Jurić, Zlatko - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 394434
  Jurić, Zlatko ; Vranešević, Dunja ;
  Zaštita kulturne baštine u putnim izvješćima Ivana Kukuljevića Sakcinskoga / Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 35 (2014) ; str. 23-39.
  http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ministarstvo%20kulture%20godisnjak%2035_2011%20WEB.pdf
  edit
 2. 309865
  Jurić, Zlatko ; Strugar, Martina ; Ćorić, Franko ;
  Rasprave o Bakačevoj kuli u Zagrebu 1901. godine: «Taj nesgrapni, ružni toranj…» ili «…karakterističan primjer sredovječnog utvrdnog braništa» / Portal. Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 2/2011 (2011), str. 69-101.
  edit
 3. 309864
  Ćorić, Franko ; Jurić, Zlatko ;
  Obnova Buvininih vratnica 1908. godine / Portal - Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 1 (2010), str. 75-88.
  edit
 4. 308811
  Jurić, Zlatko ; Lončar, Sanja ;
  Zgrada Državne realne gimnazije u Sisku arhitekta Stanka Kliske iz 1928.-1935. / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 18 (2010), 1 ; str. 92-109.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=82698
  edit
 5. 308484
  Jurić, Zlatko ; Ćorić, Franko ;
  Kulturno promicanje Dalmacije ; Prijedlozi konzervatora Maxa Dvoráka i Josepha W. Kubitscheka 1909. godine / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 17 (2009), 2(38) ; str. 226-243.
  http://bib.irb.hr/datoteka/452802.02_juric.pdf | http://virtual.arhitekt.hr/prostor/Lists/Clanci/Attachments/293/02_juric.pdf
  edit
 6. 308486
  Jurić, Zlatko ; Vukadin, Ana ;
  Analiza polemika o zgradi „Željpoha” u Zagrebu 1961.-1964. godine / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 17 (2009), 1(37) ; str. 128-145.
  http://bib.irb.hr/datoteka/453048.08_juric.pdf | http://virtual.arhitekt.hr/prostor/Lists/Clanci/Attachments/10/08_juric.pdf
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 308495
  Jurić, Zlatko ; Strugar, Martina ;
  Karlo Vajda i Vjekoslav Bastl – detaljna regulacijska osnova i arhitektonski projekti tržnice na Dolcu u Zagrebu, 1925.–1927. godine / Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33 (2009), str. 307-318.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308497
  Jurić, Zlatko ;
  Umjetnička zbirka u vili / Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, VI (2009), str. 67-69.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 365491
  Jurić, Zlatko ; Špikić, Marko ; Ćorić, Franko ;
  O odnosima Kršnjavog i Viktora Kovačića na početku 20. stoljeća / 2015Iso Kršnjavi veliki utemeljitelj. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 408-417.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312432
  Jurić, Zlatko ; Strugar, Martina ;
  Viktor Kovačić i Milan Lenuci: Predprojekt regulacije Dolca (1911-12) / U: Vujić, Žarka ; Špikić, Marko (ur.). Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb : Zavod za informacijske studije, Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, str. 369-387.
  edit
 2. 311780
  Jurić, Zlatko ;
  Bastl Vjekoslav / U: Budak Neven (ur.). Croatica II: HR - Hrvatski udio u svjetskoj baštini. Zagreb : Profil international d.d., 2007, str. 540-546.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312430
  Jurić, Zlatko ; Strugar, Martina ;
  Viktor Kovačić – predprojekt regulacije Kaptola, Dolca i Vlaške ulice 1910. godine / U: Cvetnić, Sanja ; Pelc, Milan ; Premerl, Danijel (ur.). SIC ARS DEPRENDITUR ARTE – Zbornik u čast Vladimira Markovića. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti i Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog Fakulteta, 2009, str. 289-301.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 260256
  Jurić, Zlatko ; Vukadin, Ana ;
  Zgrada Željpoha u Zagrebu : rasprave o arhitektonskoj interpolaciji / Zagreb : Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. - 159 str. : ilustr. c/b ; 26 cm. ISBN: 9789536229772.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:27