, Dubravka ;
  Čestice / U: Bagić, Krešimir (ur.). Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2004.. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2005., str. 59-68.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 379578
  Sesar, Dubravka ;
  Slovakistica croatica: tradicija, suvremenost, perspektive / Universitas Comeniana, Philologica LXXIII. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014 (Philologica), str. 133-139.
  edit
 2. 313326
  Sesar, Dubravka ;
  O Čapekovoj kritici „riječī od gipsa“ i drugim jezikoslovnim temama / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 245-256.
  edit
 3. 312730
  Sesar, Dubravka ;
  Prevođenje epigrama i pitanje konteksta / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 315-324.
  edit
 4. 311954
  Sesar, Dubravka ;
  Studium českého jazyka a literatury na Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu / U: Kuklik, Jan (ur.). Čeština jako cizi jazyk V.. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Filozoficka fakulta, 2008. (Čeština jako cizi jazyk), str. 35-44.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 335105
  Sesar, Dubravka ;
  Slavenska leksikografija od početaka do danas / Suvremena lingvistika, 77 (2014), 1 (LX) ; str. 103-108.

  Scopus ID:nema
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 310074
  Sesar, Dubravka ;
  Václav Havel – čovjek koji ne pripada samo jednome narodu i jednome vremenu / Croatica et Slavica Iadertina, A 8/1-2 (2012), 2 ; str. 487-489.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145440
  edit
 2. 307799
  Sesar, Dubravka ;
  Dušan Karpatský ili Sve što sam bio, volio sam biti / Kolo, časopis Matice hrvatske, 3-4 (2008), 1 ; str. 662-673.
  edit
 3. 307800
  Sesar, Dubravka ;
  Dušan Karpatský: Hrvatsko pjesništvo kroz stoljeća / Kolo. Časopis Matice hrvatske, 3-4 (2008), 1 ; str. 603-661.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 25878
  Fink-Arsovski, Željka ; Kržišnik, Erika ; Ribarova, Slavomira ; Dunkova, Tatjana ; Kabanova, Natalija ; Trostinska, Rajisa ; Mironova Blažina, Irina ; Spagińska-Pruszak, Agnieszka ; Vidović Bolt, Ivana ; Dobríková, Mária ; Kursar, Maria ; Hrnjak, Anita [oth] ; Sesar, Dubravka ;
  Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema / Zagreb : Knjigra, 2006. - 439 str. ; 25 cm. ISBN: 9537421007.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 291202
  Sesar, Dubravka ; [edt, aut]
  Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. [Sv.] 3 / Zagreb : FF press, 2013. - 285 str. : tablice ; 24 cm. ISBN: 9789531753340 (cjelina); 9789531754460 (sv. 3).
  edit
 2. 251942
  Sesar, Dubravka ; [edt, aui, aut]
  Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. [Sv.] 1 / Zagreb : FF press, 2009. - 239 str. : graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789531753340 (cjelina); 9789531753593 (sv. 1). http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 3. 265648
  Sesar, Dubravka ; [edt, aui, aut]
  Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. [Sv.] 2 / Zagreb : FF press, 2011. - 366 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531753340 (cjelina); 9789531753791 (sv. 2).
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 232888
  Jankovič, Ján ; [edt, com, trl, aut]Burian, Franta ; [trl]Jelavčić, Vjekoslav ; [trl]Jorgovanović, Rikard ; [trl]Kraljević, Miroslav ; [trl]Krklec, Gustav ; [trl]Milaković, Josip ; [trl]Milković, Zlatko ; [trl]Nikolić, Vinko ; [trl]Paljetak, Luko ; [trl]Španić, Stjepko ; [trl]Vraz, Stanko ; [trl]Sesar, Dubravka ; [edt, com, trl]
  Tatre i Velebit = Tatry a Velebit / Bratislava : Vydavatel'stvo Jána Jankoviča, 2008. - 242 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9788089030378.
  edit

Prijevodi

1.50.2 Umjetnički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 320608
  Popova, Aneta ; Joldeski, Nenad ; Taneski, Zvonko ; Prenđova, Elena ; Kumbaroska, Bistra ; Manušev, Mane ; Zdraveski, Gojko ; Veličkovska, Julijana ; Gađova, Slavica ; Šopov, Ivan ; Martinovski, Vladimír [com] ; Ribarova, Slavomira [trl] ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Mlada makedonska poezija - Uhapsite ljepotu! Uhapsite ljepotu / Poezija : časopis pjesničke prakse , 8 (2012), 3-4; str. 58-77.
  edit
 2. 320604
  Martinovski, Vladimír ; Ribarova, Slavomira [trl] ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Ti si u mraku ja, a ja sam ti / Poezija : časopis pjesničke prakse, 7 (2011), 3-4; str. 114-117.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 232888
  Jankovič, Ján ; [edt, com, trl, aut]Burian, Franta ; [trl]Jelavčić, Vjekoslav ; [trl]Jorgovanović, Rikard ; [trl]Kraljević, Miroslav ; [trl]Krklec, Gustav ; [trl]Milaković, Josip ; [trl]Milković, Zlatko ; [trl]Nikolić, Vinko ; [trl]Paljetak, Luko ; [trl]Španić, Stjepko ; [trl]Vraz, Stanko ; [trl]Sesar, Dubravka ; [edt, com, trl]
  Tatre i Velebit = Tatry a Velebit / Bratislava : Vydavatel'stvo Jána Jankoviča, 2008. - 242 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9788089030378.
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 282833
  Terlecký, Nikolaj ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Curriculum vitae / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2012. - 140 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532601688 (Disput) ; 9789532960433 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit
 2. 266139
  Antonyč, Bogdan-Igor ; Trostinska, Raisa [ctb] ; Lubkivs'kyj, Roman ; Beregovs'ka, Hrystyna [ctb] ; Dugandžić, Ana [trl] ; Užarević, Josip [ctb] ; Paščenko, Jevgenij [ctb] ; Sesar, Dubravka [trl, ctb] ;
  Most iznad vremena / Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. - 148 str. : portr., ilustr u boji ; 21 cm. ISBN: 9789535539025.
  edit
 3. 266406
  Antonyč, Bogdan-Igor ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Pjesme / Zagreb : Disput, 2011. - 108 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789532601398.
  edit
 4. 267895
  Karpatský, Dušan ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Epistolar / Zagreb : Pula : Sarajevo : Izdanja Antibarbarus ; Udruga sa(n)jam knjige u Istri ; University press, 2010. - 529 str. : fotogr. ; 22 cm. ISBN: 9789532491043 (Izdanja Antibarbarus) .
  edit
 5. 248214
  Vančura, Vladislav ; Menzel, Jiří [aft] ; Sesar, Dubravka [trl] ;
  Markéta Lazarová / Zagreb : Naklada MD, 2008. - 182 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532171167.
  edit

Ostalo

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 232888
  Jankovič, Ján ; [edt, com, trl, aut]Burian, Franta ; [trl]Jelavčić, Vjekoslav ; [trl]Jorgovanović, Rikard ; [trl]Kraljević, Miroslav ; [trl]Krklec, Gustav ; [trl]Milaković, Josip ; [trl]Milković, Zlatko ; [trl]Nikolić, Vinko ; [trl]Paljetak, Luko ; [trl]Španić, Stjepko ; [trl]Vraz, Stanko ; [trl]Sesar, Dubravka ; [edt, com, trl]
  Tatre i Velebit = Tatry a Velebit / Bratislava : Vydavatel'stvo Jána Jankoviča, 2008. - 242 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9788089030378.
  edit

2.50.2 Književni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 266139
  Antonyč, Bogdan-Igor ; Trostinska, Raisa [ctb] ; Lubkivs'kyj, Roman ; Beregovs'ka, Hrystyna [ctb] ; Dugandžić, Ana [trl] ; Užarević, Josip [ctb] ; Paščenko, Jevgenij [ctb] ; Sesar, Dubravka [trl, ctb] ;
  Most iznad vremena / Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. - 148 str. : portr., ilustr u boji ; 21 cm. ISBN: 9789535539025.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:36