Zlodi, Goran - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 368441
  Rittig Šiško, Tea ; Zlodi, Goran ;
  The Perinić Collection – from documentation to on- line presentation / 2015Etnološka istraživanja, 20 (2015) ; str. 35-44.
  http://bib.irb.hr/datoteka/857121.02_EI_20_06_sisko_zlodi_HR.pdf
  edit
 2. 368442
  Zlodi, Goran ;
  From museum documentation to the determination of cultural property status : key standards and principles / 2015Etnološka istraživanja, 20 (2015) ; str. 45-52.
  http://bib.irb.hr/datoteka/857119.01_EI_20_07_zlodi_HR.pdf
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 392200
  Zlodi, Goran ;
  Uloga Muzejskog dokumentacijskog centra u informatizaciji i digitalnoj transformaciji muzeja u Hrvatskoj / Muzeologija, 53 (2017), 53 ; str. 234-262.
  https://hrcak.srce.hr/205446 | https://hrcak.srce.hr/205446
  edit
 2. 305030
  Vujić, Žarka ; Zlodi, Goran ;
  Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama: iskustvo zagrebačkih umjetničkih muzeja i galerija / Informatica museologica, 31 (2000), 1-2 ; str. 25-31.
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 316349
  Zlodi, Goran ; Bregović, Antica ;
  Primjena programa M++ prirodoslovlje u vođenju muzejske dokumentacije Entomološkog odjela / Franjo Košćec i njegovo djelo : 1882.-1968. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 13. i 14. studenoga 2008. u Varaždinu GMV. Zagreb, Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad : Gradski muzej : Gimnazija, 2008, str. 321-325.
  [Naziv skupa: Franjo Košćec i njegovo djelo : 1882.-1968. (13-14. 11.2008. ; Varaždin, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 368445
  Zlodi, Goran ; Mihaljević, Josip ; Šimunec, Anica ; Mikeli, Paula ; Rudić, Ivana ;
  Cooperation of a museum institution and students in creating virtual exhibitions using the MOVIO tool / 2015INFuture2015 :e-Institutions - openness, accessiblity, and preservation.. Zagreb : Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2015., 2015 (2015) ; str. 271-284.
  [Naziv skupa: International Conference the Future of Information Sciences, INFuture (5 ; 2015 ; Zagreb)]
  edit
 2. 335859
  Zlodi, Goran ; Miklošević, Željka ;
  Mediated heritage learning in formal and informal contexts : antiquity cyberEd / MIPRO 2014 : proceedings : [37st international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics = 37. međunarodni skup MIPRO]. Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2014, str. 840-845.
  [Naziv skupa: Međunarodni skup MIPRO (31 ; 2014 ; Opatija)]
  WOS:000346438700140
  Scopus ID:2-s2.0-84906911171
  edit
 3. 322441
  Zlodi, Goran ; Ivanjko, Tomislav ;
  Crowdsourcing digital cultural heritage / INFuture 2013 - Information Governance., str. 199-207.
  edit
 4. 320607
  Kušenić, Tihana ; Zlodi, Goran ;
  Baza podataka centra za tradicijske obrte / U: Horjan, Goranka. (ur.) (ur.). Zbornik radova sa međunarodnog skupa Craftattract - Tradicijski obrti-nove atrakcije za kulturni turizam . Gornja Stubica : Muzeji Hrvatskog zagorja, 2011., str. 16-20..
  edit
 5. 317680
  Miklošević, Željka ; Zlodi, Goran ; Babić, Darko ;
  Story Sharing : model of collective collaboration in online museum environment / U: Billeness, C ; Hemera, A. ; Mateljan V. ; Banek Zorica, M ; Stančić, H. ; Seljan, S. (ur.). 3rd International Conference "The future of information sciences (INFuture 2011) : Information sciences and e-society : proceedings. Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2011, str. 109-119.
  [Naziv skupa: International Conference "The Future of Information Sciences" (3 ; 2011) (09.-11.11.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 316347
  Zlodi, Goran ;
  Information model of documentation and communication of the intangible cultural heritage and database implementation / U: Goranka Horjan, Aleš Gačnik (ur.). Traditional crafts - a challenge for cultural tourism : international conference proceedings. Gornja Stubica : The Museums of Hrvatsko zagorje, 2008, str. 77-82.
  [Naziv skupa: Traditional crafts - a challenge for cultural tourism (30-31.01.2008. ; Donja Stubica, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 379848
  Čulig, Igor ; Zlodi, Goran ;
  Integracija i interoperabilnost informacija o kulturnoj (industrijskoj) baštini : zajedničko i različito na primjeru Virtualnog muzeja karlovačke industrije / Arhivi, knjižnice, muzeji, 19 (2016) ; str. 47-62.
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 317997
  Tomorad, Mladen ; Zlodi, Goran ;
  Razvoj baze podataka i portala Croato-Aegyptica electronica / U: Tomorad, Mladen (ur.). Istraživanje povijesti i kulture starog Istoka i Egipta na prostoru jugoistočne Europe - Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2012, str. 47-47.
  [Naziv skupa: Istraživanje povijesti i kulture starog Istoka i Egipta na prostoru jugoistočne Europe (18-20.06.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 368439
  Tomorad, Mladen ; Zlodi, Goran ;
  Development of the „Croato-Aegyptica“ Database / 2015A History of Research into Ancient Egyptian Culture conducted in Southeast Europe. Oxford : Archaeopress, 2015. (Egyptology 8), str. 161-164.
  edit
 2. 335341
  Zlodi, Goran ;
  Istraživanje korisnika baštinskih sadržaja i usluga u online okružju / U: Vujić, Žarka (ur.). Istraživanje korisnika baštine. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2014, str. 197-229.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 368247
  Miklošević, Željka ; Zlodi, Goran ;
  Informacijska tehnologija u muzejima – značajke interaktivnih sadržaja u informalnome kontekstu učenja / 2014Informacijska tehnologija u obrazovanju. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2014, str. 133-155.
  edit
 2. 312514
  Zlodi, Goran ;
  Promjena značenja i uloga medija u muzejskoj dokumentaciji / U: Vujić, Žarka ; Špikić, Marko (ur.). Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009, str. 89-109.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379850
  Zlodi, Goran ; Belevski, Jadranka ; Čop, Natali ;
  Hemeroteka i povezani dokumentacijski fondovi : od stručne obrade do krajnjeg korisnika u mrežnom okružju / Zbornik radova 2. skupa hrvatskih dokumentarista, (2017).
  edit
 2. 379851
  Zlodi, Goran ; Štefanac, Tamara ;
  Virtualna izložba “Pruga Prvoga svjetskog rata” : predstavljanje društvenih i prostornih fenomena pomoću arhivskog gradiva i muzejske dokumentacije / 3. kongres muzealaca Hrvatske : zbornik radova, (2017).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-26 06:30:49