Bogdan, Tomislav - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 308413
  Bogdan, Tomislav ;
  Ljubavna lirika i petrarkizam / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 53 (2009), 3-4, 245-278.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 316566
  Bogdan, Tomislav ;
  Ljubavna lirika Marina Držića / U: Batušić, Nikola ; Fališevac, Dunja (ur.). Marin Držić: 1508-2008 ; Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010, str. 65-87.
  [Naziv skupa: Marin Držić: 1508-2008 (5-7. studenog 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 316041
  Bogdan, Tomislav ;
  Držićev antipetrarkizam / U: Anđelković, Sava i Thomas, Paul-Louis (ur.). Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse ; Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa (Pariz, 23-25. listopada 2008). Zagreb : Disput, 2009, str. 61-78.
  [Naziv skupa: Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse (23-25. 10. 2008. ; Pariz, Francuska)]
  edit
 3. 316567
  Bogdan, Tomislav ;
  Pjesme »Zlatarove« skupine / U: Batušić, Nikola ; Fališevac, Dunja (ur.). Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zbornik Nikše Ranjine ; o 500. obljetnice (1507.-2007.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009, str. 95-107.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Zbornik Nikše Ranjine, o 500. obljetnici (1507.-2007.) (21-22. 11. 2007. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 383038
  Bogdan, Tomislav ;
  Mudri čatnik - relogiozni i literarni diskurz u Vili Slovinki / . Zadar : Zagreb : Filozofski fakultet ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Filozofski fakultet, 2017., Znanstveni skup Vila Slovinka Jurja Barakovića (1614-2014) (Zadar ; Šibenik ; 2014).
  [Naziv skupa: Vila, Pisnik i čatnici : zbornik radova sa znanstvenog skupa Vila Slovinka Jurja Barakovića (1614-2014), održanog u Zadru i Šibeniku od 29. do 31. svibnja 2014. / urednica Divna Mrdeža Antonina.]
  edit
 2. 366985
  Bogdan, Tomislav ;
  Kratki spojevi : zamke kontekstualizacijskih pristupa renesansnoj književnosti / U: uredili Krystyna Pieniążek-Marković, Tvrtko Vuković (ur.). Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013. . Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku. 2015., str. 19-36.
  edit
 3. 316040
  Bogdan, Tomislav ;
  Grad, država, poredak : Hanibal Lucić i Dubrovnik / U: Falski, M. i Kryska-Mosur, M. (ur.). Miasto w kulturze chorwackiej = Urbano u hrvatskoj kulturi. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008., str. 127-136.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 383148
  Bogdan, Tomislav ;
  Povijest vanđelska Jerolima Kavanjina / . Supetar : Zagreb : Brački zbornik ; Litteris, 2017, str. 5-11.
  [Naziv skupa: Poviest vanđelska bogatoga a nesrećna Epuluna i ubogoga a čestita Lazara / Jerolim Kavanjin]
  edit
 2. 366484
  Bogdan, Tomislav ;
  Dinko Ranjina kao književni kritik / U: [uredništvo Boris Senker, Vinka Glunčić-Bužančić] (ur.). Publika i kritika (Dani hvarskog kazališta ; sv. 42). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Split : Književni krug, 2016., str. 483-507.
  edit
 3. 335069
  Bogdan, Tomislav ;
  'Jur nijedna na svit vila' - novo čitanje / U: Senker, Boris dr. (ur.). Dani Hvarskoga kazališta 40. Četiri desetljeća Dana Hvarskog kazališta - dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskoga kazališta. Zagreb, Split : Književni krug Split, HAZU, 2014 (Dani hvarskog kazališta, sv. 40), str. 125-151.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181667
  edit
 4. 320176
  Bogdan, Tomislav ;
  Pesme horvatske i predlošci strani / U: Bogdan, Tomislav ; Brković, Ivana ; Plejić-Poje, Lahorka (ur.). Perivoj od slave : zbornik Dunje Fališevac. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012., str. 13–26.
  edit
 5. 320177
  Bogdan, Tomislav ;
  Sladak san : počeci dubrovačke književnosti i osamostaljivanje fikcije / U: Benčić, Živa ; Fališevac, Dunja (ur.). Prostori snova : oniričko kao poetološki i antropološki problem. Zagreb : Disput, 2012., str. 151–166.
  edit
 6. 320180
  Bogdan, Tomislav ;
  Urbana kultura i postanak ljubavne lirike u Dubrovniku / U: Podtergera, Irina (ur.). Schnittpunkt Slavistik : Ost und West im wissenschaftlichen Dialog : Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 2, Einflussforschung. Göttingen : V & R Unipress : Bonn University Press, 2012., str. 277–288.
  edit
 7. 312804
  Bogdan, Tomislav ;
  Jeronim Vidulić i počeci hrvatske ljubavne lirike / U: Vuković, Tvrtko (ur.). Muzama iza leđa : čitanja hrvatske lirike. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2010., str. 9-29.
  edit
 8. 312066
  Bogdan, Tomislav ;
  Ljubavna lirika Nikole Nalješkovića / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008., str. 543-556.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 379061
  Bogdan, Tomislav ;
  Cassandra Fedele i njezini dalmatinski korespondenti / Croatica, 41 (2017) 61 .
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 376544
  Bogdan, Tomislav ;
  Prva svitlos : studije o hrvatskoj renesansnoj književnosti / Zagreb : Matica hrvatska, 2017. - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. ISBN: 9789533410562.
  edit
 2. 273687
  Bogdan, Tomislav ;
  Ljubavi razlike : tekstualni subjekt u hrvatskoj ljubavnoj lirici 15. i 16. stoljeća / Zagreb : Disput, 2012. - 339 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9789532601428.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 284904
  Žinić, Sanja ; [ctb]Beganović, Davor ; [trl]Bogdan, Tomislav ; [edt, aut]Brković, Ivana ; [edt, aut]Dukić, Davor ; [edt, aut]Plejić Poje, Lahorka ; [edt, aut]Fališevac, Dunja ; [dte]
  Perivoj od slave : zbornik Dunje Fališevac / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 540 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789531754392.
  edit
 2. 229717
  Bogdan, Tomislav ; [aut, edt]Pavličić, Pavao ; [aut, aui]Pavlović, Cvijeta ; [aut, edt]
  Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića / Zagreb : FF press, 2008. - 923 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789531753142.
  edit

2.01.1 Znanstvena monografija - kritičko izdanje

 1. 383147
  Kavanjin, Jerolim ; Bogdan, Tomislav [aui , edt] ; Konjušak, Igor [ill] ;
  Povijest vanđelska bogatoga a nesrećna Epuluna i ubogoga a čestita Lazara / Supetar : Zagreb : Brački zbornik ; Litteris, 2017. - 507 str. : ilustr. ; 28 cm. ISBN: 9789537375133 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-06-17 13:15:26