Botica, Stipe - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309375
  Botica, Stipe ;
  Sto godina od Maretićeve knjige "Naša narodna epika" / Croatica et Slavica Iadertina, 6 (2010), str. 217-227.
  edit
 2. 305416
  Botica, Stipe ;
  Grafiti i njihova struktura / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, XLV (2001), 1 ; str. 79-88.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309482
  Botica, Stipe ;
  Tradicijska kultura sela Otoka na Cetini / Gospa Sinjska, 37 (2010), str. 119-125.
  edit
 2. 309492
  Botica, Stipe ;
  Ivo Frangeš i hrvatska usmena književnost i tradicijska kultura / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, 66 (2010), 6 ; str. 52-61.
  edit
 3. 308610
  Nikolić, Davor ; Botica, Stipe ;
  Gospa Sinjska vizijom pučkog pjesnika: Teška povijest roda hrvatskoga za vrijeme zuluma turskoga / Gospa Sinjska, 36 (2009), str. 19-24.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 318078
  Botica, Stipe ; Tomašić Jurić, Josipa ;
  Molitvene pjesme i pučki književni fenomen / U: Šešelj, Stjepan (ur.). Sedmi neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret: dr. fra Stanko Petrov - hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik. Opuzen, Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti ; Hrvatska kulturna zaklada - Hrvatsko slovo, 2012, str. 23-34.
  [Naziv skupa: Sedmi neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret: Fra Stanko Petrov - hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik (29.09.-1.10.2011. ; Metković - Ploče - Opuzen - Humac/Ljubuški, Hrvatska - Bosna i Hercegovina,)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 317662
  Botica, Stipe ;
  Predajno u Travničkoj hronici / U: Juka, Slavica ; Musa, Šimun (ur.). Međunarodni znanstveni simpozij Ivo Andrić (u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade) - Sažetci radova. Mostar : Filozofski fakultet i Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest Sveučilišta u Mostaru, 2011, str. 8.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni simpozij Ivo Andrić (u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade) (04.11.2011. ; Mostar, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 2. 317492
  Botica, Stipe ;
  Antitetički parovi visoko - nisko u Bibliji i hrvatskoj tradicijskoj kulturi/usmenoj književnosti / U: Turk, Marija (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres, Zbornik sažetaka. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2010, str. 220-221.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (07-10.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 320753
  Rudan Kapec, Evelina ; Botica, Stipe ;
  Suvremeni pripovjedački repertoari predaja / XV Mižnarodn'y z'ezd slavistaŭ = XV Meždunarodnyj s''ezd slavistov = XV International Congress of Slavists (Minsk, Belarus', 20–27 žniŭnja 2013 g.) : tézisy dakladaŭ. U 2 t. T. 2. Litaraturaznaŭstva. Kuljturalogija. Faljklar'yst'yka . Minsk : Bjelaruskaja navuka, 2013., str. 135-135.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379103
  Botica, Stipe ;
  Tradicijska verbalna kultura i njezini dometi / U: Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Život mora biti djelo duha . Zagreb : Disput, 2017., str. 55-68.
  edit
 2. 379157
  Botica, Stipe ;
  Pavao Pavličić o epskom pjesništvu / Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / ur. Cvijeta Pavlović. . Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.
  edit
 3. 335383
  Rudan Kapec, Evelina ; Botica, Stipe ;
  Štrige su žive, a vile odavno mrtve ili o narativnoj plodnosti likova u usmenim predajama / U: Ježić, Mislav ; Andrijanić, Ivan ; Krnic, Krešimir (ur.). Vita Litterarum Studiis Sacra. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu et al., 2014, str. 349-369.
  edit
 4. 322718
  Botica, Stipe ;
  Frangešove teze o hrvatskoj usmenoj književnosti / U: glavni urednik Tihomil Maštrović (ur.). . Zagreb [etc.] : Hrvatski studiji Sveučilišta [etc.], 2013., str. 333-346.
  [Naziv skupa: Zbornik o Ivi Frangešu : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb/Trst, 19. - 21. travnja 2012. ]
  edit
 5. 312885
  Botica, Stipe ;
  Biblija i usmena književnost u Bratulićevu djel(ovanj)u / U: Dukić, Davor ; Žagar, Mateo (ur.). Knjige poštujući, knjigama poštovan : Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića. Zagreb : Matica hrvatska, 2010, str. 45-52.
  edit
 6. 312084
  Botica, Stipe ;
  Tri starozavjetne gracije (Sara, Judita, Estera) i hrvatska tradicijska kultura / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovićastr. 9-39. Zagreb : FF press, 2008, str. 487-496.
  edit
 7. 310873
  Botica, Stipe ;
  Hrvatske jurjevske narodne pjesme (po zapisima iz naših dana) / U: Cifrak, Mario (ur.). O kraljevstvu nebeskom - staro i novo. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001, str. 510.
  edit
 8. 310884
  Botica, Stipe ;
  Mit i hrvatske narodne bajke / Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 3 : Bajke od davnina pa do naših dana. Osijek : Pedagoški fakultet, 2001, str. 7-15.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312882
  Botica, Stipe ;
  Narodne poslovice Mate Ujevića / U: Botica, Stipe (ur.). Narodne poslovice: izabrao i poredao po sadržaju Mate Ujević. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku / Naklada Jurčić, 2011, str. 7-14.
  edit
 2. 312368
  Tomašić Jurić, Josipa ; Botica, Stipe ;
  Fenomen pučkoga pjesništva Ilije Kutlešića Bijadera / U: Sikirica, Nediljko (ur.). Ilija Kutlešić Bijader, Pisme umiljate. Split : Naklada Bošković, 2009., str. 197-212.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 312367
  Tomašić Jurić, Josipa ; Botica, Stipe ;
  Poimanje smrti u hrvatskim narodnim poslovicama / U: Ceribašić, Naila ; Marks, Ljiljana (ur.). Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009, str. 138-146.
  edit
 2. 311900
  Botica, Stipe ;
  Miho Pavlinović - Sakupljač i komentator hrvatskih usmenih pjesama / U: Botica Stipe (ur.). Hrvatske narodne pjesme. Knjiga prva. Split : Književni krug Split, 2007 (Biblioteka Antologija), str. 9-39.
  edit
 3. 310886
  Botica, Stipe ;
  Narodne pjesme iz Kijeva u Pavlinovićevoj zbirci / U: Matoš, Stipan (ur.). Kijevski književni susreti : zbornik radova i pjesama. Kijevo : Općina Kijevo, 2002, str. 95.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 320063
  Botica, Stipe ;
  Povijest hrvatske usmene književnosti / Zagreb : Školska knjiga, 2013. - 549 str. : ilustr., faks. ; 25 cm. ISBN: 9789530302808.
  edit
 2. 267850
  Botica, Stipe ;
  Biblija i hrvatska tradicijska kultura / Zagreb : Školska knjiga, 2011. - 365 str. ; 24 cm. ISBN: 9789530606999.
  edit

Uredništva

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 390782
  Banković-Mandić, Ivančica ; Botica, Stipe [edt.] ; Nikolić, Davor [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ; Vidović Bolt, Ivana [edt.] ;
  Izgovor hrvatskog kao inog iz perspektive izvornih govornika / 2018Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društv, Hrvatski slavistički odbor, 2018, str. 869 - 884. .
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 375642
  Botica, Stipe ; [edt]Nikolić, Davor ; [edt]Tomašić Jurić, Josipa ; [edt]Vidović Bolt, Ivana ; [edt]
  Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2016. - 2 sv. ; 25 cm. ISBN: 9789532961287 .
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 267341
  Ujević, Mate ; [com]Botica, Stipe ; [edt]
  Narodne poslovice / Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Naklada Jurčić, 2011. - 220 str. ; 21 cm. ISBN: 9789536020621 (Institut za etnoligiju i folkloritiku) : ; 9789532450545 (Naklada Jurčić) : .
  edit

2.34 Knjiga sažetaka (domaće konferencije)

 1. 332625
  Botica, Stipe ; [edt]Nikolić, Davor ; [edt]Tomašić Jurić, Josipa ; [edt]
  Knjiga sažetaka : Šesti hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci, 10. - 13. rujna 2014. / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : 2010. - 265 str. ; 24 cm. ISBN: 9789532960907.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:19