Alerić, Marko - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391315
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ; Bekavac, Božo ;
  Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom / Hrvatski jezik, znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, 5 (2018), 1 ; str. 11-15.
  edit
 2. 378985
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ; Petrović, Bernardina ;
  The Semantic Concept of Cohesion in the Public Discourse : on the Example of Assertive Texts in the Media-Transmitted Public Discourse / International Journal of Arts and Sciences, 9 (2017), 4; str. 423-432 .
  edit
 3. 309683
  Alerić, Marko ; Prskalo, Renata ;
  Stav prema standardnom jeziku i odstupanja od morfološke norme studenata nastavničkih studija / Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje, 14 (2012), 1 ; str. 103-135.
  edit
 4. 309714
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ;
  Ovladavanje imanentnom i normativnom gramatikom hrvatskoga jezika / Bjelovarski učitelj, časopis za odgoj i obrazovanje, XVII (2012), 1-2 ; str. 10-19.
  edit
 5. 308871
  Alerić, Marko ;
  Jezik Šarićeva prijevoda Biblije i prilagodbe suvremenoj normi hrvatskoga standardnog jezika / Crkva u svijetu : CUS, 45 (2010), 4 ; str. 417-437.
  edit
 6. 307291
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ; Bekavac, Božo ;
  Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom / Odgojne znanosti, 12 (2010), 1 ; str. 215-227.
  edit
 7. 308277
  Vulić, Sanja ; Alerić, Marko ;
  O hrvatskom leksiku na temelju primjera iz čakavskoga narječja / Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, 37 (2009), 1-2 ; str. 35-55.
  edit
 8. 308747
  Vulić, Sanja ; Alerić, Marko ;
  O riječima hrvatskoga književnoga jezika / Jezik, 56 ; 57 (2009 ; 2010), 4, 5 ; 1, 2 ; str. 145, 190, 23, 57-147, 196, 24, 68.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=135893
  edit
 9. 306912
  Alerić, Marko ;
  Imanentna gramatika u ovladavanju standardnojezičnom morfologijom / Lahor, Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 2 (2006.), 2 ; str. 190-206.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 309658
  Alerić, Marko ; Toth, Tea ;
  Predvidljivost odstupanja od morfološke norme / Nova Croatica, časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 2011 (2011.), 5 ; str. 291-317.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 307246
  Alerić, Marko ; Tomljenović, Ivan ;
  Prijevodi i promjene u hrvatskom književnom jeziku / Jezik, 55 (2008), 2-3 ; str. 65 (95)-70 (101).
  edit
 2. 306892
  Alerić, Marko ;
  O nazivima 'dionik' i 'dioničar' i njihovim izvedenicama 'dioničko' i 'dioničarsko društvo' / Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 32 (1998), str. 221-224.
  edit
 3. 306890
  Alerić, Marko ;
  Speech of American Slovaks - Jazykové prejavy amerických Slovákov / Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 30-31 (1996), str. 153.
  edit
 4. 306891
  Alerić, Marko ; Koharović, Nebojša ; Mićanović, Krešimir ;
  Bibliografija knjiga o hrvatskome jeziku objavljenih u Republici Hrvatskoj od god. 1990. do god. 1995. / Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 30/31 (1996), str. 117-136.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 318235
  Alerić, Marko ; Gazdić-Alerić, Tamara ;
  Čimbenici koji utječu na stavove o (hrvatskome) standardnom jeziku / U: Senahid Halilović (ur.). Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova (knjiga 1). Sarajevo, Bosna i Hercegovina : Slavistički komitet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2012, str. 279-290.
  [Naziv skupa: Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres (26-28.05.2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 2. 317825
  Alerić, Marko ;
  Oslanjanje normativne gramatike na primarni jezični osjećaj / U: Bežen, Ante ; Blažeka, Đuro (ur.). I. međimurski filološki dani. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 171-181.
  [Naziv skupa: 1. Međimurski filološki dani (24-25.04.2009. ; Čakovec, Republika Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 318268
  Alerić, Marko ; Gazdić-Alerić, Tamara ;
  Pokušaj doprinosa objektivnijem vrednovanju učeničkih pisanih radova/eseja / U: Barakoska, Aneta (ur.). International Symposium Education between tradition and modernity : proceedings. Tom 2. Skopje : University “SS. Cyril and Methodius”, Faculty of philosophy, 2013, str. 45-56.
  [Naziv skupa: International Symposium Education between tradition and modernity (22.-24.09.2011. ; Skopje, Republika Makedonija)]
  edit
 2. 317773
  Alerić, Marko ;
  Teme školskih zadaća u ovladavanju vještinom funkcionalnoga pisanja / U: Vodopija, Irena ; Smajić, Dubravka (ur.). Dijete i jezik danas, Dijete i tekst. Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet, 2011., str. 87-108.
  [Naziv skupa: Dijete i jezik danas, Dijete i tekst (24.11.2007. ; Osijek, Republika Hrvatska)]
  edit
 3. 308300
  Alerić, Marko ; Gazdić-Alerić, Tamara ;
  Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanja / Lahor, 4 (2009), 7 ; str. 5-23.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69994
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365858
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ; Budinski, Vesna ; Kolar Billege, Martina ;
  Čitanje kao višefunkcionalna kompetencija / U: Devjak, Tatjana ; Saksida, Igor (ur.). (ur.). Mednarodni posvet Partnertvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2016. (zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov). Ljubljana, Republika Slovenija : Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani , 2016., str. 9-21.
  [Naziv skupa: Mednarodni posvet, Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2016]
  edit
 2. 318320
  Alerić, Marko ;
  Problem tumačenja hrvatske gramatičke norme / U: Turza-Bogdan, Tamara i dr (ur.). Međimurski filološki dani 2. Čakovec : Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2013, str. 17-18.
  [Naziv skupa: Međimurski filološki dani 2, Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu (26.4.2013 ; Čakovec, R. Hrvatska)]
  edit
 3. 317819
  Alerić, Marko ;
  Problem opisa gramatičke norme / U: Debova, O. B. ; Zaharov, L. M. ; Lifanov, K. V. (ur.). II. Meždunarodnii naučnii simpozium, Slavjanskie jaziki i kulturi v sovremennom mire, Trudi i materiali. Moskva, Ruska Federacija : Izdateljstvo Moskovskogo universiteta, 2012, str. 282-283.
  [Naziv skupa: II. Meždunarodnii naučnii simpozium, Slavjanskie jaziki i kulturi v sovremennom mire (21-24.3.2012. ; Moskva, Ruska Federacija)]
  edit
 4. 317073
  Alerić, Marko ; Gazdić-Alerić, Tamara ;
  Čimbenici koji utječu na stavove o standardnome jeziku / U: Slavistički komitet, Sarajevo (ur.). Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres. Sarajevo, Bosna i Hercegovina : Slavistički komitet, Sarajevo, 2011., str. 10-10.
  [Naziv skupa: Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres (26-28.05.2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 5. 316935
  Alerić, Marko ; Gazdić-Alerić, Tamara ;
  Čestotni pristup u poučavanju padežnoga sustava standardnoga jezika / U: Vučo, Julijana ; Marković, Ljiljana ; Vraneš, Aleksandra (ur.). Filološka istraživanja danas, zbornik rezimea. Beograd : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010, str. 38-38.
  [Naziv skupa: Filološka istraživanja danas, međunarodna konferencija (26-27.11.2010. ; Beograd, Republika Srbija)]
  edit
 6. 316834
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ;
  Ispitivanje sekundarne jezične kompetencije - između zahtjeva i ostvarenja / U: Turk, Marija (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres, zbornik sažetaka. Rijeka : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2010., str. 346-347.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (07-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 7. 315151
  Alerić, Marko ;
  'Pale sam na svijetu' u prijevodu Ivana Esiha i promjene u hrvatskome standardnom jeziku / U: Peti-Stantić, Anita (ur.). Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup = Tretje slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Zagreb : Filozofski fakultet, 2009, str. 6-6.
  [Naziv skupa: Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup = Tretje slovensko-hrvaško slavistično srečanje (07-08.04.2006. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
 8. 315895
  Alerić, Marko ;
  Oslanjanje normativne gramatike na primarni jezični osjećaj / U: Blažeka, Đuro (ur.). Međimurski filološki dani. Čakovec : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Podružnica u Čakovcu, 2009, str. 8-8.
  [Naziv skupa: I. dijalektološki znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Međimurski filološki dani" (24-25.04.2009. ; Čakovec, Republika Hrvatska)]
  edit
 9. 315667
  Alerić, Marko ;
  Jezik Šarićeva prijevoda Biblije i suvremena norma hrvatskoga standardnog jezika / U: Brdar, Mario ; Omazić, Marija (ur.). Lingvistika javne komunikacije, knjižica sažetaka. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2008, str. 11-12.
  [Naziv skupa: Lingvistika javne komunikacije (22.-24. svibnja 2008. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 378988
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ;
  Problem vrednovanja i ocjenjivanja pisanih radova osnovnoškolskih učenika / . Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017., str. 71.
  [Naziv skupa: Kakovost in ocenjevanje znanja]
  edit
 2. 335551
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ;
  Ispitivanje sekundarne jezične kompetencije u okomitoj višejezičnosti / U: Cergol Kovačević, Krstina, Udier, Sanda Lucija (ur.). Višejezičnost kao predmet multidiscipliniranih istraživanja, XXVIII. međunarodni znanstveni skup. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2014, str. 32-33.
  [Naziv skupa: Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja (25-27.04.2014. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 317020
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Ljubotina, Damir ; Alerić, Marko ;
  Novi testovi jezičnih kompetencija i općeg obrazovanja / U: Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). 20. dani Ramira i Zorana Bujasa : sažeci priopćenja = abstracts. Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet ; Hrvatsko psihološko društvo, 2011., str. 50-50.
  [Naziv skupa: Dani Ramira i Zorana Bujasa (20 ; 2011) (07.-09.04.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  Elektronička verzija sažetka
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335339
  Alerić, Marko ;
  Jezična karakterizacija u Travničkoj Hronici Ive Andrića / U: Tošović, Branko (ur.). Andrićeva Hronika. Andrićs Chronik.. Graz - Beograd - Banja Luka : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz - Beogradska knjiga - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske - Svet knjige, 2014 (Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 7), str. 649-657.
  edit
 2. 313149
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ;
  Stilogeni elementi Andrićeva jezika / U: Branko Tošović (ur.). Ivo Andrić-Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege (1925-1941) Ivo Andrić-književnik i diplomata u sjedni dvaju svjetskih ratova (1925-1941). Beograd : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz Österreich ; Beogradska knjiga, Beograd, Srbija, 2012, str. 469-478.
  edit
 3. 312769
  Alerić, Marko ;
  Oslanjanje normativne gramatike na primarni jezični osjećaj / U: Jesenšek, Marko (ur.). Globinska moč besede. Maribor, Republika Slovenija : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2011 (Mednarodna knjižna zbirka ZORA), str. 302-312.
  edit
 4. 312007
  Alerić, Marko ;
  Jezični osjećaj kao kriterij u normiranju standardnog jezika / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL), 2009., str. 105-116.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 292301
  Alerić, Marko ; Gazdić-Alerić, Tamara [aui] ; Lovrić, David [ill] ;
  Hrvatski u upotrebi : [121 lekcija za bolje ovladavanje hrvatskim jezikom] / Zagreb : Profil knjiga, 2013. - 351 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789533132310.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318483
  Alerić, Marko ;
  Jezična karakterizacija u Travničkoj hronici Ive Andrića /
  [Naziv skupa: Travnička hronika Wesire und Konsuln (4-6.10.2013. ; Graz, Austrija)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:17