Bunk, Ana - bibliografija

Godine:    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 308276
  Bunk, Ana ;
  Kalkovi njemačkoga podrijetla u češkom jeziku / Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 1-234 (2009), 1 ; str. 25-38.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=67768
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309072
  Bunk, Ana ; Opašić, Maja ;
  Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskome i češkome jeziku / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36 (2010), 2 ; str. 237-250.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=101354
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:20