Vuković, Petar, - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

  1. 367315
    Vuković, Petar ;
    Vijeće za normu i teorija upravljanja jezikom / Petar Vuković. Suvremena lingvistika, 42 (2016), 82 ; 219-235.
    http://hrcak.srce.hr/171798
    WOS:000412675500003
    Scopus ID:2-s2.0-85008194158
    edit
  2. 379570
    Vuković, Petar ;
    Buniewcy z Bački – język i tożsamość / Poznańskie Studia Slawistyczne, 8 (2015) ; str. 239-256.
    edit
  3. 309721
    Vuković, Petar ;
    Dijalektalno pjesništvo u bačkih Bunjevaca / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 3 (2011), str. 167-184.
    http://www.academia.edu/attachments/17468742/download_file
    edit
  4. 309643
    Vuković, Petar ;
    Kako skrbiti za hrvatski jezik u Vojvodini? / Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2 (2010), str. 79-103.
    http://www.academia.edu/attachments/16592544/download_file
    edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

  1. 307945
    Vuković, Petar ;
    Prema certificiranim ispitima iz češkoga / Lahor, 2 (2008), str. 292-305.
    http://www.academia.edu/attachments/16465239/download_file | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54995
    edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

  1. 313023
    Vuković, Petar ;
    Jednojezičnost ili višejezičnost - slučaj bačkih Bunjevaca / U: Čeliković, Katarina (ur.). Dani Balinta Vujkova. Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2006.-2010.. Subotica : Hrvatska čitaonica, 2011, str. 29-43.
    http://bib.irb.hr/datoteka/572277.Jednojezicnost_i_visejezicnost.pdf | http://www.academia.edu/attachments/17252561/download_file
    edit
  2. 316097
    Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana ; Vuković, Petar ;
    Zlatno doba u pojedinim slavenskim kulturama - jezikoslovne paralele / U: Samardžija, Marko (ur.). Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. međunarodni slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo / Hrvatska sveučilišna naklada, 2008, str. 267-285.
    [Naziv skupa: XIV. međunarodni slavistički kongres (10-16.09.2008. ; Ohrid, Makedonija)]
    edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

  1. 365806
    Vuković, Petar ;
    Polemika o češkom pravopisu u 1960-ima / U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma. Zagreb : Srednja Europa, 2016., str. 69-79.
    [Naziv skupa: Jezična politika : između norme i jezičnog liberalizma]
    edit
  2. 375560
    Vuković, Petar ;
    Autonomija standardnoga jezika / 2016Riječki filološki dani, knj. X. Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2016, str. 361-370.
    edit
  3. 313020
    Vuković, Petar ;
    Haller, Jakobson i jezična globalizacija ante litteram / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb : Srednja Europa, 2011, str. 19-38.
    http://www.academia.edu/attachments/16639859/download_file
    edit
  4. 313058
    Vuković, Petar ;
    From monolingualism to multilingualism: the case of Bunjevci from Bačka / U: Ibrahimi, Mustafa et al. (ur.). Concepts and concequences of multilingualism in Europe 2. Tetovë : Universiteti i Evropës Juglindore, 2011, str. 318-322.
    edit
  5. 313019
    Vuković, Petar ;
    Jiří Haller mezi purismem a strukturalismem / U: Rusinová, Eva (ur.). Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2010, str. 191-202.
    http://www.academia.edu/attachments/16735826/download_file
    edit
  6. 313022
    Vuković, Petar ;
    Konstrukcija identiteta u bačkih Bunjevaca / U: Skenderović, Robert (ur.). Identitet bačkih Hrvata. Zagreb - Subotica : Hrvatski institut za povijest - Hrvatsko akademsko društvo, 2010, str. 263-289.
    http://bib.irb.hr/datoteka/572274.bunjevci.pdf | http://www.academia.edu/attachments/16597463/download_file
    edit
  7. 312327
    Vuković, Petar ;
    Ekolingvistička nastojanja u bačkih Bunjevaca / U: Barbara Kryżan-Stanojević (ur.). Lice i naličje jezične globalizacije. Zagreb : Srednja Europa, 2009, str. 53-65.
    http://www.academia.edu/attachments/16738751/download_file
    edit
  8. 312117
    Vuković, Petar ;
    Český pravopis a "zlatá šedesátá" / U: Rusinová, Eva (ur.). Přednášky a besedy ze XLI. běhu LŠSS. Brno : Masarykova univerzita, 2008, str. 212-223.
    http://www.academia.edu/attachments/16601478/download_file
    edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

  1. 312269
    Vuković, Petar ;
    Typologie moderního jazykového managementu / U: Rusínova, Eva (ur.). Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS. Brno : Masarykova univerzita, 2009, str. 208-214.
    http://www.academia.edu/attachments/16736465/download_file
    edit
  2. 312375
    Vuković, Petar ;
    O pisanju izvedenica od stranih vlastitih imena u hrvatskome / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (I)), str. 79-93. http://dx.doi.org/10.17234/9789531753593.10
    Elektronička verzija (FF Open Press)
    edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

  1. 313021
    Vuković, Petar ;
    West-Slavic Philologies in Croatia: Time for Change? / U: Będkowska-Kopczyk, Agnieszka ; Šarić, Ljiljana & Pavera, Libor (ur.). Challenges for Foreign Philologies. Part 1: The Bologna Process and New Curricula. Bielsko-Biała : ATH Promix, 2011, str. 73-82.
    edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

  1. 307944
    Vuković, Petar ;
    Uvod u hrvatski za Ruse / Lahor, 1 (2008), str. 127-129.
    http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=50973
    edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

  1. 288349
    Vuković, Petar ;
    Uvod u jezikoslovnu bohemistiku. 1, Fonetika i fonologija, leksikologija, rječotvorje / Zagreb : FF-press : Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti, 2013. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754521 (cjelina) ; 9789531754613 (1. dio).
    edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

  1. 288433

    Concepts and consequences of multilingualism in Europe 2 / Tetovë/Tetovo : South East European University, 2011. - 332 str. ; 24 cm. ISBN: 9786084503682.
    edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:39