Vidović Bolt, Ivana - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367039
  Kozina, Filip ; Čilić Škeljo, Đurđica ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Poljska književnost i kultura u prijevodima na hrvatski jezik od 1989. do 2015. godine / 2015Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, XLVII (2015), 176 (2) ; str. 145-161.
  WOS:000364439900016
  Scopus ID:2-s2.0-84978291123
  edit
 2. 322389
  Vidović Bolt, Ivana ; Kodrić, Ana ;
  Važnost kontrastivnog pristupa u poučavanju stranoga jezika – primjer ovladavanja hrvatskim za poljske govornike / Poznańskie studia slawistyczne, (2013), 5 ; str. 307-320.
  edit
 3. 309197
  Čilić Škeljo, Đurđica ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Językowe i stylistyczne pułapki w prozie Andrzeja Stasiuka / Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, poetyką i dydaktyka przekładu 1 (2009) ;, 7891-352X (2009), 5 ; str. 199-212.
  edit
 4. 322391
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Biti ili ne biti kao vegeta? O jednoj novoj ustaljenoj svezi riječi u hrvatskom jeziku / Suedslavistik online. Zeitschrift fuer suedslavische Sprachen, Literaturen und Kulturen, 1 (2009).
  http://www.suedslavistik-online.de/01/vidovic-bolt.pdf
  edit
 5. 305370
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Glagoli kretanja u poljskim i hrvatskim rječnicima / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 27 (2001.), 1 ; str. 281-289.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 308603
  Čilić Škeljo, Đurđica ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 do 2007 r. / Przekłady Literatur Słowiańskich, 1 (2009), 1 ; str. 102-110.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365752
  Vasung, Ana ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Zoonimski frazemi u bugarskom, hrvatskom i poljskom jeziku kojima se opisuje čovjekovo kretanje / 2015Dviženie i prostranstvo v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi. Sbornik s dokladi ot Dvanadesetite meždunarodni slavistični četenija. Sofija : Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2015, str. 80-86.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 398071
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Sa srećom o sreći - u hrvatskoj i poljskoj animalističkoj frazeologiji / U: Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch / Saša Vojtechová Poklač (ur.) (ur.). Philologica LXXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018., str. 210-216.
  edit
 2. 365947
  Maslač, Ivana ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Hrvatski i poljski frazemi s osobnoimenskom sastavnicom u hrvatskim leksikografskim izdanjima / U: Dalibor Blažina, Đurđica Čilić Škeljo (ur.). Treći Malićevi dani : Kel ekspresjon grotesk! Witkacy između modernizma i postmodernizma. Zagreb : FF press, 2016., str. 251-262.
  [Naziv skupa: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodnih znanstvenih konferencija Kel ekspresjon grotesk : Witkacy između modernizma i postmodernizma i Zagrebački polonistički doprinosi [u okviru priredbe] Treći Malićevi dani, Zagreb, 22.-24. listopada 2015.]
  edit
 3. 366027
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Hrvatski i poljski povijesno i prostorno obilježeni frazemi kojima se izriče vrijeme / U: Erika Križišnik, Nataša Jakop, Mateja Jamec Tomazin (ur.). Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016., str. 413-422.
  edit
 4. 335927
  Hrdlička, Miroslav ; Pintarić, Neda ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Semantičko polje ružnoća / brzydota u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji / U: Aleksiejenko, Mihail; Biłowus, Halina ; Hordy, Mirosława ; Mokijenko, Walerij ; Walter, Harry (ur.). Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich : w 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. T. 2 (14.-17. XI. 2013. ; Szczecin-Greifswald ; Poljska-Njemačka). Szczecin ; Greifswald : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014., 68-73.
  [Naziv skupa: Słowo, tekst, czas XII]
  edit
 5. 335361
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Životinja kao ne(inteligentan) čovjekov prijatelj / U: Ivana Vidović Bolt (ur.). Životinje u frazeološkom ruhu. Zagreb : FF press, 2014, str. 1-12.
  Elektronička verzija rada
  edit
 6. 335966
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Jednostki frazeologiczne w ujęciu leksykograficznym i przekładowym / U: Aleksiejenko, Mihail; Biłowus, Halina ; Hordy, Mirosława ; Mokijenko, Walerij ; Walter, Harry (ur.). Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich : w 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. T. 1 (14.-17. 11. 2013. ; Szczecin-Greifswald ; Poljska-Njemačka). Szczecin ; Greifswald : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014., 342-350.
  [Naziv skupa: Słowo, tekst, czas XII]
  edit
 7. 316097
  Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana ; Vuković, Petar ;
  Zlatno doba u pojedinim slavenskim kulturama - jezikoslovne paralele / U: Samardžija, Marko (ur.). Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. međunarodni slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo / Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, str. 267-285.
  [Naziv skupa: XIV. međunarodni slavistički kongres (10-16.09.2008. ; Ohrid, Makedonija)]
  edit
 8. 322394
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Frazeologizmy zoonimiczne odnoszące się do człowieka w języku chorwackim i polskim / U: Sarnowski, M. ; Wysoczański, W. (ur.). Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 6. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, str. 483-492.
  edit
 9. 314671
  Ribarova, Slavomira ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Biblijski frazemi sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskom, češkom i poljskom jeziku / U: Granić, Jagoda (ur.). Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike. Zagreb-Split : HDPL, (2005), str. 643 - 654.
  [Naziv skupa: Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike (14. - 16. svibnja 2004. ; Split, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 395047
  Vidović Bolt, Ivana ; Hrdlička, Miroslav ;
  Dom i domovina u vremenu i prostoru / Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina. Zagreb : FF press, 2018, str. 361-372.
  edit
 2. 395057
  Vidović Bolt, Ivana ; Batinić, Mateo ;
  Frazemi s etnonimskom komponentom - Odraz stereotipa o etničkim skupinama / Slavofraz 2017. Iminjata i frazeologijata. Imena i frazeologija. Skoplje : Filološki fakultet, 2018, str. 479-488.
  edit
 3. 395060
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Tko se ljuti u hrvatskoj i poljskoj animalističkoj frazeologiji? / Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive)Psychologie. Phraseology and (naive) psychology. Frazeologija i (naivnaja) psihologija. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018, str. 241-248.
  edit
 4. 395100
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Labor omnia vincit. O radu i radinosti u zoonimnoj frazeologiji / Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Zagreb : Ibis grafika, 2018, str. 239-251.
  edit
 5. 395102
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Jedan rječnik za sva vremena. Hrvatsko-poljski rječnik - Benešićev prinos hrvatskoj leksikografiji / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo ; Matica hrvatska, 2018, str. 687-698.
  edit
 6. 379129
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Koncept brižljivosti u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 345-356.
  edit
 7. 379583
  Vidović Bolt, Ivana ; Szerszunowicz, Joanna ;
  On the systematic equivalence of modern culture- specific words from a Polish-Croatian perspective / Neofilologia dla przyszłości. Warszawa : Wydawnictwo Lingwistycznej szkoły wyższej w Warszawie, 2017 (II), str. 269-280.
  edit
 8. 365957
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Dobrota kao karakterna osobina - na primjerima hrvatskih i poljskih frazema s komponentom srce / 2016U: Željka Čelić, Tetyana Fuderer (ur.). Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, FF press, 2016, str. 25-33.
  [Naziv skupa: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića]
  edit
 9. 375556
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Leksikografska obrada hrvatskih animalističkih frazema / 2016ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРA. Skoplje : Sveučilište "Sv. Ćiril i Metod" u Skoplju - Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2016, str. 25-33.
  edit
 10. 335357
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Tko pjeva, zlo ne misli. Na primjeru hrvatskih i poljskih zoonimskih frazema / U: Dobrikova, Maria (ur.). Hudobne motivy vo frazeologii. Bratislava : Univerziteta Komenskeho v Bratislave, 2014, str. 328-336.
  edit
 11. 335463
  Vidović Bolt, Ivana ; Szerszunowicz, Joanna ;
  Językowo-kulturowy obraz osła w języku chorwackim i polskim / U: Dziadosz, D., Krzanowska, A., Szlachta, A. (ur.). Stałość i zmienność w językach i kulturach świata. Księga jubileuszowa 39. dedykowana Profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30-lecia pracy naukowej, tom 1.. Szczecin : Volumina.pl, 2014, str. 481-499.
  edit
 12. 313370
  Kurtović Budja, Ivana ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Translatološke realizacije dijalektnih frazema / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013, str. 159-165.
  edit
 13. 313338
  Vidović Bolt, Ivana ;
  O mogućnostima poučavanja i usvajanja hrvatskih frazema / U: Cvikić, Lidija; Petroska, Elena (ur.). Prvi, drugi, strani jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013., str. 252-264.
  http://www.ffzg.unizg.hr/fisol/zbornik.pdf
  edit
 14. 313339
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Tko je odgovoran za razdor - kamen, jabuka ili kost? / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF-press, 2013. (III.), str. 151-157.
  edit
 15. 322334
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Jezična agresija u javnom govoru / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013., str. 129-136.
  edit
 16. 313064
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Who is responsible for discord - the apple, the stone or the bone? / U: Szerszunowicz, Joanna (ur.). Focal Issues of Phraseological Studies. Białystok : University of Białystok Publishing House, 2012 (I.), str. 355-368.
  edit
 17. 322386
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Pada li Poljaku lišće u listopadu? O hrvatsko-poljskim lažnim prijateljima / U: Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni ; Udier, Sanda Lucija (ur.). Croaticum, Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik radova. Zagreb : FF press, 2012., str. 15-26.
  edit
 18. 312724
  Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Zlatno doba slavenskih književnih jezika / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 17-33.
  edit
 19. 312728
  Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana ;
  O novogovoru u hrvatskom ruhu / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 237-249.
  edit
 20. 312774
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Frazeološki majstori s mora (o hrvatskim maritimnim frazemima) / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011, str. 253-263.
  edit
 21. 312776
  Vidović Bolt, Ivana ;
  (A)simetričnost roda i spola u antroponimskih frazema / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, 2011, str. 265-270.
  edit
 22. 312777
  Vidović Bolt, Ivana ; Kodrić, Ana ;
  Otkrivanje skrivenoga u hrvatskim i poljskim nacionalnim frazemima / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, 2011., str. 271-277.
  edit
 23. 312779
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Vole li predsjednički kandidati frazeme? / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb : Srednja Europa, 2011., str. 57-64.
  edit
 24. 312778
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Antroponimiczny komponent związku frazeologicznego jak sygnał płci / U: Aleksiejenko, M., Walter, H. (ur.). Slowo. Tekst. Czas X - Jednostka frazeologiczna w tradycyjnyh i nowych paradygmatach naukowych. Szczecin-Greifswald : Print Group Sp. z.o.o., 2010., str. 646-655.
  edit
 25. 312366
  Kodrić, Ana ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Odkrywanie ukrytego w chorwackich i polskich frazeologizmach narodowych / U: I. Generowicz, E. Kaczmarska i I. M. Doliński (ur.). Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym. Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 (1), str. 211-220.
  edit
 26. 312378
  Ribarova, Slavomira ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Biblijski zoonimski frazemi u hrvatskom, češkom i poljskom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.. Zagreb : FF press, 2009 (1.), str. 163-170. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.16
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 27. 312379
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Poljsko-hrvatski frazeološki rječnik on-line / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I.. Zagreb : FF press, 2009 (1.), str. 177-185. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.18
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit
 28. 322397
  Vidović Bolt, Ivana ; Szerszunowicz, Joanna ;
  On the Croatian toponymic phraseological units and their Polish equivalents / U: Nosowicz, J. F. ; Gorbacz-Pazera, J. (ur.). Edukacja dla przyszłości. Białystok : Wyższa Szkoła Zarządzania w Białymstoku, 2008, str. 135-146.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 365791
  Vidović Bolt, Ivana ; Hrdlička, Miroslav ;
  Ishodi suprotstavljanja globalizaciji / 2016U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma . Zagreb : Srednja Europa, 2016., str. 1-11.
  [Naziv skupa: Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma]
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 379590
  Vidović Bolt, Ivana ;
  DRAGOCJENI ZNANSTVENI URADAK- Ida Raffaelli, O značenju. Uvod u semantiku, Matica hrvatska, Zagreb, 2015. / Croatica et Slavica Iadertina. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016.
  http://bib.irb.hr/datoteka/880219.p04-2.pdf
  edit
 2. 322405
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Ivan Marković: Uvod u jezičnu morfologiju / Vidović Bolt, Ivana Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012, 47 (2012) ; str. 269-272.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379692
  Pintarić, Neda ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Ihtionimi u Rječniku hrvatskih animalnih frazema – frazeomodeli i poljski ekvivalenti / Słowiańskie przyjemności 3
  edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 395049
  Hrdlička, Miroslav ; Vidović Bolt, Ivana ;
  Natalia Jakubova: "Čitajući recenzije učim hrvatski jezik". Konteksti putovanja Solske i Witkacyja u Hrvatsku 1910. godine / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost , 176 (2) (2015) ; str. 113-122.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 269947
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji. [Sv.] 1 / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2011. - 209 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531692205 (cjelina); 9789531692335 (sv. 1).
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 260471
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Fleksija.pl : promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku / Zagreb : FF press, 2011. - 186 str. ; 25 cm. ISBN: 9789531753418. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753418
  Elektronička verzija (FF Open Press)
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 376604

  Rječnik hrvatskih animalističkih frazema / Zagreb : Školska knjiga, 2017. - 224 str. ; 28 cm. ISBN: 9789530400443.
  edit
 2. 25878
  Fink-Arsovski, Željka ; Kržišnik, Erika ; Ribarova, Slavomira ; Dunkova, Tatjana ; Kabanova, Natalija ; Trostinska, Rajisa ; Mironova Blažina, Irina ; Spagińska-Pruszak, Agnieszka ; Vidović Bolt, Ivana ; Dobríková, Mária ; Kursar, Maria ; Hrnjak, Anita [oth] ; Sesar, Dubravka ;
  Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema / Zagreb : Knjigra, 2006. - 439 str. ; 25 cm. ISBN: 9537421007.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 379584
  Vidović Bolt, Ivana ; Szerszunowicz, Joanna ;
  Frazeomodeli u kontekstu glotodikatike (na primjeru animalističkih frazema) / 9. STRUČNO SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA (SIH)
  edit
 2. 379589
  Vidović Bolt, Ivana ;
  Rječnik animalističkih frazema - potreba ili hir? / 8. SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA
  edit

Uredništva

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 390782
  Banković-Mandić, Ivančica ; Botica, Stipe [edt.] ; Nikolić, Davor [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ; Vidović Bolt, Ivana [edt.] ;
  Izgovor hrvatskog kao inog iz perspektive izvornih govornika / 2018Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društv, Hrvatski slavistički odbor, 2018, str. 869 - 884. .
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 374520
  Stričević-Kovačević, Zrinka ; [edt, aut]Vidović Bolt, Ivana ; [edt, aut]
  Život mora biti djelo duha : zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar / Zagreb : Disput, 2017. - 386 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532602807.
  edit
 2. 375642
  Botica, Stipe ; [edt]Nikolić, Davor ; [edt]Tomašić Jurić, Josipa ; [edt]Vidović Bolt, Ivana ; [edt]
  Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2016. - 2 sv. ; 25 cm. ISBN: 9789532961287 .
  edit
 3. 335979
  Vidović Bolt, Ivana ; [edt, aut]
  Životinje u frazeološkom ruhu : [zbornik radova s međunarodnsoga znanstvenog skupa Animalitički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. III. 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu] [Elektronička građa] / Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2014 ISBN: 9789531755139 (mrežno izdanje).
  u: Animalistički frazemi u slavenskim jezicima
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 233987
  Herbert, Zbigniew ; Blažina, Dalibor [trl] ; Čilić Škeljo, Đurđica [trl, com, aui, aft] ; Kozina, Filip [trl] ; Kryzan-Stanojević, Barbara [trl] ; Maslač, Ivana [trl] ; Pintarić, Neda [trl] ; Sychowska-Kavedžija, Jolanta [trl, com, aui] ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ; Cyganik, Agnieszka [trl] ; Kaniecka, Dominika [trl] ; Malić, Zdravko [trl] ;
  Moć ukusa : izbor iz djela / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Disput, 2009. - 277 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532600872 (Disput); 9789532960112 (Hrvatsko filološko društvo).
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 282919
  Čilić Škeljo, Đurđica ; [trl]Vidović Bolt, Ivana ; [trl]Fališevac, Dunja ; [edt, aut, aui]Benčić, Živa ; [edt, aut, aui]Polak, Iva ; [aut, trl]Beganović, Davor ; [trl]
  Prostori snova : oniričko kao poetološki i antropološki problem / Zagreb : Disput, 2012. - 435 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532601602.
  edit

2.50 Prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 286949
  Huelle, Pawel ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ;
  Posljednja večera / Zagreb : Meandarmedia, 2012. - 251 str. ; 20 cm. ISBN: 9789533340258.
  edit
 2. 284260
  Huelle, Paweł ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ;
  Mercedes-Benz : iz pisama Hrabalu / Zagreb : Meandarmedia, 2012. - 151 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789533340210 .
  edit
 3. 248215
  Tokarczuk, Olga ; Pilch, Jerzy ; Stasiuk, Andrzej ; Kaniecka, Dominika [trl] ; Čilić Škeljo, Đurđica [trl] ; Vidović Bolt, Ivana [trl] ;
  Božićne priče / Zagreb : Naklada MD, 2008. - 50 str. ; 21 cm. ISBN: 9789532171150.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:39