Šoštarić, Petra - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365276
  Ćosić, Dajana ; Mrgan, Matea ; Šoštarić, Petra ;
  Antički uzori u Džamanjićevu latinskom prijevodu Odiseje / Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016. , Vol. 7, No. 1(2016), str. 31-44.
  Članak - Hrčak
  edit
 2. 346524
  Šoštarić, Petra ;
  Ianus Pannonius’ Diomedis et Glauci congressus and its literary Nachleben / U: uredništvo: Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav (ur.). Colloquia Maruliana XXIV . Split : Književni krug Split - Marulianum, 2015. , [49]-64 .
  Članak na Hrčku
  edit
 3. 310143
  Šoštarić, Petra ;
  Ponovljene klauzule antičkih pisaca u epu De vita et gestis Christi Jakova Bunića / Latina et Graeca, 22 (2013), str. 49-56.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 320688
  Kubelka, Ozren ; Šoštarić, Petra ;
  Wikipedija nasuprot Hrvatskoj enciklopediji : kvalitativan odnos slobodno i tradicionalno uređenog enciklopedijskog sadržaja na hrvatskom jeziku / U: [glavni i odgovorni urednik Damir Boras] (ur.). Studia lexicographica. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža = The Miroslav Krleža Lexicographic Institute, 2007-, 5(2013), No.2(9).
  Leksikografski zavod Miroslav Krleža
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 335320
  Šoštarić, Petra ;
  Grecizmi u rječniku Lexicon Latino-Illyricum Pavla Rittera Vitezovića / Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652-1713) : zbornik radova. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016., Str. [349]-360.
  edit
 2. 365279
  Šoštarić, Petra ;
  Andrea Divo i njegov prijevod Teokrita / U: Pobežin, Gregor ; Štoka, Peter (ur.) (ur.). Divina : Andreas Divus Iustinopolitanus. Koper : Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Capodistria : Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2016. (Bibliotheca Iustinopolitana, n. 8 ), str. 103-118.
  edit
 3. 319265
  Šoštarić, Petra ;
  Ulisse, condottiero di uomini : innovazione nella traduzione di Zamagna delle formule omeriche / U: [Pellizer, Ezio (ur.)] (ur.). Ulisse per sempre : Miturgie omeriche e cultura mediterranea : rendiconti . Trieste : Editreg Trieste , 2013.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365273
  Šoštarić, Petra ;
  The Swan song of the Latin Homer / U: Ed. by Zara Martirosova Torlone , Dana LaCourse Munteanu , Dorota Dutsch (ur.). A handbook to classical reception in Eastern and Central Europe. Oxford : Wiley-Blackwell, March 2017. , Str. 57-66.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 319264
  Šoštarić, Petra ;
  Novi engleski prijevod Ilijade / Petra Šoštarić. Latina et Graeca, 23 (2013).
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 365278
  Šoštarić, Petra ;
  Latinski prijevodi Homera / Latina et Graeca. Zagreb : Izdanja Antibarbarus d.o.o., (2016).
  edit
 2. 365282
  Šoštarić, Petra ;
  Aristotel u povijesnom kontekstu / Latina et Graeca. Zagreb : Izdanja Antibarbarus d.o.o., (2016).
  edit
 3. 310467
  Šoštarić, Petra ;
  Putopisni ulomci Nikosa Kazantzakisa / Nuntius, (2013).
  edit
 4. 310446
  Šoštarić, Petra ;
  Klauzule antičkih pisaca u Eklogi Ruđera Boškovića / Zbornik radova međunarodnog simpozija "Dani Frane Petrića", (2011).
  edit

Prijevodi

1.50 Prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 365125
  Theocrites ; Šoštarić, Petra [trl] ;
  1. Idila / Latina et Graeca, n.s. 28(2016); str. 99-104.
  edit

2.16 Umjetničko djelo

 1. 235545
  Plutarchus ; Tomašević, Ivan [aui] ; Šoštarić, Petra [trl] ;
  Pitijski dijalozi / Zagreb : Nova Akropola, 2009. - 143 str. ; 19 cm. ISBN: 9789537511043.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2017-11-25 07:45:36