Botica, Dubravka - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 389005
  Botica, Dubravka ;
  Odnos forme i funkcije u arhitekturi baroknog razdoblja / Poznanskie studia slawisticzne, 13 (2017), 3 ; str. 303-3015. http://dx.doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pss.2017.13.18
  http://bib.irb.hr/datoteka/925240.Botica-forma_i_funkcija.pdf | http://dx.doi.org/10.14746/pss.2017.13.18 | http://dx.doi.org/10.14746/pss.2017.13.18
  edit
 2. 365615
  Botica, Dubravka ;
  Baroque in Croatia. Presentation of baroque culture in Croatia in the socialist period / 2016Journal of Art historiography, 15 (2016.) ; str. 1-16.
  https://arthistoriography.files.wordpress.com/2016/11/botica.pdf | http://https://arthistoriography.wordpress.com/
  edit
 3. 336106
  Botica, Dubravka ; Šourek, Danko ;
  Oltari u župnoj crkvi sv. Ladislava u Pokupskom – prilog tipologiji arhitekture oltara u XVIII. stoljeću / Portal, 5 (2014), str. 179-192. http://dx.doi.org/
  http://http://www.h-r-z.hr/index.php/djelatnosti/publikacije/asopis-rportall/1565-portal-52014
  edit
 4. 309317
  Botica, Dubravka ; Kaniški, Ana ;
  Arhivski izvori za povijest gradnje župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kupincu / Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, 36 (2012.), 69 ; str. 33-49.
  edit
 5. 309717
  Botica, Dubravka ;
  Iconography of the Holy King Ladislaus in Zagreb Diocese in Late 17th and Early 18th Century. New Reading of the Past in Central European Context / Ikon - Journal of Iconographic Studies, 5 (2012.), str. 263-272.
  edit
 6. 309914
  Botica, Dubravka ;
  Knjižni fond Metropolitanske knjižnice Zagrebačke nadbiskupije iz 18. stoljeća. Prosvjetiteljske ideje u knjigama biskupa Maksimilijana Vrhovca / Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 16 (2012.), str. 519-542.
  edit
 7. 307599
  Botica, Dubravka ;
  Naručiteljska djelatnost Jurja Branjuga, „ biskupa graditelja“ . Gradnja i opremanje župne crkve Sv. Ladislava u Pokupskom kao odraz kulturnih i političkih ideja kraja 17. i prve polovice 18. stoljeća u Zagrebu potaknutih Vitezovićem / Croatica Christiana Periodica, 63 (2009.), str. 87-108.
  edit
 8. 307551
  Botica, Dubravka ;
  Projekt Johanna Fuchsa za župnu crkvu u Vurberku iz 1772. godine - o autorstvu, predlošcima i crkvama četverolisnog tipa u arhitekturi kasnobaroknog klasicizma / Zbornik za umetnostno zgodovino, XLIV (2008.), str. 89-113.
  edit
 9. 307674
  Botica, Dubravka ; Domšić, Lana ;
  Župna crkva sv. Nikole u Varaždinu. Prilog sakralnoj arhitekturi kasnobaroknog razdoblja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj / Peristil, 51 (2008.), str. 29-40.
  edit
 10. 306104
  Botica, Dubravka ;
  Gotika u baroku. O problemu stila u arhitekturi 17. stoljeća / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 28 (2004.), str. 114-125.
  http://www.ipu.hr/uploads/documents/297.pdf
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 378708
  Botica, Dubravka ;
  Neizvjesna budućnost dvoraca. U prilog inicijativi za obnovu dvorca Erdödy u Kerestincu / U: 2017 (ur.). Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXV (2017.), 607 ; str. 15-15.
  vidjeti na Google Scholar
  edit
 2. 309649
  Botica, Dubravka ;
  O graditeljima i majstorima. Katedrale, arsenali, brodovi. Projektiranje, građenje, upravljanje. / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 8 (2011), 3/4 ; str. 46-47.
  edit
 3. 308748
  Botica, Dubravka ;
  Rekonstruirani barokni kabineti u münchenskoj Alte Pinakothek - prilog povijesti izlaganja umjetničkih zbirki / Informatica museologica, 40 (2009), 1-2 ; str. 76-78.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366700
  Botica, Dubravka ;
  Obnova riječke augustinske crkve u kontekstu arhitekture druge polovice 18. stoljeća na sjevernojadranskom području / Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci . Rijeka, studeni 2015.
  edit
 2. 335508
  Botica, Dubravka ;
  Decoration in religious architecture of the eighteenth century in the south eastern part of Central Europe / U: Rosso, Michalea (ur.). Investigating and Writing architectural history: subjects, methodologies and frontiers. Papers from the third eahn International Meeting, ur. Rosso, Michela. Torino, Italiija : Politecnico di Torino, 2014., str. 163-173.
  [Naziv skupa: EAHN Third International Meeting: Investigating and Writing architectural history: subjects, methodologies and frontiers (19.-21.06.2014. ; Torino, Italija)]
  http://http://www.eahn2014.polito.it/index.html
  edit
 3. 316943
  Botica, Dubravka ;
  Arhitektura 18. st. kontinentalne Hrvatske u kontekstu srednjoeuropske arhitekture - problemi istraživanja utjecaja bečke arhitekture na odabranim primjerima (Belje, Čakovec, Zagreb) / U: Žmegač, Andrej (ur.). Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2013., str. 189-196.
  [Naziv skupa: 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti (25.-27.11.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 316893
  Botica, Dubravka ;
  Recepcija Panteona u arhitekturi baroknog razdoblja - S. Maria Rotonda kao uzor za marijanske crkve u srednjoj Europi / U: Milinović, Dino ; Belamarić, Joško (ur.). Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti ; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, FF Press, 2012., str. 105-118.
  [Naziv skupa: Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. XII. Dani Cvita Fiskovića (30.9.2010.-3.10.2010. ; Pomena, Mljet, Hrvatska)]
  edit
 5. 316944
  Botica, Dubravka ;
  „Dugo 18 stoljeće“ u sakralnoj arhitekturi – tipologija sakralne arhitekture u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Štajerskoj u drugoj polovici 18. stoljeća i na početku 19. stoljeća / U: Preinfalk, Miha (ur.). Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ljubljana, Slovenija : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2011., str. 167-182.
  [Naziv skupa: Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem (9.-11.12.2010. ; Ljubljana, Slovenija)]
  http://sd18.zrc-sazu.si/Publikacije/tabid/59/Default.aspx
  edit
 6. 317096
  Botica, Dubravka ;
  Iconography of the Holy King Ladislaus in Zagreb Diocese in Late 17th and Early 18th Century. New Reading of thePast in Central European Context /
  [Naziv skupa: Sovereign and Iconography of Political Power (25.-27.05.2011. ; Hrvatska, Rijeka)]
  edit
 7. 317285
  Botica, Dubravka ;
  Današnje čitanje teza Anđele Horvat. Arhitektura 17. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj između gotike i baroka / U: Kraševac, Irena (ur.). Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2011., str. 143-150.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup posvećen stotoj obljetnici rođenja Anđele Horvat (1911, .1985.) (10.-11.11.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 8. 315773
  Botica, Dubravka ;
  Zagrebački biskup Juraj Branjug – naručitelj gradnje župne crkve Sv. Ladislava u Pokupskom Uloga naručitelja u odabiru arhitektonskog tipa / U: Gudelj, Jasenka (ur.). Umjetnost i naručitelji. Zbornik radova znanstvenog skupa "Dani Cvita Fiskovića" održanog 2008. godine. Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti, 2010., str. 125-136.
  [Naziv skupa: XI. Dani Cvita Fiskovića (17-20.09.2008. ; Orebić, Hrvatska)]
  edit
 9. 312329
  Botica, Dubravka ;
  Štukature u župnoj crkvi sv. Ladislava u Pokupskom. Prilog korpusu štukature 18. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj. / U: Cvetnić, Sanja ; Pelc, Milan ; Premerl, Daniel (ur.). Sic ars depreditur arte. Zbornik u čast Vladimira Markovića. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009., str. 67-80.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335642
  Botica, Dubravka ;
  Klasicizam i barokni klasicizam u sakralnoj arhitekturi sjeverozapadne Hrvatske / U: Kraševac, Irena, Raič Stojanović, Iva (ur.). Klasicizam u Hrvatskoj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2014., str. 9-9.
  [Naziv skupa: Klasicizam u Hrvatskoj (30.-31.05.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 390341
  Botica, Dubravka ;
  Umjetnost baroka u nastavi i istraživanju Tihomila Stahuljaka na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu / Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagreb. Zagreb : FF Press, 2018, str. 8-8.
  http://povum.ffzg.unizg.hr/?p=9538
  edit
 2. 378928
  Botica, Dubravka ;
  Urbanistički razvoj zagrebačkog Gornjeg grada u djelima Lelje Dobronić / Hrvatski povjesničari umjetnosti. Lelja Dobronić 1920.-2006.. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2017., str. 9-9.
  edit
 3. 365622
  Botica, Dubravka ;
  Povijest istraživanja umjetnosti baroka u 20. stoljeću / 4. Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, Hrvatska, 24.-26.11.2016..
  edit
 4. 365605
  Botica, Dubravka ;
  Gjuro Szabo i barokni spomenici Hrvatskog zagorja / Znanstveno-stručni skup : Gjuro Szabo 1875.-1943., Zagreb, 15.-16.10.2015.
  edit
 5. 365609
  Botica, Dubravka ;
  Barock in Kroatien. Die Darstellung der barocken Kultur im Sozialismus / Barock für ein breites Publikum. Konstruktiin der Epoche in populären Medien dieseits und jenseits des Eisernene Vorhangs., Berlin, Njemačka, 12.-13.06.2015..
  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767324
  edit
 6. 366699
  Botica, Dubravka ;
  Obnova riječke augustinske crkve u kontekstu arhitekture druge polovice 18. stoljeća na sjevernojadranskom području / Međunarodni znanstveni skup Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci, Rijeka 22. - 24. 10.listopada 2015.
  edit
 7. 318366
  Botica, Dubravka ;
  Das barocke Gradec/Obere Stadt in Zagreb – urbanistische Transformationen einer mittelalterlichen Stadt im Zeitalter des Barock /
  [Naziv skupa: 14. Barocksommerkurs der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin: Die barocke Stadt, geplant, gebaut, erlebt und dargestellt (23.-27.06.2013. ; Einsiedeln, Švicarska)]
  edit
 8. 318431
  Botica, Dubravka ;
  Utjecaj Vitezovića na programe umjetničkih djela u prvoj polovici 18. stoljeća /
  [Naziv skupa: Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (26.-28.09.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 390345
  Botica, Dubravka ; Šourek, Danko ;
  Povijest izgradnje kapele sv. Mihala / Kapela sv. Mihala u Samoboru. Zagreb : Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Župa sv. Anastazije, Samobor, 2018, str. 26-39.
  edit
 2. 365590
  Botica, Dubravka ;
  Dvorci Vranyczanyjevih – plemstvo modernoga doba u ambijentima baroka / 2016Veličanstveni Vranyczanyjevi : umjetnički, povijesni i politički okvir života jedne plemićke obitelji. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt ; Matica hrvatska, Zagreb, 2016., str. 124-145.
  edit
 3. 365592
  Botica, Dubravka ;
  Klasicizam i barokni klasicizam u sakralnoj arhitekturi sjeverozapadne Hrvatske / 2016Klasicizam u Hrvatskoj. Zbornik radova sa znanstvenog skupa. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, zagreb, 2016., str. 53-68.
  edit
 4. 375497
  Botica, Dubravka ;
  Odredbe o gradnji i oblikovanju crkava na području Vojne krajine u Hrvatskoj u kontekstu „državnog arhitektonskog identiteta ”Habsburške monarhije / Arhitekturna zgodovina 3. Arhitektura in politika. Ljubljana, Slovenija, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016, str. 35-46.
  edit
 5. 365614
  Tulić, Damir ; Botica, Dubravka ;
  Gli interventi di rifacimento nella cattedrale di Curzola nel XVIII secolo / 2015Scripta in honorem Igor Fisković. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana. Zagreb-Motovun : Irclama and Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2015 (Dissertationes et monographiae 7), str. 361-371.
  edit
 6. 335420
  Botica, Dubravka ;
  Utjecaj i interpretacija tradicije u arhitekturi 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na odabranim primjerima - oblikovanje zvonika i ugaonih kula / U: Novak Klemenčič, Renata ; Malešič, Martina (ur.). Arhitekturna zgodovina 2. Ljubljana : 400, 2014., str. 40-49.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 321041
  Botica, Dubravka ;
  Viganj, Samostan Gospe od Ružarija / Dominikanci u Hrvatskoj, ur. I.Fisković. Zagreb, 2011
  edit
 2. 321042
  Botica, Dubravka ;
  Čelopeci, Župa dubrovačka, Crkva i samostan sv. Vinka Fererskog / Dominikanci u Hrvatskoj, ur. I.Fisković. Zagreb, 2011
  edit
 3. 321043
  Botica, Dubravka ; Gudelj, Jasenka ;
  Orašac, samostan sv. Ruže Limske / Dominikanci u Hrvatskoj, ur. I.Fisković. Zagreb, 2011
  edit
 4. 321044
  Botica, Dubravka ;
  Sakralna arhitektura 17. do 19. stoljeća u Hrvatskom zagorju (Vrbovečki arhiđakonat) / Krapinsko-zagorska županija. Umjetnička topografija Hrvatske. Zagreb, 2008
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365597
  Botica, Dubravka ;
  Klobučarićeve skice dostupne online Clobucchiarichs Nachlass / 2016Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, 12 (2016.), 3-4 ; str. 34-35.
  edit
 2. 365618
  Botica, Dubravka ;
  Sjaj dragulja korčulanske riznice / 2015Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XI-3/4 (2015.) ; str. 9-11.
  edit
 3. 335119
  Botica, Dubravka ;
  Pod Marijinim plaštem. Prikaz knjige Juraja Batelje i Petre Batelje, Bogorodica Zaštitnica u Hrvata. Teološki i povijesnoumjetnički pristup / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 520 (2014.), str. 11-11.
  http://www.matica.hr/vijenac/520/Pod%20Marijinim%20pla%C5%A1tem/
  edit
 4. 335156
  Botica, Dubravka ;
  Novi pogled na opus Francesca Robbe. Matej Klemenčič, Francesco Robba (1698-1757). Beneški kipar in arhitekt v baročni Ljubljani / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XI (2014.), 1/2 ; str. 19-22.
  edit
 5. 308315
  Botica, Dubravka ;
  Slike iz egzila / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, Vijenac XVI (2008.), 362 ; str. 13-13.
  edit
 6. 308316
  Botica, Dubravka ;
  Bogata paleta izložbi / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, Vijenac XVI (2008.), 380 ; str. 20-20.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 335719
  Botica, Dubravka ;
  Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj : prilog istraživanju tipologije sakralne arhitekture 18. stoljeća / Zagreb : Školska knjiga, 2015. - 204 str. : ilustr. u boji ; 24 cm. ISBN: 9789530307285.
  edit
 2. 350542
  Galić, Anđelka ; Botica, Dubravka ; McMaster, Graham [trl] ;
  Arhitektura i performans : grafike iz Kabineta Luja XIV. u fundusu MUO = Architecture and performance :prints from the Cabinet of Louis XIV. in the MUO holdings [Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 3. 10. 2015. – 3. 1. 2016.] / Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2015. - 240 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789537641474.
  edit
 3. 332110
  Botica, Dubravka [edt] ; Nestić, Jasmina [edt] ; Špikić, Marko [edt] ;
  Istraživanja kompleksa dvorca Brezovica [3] : izvještaj treće faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti ; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014. - 80 str. : ilustr cb ; 25 cm. ISBN: 9789531755108 (Filozofski fakultet) ; 9789536089352 (Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske) .
  edit
 4. 319880
  Botica, Dubravka [edt] ;
  Istraživanja kompleksa dvorca Brezovica. Izvještaj druge faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti ; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2013. - 56 str. ISBN: 9789531754644.
  edit
 5. 285029
  Gudelj, Jasenka ; Botica, Dubravka ;
  Arte et Marte : knjige o arhitekturi u Zriniani : [ iz zbirke starih knjiga i rukopisa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu ] / Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2012. - 77 str. : ilustr. c/b ; 27 cm. ISBN: 9789535001041.
  edit
 6. 249592
  Reberski, Ivanka [edt] ; Botica, Dubravka ;
  Krapinsko-zagorska županija : sakralna arhitektura s inventarom, feudalna arhitektura, spomen-obilježja / Zagreb ; Institut za povijest umjetnosti ; Školska knjiga, 2008. - 771 str. : ilustr. djelomično u bojama ; 29 cm. ISBN: 9789530612570 .
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 336134
  Botica, Dubravka ;
  Ad formam Scti Petri Romani extructum est. Die Rezeption der Sankt Peter Kirche in der Sakralarchitektur in Steiermark und in Nordkroatien im Barock / Forum Kunstgeschichte Italiens. Übersetzen als kulturelle, künstlerische und wissenschaftliche Praxis. Mainz, Njemačka, 3.-5.04.2014.
  edit
 2. 318298
  Botica, Dubravka ;
  Ikonografija Svetog kralja Ladislava u umjetničkim narudžbama u zagrebačkoj biskupiji u 17. i 18. stoljeću. Oživljavanje lokalnog kulta u (srednjo)europskom kontekstu /
  [Naziv skupa: Matica hrvatska, Odjel za likovne umjetnosti - predavanje (28.03.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 318038
  Botica, Dubravka ;
  Djelovanje graditeljskih radionica u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Štajerskoj u 18. stoljeću /
  [Naziv skupa: XIII. Dani Cvita Fiskovića , “Majstorske radionice u umjetničkoj baštini Hrvatske” (04.-07.10.2012. ; Orebić, Hrvatska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 365610
  Botica, Dubravka ;
  Francuska arhitektura 17. stoljeća / Muzej za umjetnost i obrt, predavanje uz izložbu "Arhitektura i performans : grafike iz kabineta Luja XIV u fundusu MUO", Zagreb, Hrvatska, 24.11.2015. (MUO).
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 395912
  Botica, Dubravka ; [edt]
  Istraživanja kompleksa dvorca Brezovica [3] : izvještaj treće faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti ; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014. - 80 str. ; ilustr. pretežno u boji ; 25 cm. ISBN: 9789531755108 (Filozofski fakultet).
  edit
 2. 395911
  Botica, Dubravka ; [edt]Nestić, Jasminalink ; [edt]Špikić, Marko ; [edt]
  Istraživanja kompleksa dvorca Brezovica [2.] : izvještaj druge faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti ; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2013. - 56 str. ; ilustr. pretežno u boji ; 25 cm. ISBN: 9789531754644 (Filozofski fakultet).
  edit
 3. 274915
  Botica, Dubravka ; [edt]
  Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica [1.] : izvještaj prve faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta i Odsjeka za restauriranje-konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti ; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2012. - 76 str. ; ilustr. pretežno u boji ; 25 cm. ISBN: 9789531754286 (FF).
  edit

Prijevodi

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 319870
  Prinz, Dieter ; Botica, Dubravka [trl] ;
  Urbanističko oblikovanje / Zagreb : Golden marketing ; Tehnička knjiga ; Arhitektonski fakultet 2008. - str. ISBN: 9789532122176.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-19 13:30:24