Brešić, Vinko - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 335117
  Brešić, Vinko ;
  Nacionalni kontekst emigrantske "Hrvatske revije" / Hrvatska revija, XIII (2014), 4 ; str. 62-64.
  edit
 2. 308553
  Brešić, Vinko ;
  KAJ i hrvatska časopisna tradicija / Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, XLII. (2009), 3 ; str. 13-17.
  edit
 3. 308554
  Brešić, Vinko ;
  Kajkaviana et juvenalia Croatica: antologičarska praksa i teorija Jože Skoka / Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, XLI. (2008), 1-2 ; str. 9-21.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 320798
  Brešić, Vinko ;
  Časopisi Krste Špoljara / Nova Istra, 18(2013), 1-2 ; str. 91-102.
  edit
 2. 320801
  Brešić, Vinko ;
  Časopis kao katarza : Ivo Andrić i Književni jug (1918-1919) / Književna republika, 11(2013), 7-9 ; str. 107-113.
  edit
 3. 320828
  Brešić, Vinko ;
  Gospođa u crnini ili kako su se susreli Ivana i Tadija : uz 107. rođendan D. Tadijanovića i 100 godina Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić / Vijenac, 21 (2013), 516 ; str. 16-17.
  edit
 4. 320830
  Brešić, Vinko ;
  Vijenac od vi(j)enaca / Vijenac, 21 (2013), 500 ; str. 5-6.
  edit
 5. 320768
  Brešić, Vinko ;
  Od građe do cvijetnjaka : o Maroevićevoj antologičarskoj praksi / Književna republika (Zagreb) , 10 (2012), 1/3 ; str. 54-57.
  edit
 6. 320770
  Brešić, Vinko ;
  Od pisca do revolucionara : zašto (i) danas čitati Cesarca? / Republika (Zagreb. 1945) , 68 (2012), 3 ; str. 26-32.
  edit
 7. 320772
  Brešić, Vinko ;
  Stipine slavonske teme : o Slavonskim temama (2006) Stjepana Damjanovića : naknadno, s povodom / Nova Croatica , 6 (2012), 6 ; str. 65-74.
  Elektronička verzija članka
  edit
 8. 320775
  Brešić, Vinko ;
  Uvod u pukotinu : politička autobiografija Josipa Pupačića / Nova Istra , 17 (2012), 1/2(45) ; str. 58-67.
  edit
 9. 309514
  Brešić, Vinko ;
  Frangešovo čitanje časopisa / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, 2 (2011), 2 ; str. 86-90.
  edit
 10. 320766
  Brešić, Vinko ;
  Mandić i krimić / Književna republika (Zagreb) , 9 (2011), 7/9 ; str. 136-139.
  edit
 11. 320767
  Brešić, Vinko ;
  Črnjina autobiografija : (Zvane Črnja: "Život u žrvnju". Politička autobiografija, 1991.) / Nova Istra , 16 (2011), 3/4(44) ; str. 61-65.
  edit
 12. 308575
  Brešić, Vinko ;
  Glumčev obračun s kritikom / Književna republika : časopis za književnost, 7 (2009), 1-3 ; str. 184-199.
  edit
 13. 320764
  Brešić, Vinko ;
  Prvo stoljeće hrvatske antologičarske prakse / Nova Istra , 13 (2008), 1/2(37) ; str. 62-64 .
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379291
  Brešić, Vinko ;
  Begovićeva autobiografija, ponovo / . Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2017., str. 31-38.
  [Naziv skupa: Milan Begović : zbornik radova sa simpozija u povodu 140. obljetnice rođenja, Zagreb, 15. XI. 2016.]
  edit
 2. 322787
  Brešić, Vinko ;
  Suočavanje s cjelinom : o nekim obilježjima 'Hrvatske književnosti' Mate Ujevića / Mate Ujević danas : zbornik radova sa simpozija u povodu 110. godišnjice rođenja i 45. godišnjice smrti Mate Ujevića, Zagreb, 26.-28. travnja 2012.. Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2013. , str. 199-209.
  edit
 3. 320886
  Brešić, Vinko ;
  Prva antologija hrvatske književne kritike / Katolicizam, modernizam i književnost : zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u povodu 50. obljetnice smrti dr. Ljubomira Marakovića (1887-1959). Zagreb : Institut Fontes Sapientiae, 2011., str. 188-196.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 366167
  Brešić, Vinko ;
  Uvod u pukotinu - "Politička autobiografija" Josipa Pupačića / Treći Šoljanov zbornik : 11. - 20. Dani Antuna Šoljana : Rovinj, 2006.-2015. / sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić. - . Rovinj : Pučko otvoreno učilište grada Rovinja ; Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016, str. 326-341.
  edit
 2. 366168
  Brešić, Vinko ;
  Časopisi Krste Špoljara / Treći Šoljanov zbornik : 11. - 20. Dani Antuna Šoljana : Rovinj, 2006.-2015. / sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić. - . Rovinj : Pučko otvoreno učilište grada Rovinja ; Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016, str. 425-438.
  edit
 3. 366169
  Brešić, Vinko ;
  Matoš i hrvatska književnost / Treći Šoljanov zbornik : 11. - 20. Dani Antuna Šoljana : Rovinj, 2006.-2015. / sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić. - . Rovinj : Pučko otvoreno učilište grada Rovinja ; Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016, str. 649-658.
  edit
 4. 320823
  Brešić, Vinko ;
  Čitanje hrvatske književnosti / Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi : zbornik radova sa znanstvenih skupova 2006-2010. Subotica : Hrvatska čitaonica, 2011., str. 356-362.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 379152
  Brešić, Vinko ;
  Autobiografska razmatranja Pavla Pavličića / Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / ur. Cvijeta Pavlović. . Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.
  edit
 2. 336138
  Brešić, Vinko ;
  Fragmenti o intrasemičnosti : prilog tekstološkoj analizi romana 'Tatarski zajutrak' Milorada Stojevića / U: Sorel, Sanjin (ur.) (ur.). Podrubak razlike : književno i znanstveno djelo Milorada Stojevića . Rijeka : Facultas, 2014., str. 121-137.
  edit
 3. 312981
  Brešić, Vinko ;
  Je li elektronički časopis časopis? Prilog časopisoslovlju / U: Stolac, Diana i dr. (ur.). Riječki filološki dani. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2010. (VIII), str. 371-379.
  edit
 4. 312185
  Brešić, Vinko ;
  Hergešićev doprinos hrvatskome časopisoslovlju / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa: zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008, str. 427-450.
  edit
 5. 312438
  Brešić, Vinko ;
  Dramski prilozi u hrvatskim književnim časopisima 19. stoljeća / U: Hećimović, Branko (ur.). Krležini dani u Osijeku 2007.. Zagreb- Osijek : HAZU-HNK Osijek, 2008 (Krležini dani u Osijeku), str. 311-323.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 320805
  Brešić, Vinko ;
  Vitezova autobiografija / Veliki vidar : stoljeće Grigora Viteza : monografija. Zagreb : Učiteljski fakultet, 2013., str. 119-126.
  edit
 2. 320810
  Brešić, Vinko ;
  Od Calendariuma do Knjigomata : vrlo kratka povijest hrvatskih časopisa / Povijest hrvatskoga jezika ; Književnost i kultura devedesetih : zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2012., str. 183-198.
  edit
 3. 312979
  Brešić, Vinko ;
  Prva knjiga hrvatske književne kritike: uz antologiju Hrvatska književna kritika Ljubomira Marakovića. / U: Mirko Ćurić (ur.). Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, XII.. Đakovo : DHK-MH, Đakovo, 2010. (Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, XII.), str. 23-29.
  edit
 4. 312983
  Brešić, Vinko ;
  Časopisi Društva hrvatskih književnika / U: Petrač, Božidar (ur.). Spomenica Društva hrvatskih književnika 1900. - 2000. - 2010.. Zagreb : DHK Zagreb, 2010., str. 191-208.
  edit
 5. 320884
  Brešić, Vinko ;
  Naknadno čitanje jedne Bratulićeve pjesmarice : (Lijepa naša. Hrvatske rodoljubne popijevke i pjesme) / Knjige poštujući, knjigama poštovan : zbornik povodom 70. rođendana Josipa Bratulića. Zagreb : Matica hrvatska, 2010., str. 53-56.
  edit
 6. 312443
  Brešić, Vinko ;
  Šime Ljubić i počeci hrvatske književne povijesti / U: Maštrović, Tihomil (ur.). Zbornik o Šimi Ljubiću. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (Hrvatski književni povjesničari, sv. 11), str. 273-276.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 379268
  Brešić, Vinko ;
  Što je to književno susjedstvo? / . Pula : Istarski ogranak hrvatskih književnika, 2017., str. 7-9.
  [Naziv skupa: Hrvatska književnost u susjedstvu]
  edit
 2. 379276
  Brešić, Vinko ;
  Nikolićeve Sive priče / . - 181-187.. Virovitica : Mikešland, 2017., str. 181-187.
  [Naziv skupa: Sive priče / Milan Nikolić]
  edit
 3. 379307
  Brešić, Vinko ;
  Stablo, kojemu su žile u našem narodu / . Zagreb : Školska knjiga, 2017. , str. 145-153.
  [Naziv skupa: Duga : Alkar ; Muljika / Dinko Šimunović]
  edit
 4. 320779
  Brešić, Vinko ;
  Kritike i polemike Nikole Milićevića / U: Milićević, Nikola (ur.). Kritike i polemike . Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2012., str. 317-337.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 376663
  Brešić, Vinko ;
  Kroatistička čitanja / Pula: Društvo hrvatskih književnika, istarski ogranak, 2017. - 175 str. ; 25 cm. ISBN: 9789536858736.
  edit
 2. 338504
  Brešić, Vinko ;
  Hrvatska književnost 19. stoljeća / Zagreb : Alfa, 2015. - 432 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789532977523.
  edit
 3. 330979
  Brešić, Vinko ;
  Praksa i teorija književnih časopisa / Zagreb : Filozofski fakultet, 2014. - 377 str. , [7] listova s ilustracijama ; 20 cm. ISBN: 9789531755115.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 230290
  Brešić, Vinko ;
  Kritike / Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2008. - 365 str. ; 18 cm. ISBN: 9789532780307.
  edit

2.07 Bibliografija

 1. 279593
  Brešić, Vinko ;
  Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 20. stoljeća. Sv. 8, Hrvatska revija (1928-1945) / Zagreb : FF press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2012
  edit
 2. 272894
  Brešić, Vinko ;
  Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 20. stoljeća. Sv. 3, Savremenik (1906-1941) / Zagreb : FF press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2010. - 255 str. : [1] list s tablom ; 31 cm. ISBN: 9789531753746.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 376661
  Brešić, Vinko ; [edt, aui]Biletić, Boris Domagoj ; [com]
  Hrvatska književnost u susjedstvu : zbornik radova / Pula : Istarski ogranak hrvatskih književnika, 2017. - 311 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789536858712.
  edit

2.07 Bibliografija

 1. 272879
  Miškić, Ilija ; Brešić, Vinko [edt] ;
  Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 20. stoljeća. Sv. 2, Luč (1905-1942) / Zagreb : FF press [i.e.] Filozofski fakultet Sveučilišta, 2011
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 287742
  Brlić-Mažuranić, Ivana ; Brešić, Vinko [edt] ; Protrka Štimec, Marina [edt] ;
  Članci : (1903. - 1938.) / Kritičko izd. - Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2013. - 290 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789536842292 ; 9789536842193 (cjelina).
  edit
 2. 274252
  Brlić-Mažuranić, Ivana ; Žužul, Ivana [edt] ; Brešić, Vinko [edt] ; Vuković, Tvrtko [edt] ;
  Bajke i basne / Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske, 2011. - 511 str. : ilustr., faks. (pretežno u bojama) ; 21 cm. ISBN: 9789536842247.
  edit

Ostalo

2.16 Umjetničko djelo

 1. 354016
  Šimić, Antun Branko ; Brešić, Vinko [com] ; Junaković, Svjetlan [ill] ;
  Opomena : izabrane pjesme / Zagreb : Konzor, 1995. - 287 str. : ilustr. ; 20 cm. ISBN: 9536317036.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-23 06:45:24