Alviž, Josipa - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 396433
  Alviž, Josipa ;
  Sudbina kapucina i kapucinskoga hospicija u Herceg Novom u svjetlu novih arhivskih istraživanja / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 2018 (2018), 42 ; str. 37-52. http://dx.doi.org/10.31664/ripu.2018.42.03
  https://www.ipu.hr/content/radovi-ipu/RIPU-42-2018_037-052_Alviz.pdf | https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=315826 | https://doi.org/10.31664/ripu.2018.42.03 | https://hrcak.srce.hr/216415
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365518
  Alviž, Josipa ;
  Ad honorem et in memoriam Jadranka Damjanov / 2016Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XIII (2016), 1/2 ; str. 84-93.
  edit
 2. 365525
  Alviž, Josipa ;
  Vrhunci talijanskoga baroknoga slikarstva u Hrvatskoj / 2015Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskojl, XII (2015), 3/4 ; str. 36-39.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317757
  Alviž, Josipa ; Kovačić, Jelena ;
  Dramsko izražavanje u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti: mogućnosti primjene i prijedlozi metodičko-didaktičkih vježbi / 2. međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti "Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije". Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Umjetnička akademija u Osijeku, 2018, str. 11-27.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 378987
  Alviž, Josipa ;
  Visual Art as School Subject in Recent Curricula and Development Documents in Croatia and Bosnia and Herzegovina / Global Education, Teaching & Learning Conference. Zagreb : Institut za inovacije, 2017., str. 9-18.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365523
  Alviž, Josipa ; Nestić, Jasmina ;
  Izidor Kršnjavi i počeci poučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj / 2015Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 153-168.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318134
  Alviž, Josipa ; Nestić, Jasmina ;
  Izidor Kršnjavi i počeci studija povijesti umjetnosti u Hrvatskoj / U: Matijević, Zlatko ; Kraševac, Irena ; Mance, Ivana (ur.). Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj. Program znanstvenog skupa i Knjižica sažetaka.. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, 2012., str. 12-12.
  [Naziv skupa: Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj (21-23.11.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 318140
  Alviž, Josipa ; Nestić, Jasmina ;
  Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi Likovne umjetnosti / U: Bede, Lana ; Margetić, Mirjana (ur.). Partnerstvo. Knjiga sažetaka sa VII. skupa muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem.. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2012., str. 50.
  [Naziv skupa: VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (14. - 16. 11. 2012. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366408
  Alviž, Josipa ; Nestić, Jasmina ;
  Artur Schneider i nastava povijesti umjetnosti na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu / Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti: Artur Schneider (1879.-1946.). Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016
  edit
 2. 394280
  Alviž, Josipa ;
  Flores seraphici na slikama u kapucinskom samostanu u Karlobagu: prilog istraživanju kapucinske ikonografije / 2014Franjevci kapucini u Karlobagu 1713. - 1723.. Zagreb : Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Kršćanska sadašnjost d.o.o., Kapucinski samostan sv. Josipa u Karlobagu, Općina Karlobag, 2014. (Analecta Croatica Christiana), str. 195-216.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379034
  Alviž, Josipa ;
  Prilog istraživanju kapucinskoga hospicija u Zadru / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 41 (2017).
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 355246
  Alviž, Josipa ; Cvetnić, Sanja [ths] ;
  Slikarstvo XVII. i XVIII.stoljeća u kapucinskim crkvama i samostanima u Hrvatskoj : doktorski rad = Paintings of the 17th and 18th century in the Capuchin churches and monasteries in Croatia : doctoral thesis / Zagreb, 2015
  Rad u Repozitoriju
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:18