Čilaš Mikulić, Marica - bibliografija

Godine:                              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 335945
  Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Utjecaj sociolingvističkih odstupanja na procjenu izgovora neizvornih govornika hrvatskoga jezika / U: Slavistički kongres održan je 2014. godine. (ur.). Romanoslavica, L (2015), 4; str. 7-27.
  edit
 2. 335935
  Čilaš Mikulić, Marica ;
  Vidska svojstva glagola fizičke percepcije vidjeti i gledati u hrvatskome jeziku / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40 (2014), 1; str. 77-91.

  Scopus ID:2-s2.0-84909957261
  edit
 3. 309755
  Gulešić Machata, Milvia ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Glagolske valencije i inojezični hrvatski / U: Čilaš-Mikulić, Marica, Udier, Sanda Lucija (ur.). Lahor - časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2011.), 11 ; str. 23-38.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118394
  edit
 4. 306817
  Udier, Sanda Lucija ; Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Gramatičko-semantički pristup obradi padeža / Lahor Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2006.), str. 36-48.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=16205
  edit
 5. 310558
  Čilaš Mikulić, Marica ;
  Jednočlane rečenice u suvremenome standardnom hrvatskom jeziku s osobitim obzirom na neke rubne slučajeve / Dometi (Rijeka) , 11 (2001[i.e. 2002]), 1/4 ; str. 49-56 .
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 394059
  Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Hrvatski kao drugi i strani jezik sa sveučilišne perspektive / Croatica - časopis za hrvatski jezik, književnosti i kulturu. Zagreb: FF-press, 2016., XL (2016) ; str. 121-138.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit
 2. 310559
  Udier, Sanda Lucija ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Problemi s progresijom na osnovnom stupnju učenja hrvatskoga kao stranoga/drugog jezika / Strani jezici , 34 (2005), 2 ; str. 125-131 .
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 317588
  Čilaš Mikulić, Marica ;
  Uporaba infinitiva i/ili ustrojstva da+prezent u inojezičnome hrvatskome / U: Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni ; Udier, Sanda Lucija (ur.). (ur.). . Zagreb : FF press, 2012. Str. 64-72.
  [Naziv skupa: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik ]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 365644
  Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Razvijanje učeničke autonomije učenja u hrvatskome kao inome jeziku / Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskog kao inog jezika, 3. zbornik radova. Zagreb: FF press, 2017 , str. 101-116.
  edit
 2. 335939
  Čilaš Šimpraga, Ankica ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Imena polaznika Croaticuma hrvatskoga podrijetla / U: Zbornik radova s međunarodnoga znastvenog skupa HDPL-a. (ur. Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević), (ur.). Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanjaHDPL 2015. Zagreb: Srednja Europa, HDPL, 2015., 465 - 478.
  edit
 3. 335943
  Čilaš Šimpraga, Ankica ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Imena u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika / Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno : Bulharsky kulturni institut, 2015., Krejčí, Pavel ; Krejčová, Elena.
  edit
 4. 320265
  Čilaš Mikulić, Marica ;
  Semantički, sintaktički i pragamtički čimbenici u odabiru glagolskoga vida u hrvatskome kao inome jeziku / U: urednice Snežana Gudurić, Marija Stefanović (ur.). ezici i kulture u vremenu i prostoru : tematski zbornik. 2. 2 . Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013
  [Naziv skupa: Jezici i kulture u vremenu i prostoru : tematski zbornik. 2. 2 ]
  edit
 5. 317944
  Novak Milić, Jasna ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Glagolski vid u inojezičnome hrvatskome – izazov na mnogim razinama / U: Peti Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). Jezik kao informacija. Zagreb : Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2013., str. 47-60.
  [Naziv skupa: XXVI. međunarodni znanstveni skup "Jezik kao informacija" (11.-13.5.2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316277
  Udier, Sanda Lucija ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Sociolinguistic Issues in CSOL Testing /
  [Naziv skupa: IATEFL TEA SIG Issues in Assessing ESOL (16.-17.10.2008. ; Dublin, Irska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 319815
  Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ;
  Provjeravanje poznavanja hrvatskoga jezika za neizvorne govornike u Republici Hrvatskoj, sadašnje / . 2013
  [Naziv skupa: Međunarodni suradni skup Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe]
  edit
 2. 312851
  Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ;
  Space, spaciality and spatial relations in Croatian as a second and foreign language / U: Brdar, Mario ; Omazić, Marija ; Pavičić Takač, Višnja ; Gradečak-Erdeljić, Tanja ; Buljan, Gabrijela (ur.). Space and Time in Language. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku i Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2011., str. 167-182.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 335936
  Čilaš Mikulić, Marica ;
  Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine Bi / Čilaš Mikulić, Marica. Croaticum. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika. 2. zbornik radova.
  edit
 2. 308071
  Udier, Sanda Lucija ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ;
  Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik / Croatian Studies Review, 5 (2008.), str. 200-202.
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 383842
  Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Razgovarajte s nama! : Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj : B1 - B2 / 5. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2018. - 325 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: .
  edit
 2. 383843
  Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ; Karabeg, Sanda [trl] ; Cikač, Ivica [trl] ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : A2 - B1 : udžbenik hrvatskog jezika za više početnike / 4. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2018. - 251 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + 1 CD. ISBN: 9789531756822.
  edit
 3. 361430
  Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ; Karabeg, Sanda [trl] ; Cikač, Ivica [trl] ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : A2 - B1 : udžbenik hrvatskog jezika za više početnike / 3. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. - 251 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + 1 CD. ISBN: 9789531755931.
  edit
 4. 365505
  Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ; Krešić, Antun [pht] ;
  Razgovarajte s nama! : vježbenica i zvučna vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2 / 1. izd. - Zagreb : FF press : Croaticum, 2016. - 267 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 zvučni CD-ROM. ISBN: 9789531755740 .
  edit
 5. 361431
  Čilaš Mikulić, Maricaaut ; Udier, Sanda Lucija ; Puhalović, Jurica [ill] ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : A2 - B1 : vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike / 3. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755948.
  edit
 6. 349599
  Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Razgovarajte s nama! : udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2 / Zagreb : Filozofski fakultet : Croaticum, 2015. - 230 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755733 .
  edit
 7. 365501
  Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Razgovarajte s nama! : gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2 - C1 / 1. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2015. - 271 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755368 : .
  edit
 8. 332331
  Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : B1 - B2 : udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj / 4. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2014. - 290 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + 1 zvučni CD. ISBN: 9789531755269.
  edit
 9. 332333
  Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Razgovarajte s nama! : B1 - B2 : vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj / 4. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2014. - 325 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755276.
  edit
 10. 271937
  Čilaš Mikulić, Marica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : B1 - B2 : udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj / 3. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 290 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + 1 zvučni CD. ISBN: 9789531754446.
  edit
 11. 285748
  Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Razgovarajte s nama! : B1 - B2 : vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj / 3. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 325 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754453.
  edit
 12. 271938
  Čilaš Mikulić, Marica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : B1 - B2 : vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2011. - 325 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 zvučni CD. ISBN: 9789531753890.
  edit
 13. 285753
  Čilaš Mikulić, Marica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : B1 - B2 : udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj / 2. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2011. - 290 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + 1 zvučni CD. ISBN: 9789531754064.
  edit
 14. 243214
  Čilaš Mikulić, Marica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : A2 - B1 : vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2009. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753258.
  edit
 15. 243212
  Čilaš Mikulić, Marica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : A2 - B1 : udžbenik hrvatskog jezika za više početnike / Zagreb : Filozofski fakultet, 2008. - 252 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753210.
  edit
 16. 266697

  Hrvatski za početnike 1 : udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika / 2., dop. izd. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. - 355 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. ISBN: 9789531691239.
  edit
 17. 266700

  Hrvatski za početnike 1 : vježbenica i gramatički pregled hrvatskoga kao drugog i stranog jezika / 2., dop. izd. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. - 135 str. : ilustr. ; 27 cm. ISBN: 9789531691864 .
  edit

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 355819
  Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Razgovarajte s nama! : vježbenica i zvučna vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2 / Zagreb : Filozofski fakultet : Croaticum, 2016. - 267 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD. ISBN: 9789531755740 .
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 357822
  Krejčí, Pavel ; Krejčová, Elena [edt] ; Krumes Šimunović, Irena ; Čilaš Šimpraga, Ankica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Machata, Martin ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie / Brno : Jan Sojnek - Galium, 2015. - 283 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9788090533660.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317587
  Čilaš Mikulić, Marica ;
  Upotreba ustrojstva da + prezent ili infinitiva /
  [Naziv skupa: 3. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (09.-10.07.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 316279
  Udier, Sanda Lucija ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Prostor, prostornost i prostorni odnosi u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku /
  [Naziv skupa: Savjetovanje HDPL-a (21.-23.5.2009. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 3. 316276
  Udier, Sanda Lucija ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Pristup obradi leksičkih jedinica u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku /
  [Naziv skupa: Savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (4.-5.7.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366671
  Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica [edt.] ; Juričić, Antonio Toni [edt.] ;
  Jednom davno i danas – bajka kao model poučavanja stranoga jezika / Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskog kao inog jezika, 3. zbornik radova, 2016.. Zagreb: FF press, 2016., str. 13-28, .
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 335037
  Čilaš Mikulić, Marica ; [edt, aut]Juričić, Antonio Toni ; [edt, aut]
  Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 2. zbornik radova / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2014. - 177 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531755429.
  edit
 2. 279612
  Čilaš Mikulić, Marica ; [edt, aut]Udier, Sanda Lucija ; [edt, aut]Juričić, Antonio Toni ; [edt]
  Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 1. zbornik radova / Zagreb : FF press [i.e.] Filozofski fakultet, 2012. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754361.
  edit

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 400491
  Banković-Mandić, Ivančica ; [edt, aut]Čilaš Mikulić, Marica ; [edt, aut]Matovac, Darko ; [edt, aut]
  Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 4. zbornik radova / Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet, 2019. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531758208.
  edit
 2. 379070
  Banković-Mandić, Ivančica ; [edt, aut]Čilaš Mikulić, Marica ; [edt, aut]Juričić, Antonio-Toni ; [edt, aut]
  Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 3. zbornik radova / Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. [i.e. 2017.]. - 165 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755979.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:21