Cvetnić, Sanja - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365400
  Cvetnić, Sanja ;
  Baldassare D'Anna (?), ponovno u Kraljevoj Sutjesci / 2015Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo, XXIII (2015), 43 ; str. 87-96.
  edit
 2. 366760
  Cvetnić, Sanja ;
  Baldassare D'Anna (?), ponovno u Kraljevoj Sutjesci / 2015Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo, XXIII (2015), 43 ; str. 87-96.
  edit
 3. 309325
  Cvetnić, Sanja ;
  Drveno graditeljstvo u studijama Anđele Horvat:stil i bezvremenost / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 54 (2011), str. 33-40.
  edit
 4. 308921
  Cvetnić, Sanja ;
  Dominikanci u hrvatskim krajevima i ikonografija nakon Tridentskoga sabora (1545.-1563.) / Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, XXXIV (2010.), 66 ; str. 1-30.
  edit
 5. 309148
  Cvetnić, Sanja ;
  Osmanska vojska i politička ikonografija u 17. i 18. stoljeću u kontinentalnoj Hrvatskoj / Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, LIII. (2010.), str. 153-160.
  edit
 6. 310100
  Cvetnić, Sanja ; Šourek, Danko ;
  Zagrebački franjevci i ikonografija nakon Tridentskoga sabora (1545. – 1563.) / Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 14 (2010) ; str. 83-130.
  edit
 7. 308155
  Cvetnić, Sanja ;
  Između zavičajnoga i europskoga identiteta: umjetnička baština Varaždina / Hrvatska revija, IX (2009.), 2 ; str. 4-18.
  edit
 8. 307497
  Cvetnić, Sanja ;
  Andrea Alciato: Emblemata s opsežnim komentarima iz 1621. u Bosni Srebrenoj / Bosna franciscana: Časopis Franjevačke teologije, XVI (2008.), 28 ; str. 151-161.
  edit
 9. 307788
  Cvetnić, Sanja ;
  Barokni defter / Hrvatska revija, VIII. (2008.), 1 ; str. 4-12.
  edit
 10. 307789
  Cvetnić, Sanja ;
  Venecijanski 'mali majstori' u franjevačkim samostanima Bosne Srebrene Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 51(2008.), 183-194.
  edit
 11. 307790
  Cvetnić, Sanja ;
  Ioannes Baptista Rangger -- Natione Tirolensis / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, XXXII. (2008.), str. 225-236.
  edit
 12. 307097
  Cvetnić, Sanja ;
  Baldassare d'Anna u Kreševu i Kraljevoj Sutjesci Peristil, 50(2007), 261-268.
  edit
 13. 306901
  Cvetnić, Sanja ;
  Iz likovne baštine Bosne Srebrene: Gian Antonio Guardi na Petričevcu (Banja Luka) i Francesco Guardi u Kraljevoj Sutjesci Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 49(2006.), 85-98.
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 321243
  Trška, Tanja ; Cvetnić, Sanja ;
  Abeczevicza akademika Andre Mohorovičića / Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 24 (2013) ; str. 85-92.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=156164
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309625
  Cvetnić, Sanja ;
  Akademska crkva sv. Katarine / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, VIII (2011), 3-4 ; str. 17-20.
  edit
 2. 309626
  Cvetnić, Sanja ;
  Akademička galerija slikah / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, VIII (2011), 3-4 ; str. 30-32.
  edit
 3. 308889
  Cvetnić, Sanja ;
  Sveci, ja i ne-ja / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, VII (2010), 3-4 ; str. 26-27.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 313275
  Cvetnić, Sanja ;
  Marijansko svetište u Voćinu / U: Žuljević, Ivica (ur.). Voćin: crkva i svetište. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Požega-Voćin, 9. i 10. prosinca 2011.. Požega : Biskupski ordinarijat, 2013 (Bibliotheca historica Diocesis Poseganae), str. 313-329.
  edit
 2. 313072
  Cvetnić, Sanja ;
  Teologija i umjetnost: sadržaj vjere i kulturalna forma / U: Šarčević, Ivan (ur.). 100 godina Franjevačke teologije u Sarajevu 1909.-2009.: Zbornik sa znanstvenog skupa održanog u Sarajevu 6. i 7. listopada 2009.. Sarajevo : Franjevačka teologija, 2012., str. 483-490.
  edit
 3. 312603
  Cvetnić, Sanja ; Vučić Šneperger, Boris ;
  Obitelj Mihalović i vlastelinska kurija u Feričancima kraj Našica / U: Jasenka Gudelj (ur.). Umjetnost i naručitelji. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010. (Zbornik Dana Cvita Fiskovića), str. 149-158.
  edit
 4. 312630
  Cvetnić, Sanja ;
  Zagrebački isusovci i likovna umjetnost / U: Vladimir Horvat (ur.). Četiristota obljetnica dolaska isusovaca u grad Zagreb. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenoga simpozija održanog u Zagrebu 6. studenoga 2006.. Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu ; Hrvatski povijesni institut u Beču - ured u Zagrebu, 2010., str. 147-157.
  edit
 5. 312425
  Cvetnić, Sanja ;
  Umjetnička baština Varaždina od renesanse do klasicizma u europskom kontekstu / U: Šicl, Miroslav ; Kaštela, Slobodan (ur.). 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina. Zagreb, Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 567-570.
  edit
 6. 312426
  Cvetnić, Sanja ;
  Zidne slike Ivana Krstitelja Rangera u kapeli sv. Antuna Padovanskoga (1738.) u franjevačkoj crkvi u Varaždinu: ikonografija, hagiografija i liturgija / U: Šicl, Miroslav ; Kaštela, Slobodan (ur.). 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina. Šicl, Miroslav ; Kaštela, Slobodan : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 675-686.
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 316175
  Cvetnić, Sanja ;
  Il quadro di Gian Antonio Guardi « ; Ritorno della Santa Famiglia dal Tempio con sant’ Antonio di Padova» ; e l'iconografià ; posttridentina « ; in Bosna othomana» ; / U: Vicelja, Marina (ur.). Franciscan Iconography: Third International Conference of Iconographic Studies. Rijeka : Priručno izdanje umnoženo za skup., 2009., str. s.p.-s.p..
  [Naziv skupa: Franciscan Iconography: Third International Conference of Iconographic Studies (21-22.05.2009. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 2. 313499
  Cvetnić, Sanja ;
  Dječak raspiruje luč : od manirističkog i baroknog motiva do antičkog izvora / U: Pelc, Milan (ur.). Juraj Julije Klović i ctrež, minjatura, grafika1450.-1700.. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1998., str. 19-20.
  [Naziv skupa: Juraj Julije Klović i crtež, minjatura, grafika 1450.-1700. (22.-23. 10. 1998. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 366576
  Cvetnić, Sanja ;
  Knezovi krčki Frankopani kao "začinjavci" / 4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, 2016, str. .
  https://podest.ipu.hr/islandora/object/ipu%3A24/datastream/FILE0/view
  edit
 2. 393996
  Cvetnić, Sanja ;
  The Frankapan Family and Political Iconography of Early Modern and Modern Croatia / 2016Art and Politics in Europe in the Modern Period : Programme and book of abstracts, [Conference] 29 June -2 July 2016, Zagreb, Croatia / ur. Damjanović, Dragan, Magaš Bilandžić, Lovorka, Miklošević, Željka . Zagreb : Faculty of Humanities and social Sciences, 2016
  edit
 3. 317876
  Cvetnić, Sanja ; Trška, Tanja ;
  'Abeczevica' Andre Mohorovičića / U: Damjanović, Stjepan (ur.). Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme. Sažeci radova sa znanstvenog skupa. Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2012, str. 12.
  [Naziv skupa: Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme (25. V. 2012. ; Varaždin, Hrvatska)]
  edit
 4. 316982
  Cvetnić, Sanja ;
  Kapela Svetih Petra i Pavla u Boku Palanječkom /
  [Naziv skupa: Antiquam fidem. Simpozij o Sisačkoj biskupiji (3. - 5. 12. 2010. ; Sisak, Hrvatska)]
  edit
 5. 316990
  Cvetnić, Sanja ;
  Tirol u Hrvatskoj: likovna baština Zagrebačke biskupije u 18. stoljeću i tirolski utjecaji / U: Žmegač, Andrej (ur.). 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti. Knjiga sažetaka. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2010., str. 42-42.
  [Naziv skupa: 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti (25-27.11.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 314902
  Prijatelj Pavičić, Ivana ; Cvetnić, Sanja ;
  Prilog poznavanju dubrovačke minijaturistike XV. stoljeća /
  [Naziv skupa: Istra in zgornji Jadran v zgodnjem novem veku: umetnostni dialog med obalo in celino (16-18. lipanj 2004. ; Koper, Slovenija)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366565
  Cvetnić, Sanja ;
  Matija Divković i likovna kultura franjevaca Bosne Srebrene oko 1600. / U: 2017 (ur.). Matija Divković i kultura pisane riječi II.. Sarajevo, Zagreb : Zaklada Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Hrvatska sveučilišna naklada, 2017, str. 73-87.
  edit
 2. 378693
  Cvetnić, Sanja ;
  Slikarstvo / dijalog / U: 2017 (ur.). Kritika / teorija / pojmovi u novoj hrvatskoj umjetnosti. Zagreb : Art magazin Kontura, 2017, str. 10-21.
  edit
 3. 378697
  Cvetnić, Sanja ;
  Ikonografija sačuvanih Božidarevićevih djela / U: 2017 (ur.). Nikola Božidarević: Veliki slikar dubrovačke renesanse / Great Painter of the Renaissance in Dubrovnik. Dubrovnik : Dubrovački muzeji, 2017, str. 64-73.
  edit
 4. 365931
  Cvetnić, Sanja ;
  Emilij Laszowski i umjetnost kao povijesno svjedočanstvo: slika Rođenje Isusovo i poklonstvo pastira iz Ozlja / 2016Stoljeće nakon Laszowskog: zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2016, str. 9-21.
  edit
 5. 375500
  Cvetnić, Sanja ;
  Vizulna egzegeza tridentskoga nauka "o najsvetijim sakramentima pokore i posljednje pomasti" / . Zagreb, Matica hrvatska, 2016, str. 329-338.
  [Naziv skupa: Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Zbornik radova]
  edit
 6. 375654
  Cvetnić, Sanja ;
  Pavlinski redovnik i slikar Ivan Krstitelj Ranger (1700. - 1753.) / 2016Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016 (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije ; III/70), str. 578-593.
  edit
 7. 365404
  Cvetnić, Sanja ;
  Ikonografija i slikarske vrste (fr. genre) / 2015Sveto i profano: slikarstvo talijanskog baroka u Hrvatskoj. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2015, str. 89-93.
  edit
 8. 365409
  Cvetnić, Sanja ;
  Federico Benković, Abraham žrtvuje Izaka / 2015Sveto i profano: slikarstvo talijanskog baroka u Hrvatskoj. Zagreb : Klovićevi dvori, 2015, str. 166-169.
  edit
 9. 365411
  Cvetnić, Sanja ;
  Il quadro di Francesco de Mura a Dubrovnik (Ragusa) / 2015Scripta in honorem Igor Fisković. Zagreb, Motovun : University of Zagreb - International Research Center for Late Antiquity and the Middle Ages ; Faculty of Humanities and Social Sciences, 2015 (Dissertationes et monographiae 7), str. 375-382.
  edit
 10. 365415
  Cvetnić, Sanja ;
  La crocifissione di Kraljeva Sutjeska / 2015Aldèbaran III : storia dell'arte. Milano ; Verona : Fondazione Trivulzio ; Scripta edizioni, 2015, str. 151-154.
  edit
 11. 312866
  Cvetnić, Sanja ;
  Dominikanci i njihova ikonografija nakon Tridentskoga koncila / U: Fisković, Igor (ur.). Dominikanci u Hrvatskoj : [Galerija Klovićevi dvori, 20. prosinca 2007. - 30. ožujka 2008.] . Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2011, 181-202.
  edit
 12. 312428
  Cvetnić, Sanja ;
  Arhanđeo Mihovil s Poliptiha Krštenja Kristova, Bogorodice s Djetetom i svecima (1448.) Lovre Marinova Dobričevića / U: Cvetnić, Sanja ; Pelc, Milan ; Premerl, Daniel (ur.). Sic ars deprenditur arte: Zbornik u čast Vladimira Markovića. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009., str. 121-130.
  edit
 13. 312647
  Cvetnić, Sanja ;
  Habsburški politički utjecaji i ikonografija sv. Ivana Nepomuka u Hrvatskoj / U: Marinković, Ana ; Vedriš, Trpimir (ur.). Hagiologija: kultovi u kontekstu. Zagreb : Leykam international, 2008, str. 161-167.
  edit
 14. 311078
  Cvetnić, Sanja ;
  Slikarstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj / U: Supičić, Ivan ; Golub, Ivan (ur.). Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost. Sv. 3, Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće). Zagreb : HAZU ; Školska knjiga, 2003, str. 653-663.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312029
  Cvetnić, Sanja ;
  Pučko i dijachko (urednička napomena) / U: Cvetnić, Sanja (ur.). Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki. Zagreb : Leykam international, 2008. (Monografije iz povijesti umjetnosti), str. 10-15.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 378713
  Cvetnić, Sanja ;
  Ranger, Ivan Krstitelj (Rangger, Ioannes Baptista) / Enciklopedija Hrvatskoga zagorja. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017, str. 720-721.
  edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 320693
  Cvetnić, Sanja ; Gudlin, Lucija ; Puh, Rikard [trl] ;
  Die Kapelle der heiligen Barbara in Velika Mlaka / Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki / ur. Sanja Cvetnić. Zagreb : Leykam, 2008, str. 383-388.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 248701
  Cvetnić, Sanja [edt] ;
  Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki / Zagreb : Leykam, 2008. - 415 str. : ilustr. u boji ; 28 cm. ISBN: 9789537534158.
  edit

2.17 Katalog izložbe

 1. 266736
  Jovanović, Nikolina ; [trl]Bačić, Živko ; [pht]
  Dominikanci u Hrvatskoj : [Galerija Klovićevi dvori, 20. prosinca 2007. - 30. ožujka 2008.] / Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2011. - 534 str. : ilustr. u bojama ; 28 cm. ISBN: 9789532710113.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 266236
  Cvetnić, Sanja ;
  Barokni defter : studije o likovnim djelima iz XVII. i XVIII. stoljeća u Bosni i Hercegovini / Zagreb : Leykam, 2011. - 253 str. : ilustr. c/b i u boji ; 25 cm. ISBN: 9789537534691.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 246907
  Pelc, Milan ; [edt]Premerl, Danijel ; [edt]Cvetnić, Sanja ; [edt]
  Sic ars deprenditur arte : zbornik u čast Vladimira Markovića / Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009. - 563 str. : ilustr. c/b ; 27 cm. ISBN: 9789536106813.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 371123
  Cvetnić, Sanja ; [edt, aut]
  Tik-tak : tempus volat, hora fugit, horologium manet / Zagreb : FF-press Filozofski fakultet, 2017. - 113 str. : ilustr. cb. ISBN: 9789531756259.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:21