Brozović, Domagoj - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365483
  Brozović, Domagoj ;
  Intelektualno i animalno u romanu Kiklop / Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za književnost , 527 (2016), 29; str. 31-42.
  edit
 2. 375541
  Brozović, Domagoj ;
  Viskovićeva „Republika“ i institucionalizacija Hrvatskoga društva pisaca / 2016Romanoslavica, 52 (2016), 2 ; str. 237-245.
  edit
 3. 365488
  Brozović, Domagoj ;
  Sukob na književnoj ljevici u novohistorističkom ključu Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LIX (2015), 1-2; str. 133-154.
  edit
 4. 309756
  Brozović, Domagoj ;
  Od ironije do aforizma / Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, LVI (2012), 1-2 ; str. 43-58.
  edit
 5. 309913
  Brozović, Domagoj ;
  Čitati zeleno : Ekokriticizam - neprepoznata mogućnost suvremene hrvatske znanosti o književnosti / Književna smotra, 44 (2012), 164/-165 (2/3) ; str. 29-35.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 335124
  Brozović, Domagoj ;
  Suradnja Cvjetka Milanje u časopisu Republika / Croatica, XXXVIII (2014), 58 ; str. 83-88.
  edit
 2. 310253
  Brozović, Domagoj ;
  Bibliografija Croatice (1970. - 2000.) i Nove Croatice (2007. - 2012.) / Croatica, XXXVII (2013), 57 ; str. 363-440.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379131
  Brozović, Domagoj ;
  Parohijalnost hrvatske književnosti i kulture u kontekstu druge Jugoslavije / . Veliko Trnovo : Izdatelstvo "Faber", 2017., str. 355-363.
  [Naziv skupa: Multikulturaliz'm i mnogoezične]
  edit
 2. 365499
  Brozović, Domagoj ;
  Gdje počinje najnovija hrvatska književnost? Granice postmodernizma i ratnog pisma u hrvatskoj književnoj historiografiji / U: Blažetin, Stjepan (ur.). (ur.). Zbornik radova : XII. međunarodni kroatistički znanstveni sku. Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj , 2015., str. 353-368.
  [Naziv skupa: Međunarodni kroatistički znanstveni skup (12 ; 2014 ; Pečuh) : ]
  edit
 3. 317753
  Brozović, Domagoj ;
  Pragmalingvističko čitanje pjesme Baba cmizdri pod galgama Miroslava Krleže / U: Alojz Jembrih (ur.). Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. III. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2010. i 2011. godine.. Zabok : Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca, 2011, str. 439-448.
  [Naziv skupa: Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik, književnost i kultura (5. 09. 2011. ; Krapina, Hrvatska)]
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 313312
  Brozović, Domagoj ;
  Smisao besmisla - nonsens u pjesništvu Grigora Viteza / U: Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima (ur.). Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013., str. 73-82.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365490
  Brozović, Domagoj ;
  Opsada Osijeka kao opsada svijesti / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXIV (2016), 574; str. 13-13.
  edit
 2. 365492
  Brozović, Domagoj ;
  Kajkavski u hrvatskom Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXIV (2016), 593; str. 12.
  edit
 3. 365493
  Brozović, Domagoj ;
  Matičin Cesarec Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXIII (2015), 563; str. 13.
  edit
 4. 365495
  Brozović, Domagoj ;
  Devetnaesto stoljeće u žanrovskom presjeku / Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo, LXXI (2015), 11; str. 64-66.
  edit
 5. 335199
  Brozović, Domagoj ;
  Između kroatistike i talijanistike / Kroatologija, 4 (2014), 1-2 ; str. 150-153.
  edit
 6. 335233
  Brozović, Domagoj ;
  Društvena aktualnost bolničke sobe br. 4 / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXII (2014), 536 ; str. 13-13.
  edit
 7. 335254
  Brozović, Domagoj ;
  Kovačev književni testament / Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, XXII (2014), 523 ; str. 11-11.
  http://www.matica.hr/vijenac/523/Kova%C4%8Dev%20knji%C5%BEevni%20testament/
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 389891
  Brozović, Domagoj ;
  Poetika prešućivanja : uređivačke politike časopisa “Republika” od 1945. do 2002. / Zagreb : Filozofski fakultet, 2018. - 280 str. ; 20 cm. ISBN: 9789531756396.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:20