Juričić, Antonio Toni - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 310548
  Juričić, Antonio Toni ;
  Počeci hrvatskoga kriminalističkog romana / Republika (Zagreb. 1945) , 60 (2004), 1 ; str. 67-74 .
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 310545
  Juričić, Antonio Toni ;
  Kriminalistička priča za strane studente / Nova Croatica , 5 (2011), 5 ; str. 319-328.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365890
  Juričić, Antonio Toni ;
  Od Kneginje do Balkan-noira, Kriminalistički žanr u hrvatskoj književnosti / Gordogan . Zagreb : Novi Gordogan, 2015., n.s.:god.13=32:br.31/32=75/76(2015) ; str. 75-76.
  edit
 2. 320201
  Juričić, Antonio Toni ;
  Kratka priča u nastavi hrvatskoga kao drugog i stranog jezika / U: Urednici Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel; Przybylski, Michal (ur.). Porta Balkanica : časopis věnovaný zemím Balkánu a jihovýchodní Evropy (Zbornik skupa: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě (18.-19.04. 2011. ; Brno, Češka)). Brno : Porta Balkanica, 2011, 3 (2011) ; str .112-120.
  edit
 3. 306722
  Pasini, Dinka ; Juričić, Antonio Toni ;
  Primjena CEF-a u nastavi hrvatskog kao drugog/stranog jezika / Metodika Časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, 11 (2005), str. 295-309.
  edit
 4. 310540
  Pasini, Dinka ; Juričić, Antonio Toni ;
  Primjena CEF-a u nastavi hrvatskog kao drugog/stranog jezika / Metodika , 6 (2005), 11(2) ; str. 295-309 .
  edit
 5. 310541
  Pasini, Dinka ; Juričić, Antonio Toni ;
  Usklađivanje programa Croaticuma s CEF-om / Strani jezici , 34 (2005), 4 ; str. 359-365 .
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 336094
  Juričić, Antonio Toni ;
  Sloboština Barbie u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika / Croaticum. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 2. zbornik radova, Zagreb: FF-press. Zagreb: FF-press, 2014.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 317893
  Aleksovski, Marinela ; Juričić, Antonio Toni ;
  Zaokružena priča – Vukovar / U: Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni, Udier, Sanda Lucija (ur.). CROATICUM - Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik radova. Zagreb : FF-press, 2012, str. 87-96.
  [Naziv skupa: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH) (08.- 09.07. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 365888
  Juričić, Antonio Toni ;
  Primjer razvijanja međukulturne kompetencije na stupnju C1 / Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskog kao inog jezika, 3. zbornik radova. Zagreb: FF press, 2017 [i.e.2016] , 65 - 77.
  edit
 2. 366230
  Juričić, Antonio Toni ; Đurđević, Ranka ; Salak, Tanja ; Grgić, Ana ;
  Šegrt Hlapić za razinu B1 u nastavi inojezičnoga hrvatskoga / Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskog kao inog jezika, 3. zbornik radova. Zagreb: FF press, 2017 [i.e.2016] , str. 41 - 51.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317533
  Grgić, Ana ; Juričić, Antonio Toni ;
  Utjecaj vrste zadataka na procjenjivanje jezičnoga znanja /
  [Naziv skupa: 3. međunarodni znanstveni skup HIDIS (20-21. 12. 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366671
  Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica [edt.] ; Juričić, Antonio Toni [edt.] ;
  Jednom davno i danas – bajka kao model poučavanja stranoga jezika / Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskog kao inog jezika, 3. zbornik radova, 2016.. Zagreb: FF press, 2016., str. 13-28, .
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 335037
  Čilaš Mikulić, Marica ; [edt, aut]Juričić, Antonio Toni ; [edt, aut]
  Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 2. zbornik radova / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2014. - 177 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531755429.
  edit
 2. 279612
  Čilaš Mikulić, Marica ; [edt, aut]Udier, Sanda Lucija ; [edt, aut]Juričić, Antonio Toni ; [edt]
  Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 1. zbornik radova / Zagreb : FF press [i.e.] Filozofski fakultet, 2012. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754361.
  edit

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 379070
  Banković-Mandić, Ivančica ; [edt, aut]Čilaš Mikulić, Marica ; [edt, aut]Juričić, Antonio-Toni ; [edt, aut]
  Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 3. zbornik radova / Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. [i.e. 2017.]. - 165 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755979.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-26 06:30:33