Bratičević, Irena - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391187
  Lupić, Ivan ; Bratičević, Irena ;
  Literary collectors as literary scribes : the case of Đuro Ferić (1739–1820) / Poznańskie Studa Slawistyczne, 14 (2018) ; str. 129-147. http://dx.doi.org/10.14746/pss.2018.14.8
  Pristup radu
  edit
 2. 378683
  Lupić, Ivan ; Bratičević, Irena ;
  "Jaoh, a sada sve je inako" : o kritičkoj izdaji Gundulićeva Osmana / 2017Colloquia Maruliana, (2017), 26 ; str. 89-155.
  Pristup tekstu - Hrčak

  Scopus ID:2-s2.0-85033703366
  edit
 3. 365154
  Bratičević, Irena ;
  De exemplis illustrium virorum Euzebija Kaboge / U: uredništvo: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXV. Split : Književni krug Split - Marulianum, 2016 (Colloquia Maruliana), [71]-99.
  Članak - Hrčak
  edit
 4. 335238
  Bratičević, Irena ;
  Pjesnička ostavština Ruđera Boškovića u Bancroft Library (Sveučilište California, Berkeley) – katalog / Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 52 (2014), 2 ; str. 339-474.
  Članak na Hrčku.
  edit
 5. 310134
  Bratičević, Irena ; Lupić, Ivan ;
  Držićeva Hekuba između izvedbe i knjige / Colloquia Maruliana, 22 (2013), str. 77-116.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=148878
  edit
 6. 307289
  Bratičević, Irena ;
  Knjiga i čitanje u pismima Ilije Crijevića Marinu Buniću / Colloquia Maruliana, XXI (2012), str. 69-88.
  Članak na Hrčku.
  edit
 7. 309942
  Bratičević, Irena ;
  Kunićeva Lida od salona do zbirke: predmet epigrama i problem kritike / Književna smotra, 164/165 (2012), str. 105-119.
  edit
 8. 310076
  Bratičević, Irena ;
  Novi prilozi za životopis Rajmunda Kunića / Povijesni prilozi, 43 (2012), str. 193-215.
  Članak na Hrčku.
  edit
 9. 307238
  Bratičević, Irena ;
  Ovidije pretvoreni : četiri prijevoda Đurđevićeve pjesme Bijeljaše se izdaleka / Građa za povijest književnosti hrvatske, 37 (2010), str. 189-266.
  Članak na Hrčku.
  edit
 10. 306787
  Bratičević, Irena ;
  Latinsko prigodno pjesništvo u Dubrovniku u 19. st. / Latina et Graeca, N.s. (2005), 8 ; str. 15-29.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 307633
  Bratičević, Irena ;
  Reatribucija ekloga pogrešno pripisanih Rajmundu Kuniću / Latina et Graeca, N.s. (2008), 13 ; str. 51-53.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365297
  Bratičević, Irena ;
  Nepoznata poezija Anice Bošković / Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik, 1(2016), str. 45-84.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 336055
  Bratičević, Irena ; Marić, Voljena ;
  Reading a fifteenth-century archival document / Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011 . Zagreb: Ex libris, 2014., str. 289-299.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 403056
  Bratičević, Irena ;
  Grčki epigrami Nikole Androvića / . Musarum cultus, str. 189-209.
  edit
 2. 365773
  Bratičević, Irena ;
  Latin poets in late eighteenth- and nineteenth-century Dubrovnik / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies. Wien [etc.] : Böhlau Verlag, 2018., str. 139-158.
  edit
 3. 335308
  Bratičević, Irena ;
  Latinsko pjesništvo Petra Frana Aletina / U: uredili Ivica Peša Matracki ... [et al.]. (ur.). Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. - 2009.). Zagreb : FF-press, 2014., str. 691-697.
  edit
 4. 313295
  Bratičević, Irena ;
  Epigrami Marina Zlatarića / U: Bogdan, Tomislav ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor ; Plejić Poje, Lahorka (ur.). Perivoj od slave: zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF Press, 2012, str. 43-52.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 313382
  Bratičević, Irena ; Marić, Voljena ;
  Croatia / U: de Oliviera, Francisco (ur.). Europatria. Coimbra : Universidade de Coimbra, 2013, str. 95-123.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 365663
  Bratičević, Irena ;
  Response [to J. Luggin] / U: edited by Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, Lav Šubarić (ur.). Neo-Latin contexts in Croatia and Tyrol : challenges, prospects, case studies. Wien [etc.] : Böhlau Verlag, 2018., str. 119-121.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 321304
  Bratičević, Irena ;
  Stay, Frano / Irena Bratičević. Hrvatska književna enciklopedija. 4, S-Ž. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012.
  edit
 2. 322210
  Bratičević, Irena ;
  Zlatarić, Marin / Hrvatska književna enciklopedija. 4, S-Ž. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012.
  edit
 3. 321306
  Bratičević, Irena ;
  Kunić, Rajmund / Hrvatska književna enciklopedija. 2, Gl-Ma. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 4. 322214
  Bratičević, Irena ;
  Agić, Antun / Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 5. 322216
  Bratičević, Irena ;
  Altesti, Ivan Ksaver / Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 6. 322218
  Bratičević, Irena ;
  Andrović, Nikola / Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 7. 322222
  Bratičević, Irena ;
  Bricko, Marina / Hrvatska književna enciklopedija. 1, A-Gl . Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 8. 322223
  Bratičević, Irena ;
  Gundulić, Frano Lucijan / Hrvatska književna enciklopedija. 2, Gl-Ma. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010.
  edit
 9. 321307
  Bratičević, Irena ;
  Elegije i epigrami Rajmunda Kunića / Leksikon hrvatske književnosti: djela. Zagreb : Školska knjiga, 2008.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 310608
  Bratičević, Irena [rev] ;
  Odgovorno ocrtavanje okvira : (Ivan Lupić. Prijetvorni subjekt. Zagreb: FF-press i Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta, 2007. : [prikaz] / Književna smotra , 40 (2008), 3(149) ; str. 123-125 .
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 361958
  Bratičević, Irena ; Kunić, Rajmund ;
  Via virtutis = Put vrline : epigramatski opus Rajmunda Kunića. Knj. 2 / Zagreb : Ex libris, 2016. - 479 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532841169 : .
  Elektronička verzija
  edit
 2. 351025
  Bratičević, Irena ;
  Via virtutis = Put vrline : epigramatski opus Rajmunda Kunića / Zagreb : Ex libris, 2015. - 534 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532840841.
  Elektronička verzija
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 310339
  Bratičević, Irena ;
  Autografi hendekasilabičkih pjesama Rajmunda Kunića / Zbornik radova sa znanstvenog skupa Veljko Gortan (1907-1985). O stotoj obljetnici rođenja., (2008).
  edit

Uredništva

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 378794
  Bratičević, Irena ; [edt, aui]Mojaš, Davor ; [edt, oth]Stojan, Slavica ; [edt]Viđen, Ivan ; [edt, oth]
  Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 4, 2017 / Dubrovnik : Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2017. - 327 str. : ilustr. ; 23 cm. ISSN: 0353-8559.Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik, 1955-
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 335975
  Bratičević, Irena ; [edt , aui]Radić, Teo ; [edt]
  Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011 / Zagreb : Ex libris, 2014. - 347 str. : ilustr., faks. ; 24 cm. ISBN: 9789532841114 : .
  edit

Prijevodi

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 320388
  Jembrih, Alojz ; Bratičević, Irena [trl] ;
  Gašpar Niedbruck, Vlačićev suradnik u radu na Magdeburškim centurijima / Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine , 34 (2008), 1/2(67/68) ; str. 95-120 .
  Digitalna verzija
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 320624
  Pellegrini, Luigi [aui] ; Bratičević, Irena [trl] ;
  Ogledalo savršenstva : (manje) = Speculum perfectionis : (minus) / U: [glavni urednik Pero Vrebac] (ur.). Franjevački izvori = Fontes franciscani. Zagreb : Vijeće Franjevačkih zajednica, 2012., Str. 1063-1102.
  edit

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 365321
  Dragišić, Juraj ; Bratičević, Irena [trl] ;
  Fridericus, De animae regni principe = Federik, o vladaru kraljevstva duše / U: Uredili: Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović (ur.). . Zagreb : Institut za filozofiju, 2016. , Str. 226-255.
  [Naziv skupa: Juraj Dragišić (Georgius Benignus) : život i djela]
  edit
 2. 365323
  Dragišić, Juraj ; Bratičević, Irena [trl] ; Ćurko, Bruno [trl] ; Mrnarević, Ana [trl] ;
  De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus = O naravi nebeskih duhova koje nazivamo anđelima / U: Uredili: Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović (ur.). . Zagreb : Institut za filozofiju, 2016. , Str. 300-341.
  [Naziv skupa: Juraj Dragišić (Georgius Benignus) : život i djela]
  edit
 3. 365070
  Dorotić, Andrija ; Bratičević, Irena [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
  Philosophicum specimen de homine : de humanae naturae physicis actionibus = Filozofski ogled o čovjeku : o fizičkim djelatnostima ljudske duše/ Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 3.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [410]-421.
  edit
 4. 365099
  Jambrehović, Franjo ; Bratičević, Irena [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
  Philosophia peripatetica = Peripatetička filozofija / Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 3.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [4]-27.
  edit
 5. 365100
  Zanchi, Josip ; Bratičević, Irena [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
  Physica = Fizika / Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 3.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [80]-101.
  edit
 6. 365101
  Zanchi, Josip ; Bratičević, Irena [trl] ; Radić, Teo [trl] ; Boršić, Luka [edt] ;
  Philosophia mentis et sensuum = Filozofija uma i mišljenja / Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća : izbor iz djela na latinskome. 3.svezak. Zagreb : Institut za filozofiju, 2015. , [80]-101.
  edit

2.25 Druge vrste monografskih publikacija

 1. 231299
  Alberti, Leon Battista ; Bratičević, Irena [trl] ; Špikić, Marko [edt] ; Stepanić, Gorana [trl] ;
  O slikarstvu = De pictura ; O kiparstvu = De statua / Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2008. - 277 str. : ilustr., graf. prikazi ; 18 cm. ISBN: 9789536106769.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:19