Kos, Suzana, - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 309287
  Kos, Suzana ;
  Žena i ideologija(e). Feministička poetika Alexandre Berkove / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LV(2011) (2011), str. 221-241.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160722
  edit
 2. 306968
  Kos, Suzana ;
  Žena u suvremenom češkom ženskom pismu. Junakinje u prozama Tereze Boučkove, Sylvije Richterove i Ive Pekárkove / Književna smotra, XXXIV (2002), 124-125 (2-3) ; str. 127-138.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 315300
  Kos, Suzana ;
  K současné recepci Boženy Němcové / U: Gilk, Erik; Neumann, Lukáš (ur.). Studia Moravica VI Symposiana. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, str. 235-239.
  [Naziv skupa: Česká kultura a umění ve 20. století - Omyly a objevy v umění 20. století (13-14.03.2007. ; Olomouc, Češka)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 318526
  Ivanković, Katica ; Kos, Suzana ;
  Motiv odrastanja u socijalizmu u suvremenoj hrvatskoj i češkoj prozi / U: Turk, Marija (ur.). Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2013, (2013), str. 203-215.
  [Naziv skupa: A tko to ide? : XV. međunarodni slavistički kongres (20. 8. - 27. 8. ; Minsk, Bjelorusija)]
  edit
 2. 317341
  Kos, Suzana ;
  Chick lit a česká populární četba pro ženy / U: Matonoha, Jan (ur.). IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky - jiná česká literatura (?). Česká literatura v perspektivách genderu. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, V.V.I., Nakladatelství Akropolis, 2010, str. 279-288.
  [Naziv skupa: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky - jiná česká literatura (?) (28. 06. - 02. 07. 2010. ; Prag, Češka)]
  edit
 3. 315971
  Kos, Suzana ;
  Božena Němcová – jučer, danas, sutra / U: Příhoda, Marek; Vanková, Hana (ur.). Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity. Prag : Nakladatelství Pavel Mervart a FFUK, 2009, str. 199-205.
  [Naziv skupa: Konference mladých slavistů (22-23.10.2008. ; Prag, Češka)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379117
  Kos, Suzana ;
  Novo lice starih heroina – Božena Němcová i Dragojla Jarnević / Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen Dubravki Sesar. Zagreb : Disput, 2017., str. 179-184.
  edit
 2. 366121
  Kos, Suzana ;
  Gender, Sexuality and Transitional Change in Czech Popular Women's Fiction / 2016U: Ondřej Daniel, Tomáš Kavka, Jakub Machek (ur.). Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism: Listening to the Wind of Change. Newcastle Upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016., str. 54-70.
  edit
 3. 366122
  Kos, Suzana ;
  Popular Literature and Social Change: Picture of Transitional Society in the Works of Michal Viewegh / 2016U: Ana Martinoski, Maja Jakimovska-Toshic (ur.). Popular Culture: Reading from Below. Skopje : Institute of Macedonian Literature, 2016., str. 394-401.
  edit
 4. 379269
  Kos, Suzana ;
  Válečné osudy žen v dílech současných českých spisovatelek / Obraz válek a konfliktů, V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha : Filip Tomáš – Akropolis, 2015., str. 410-417.
  edit
 5. 311691
  Kos, Suzana ;
  Tri lika Božene Němcove u kontekstu češke književne povijesti i kulture / U: Užarević, Josip (ur.). Romantizam i pitanja modernoga subjekta. Zagreb : Disput, 2008, str. 359-379.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 275712
  Kos, Suzana ; Ivanković, Katica [ths] ;
  Ženski diskurs češke proze na prijelazu u 21. stoljeće : ženski identitet u tranziciji : doktorski rad / Zagreb, 2012
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318534
  Kos, Suzana ;
  Tijelo, seksualnost i identitet u suvremenoj češkoj ženskoj prozi /
  [Naziv skupa: Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Kultura, društvo, identitet - Europski realiteti (20-21. 03. 2013. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 2. 318535
  Kos, Suzana ;
  Gender, Sexuality and Transitional Change in Czech Popular Literature /
  [Naziv skupa: Listening to the Wind of Change - Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central Europe (18-19.10.2013. ; Prag, Češka)]
  edit
 3. 318536
  Kos, Suzana ;
  Ideologija i identitet u djelima suvremenih čeških autorica /
  [Naziv skupa: In hoc signo vinces: Symbole wladzy - wladza symboli v przestrzeni kultury Slowian dawniej i dzis (23-25.10. 2013. ; Krakov, Poljska)]
  edit
 4. 317342
  Kos, Suzana ;
  Tranzicija kroz književnost – tijelo u tranziciji u romanima Ive Pekárkove /
  [Naziv skupa: Filološka istraživanja danas - Jezik, književnost i komunikacija (26-27.11. 2010. ; Beograd, Srbija)]
  edit
 5. 315969
  Kos, Suzana ;
  Dragojla Jarnević i Božena Němcová – novo lice starih heroina /
  [Naziv skupa: 13. međunarodni skup slavista (znanstveni skup o jeziku i književnosti) (22-25. 06. 2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:28