Pasini, Dinka - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365905
  Ćavar, Ana ; Pasini, Dinka ;
  Međukulturalnost i kako nas vide drugi / STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ (2392-2435) 50 (2015); 126-142, 50 (2015) ; str. 126-142.
  edit
 2. 309426
  Pasini, Dinka ;
  Kultura u nastavi hrvatskoga kao stranog jezika / Croatian Studies Review, 6(2010), 189-200.
  http://http://www.ffst.hr/centri/crostud/znanost/CSR6.pdf
  edit
 3. 308102
  Pasini, Dinka ;
  Lektorati hrvatskoga jezika na visokoškolskim ustanovama u inozemstvu / Croatin Studies Review, 5 (2008), str. 140-147.
  edit
 4. 308099
  Pasini, Dinka ;
  Eufemizam i rat / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, 11 (2007), str. 97-102.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 319454
  Pasini, Dinka ; Ćavar, Ana ;
  O naprednom stupnju hrvatskoga kao stranog jezika / Hrvatski, 9 (2009), 2 ; str. 47-60.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118768
  edit
 2. 310537
  Pasini, Dinka ;
  Eufemizmi u Anićevu Rječniku / Fluminensia , 17 (2005[i.e. 2006]), 2 ; str. 59-66 .
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=7119
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 365907
  Pasini, Dinka ; Pasini, Dinka ;
  Nema identiteta bez jezika / Hrvatski jezik (god.2:br.3(2015) ), str. 15-16.
  edit
 2. 365909
  Pasini, Dinka ; Pasini, Dinka ;
  Hrvatski izbliza i izdaleka / Hrvatski jezik (god.2:br.2(2015) ), str. 11-12.
  edit
 3. 394331
  Pasini, Dinka ;
  Radionica na Croaticumu – provjera strukture modula za strance Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika / Hrvatski jezik : znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, Vol. 5 No. 2. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2018, Vol. 5 No. 2, str. 9 - 11.
  edit
 4. 306722
  Pasini, Dinka ; Juričić, Antonio Toni ;
  Primjena CEF-a u nastavi hrvatskog kao drugog/stranog jezika / Metodika Časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, 11 (2005), str. 295-309.
  edit
 5. 310540
  Pasini, Dinka ; Juričić, Antonio Toni ;
  Primjena CEF-a u nastavi hrvatskog kao drugog/stranog jezika / Metodika , 6 (2005), 11(2) ; str. 295-309 .
  edit
 6. 310541
  Pasini, Dinka ; Juričić, Antonio Toni ;
  Usklađivanje programa Croaticuma s CEF-om / Strani jezici , 34 (2005), 4 ; str. 359-365 .
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317229
  Ćavar, Ana ; Pasini, Dinka ;
  Stereotipne predodžbe i međukulturna kompetencija u nastavi hrvatskoga na stranim sveučilištima / U: Halilović, Senahid (ur.). Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres : knjiga sažetaka. Sarajevo : Slavistički komitet, 2011., str. 139-139.
  [Naziv skupa: Bosanskohercegovački slavistički kongres (1 ; 2011) (26.-28.05.2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 391401
  Pasini, Dinka ; Bičanić, Ante [edt.] ; Samardžija, Marko [edt.] ; Pranjković, Ivo [edt.] ;
  Supstandardni varijeteti hrvatskoga jezika u 20. stoljeću / Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 5, 20. stoljeće : prvi dio. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA
  edit
 2. 312476
  Pasini, Dinka ; Ćavar, Ana ;
  Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego / U: Generowicz, Ilona ; Kaczmarska, Elżbieta ; Doliński, Ignacy M. (ur.). Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym. Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, str. 311-326.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 366679
  Pasini, Dinka ;
  Čitanje zagrebačkih grafita -primjer projektne prakse na Croaticumu Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskog kao inog jezika, 3. zbornik radova. Zagreb: FF press, 2017 [i.e.2016] , str. 79 - 90.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365911
  Pasini, Dinka ; Pasini, Dinka ;
  Široka primjena vježbenice hrvatskoga kao drugog i stranog : ("Razgovarajte s nama Sande Lucije Udier i Milvije Gulešić Machata: gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razinu B2-C1", 2014, Zagreb: FF press, 271 str.) / Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture . Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2015. ( 13 : 1 (2015); str. 97-99), str. 97 - 99.
  edit
 2. 336040
  Pasini, Dinka ;
  Kako bi trebali govoriti hrvatski magarci/ U: ur. Marica Čilaš Mikulić i Antonio Juričić (ur.). Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika 2. zbornik radova. Zagreb: FF press, 2014, str. 167-170.
  edit
 3. 335038
  Pasini, Dinka ;
  Anđelko Milardović: Stranac i društvo: fenomenologija stranca i ksenofobija, Pan liber, Zagreb, 2013. : [prikaz] / Migracijske i etničke teme , 29 (2013), 3 ; str. 441-443.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 336037
  Pasini, Dinka ;
  Eufemizam i disfemizam lice su i naličje iste medalje / Hrvatski jezik, 2. (2015), 1 ; str. 1-5.
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 266697

  Hrvatski za početnike 1 : udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika / 2., dop. izd. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. - 355 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. ISBN: 9789531691239.
  edit
 2. 266700

  Hrvatski za početnike 1 : vježbenica i gramatički pregled hrvatskoga kao drugog i stranog jezika / 2., dop. izd. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. - 135 str. : ilustr. ; 27 cm. ISBN: 9789531691864 .
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 378870
  Pasini, Dinka ; Samardžija, Marko [ths] ;
  Sociolingvistička obilježja jezika u suvremenoj prozi : doktorski rad = Sociolinguistic features in contemporary prose : doctoral thesis / Zagreb, 2017
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:32