Ćorić, Franko - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 367431
  Ćorić, Franko ;
  Razvojne faze i intervencijske koncepcije carskog i kraljevskog Središnjeg povjerenstva na primjerima iz hrvatskih krajeva / 2014Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, 57 (2014) ; str. 127-135.
  edit
 2. 367433
  Ćorić, Franko ;
  Prilog poznavanju historicističkih intervencija na dubrovačkoj Divoni 1888. - 1892. / 2013Portal. Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 4 (2013) ; str. 37-47.
  edit
 3. 367458
  Ćorić, Franko ;
  Max Dvořák: Restauratorska pitanja – Split ; Ključni tekst za afirmaciju slojevitosti kao temeljne vrijednosti splitske gradske jegre / 2012Kulturna baština : časopis za pitanja prošlosti splitskoga područja, 38 (2012) ; str. 141-162.
  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652866
  edit
 4. 309185
  Ćorić, Franko ; Špikić, Marko ;
  Izvješće Aloisa Riegla o Dioklecijanovoj palači iz 1903. godine / Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 42 (2011), str. 387-416.
  edit
 5. 309866
  Ćorić, Franko ;
  Restauriranje stupićā na matroneju katedrale u Zadru 1885.–1901. godine / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35 (2011), str. 221-226.
  edit
 6. 309865
  Jurić, Zlatko ; Strugar, Martina ; Ćorić, Franko ;
  Rasprave o Bakačevoj kuli u Zagrebu 1901. godine: «Taj nesgrapni, ružni toranj…» ili «…karakterističan primjer sredovječnog utvrdnog braništa» / Portal. Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 2/2011 (2011), str. 69-101.
  edit
 7. 309864
  Ćorić, Franko ; Jurić, Zlatko ;
  Obnova Buvininih vratnica 1908. godine / Portal - Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 1 (2010), str. 75-88.
  edit
 8. 308484
  Jurić, Zlatko ; Ćorić, Franko ;
  Kulturno promicanje Dalmacije ; Prijedlozi konzervatora Maxa Dvoráka i Josepha W. Kubitscheka 1909. godine / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 17 (2009), 2(38) ; str. 226-243.
  http://bib.irb.hr/datoteka/452802.02_juric.pdf | http://virtual.arhitekt.hr/prostor/Lists/Clanci/Attachments/293/02_juric.pdf
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 319827
  Ćorić, Franko ;
  Dijalozi s baštinom 2013: prepoznavanje vrijednosti. Treća godišnja konferencija. / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, X (2013), 1/2 ; str. 101-105.
  edit
 2. 319830
  Ćorić, Franko ;
  Dioklecijanova palača: veliki istraživački izazov / Hrvatska revija, XII (2013), 3 ; str. 98-101.
  edit
 3. 308519
  Ćorić, Franko ;
  Prenamjena dvoraca kao gospodarski pokretač razvoja / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, II-4. (2005), str. 43-47.
  http://bib.irb.hr/datoteka/453574.684.pdf
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379834
  Ćorić, Franko ;
  Die Aktivitäten der k. k. Zentralkommission für Denkmalpflege in den Kronländern Österreichisches Küstenland und Dalmatien im Ersten Weltkrieg / Apologeten der Vernichtung oder "Kunstschützer"?. Köln Weimar Wien : Böhlau, 2017, str. 181-194.
  [Naziv skupa: Apologeten der Vernichtung oder „Kunstschützer“? (Leipzig, 8-9 Apr 2015)]
  edit
 2. 365491
  Jurić, Zlatko ; Špikić, Marko ; Ćorić, Franko ;
  O odnosima Kršnjavog i Viktora Kovačića na početku 20. stoljeća / 2015Iso Kršnjavi veliki utemeljitelj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 408-417.
  edit
 3. 367435
  Ćorić, Franko ;
  Namjesnik Emil David i kulturni turizam kao dalmatinski gospodarski potencijal koncem 19. st. / . Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014.
  [Naziv skupa: Dalmacija u prostoru i vremenu, što Dalmacija jest, a što nije , ]
  edit
 4. 319834
  Ćorić, Franko ;
  'Regime-Wechsel' und 'Kultur-Erbe' - Zum Ansatz einer transkulturellen Geschichtsschreibung der Denkmalpflege am Beispiel von Kroatien / U: Falser, Michael ; Juneja, Monica (ur.). Kulturerbe und Denkmalpflege Transkulturell. Grenzgänge zwischen Theorie und Praxis. Bielefeld : Transcript, 2013, str. 201-240.
  [Naziv skupa: Kulturerbe - Denkmalpflege: transkulturell (29. 09. - 01. 10. 2011. ; Heidelberg, Njemačka)]
  edit
 5. 319836
  Ćorić, Franko ;
  Zaštita povijesnoga kulturnog krajolika u Dalmaciji početkom 20. stoljeća / U: Žmegač, Andrej (ur.). Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2012, str. 39-44.
  [Naziv skupa: III. Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti (25-27. 11. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 365922
  Ćorić, Franko ;
  Approach of the stakeholders to the specific segments of heritage / 2016Genius loci. Porto : Faculdade de Letras, Universidade do Porto, 2016, str. 154-154.
  edit
 2. 365956
  Ćorić, Franko ;
  Protection and restoration of historic monuments as a cultural policy of the Austro- Hungarian monarchy / Arts and politics in Europe in the modern period
  [Naziv skupa: Arts and politics in Europe in the modern period, Zagreb, Hrvatska, 29. 6. - 2. 7. 2016.]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366208
  Ćorić, Franko ;
  Gjuro Szabo — hrvatski zagovornik kreativnog konzerviranja / Gjuro Szabo 1875.-1943. / Špikić, Marko (ur.) . Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2018.
  edit
 2. 391804
  Ćorić, Franko ;
  Eduard Zotter – autor završnog restauratorskog projekta zvonika splitske katedrale / U: Urednik/c : Damjanović, Dragan ; Magaš Bilandžić, Lovorka (ur.). Imago, imaginatio, imaginabile - zbornik u čast Zvonka Makovića. Zagreb, FF Press, 2018
  edit
 3. 312424
  Ćorić, Franko ;
  Kategorizacija dalmatinskih spomenika Aloisa Hausera. Prilog povijesti umjetničke topografije u Hrvatskoj / U: Vujić, Žarka ; Špikić, Marko (ur.). Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb : Zavod za informacijske studije, Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 353-368.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 308517
  Ćorić, Franko ;
  Sjećanje na profesora Ivu Maroevića - Baština povjerenja / Radovi studenata Odsjeka za povijest umjetnosti, 5 (2008), str. 102-106.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 365924
  Ćorić, Franko ;
  Djelovanje službenih konzervatora u hrvatskim zemljama u vrijeme Prvog svjetskog rata / Veliki rat – folkloristički, etnološki i kulturnoantropoliški aspekti, Zagreb, Hrvatska, 4. 3. 2016..
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:22