Ćavar, Ana - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379345
  Ćavar, Ana ; Segarić, Petra ;
  Developmental Dyslexia and Reading in Spanish as a Foreign Language / Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas, 11 (2017), 23 ; str. 93-113.
  edit
 2. 365905
  Ćavar, Ana ; Pasini, Dinka ;
  Međukulturalnost i kako nas vide drugi / STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ (2392-2435) 50 (2015); 126-142, 50 (2015) ; str. 126-142.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 309207
  Ćavar, Ana ;
  Tipološko i funkcionalno razdjeljivanje stambenog prostora u povijesnoj jezgri Dubrovnika / Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 17 (2009) (2009), 2 (38) ; str. 348-357.
  edit
 2. 319454
  Pasini, Dinka ; Ćavar, Ana ;
  O naprednom stupnju hrvatskoga kao stranog jezika / Hrvatski, 9 (2009), 2 ; str. 47-60.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118768
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 312548
  Ćavar, Ana ;
  Jezično-kulturološka analiza Raosova Hefesta / U: nanstvenog skupa o Ivanu Raosu) ; Mićanović, Miroslav (II. dio: Izabrane pjesme suvremenih hrvatskih pjesnika) (ur.). Zbornik radova i pjesama. 8. kijevski književni susreti (I. dio: Radovi Međunarodnog stručnog i znanstvenog skupa o Ivanu Raosu). Kijevo : Općina Kijevo ; Pučko otvoreno učilište, 2009, str. 177-187.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317229
  Ćavar, Ana ; Pasini, Dinka ;
  Stereotipne predodžbe i međukulturna kompetencija u nastavi hrvatskoga na stranim sveučilištima / U: Halilović, Senahid (ur.). Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres : knjiga sažetaka. Sarajevo : Slavistički komitet, 2011., str. 139-139.
  [Naziv skupa: Bosanskohercegovački slavistički kongres (1 ; 2011) (26.-28.05.2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  edit
 2. 316978
  Carović, Ines ; Ćavar, Ana ;
  Sustavi pogrešaka studenata hrvatskoga kao inojezičnoga sa španjolskoga govornog područja i njihova korekcija / U: Novak MIlić, Jasna ; Jelaska, Zrinka ; Bošnjak, Marija (ur.). III. HIDIS, knjižica sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2010, str. 20-21.
  [Naziv skupa: III. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (20-21.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312476
  Pasini, Dinka ; Ćavar, Ana ;
  Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego / U: Generowicz, Ilona ; Kaczmarska, Elżbieta ; Doliński, Ignacy M. (ur.). Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym. Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, str. 311-326.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 318641
  Ćavar, Ana ;
  Novosti iz jezikoslovne kroatistike / U: Krešimir Mićanović (ur.). Sintaksa hrvatskoga jezika / Književnost i kultura devedesetih. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2012 (Zbornik radova Zagrebačke slavističke škole), str. 199-214.
  edit
 2. 312752
  Ćavar, Ana ;
  Novosti iz jezikoslovne kroatistike / U: Krešimir Mićanović (ur.). Sintaksa hrvatskoga jezika / Književnost i kultura osamdesetih. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2011 (Zbornik radova Zagrebačke slavističke škole), str. 227-238.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 383858
  Ćavar, Ana ;
  Između teorije i prakse : neki aspekti priručnika hrvatskoga kao nasljednog jezika / . Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2018., str. 137-149.
  [Naziv skupa: U riječi hrvatskoj : zbornik posvećen Vladi Pandžiću]
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 322170
  Ćavar, Ana ;
  V. hrvatski slavistički kongres – Rijeka, 7. – 10. rujna 2010. / Hrvatski, 10 (2010), 1 ; str. 93-97.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 378035
  Ćavar, Ana ;
  Konteksti čitanja : razumijevanje i sociokulturno znanje / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2017. - 247 str. : graf. prikazi ; 24 cm. ISBN: 9789531693547 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-23 13:00:33