Machata, Martin - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 336093
  Machata, Martin ;
  O prijevodu i prevođenju Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića na slovački / , 2 (2013), 2 ; str. 209-224.
  [Naziv skupa: Libri et liberi]
  Elektronička verzija članka
  edit
 2. 319918
  Machata, Martin ;
  Vplyv rozšírenia Európskej únie na lexiku slovenského a chorvátskeho jazyka (jazyková situácia po piatich rokoch) / Riječ (Rijeka) , 16 (2010), 3 ; str. 51-63.
  edit
 3. 307506
  Gulešić Machata, Milvia ; Machata, Martin ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Boje u hrvatskim i slovačkim kolokacijama / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 13, 2 (2007.), str. 99-107.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 315711
  Gulešić Machata, Milvia ; Machata, Martin ;
  Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima) / U: Melušová, E. (ur.). La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená
  [Naziv skupa: Gulešić Machata, Milvia – Machata, Martin (2008) Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima), u E. Melušová (ur.) La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená, Pariz (u tisku). (2007. ; Pariz, Francuska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 358058
  Machata, Martin ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Hrvatski i slovački frazemi (strukture pridjev + imenica) s komponentom boje / Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno : Bulharsky kulturni institut, 2015. , Krejčí, Pavel ; Krejčová, Elena .
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 320216
  Machata, Martin ;
  Bohuslav Šulek a jeho úspešný jazykový experiment z hľadiska komparatívnej lingvistiky 21. storočia / U: Kryzan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013., str. 105-116.
  edit
 2. 322310
  Machata, Martin ;
  Jazykový a kultúrny obraz Slovenska v Chorvátsku / U: Melušová, Elena; Benčič, Stanislav (ur.). Ianua ad linguas hominesque reserata IV. = La porte des langues s’ouvre aux hommes IV. = Brána jazykov k ľuďom otvorená IV.. Paris : Association Amitié Franco-Slovaque, 2012., str. 79-88.
  edit
 3. 320205
  Machata, Martin ;
  Euroslová v súčasnom slovenskom a chorvátskom jazyku / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb : Srednja Europa, 2011., str. 85-98.
  edit
 4. 320207
  Machata, Martin ;
  Medzikultúrna komunikácia v "chorvátskych" dielach Martina Kukučína / U: Žigová, Ľudmila ; Vojtech, Miloslav (ur.). Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach : pri príležitosti životného jubilea doc.PhDr.Jany Pekarovičovej, PhD.. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011., str. 275-286.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 357822
  Krejčí, Pavel ; Krejčová, Elena [edt] ; Krumes Šimunović, Irena ; Čilaš Šimpraga, Ankica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Machata, Martin ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie / Brno : Jan Sojnek - Galium, 2015. - 283 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9788090533660.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 319471
  Gulešić Machata, Milvia ; Machata, Martin ;
  Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima) / U: Melušová, E. (ur.). La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená
  [Naziv skupa: Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima), u E. Melušová (ur.) La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená, Pariz (u tisku). (2007. ; Pariz, Francuska)]
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 244363
  Markovac, Josip ; Mikulec, Renata [trl] ; Adamček, Vladimir [trl] ; Venturin, Radomir [trl] ; Puževski, Valentin ; Machata, Martin [trl] ;
  Ante Vukasović životno djelo i bibliografija : uz 80. obljetnicu života i 60. plodna pedagoškog djelovanja / Zagreb : Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta : Hrvatsko pedagogijsko društvo : Hrvatski pedagoško-književni zbor : Hrvatski katolički zbor "MI" : Društvo Hrvatsko-slovačkoga prijateljstva : Hrvatsko žrtvoslovno društvo, 2009. - 259 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24 cm. ISBN: 9789539715357 (Društvo Hrvatsko-slovačkoga prijateljstva).
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:30